Skip to content

Plakáty – 2017

Zničme vnější síly zaměřené proti znovusjednocení národa!

Za překonání všech rozdílů k národnímu znovusjednocení!

Celý národ musí spojit sály ke znovusjednocení!

Za severojižní vztahy v míru a bratrské jednotě!

Nechť se celý národ připojí k úsilí o rozkvět hnutí znovusjednocení!

Spojme síly národa ze severu, jihu i zámoří!

Braňme mír a znovusjednocení Korejského poloostrova proti silám intrik a válečných cvičení!

Oslavy Dne zářící hvězdy (75. výročí narození soudruha Kim Čong Ila)

21. festival kimčongilií

Oslavy Dne Slunce (105. výročí narození soudruha Kim Ir Sena)

5. dubnový jarní festival lidového umění