Skip to content

Cizinci navštívili Festival kimirsenií

MM00241797

Pchjongjang, 15. dubna čučche 105 (2016) (KCNA) – Sbor vojenských přidělenců a stoupenci myšlenky čučche, včetně generálního tajemníka Mezinárodního institutu myšlenky čučche a jeho strana navštívili místo konání 18. festivalu kimirsenií (kimilsungií) v pátek, v Den slunce (výročí narození prezidenta Kim Ir Sena /Kim Il Sunga/).Číst dál →

Korejci významně oslavili Den slunce

MM00241857

Pchjongjang, 15. dubna čučche 105 (2016) (KCNA) – Armáda a lid KLDR výrazně oslavili šťastný Den slunce, největší státní svátek (výročí narození prezidenta Kim Ir Sena /Kim Il Sunga/).
Obrovské davy lidí navštívily náměstí Paláce slunce Kumsusan, kde jsou pohřbeni prezident Kim Ir Sen a vůdce Kim Čong Il.Číst dál →

Den slunce v ČR

2013-07-27-01-02

V úterý 12. dubna čučche 105 (2016) proběhlo na velvyslanectví KLDR v Praze slavnostní shromáždění u příležitosti Dne slunce, připomínajícího 104. výročí narození věčného prezidenta generalissima Kim Ir Sena (Kim Il Sunga).
Úvodní slovo přednesl velvyslanec KLDR v ČR soudruh Kim Pchjong Il (text projevu zde). Za české přátele lidové Koreje promluvil I. místopředseda ÚV KSČM s. Petr Šimůnek, generální tajemník ÚV KSČ s. Jiří Vábr, bývalý generální tajemník ÚV KSČ s. Miloš Jakeš a členové výboru Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan ss. Jozef Servista, Nataša Weberová a Jiří Jarka.
Následovaly přípitky na zdraví a štěstí hrdinné socialistické Koreje a jejích příznivců, občerstvení a volná diskuse.
Účastníci zhlédli film, přibližující současnou činnost nejvyššího velitele maršála Kim Čong Una. Všichni přítomní vyjádřili své vřelé díky za pozvání a pohoštění zástupcům nejpokrokovějšího státu světa.

Projev soudruha velvyslance KLDR ke Dni slunce

kim_pchjong_ilProjev velvyslance Korejské lidově demokratické republiky v České republice soudruha Kim Pchjong Ila u příležitosti Dne slunce, 104. výročí narození věčného prezidenta Kim Ir Sena (Kim Il Sunga), přednesený v Praze dne 12. dubna čučche 105 (2016)

Vážené soudružky, vážení soudruzi!
Slavíme 104. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Il Sunga v době, kdy všichni naši vojáci a lid dosahují největších úspěchů a nejskvělejších zásluh v 70denní kampani ke slavnému pozdravení sedmého sjezdu Korejské strany práce.Číst dál →

Mezinárodní maraton o cenu Mangjongde

MM00241248

Pchjongjang, 10. dubna čučche 105 (2016) (KCNA) – V Pchjongjangu se v neděli konal mezinárodní maraton o cenu Mangjongde u příležitosti výročí narození prezidenta Kim Ir Sena (Kim Il Sunga).
Maraton zahrnoval běžce z KLDR, Namibie, Jižní Afriky, Rwandy, Zambie, Číny, Zimbabwe, Keni, Etiopie a čínské Tchaj-peje (hlavní město Tchaj-wanu, nelegitimní reakční tzv. Čínské republiky, pozn. překl.) a nejméně 1 000 amatérů z více než 50 zemí a regionů, jako je Nizozemí, Německo, USA, Kanada, Francie, Británie, Austrálie a Japonsko.Číst dál →

21. kuchařský festival

MM00241173

Pchjongjang, 8. dubna čučche 105 (2016) (KCNA) – 21.  kuchařský festival se konal v pchjongjangském Domě nudlí od 6. do 8. dubna vzhledem k nadcházejícímu Dni slunce (výročí narození prezidenta Kim Ir Sena /Kim Il Sunga/).
Číst dál →

Zdravice Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan maršálu Kim Čong Unovi

Vysoce vážený soudruhkimcongun_101

KIM ČONG UN

první tajemník Korejské strany práce

první předseda Komise národní obrany KLDR

vrchní velitel Korejské lidové armády

Pchjongjang

 

Vysoce vážený soudruhu Kim Čong Une,

členové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan sledují vývoj v Korejské lidově demokratické republice na základě zpravodajství Korejské ústřední tiskové agentury (KCNA) a dalších zdrojů ze socialistické Koreje a jsou hrdi na úspěchy, kterých dosahuje lid svobodné, socialistické severní části Koreje pod moudrým vedením slavné Korejské strany práce.Číst dál →

Zoufalý záchvat skupiny Pak Kun Hje

fsfprgf3396a0ssr0umm

Pchjongjang, 7. dubna čučche 105 (2016) (Uri minzokkiri) – Výbor pro mírové znovusjednocení Koreje v nedávné zásadní zprávě prohlásil, že všechna doupata nepřítele v jižní Koreji, včetně Čchongwade („Modrý dům“, sídlo loutkové prezidentky jižní Koreje Pak Kun Hje, pozn. překl.),  jsou primárními cíli a odvetná operace může začít uvnitř Čchongwade nebo blízko něj.
Číst dál →

Kim Čong Un ve strojírenských podnicích

  000

Pchjongjang, 2. dubna čučche 105 (2016) (KCNA) – Kim Čong Un, první tajemník Korejské strany práce, první předseda Komise národní obrany KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, navštívil strojírenskou továrnu Tonghungsan, součást strojírenského komplexu Rjongsong.
Prohlédl si sál 
vzdělávání v revolučních dějinách. Prošel lisovnou, zpracovatelskou dílnou a ostatními místy továrny, seznamuje se podrobně se strojírenskou výrobu.Číst dál →

Plakát k 7. sjezdu Korejské strany práce

2016-04-04-E-02-1Pchjongjang, 4. dubna čučche 105 (2016) (Uri minzokkiri) – Byl vydán plakát na oslavu sedmého sjezdu Korejské strany práce (KSP).
Zobrazuje budovu ÚV KSP a vlajku strany. Na plakátu je uvedeno „Sedmý sjezd KSP“ a „oslava“.
Na obrázku je gratulační kytice odrážející jednomyslný názor všeho vojska a lidu, blahopřejících slavné KSP.

Uri minzokkiri (Náš národ), http://www.uriminzokkiri.com

Blahopřání novému prezidentu Vietnamu

kim_jong_nam_01tran_dai_quang_01

Kim Jong Nam – Tran Dai Quang

Pchjongjang, 3. dubna čučche 105 (2016) (KCNA) – Kim Jong Nam (Kim Yong Nam), předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, v sobotu zaslal blahopřejnou zprávu Tran Dai Quangovi po jeho zvolení prezidentem Vietnamu na 11. zasedání 13. Národního shromáždění Vietnamu.
Zpráva vyjádřila přesvědčení, že tradiční vztahy přátelství a spolupráce mezi oběma zeměmi se budou neustále rozvíjet v úsilí o společnou věc.
Popřála vietnamskému prezidentu pevné zdraví, štěstí a úspěchy v jeho odpovědné práci pro prosperitu země.

KCNA, http://www.kcna.kp

Konečné zhroucení amerického impéria je nevyhnutelné

usa_51Pchjongjang, 3. dubna 2016 (Uri minzokkiri) – Náčelník štábu americké armády ve zprávě o účinnosti nových amerických sil, uvedené při nedávném slyšení ve Výboru armádních sil Senátu řekl, že USA nemohou vyhrát válku s KLDR, pokud prve uvedení zahájí válku s vojenskou mocností včetně KLDR, Číny a Ruska v jakémkoli okamžiku, protože bojeschopnost amerických sil je daleko od požadované úrovně.
Je nepopiratelnou neúprosnou skutečností, že USA jsou slabé, jak přiznal jejich vojenský šéf.

USA se chlubily, že bezpečností její pevniny není nikdy ohroženo. Ale to se stalo starým příběhem, protože různé země vyvinuly ultramoderní útočné zbraně. To je něco šokujícího pro Spojené státy, které existují díky agresím a zesilují prostřednictvím válek.
Číst dál →

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI ČESKO-KOREJSKÉHO PŘÁTELSTVÍ PEKTUSAN KE „CVIČENÍ“ USA A JIŽNÍ KOREJE NA KOREJSKÉM POLOOSTROVĚ

Pektusan
Vážení soudruzi!

Jsme znepokojeni situací, kterou vyvolávají na Korejském poloostrově USA a jižní Korea.
Odsuzujeme provokativní „cvičení“ vojenských sil, které jsou v takovém mohutném počtu v daném území nasazeny. Tři sta tisíc příslušníků armády jižní Koreje, několik tisíc příslušníků armády USA včetně vysoce moderní techniky, jistě není nasazeno proto, že by USA chtěly uzavřít mírovou smlouvu se severní Koreou.Číst dál →

Prohlášení běloruských přátel KLDR

belorusko_01PROHLÁŠENÍ

běloruské republikové Společnosti přátel korejského lidu Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, běloruské Společnosti pro studium idejí čučche, republikového občanského sdružení „Za Svaz a komunistickou stranu Svazu“ (ROO SKPS), vlasteneckého občanského sdružení „Vlast“, mezinárodního občanského sdružení „Za vlast! Za Stalina!“, běloruské republikové organizace Mezinárodního svazu sovětských důstojníků – hrdiny Sovětského svazu admirála N. I. Chovrina.

Minsk, 5. 3. 2016Číst dál →

Odpověď Kim Čong Unovi od prezidenta Laosu

laos_02Pchjongjang, 28. března čučche 105 (2016) (KCNA) – Kim Čong Un, první předseda Komise národní obrany KLDR, obdržel zrávu s odpovědí od Choummaly Sayasone, prezidenta Laoské lidově demokratické republiky, dne 24. března.
Prezident Laosu ve své zprávě vyjádřil své hluboké díky Kim Čong Unovi za zaslání srdečných pozdravů a za přání všeho nejlepšího ke svým 80. narozeninám.
Uvedl, že je velmi rád, že stále sílí dobré tradiční vztahy přátelství a spolupráce mezi oběma zeměmi, dávajíce značný přínos národům obou zemí a přispívající ke světovému míru a stabilitě a rozvoji vztahů spolupráce.
Srdečně popřál Kim Čong Unovi pevné zdraví a stabilní velké úspěchy při plnění věci obrany a rozvoje země.

Korejská ústřední tisková agentura  – KCNA, http://www.kcna.kp

Kim Čong Un navštívil obchod a zdravotní komplex Miré

MM00240900

Pchjongjang, 28. března čučche 105 (2016) (KCNA) – Kim Čong Un, první tajemník Korejské strany práce, první předseda Komise národní obrany KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, spolu se soudružkou Ri Sol Ču (svou manželkou, pozn. překl.) poskytl terénní pokyny nově vybudovanému obchodu a zdravotnímu komplexu Miré (Mirae).Číst dál →