Skip to content

Velké masové tělocvičné a umělecké představení „Země lidu“

Velké masové tělocvičné a umělecké představení „Země lidu“ se koná na Stadionu 1. máje na malebném ostrově Rungna v Pchjongjangu v období od června do října.

Představení živě a umělecky představuje hrdý průběh vývoje KLDR naplněný velkými vítězstvími a epochálními změnami a skutečný obraz socialistické Koreje, která  pod vedením Korejské strany práce uskutečňuje sny a ideály svého lidu.Číst dál →

Úspěšně proběhly oblastní volby

Pchjongjang, 22. července čučche 108 (2019) (Nenara) – Volby poslanců do lidových výborů provincií (přímo řízených měst), měst (obvodů) a okresů se konaly ve všech částech země 21. července.

Všichni voliči hlasovali pro své poslance s absolutní podporou a důvěrou ve vládu republiky, která ztělesňuje princip lidu na prvním místě.Číst dál →

Vážený najvyšší vodca súdruh KIM ČONG UN sa zúčastnil oblastných volieb

Pchjongjang, 22. júla čučche 108 (2019) (KCNA) – Súdruh Kim Čong Un, predseda Kórejskej strany práce, predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a najvyšší veliteľ ozbrojených síl KĽDR, v nedeľu 21. júla čučche 108(2019) navštívil volebnú miestnosť okrsku č. 94 obvodu č. 201 provincie Južný Hamgjong, aby sa zúčastnil volieb poslancov do  provinčných, mestských a okresných ľudových zhromaždení.Číst dál →

Volebná účasť v oblastných voľbách dosiahla 99,98%

Pchjongjang, 21. júla čučche 108 (2019) (KCNA) – Voľby poslancov do provinčných ľudových zhromaždení (resp. ľudových zhromaždení miest pod priamym riadením vlády), mestských (obvodných) a okresných ľudových zhromaždení boli úspešne ukončené.

Podľa údajov Ústrednej volebnej riadiacej komisie sa hlasovania zúčastnilo 99,98% voličov.Číst dál →

V KĽDR začali oblastné voľby

Pchjongjang, 21. júla čučche 108 (2019) (KCNA) – Voľby poslancov do provinčných (respektíve zhromaždení miest pod priamym riadením vlády), mestských (obvodných) a okresných ľudových zhromaždení začali vo všetkých volebných miestnostiach v KĽDR v nedeľu 21. júla čučche 108 (2019) o 9:00 hod.

Podľa údajov z Ústrednej volebnej riadiacej komisie do 12:00 hod. hlasovalo 72,07 percent všetkých voličov zapísaných na zoznamoch voličov.Číst dál →

Rodong sinmun: V kapitalistickej spoločnosti nemôže existovať skutočná sociálna politika

Pchjongjang, 21. júla čučche 108 (2019) (KCNA) – Noviny práce (Rodong sinmun) v nedeľňajšom článku zdôrazňujú, že budovanie „sociálneho štátu“ v kapitalistických krajinách, kde sa čoraz viac prehlbuje obrovská priepasť medzi chudobnými a bohatými a v ktorých sa nekontrolovateľne šíria všetky druhy spoločenského zla, je absurdným podvodom a neskutočným snom.Číst dál →

Politika songun

U příležitosti blížícího se 66. výročí vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce (27. 7. 1953) a probíhajícího Měsíce solidarity s bojem proti imperialismu zveřejňujeme výtah z publikace „Otázky a odpovědi o myšlence songun“, vydané Nakladatelstvím cizojazyčné literatury v Pchjongjangu v roce čučche 101 (2012).

Politika songun je myšlenkou vedení revoluce a výstavby s armádou jako hlavní silou a na principu upřednostnění vojenských záležitostí.

Základním cílem myšlenky songun je přikládání významu zbraním a dovršení věci nezávislosti lidových mas pomocí zbraní. Myšlenka songun vyžaduje posílit řídící sílu revoluce s armádou jako svým jádrem a vzorem a posílit její úlohu na maximum. Předkládá duch revolučního vojáka jako hlavní faktor v obraně osudu národa a vedení všestranné socialistické výstavby.

Více na samostatné stránce.

Uskutočnilo sa stretnutie solidarity na podporu boja venezuelského ľudu

Pchjongjang, 18. júla čučche 108 (2019) (KCNA) – Dňa 18. júla čučche 108 (2019) sa v Ústrednej sieni mládeže uskutočnilo stretnutie solidarity kórejských študentov na podporu boja venezuelského ľudu a mládeže za obranu suverenity krajiny.

Stretnutia sa zúčastnil predseda Ústredného výboru Kimirsensko-kimčongilského zväzu mládeže súdruh Pak Čchol Min a funkcionári Ústredného výboru Zväzu mládeže, študenti z Pchjongjangu a členovia delegácie Národného vedenia mládeže Spojenej socialistickej strany Venezuely na čele s generálnou tajomníčkou Rodbexou Poleovou.Číst dál →

Tisíce diel napísané na chválu súdruha KIM ČONG UNA

Pchjongjang, 18. júla čučche 108 (2019) (KCNA) – Tisíce literárnych diel vrátane románov, básní a príbehov pre deti vytvoril kórejský ľud na chválu váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una, vrátane hymnusu „Kroky,“ ktorý predstavuje novú éru revolúcie čučche.

Zbierky poviedok „Prekrásna krajina,“ krátke romány „Úsmev“ a „On v decembri“ a mnoho ďalších románových literárnych diel zobrazujú veľkú osobnosť najvyššieho vodcu.Číst dál →

Maršalská uniforma a jednoduchý oblek

 

Hoci je maršalom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un nosí bežné oblečenie.

Odkedy sa stal maršalom, náš ľud ho nikdy nevidel v maršalskej uniforme.

Cítime ľúbosť  v srdci, keď vidíme prácu súdruha Kim Čong Una pre ľud s vľúdnym úsmevom na tvári, oblečeného v jednoduchom obleku.

Vždy nosil prosté oblečenie nielen pri návštevách frontových jednotiek Kórejskej ľudovej armády, tovární a družstiev, ale aj pri oficiálnych príležitostiach a zahraničných cestách. Pri pohľade v slzách na neho majú ľudia pocit, ako keby ho v ten deň znovu počuli hovoriť, že nepotrebuje titul hrdinu a dekorácie, len ich dôveru.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k Měsíci solidarity s bojem proti imperialismu

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

Společnost česko-korejského přátelství – Pektusan Vám zasílá pozdravný dopis k probíhajícímu „Měsíci solidarity s bojem proti imperialismu“.Číst dál →

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Generál a ľudia

Dňa 7. júla 1995, jeden deň pred slávnostným otvorením vtedajšieho Pamätného paláca Kumsusan, mnohí ľudia pracovali na vytvorení zelenej plochy pozdĺž cesty medzi stanicou metra a pamätným palácom.

Šedovlasí muži, deti s červenými šatkami zviazanými okolo krku a študenti ošetrovali stromy a kvety, zametali cestu, zalievali kvety v parku, rezali konáre a kosili trávnik. Ako tak pracovali, zrazu sa objavila električka prechádzajúca po novo položených koľajniciach vedúcich k palácu. Niektorí prestali pracovať a pozreli sa na električku.

– „Generál je v električke!“
– „Hurá! Hurá!“ 

Po výkrikoch nasledovalo búrlivé skandovanie a ľudia utekali popri pohybujúcej sa električke. Mladí ľudia, ženy, deti i starí muži utekali popri nej, aby videli svojho drahého vodcu.Číst dál →

Manželia – vodiči električky

Súdruh Kim Tong Hjok a súdružka Ri Jong Hi sú manželia. Už viac ako desať rokov pracujú ako vodiči električiek vo vozovni Rangnang, spadajúcej pod Pchjongjanský úrad riadenia osobnej dopravy.

V mladosti, počas štúdia na odbornej škole, sa Jong Hi zamilovala do Tong Hjoka, keď ju očaril jeho sen stať sa vodičom električky, dopravného prostriedku občanov Pchjongjangu. A tak sa stala jeho ženou.

Dnes pracujú ako vodiči v súlade s heslom „Slúžime ľudu!,“ napísanom na bočných stranách ich električiek. Toto heslo sa zároveň stalo mottom ich života.Číst dál →

Ústřední smuteční zasedání k 25. výročí úmrtí soudruha KIM IR SENA

 

Pchjongjang, 9. července čučche 108 (2019) (KCNA) – U příležitosti 25. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena se konalo 8. července v Pchjongjangském paláci sportu ústřední smuteční zasedání.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un zaujal čestné místo na smuteční tribuně.Číst dál →