Skip to content

KIM IR SEN – velký internacionalistický hrdina

 

Londýn, 23. března čučche 108 (2019)  – S blížícím se 107. výročím narození velkého vůdce prezidenta Kim Ir Sena dne 15. dubna se zamýšlíme nad jeho četnými úspěchy. Prezident Kim Ir Sen byl zakladatelem čučchejské Koreje, otcem moderní Koreje a autorem nesmrtelné myšlenky čučche, která přitahuje velký zájem na celém světě.Číst dál →

Zavedení výuky tchekwonda na obecných školách

Pchjongjang, 22. března čučche 108 (2019) (KCNA) – Výuka tchekwonda (Taekwon-Do) bude zavedena v oblasti všeobecného vzdělávání KLDR od 1. dubna, kdy začíná nový školní rok.

Prostřednictvím takového vzdělávání, které bude zajišťováno na základních školách a na nižších a vyšších středních školách v celé zemi, mohou žáci základních škol získat pátý stupeň tchekwonda, žáci nižších středních škol druhý stupeň a žáci vyšších středních škol první stupeň.

Číst dál →

Úsilí k modernizaci železnic

 

Pchjongjang, 19. března čučche 108 (2019) (Uri minzokkiri) – Vědci z Akademie železniční vědy nedávno dosáhli mnoha úspěchů při řešení vědeckých a technických problémů pro urychlení modernizace železniční dopravy.Číst dál →

Instituce pro šíření myšlenky čučche

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche přináší na svých internetových stránkách poprvé v češtině informaci o dvou významných organizacích pro šíření myšlenky čučche, která je dnes rozvinuta v kimirsenismus-kimčongilismus jako vedoucí revoluční ideologii naší doby.

 

Korejský svaz společenských vědců (Korean Association of Social Scientists, KASS) byl založen 15. listopadu čučche 68 (1979). Svaz je národní nestálou akademickou organizací, která zahrnuje akademické pracovníky ze vzdělávacích a výzkumných institucí společenských věd v Korejské lidově demokratické republice. Více na samostatné stránce.

 

Mezinárodní institut myšlenky čučche (International Institute of the Juche Idea, IIJI) byl založen 9. dubna čučche 67 (1978) v japonském Tokiu jako odraz touhy po mezinárodním šíření myšlenky čučche. Mezinárodní institut myšlenky čučche je pilířem a základnou, která organizuje studium a šíření kimirsenismu-kimčogilismu ve světovém měřítku a vede k vítězství svatou věc nezávislosti lidu. Více na samostatné stránce.

 

Pro Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Českou skupinu pro studium a uskutečnění myšlenky čučche je velkou ctí spolupracovat s těmito organizacemi.Číst dál →

KLDR získala zlatou cenu na 12. Mezinárodním festivalu akrobacie v Iževsku

Pchjongjang, 17. března čučche 108 (2019) (KCNA) – 12. ročník Mezinárodního festivalu akrobacie se konal ve městě Iževsku v ruské Udmurtské republice 6. – 10. března. Zúčastnilo se ho více než 200 skvělých akrobatů z 15 zemí včetně KLDR, Ruska, Číny, Polska, Španělska a Mexika.

Akrobaté KLDR ukázali mocný rozvoj akrobacie založené na čučche představením vzdušné akrobacie plné statečnosti, odvahy, radosti a optimismu.Číst dál →

Konfrontační vojenská cvičení v jižní Koreji nekončí

Pchjongjang, 17. března čučche 108 (2019) (Pyongyang Times) – Ačkoliv USA a jižní Korea hovoří o „konci“ společných vojenských cvičení pod tlakem silné veřejné opozice doma i v zahraničí, nedávno zahájily válečné cvičení pod kódovým označením „Aliance“, které je náplní i účelem podobné předchozím.

3. března zveřejnily ukončení společných vojenských cvičení „Key Resolve“ („Klíčové rozhodnutí“) a „Foal Eagle“ („Střemhlavý orel“) a prosazení nové hry na válku s novým kódovým označením. V souladu  s tím společné vojenské cvičení kombinovaných velitelských stanovišť změnilo svůj kódový název na „Aliance“ a probíhalo mezi 3. a 12. březnem a společné vojenské cvičení „Foal Eagle“ se bude provádět opakovaně po celý rok bez jakéhokoli kódového označení v podobě polních manévrů malého rozsahu pod úrovní praporu.

Číst dál →

K vyšším cílům

 

Institut špičkové vědy na Kim Ir Senově univerzitě byl zorganizován v roce čučche 103 (2014) jako komplexní výzkumná a vývojová základna, aby hrál klíčovou úlohu při zakládání prvotřídních průmyslových odvětví a přeměně struktury národního hospodářství na strukturu znalostní ekonomiky, integrací několika výzkumných skupin v oblasti základních technologií, a tím efektivnějším využitím intelektuálních a materiálních zdrojů.Číst dál →

Vodca je centrom života ľudových más

Pchjongjang, 14. marca čučche 108 (2019) (KCNA) – Noviny práce (Rodong sinmun) vo štvrtkovom vydaní píšu, že vodca nie je vzdialený od ľudových más, ale je centrom ich života a špičkovým mysliteľom.

Osobitné postavenie a úloha vodcu spočíva v tom, že je najvyšším predstaviteľom záujmov ľudových más, organizuje a riadi ich tvorivú silu a boj za nezávislosť.

Vodca vedie ľud na spoločnej ceste k víťazstvu a sláve.

Aby sa masy mohli stať nezávislou hybnou silou schopnou sama rozhodovať o svojom osude, musia sa zjednotiť v jednu myšlienku a jednu organizáciu. Len vodca môže splniť veľkú úlohu: vyzbrojiť ľudové masy revolučnými myšlienkami nezávislosti a zhromaždiť ich okolo revolučnej organizácie.Číst dál →

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k volbám poslanců 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Praha, 12. března čučche 108 (2019) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan blahopřeje lidu socialistické Koreje k úspěšným volbám poslanců 14. Nejvyššího lidového shromáždění. 100 % zvolených kandidátů při volební účasti 99,99 % přesvědčivě dokazuje jednomyslnou jednotu pracujícího lidu, který je skutečným pánem společnosti pod skvělým vedením slavné Korejské strany práce.

Volby v Korejské lidově demokratické republice jsou skutečně demokratickými volbami, protože v nich pracující lid volí obhájce svých zájmů z řad dělníků, rolníků a pracující inteligence. Nekonají se v atmosféře politických a sociálních střetů a není v nich připuštěna kandidatura reakcionářů a korupčníků, sledujících své osobní obohacení a hájících zájmy vykořisťovatelů a imperialistů.

Číst dál →

Zpráva Ústřední volební komise: 99,99 % voličů hlasovalo pro 100 % kandidátů na poslance Nejvyššího lidového shromáždění

Pchjongjang, 12. března čučche 108 (2019) (KCNA) – Ústřední volební komise zveřejnila 12. března zprávu o výsledcích voleb poslanců 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky, které se konaly 10. března čučche 108 (2019).

Podle zprávy se volby konaly v souladu se zákonem o volbách poslanců lidových shromáždění všech úrovní. Všichni voliči se zúčastnili voleb, aby skálopevně upevnili moc našeho lidu. Voliči v zahraničí nebo pracující na moři se voleb neúčastnili.

Podle souhrnných údajů o výsledcích voleb se hlasování zúčastnilo 99,99 % všech voličů registrovaných na seznamech v celé zemi a 100 % z nich hlasovalo pro kandidáty na poslance do Nejvyššího lidového shromáždění, registrované v příslušných volebních obvodech.

Číst dál →

Všichni voliči projevili politickou aktivitu ve volbách poslanců 14. Nejvyššího lidového shromáždění

Soudruh KIM ČONG UN se zúčastnil voleb poslanců Nejvyššího lidového shromáždění

 

Pchjongjang, 10. března čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un  se 10. března zúčastnil voleb poslanců 14. Nejvyššího lidového shromáždění ve volební místnosti číslo 40 volebního obvodu číslo 10.Číst dál →

Druhá národní konference základních propagandistů strany

 

Pchjongjang, 9. března čučche 108 (2019) (KCNA) – 6. a 7. března se v Pchjongjangu uskutečnila druhá národní konference základních propagandistů strany.

Konference analyzovala a zhodnotila úspěchy, zkušenosti, chyby a ponaučení z agitační a propagační práce po první národní konferenci základních propagandistů strany a diskutovala o úkolech a způsobech, jakým mohou základní propagandisté strany dále projevit životaschopnost čučchejsky orientované masové politické práce na základech ideologické fronty pro budování mocného socialistického národa.Číst dál →

Představení souboru Mansude k Mezinárodnímu dni žen

 

Pchjongjang, 8. března čučche 108 (2019) (KCNA) – Umělecký soubor Mansude uspořádal 8. března hudební a taneční představení ve Velkém divadle východního Pchjongjangu u příležitosti 109. Mezinárodního dne žen.

Představení začalo předehrou „Ženy jsou květiny“. Na jevišti byla uvedena pestrá čísla včetně tance „Azalky vlasti“, ženského sóla a tance „Květina v horské divočině“, mužského sóla „Má žena“ a ženského sboru „Vrch Moran“.

Účinkující zpívali v úctě k velkému vůdci soudruhu Kim Ir Senovi a velkému vůdci soudruhu Kim Čong Ilovi, kteří vyzvedli korejské ženy jako květiny země a doby.Číst dál →

Ženy hrají důležitou roli v rozvoji Koreje

Pchjongjang, 7. března čučche 108 (2019) (KCNA) – Korejské ženy, které se těší hodnotnému životu na vrcholu slávy, důstojnosti a štěstí, oslavují 8. března Mezinárodní den žen.

V Korejské lidově demokratické republice ženy úctyhodně hrají roli mocných sil pro prosperitu země, milovány jako květiny společnosti, kolektivu a rodiny.Číst dál →