Skip to content

Svetelný pochod

Pochodňová slavnost k 9. sjezdu Kim Ir Senova SSM (28. 8. 2016)

Svetelný pochod pri príležitosti 70. výročia založenia Kórejskej strany práce (10/2015)

Pochodňová slavnost ke Dni mládeže (29. 8. 2012)