Skip to content

Plakáty – 2019

Věčná životní tepna naší revoluce!

Dosáhněme strmého vzestupu ve všech bojových sektorech socialistické výstavby s duchem soběstačnosti jako cenným mečem prosperity!

 

Všichni povstaňme za uskutečnění závěrů 4. pléna 7. Ústředního výboru strany!

 

10. března – Den voleb poslanců do Nejvyššího lidového shromáždění

Monoliticky upevňujme svou revoluční sílu!

 

10. března – Den voleb poslanců do Nejvyššího lidového shromáždění

Ještě více proslavme socialismus našeho stylu silou jednomyslné jednoty!

 

Budeme důkladně provádět historické severo-jižní proklamace a zahájíme mír, prosperitu a znovusjednocení Korejského poloostrova!

Rozhodně odstraňujme vojenské nepřátelství mezi severem a jihem a učiňme Korejský poloostrov oblastí trvalého míru!

Rozšiřujme a rozvíjejme spolupráci a výměnu mezi severem a jihem, abychom konsolidovali národní usmíření a jednotu a umožnili všemu lidu, aby viděl přednost zlepšení severo-jižních vztahů!

Vynaložme vážné úsilí pro uskutečnění plánu mírového znovusjednocení založeného na úsilí celého národa a realizujme ho!

Tento rok představuje historický zlom ve vývoji vztahů severu a jihu a průlom v dosažení znovusjednocení země!

Talentovaní pracovníci, veda a technika sú našimi hlavnými strategickými zdrojmi a zbraňami v socialistickej výstavbe!

Otvorme novú cestu pokroku v socialistickej výstavbe pod zdvihnutým práporom sebestačnosti!

Uskutočňujme kampaň na zvýšenie produkcie na poľnohospodárskej fronte, ktorá je hlavným cieľom útoku!

Otvorme novú cestu rozvoja rybárskeho priemyslu!

Vyrábajme a dodávajme rôzne druhy spotrebného tovaru, ktoré ľudia uprednostňujú!

Mladí ľudia, staňte sa priekopníkmi novej technológie, tvorcami novej kultúry a hľadačmi cesty pre veľký skok vpred!

Dosiahnime väčší rozvoj pri orientovaní sa na čučche v metalurgickom a chemickom priemysle!

Vyznamenajme sa všetci pri plnení úloh stanovených v novoročnom prejave!

Podnieťme dosiahnutie cieľov päťročného plánu národného hospodárskeho rozvoja!

23. festival kimčongil

 

21. festival kimirsen

 


6. dubnový jarní festival lidového umění

 

Korea dnes, http://www.dprktoday.com