Skip to content

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Obrovský strom a jeho korene

Jedného februárového dňa v roku 2009 sa počas armádneho cvičenia po celej krajine ozývalo burácanie delostrelectva Kórejskej ľudovej armády.

Zvuky streľby nadchli prítomných vyšších dôstojníkov a dodali im dôveru vo vybudovanie prosperujúceho a mocného národa. Povedali súdruhovi Kim Čong Ilovi, že v súčasnom dejinnom zápase mu budú rovnako lojálni, ako zelené listy na obrom strome.

Súdruh Kim Čong Il s úsmevom povedal, že korene sú dôležitejšie ako listy a na chvíľu sa zamyslel. Potom povedal, že funkcionári sa musia stať koreňmi, ktoré upevňujú krajinu a revolúciu ako korene stromu.Číst dál →

2. den jednání 2. pléna 8. Ústředního výboru KSP

 

Pchjongjang 10. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 9. února pokračovalo 2. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, na kterém byly projednávány důležité otázky klíčového významu při provádění usnesení 8. sjezdu naší strany.

Generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un pokračoval ve svém projevu zprávou k prvnímu bodu pořadu jednání. Zpráva stanovuje úkoly letošního roku pro různé oblasti, včetně hospodářství a kultury, a pro jejich realizaci zvláště zmiňuje otázku posílení role státních vedoucích ekonomických orgánů.Číst dál →

1. den jednání 2. pléna 8. Ústředního výboru KSP

 

Pchjongjang 9. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Z rozhodnutí prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce bylo svoláno 2. plénum 8. Ústředního výboru strany za účelem projednání a schválení plánu práce všech oblastí pro rok čučche 110 (2021) pro důsledné provádění strategických úkolů stanovených 8. sjezdem strany.

Plénu předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un. Zúčastnili se členové a kandidáti Ústředního výboru KSP. Jako pozorovatelé byli přítomni zástupci vedoucích příslušných oddělení Ústředního výboru strany, vedoucí straničtí a správní funkcionáři výborů, ministerstev a ústředních institucí, vedoucí funkcionáři řídících orgánů na úrovni provincií, vedoucí tajemníci provinčních a městských výborů strany a straničtí a správní funkcionáři velkých továren a podniků.Číst dál →

73 let pravidelných revolučních ozbrojených sil

Pchjongjang 8. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Před 73 lety byla 8. února 1948 velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem založena Korejská lidová armáda, pravidelné revoluční ozbrojené síly typu čučche.

Velký vůdce, který vedl protijaponskou revoluční válku k vítězství a uskutečnil historickou věc osvobození vlasti (15. srpna 1945), stanovil založení silné pravidelné armády jako nezbytný požadavek pro budování suverénního a nezávislého státu a podporoval budování armády. Ve svých nesmrtelných dílech jako „O založení strany, státu a ozbrojených sil v osvobozené vlasti“ a „Vytvořme skutečně lidovou armádu, moderní pravidelnou armádu“ objasnil myšlenky vybudování armády založené na čučche a způsoby jejich uskutečnění.Číst dál →

Pohřeb soudruha Ri Če Ila

Pchjongjang 7. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 6. února se v sále Sodžang uskutečnil smuteční obřad laureáta Kim Ir Senova řádu a Kim Čong Ilova řádu a hrdiny práce, bývalého poradce oddělení propagandy a agitace Ústředního výboru Korejské strany práce soudruha Ri Če Ila. Smutečního obřadu se zúčastnili pracovníci Ústředního výboru KSP, příslušní funkcionáři a rodina zesnulého.

U katafalku účastníci a rodina zesnulého uctili památku zesnulého soudruha Ri Če Ila chvilkou ticha. Poté byla rakev s tělem zesnulého odvezena na hřbitov vlasteneckých hrdinů v Sinmi-ri, kde proběhlo rozloučení se zesnulým.Číst dál →

Svolán 10. sjezd svazu mládeže

Pchjongjang 4. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 12. plénum 9. Ústředního výboru Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže rozhodlo o svolání 10. sjezdu Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže s cílem spolehlivého výcviku mládeže jako nástupců a rezervy strany a dalšího posílení organizací svazu mládeže jako mocných sil budování socialismu.

Dle rozhodnutí se 10. sjezd Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže bude konat na začátku dubna čučche 110 (2021) v hlavním městě revoluce – Pchjongjangu.Číst dál →

Snehová scenéria hory Pektu

Pchjongjang 3. februára čučche 110 (2021) (KCNA) – Hora Pektu (Pektusan), svätá hora kórejskej revolúcie známa po celom svete, je teraz pokrytá snehom a ponúka nádherný výhľad. Vznešené a nádherné sú pohľady na zasnežené husté lesy, fujavicu, fantastické skaly a bralá pokryté snehom, tajomné zamrznuté vodopády, more snehu na jazere Čchon a krásne mrazové výtvory z vody. Číst dál →

Prohlášení zástupce KLDR na konferenci o odzbrojení

Pchjongjang 29. ledna čučche 110 (2021) (MZV KLDR) – Han Te Song, stálý zástupce Korejské lidově demokratické republiky při Úřadu OSN v Ženevě a dalších mezinárodních organizacích ve Švýcarsku, přednesl 26. ledna prohlášení na plenárním zasedání konference o odzbrojení konané prostřednictvím videokonference.

Ve svém prohlášení uvedl, že na této planetě není žádná země jako KLDR, která by byla vystavena neustálému ohrožení válkou, a že touha jejího lidu po míru je s ohledem na to silná, a pokračoval: Vláda KLDR vyvinula veškeré úsilí, aby zabránila zhoršení regionálního napětí, ze své silné touhy zajistit mír a bezpečnost na Korejském poloostrově a na celém světě. Důmyslné zbraně nepřátelských sil namířené na náš stát však nabývají na síle a bezohledné zbrojení narušuje mezinárodní rovnováhu sil.Číst dál →

Výrobce oděvů s úsilím vést módní průmysl

Pchjongjang 3. února čučche 110 (2021) (Pyongyang Times) – „Naše továrna je schopna každoročně vyrobit stovky tisíc obleků, kabátů, zimníků, vycpaných oděvů a dalších oděvů na míru,“ říká Rju Čong Sok, vedoucí oděvní továrny Mangjongde – Ponghwa.

Tisíce konfekčních oděvů vyrobených v továrně v obvodě Mangjongde v Pchjongjangu jsou v prodeji v obchodech na hlavních ulicích. Továrna prosadila obchodní strategii zajišťování vysoké kvality v souladu s mezinárodními standardy a dodržování harmonogramů dodávek a získala certifikaci systému řízení kvality QCC (ISO 9001) a nejvyšší ceny a zlaté medaile na několika výstavách spotřebního zboží a na jarních a podzimních mezinárodních veletrzích. Pro zajištění ziskovosti provozu zavedla integrovaný systém řízení.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN blahopřál generálnímu tajemníkovi ÚV KS Vietnamu

Pchjongjang 2. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 1. února zaslal generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un blahopřejný telegram generálnímu tajemníkovi Ústředního výboru Komunistické strany Vietnamu soudruhu Nguyễn Phú Trọngovi.

Ve svém poselství vyjádřil vážený soudruh Kim Čong Un srdečné blahopřání a soudružské pozdravy v souvislosti s úspěšným konáním 13. sjezdu Komunistické strany Vietnamu a znovuzvolením soudruha Nguyễn Phú Trọnga generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Vietnamu.Číst dál →

Skončila výstava na počest 8. sjezdu KSP

Pchjongjang 1. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Ústřední výstava fotografií, knih a uměleckých děl na počest 8. sjezdu Korejské strany práce se konala od 23. prosince loňského roku do 31. ledna tohoto roku v Galerii korejského umění. Funkcionáři a pracující z mnoha jednotek navštívili výstavní síň, obsahující fotografické materiály a umělecká díla, která odrážejí revoluční kroniku neskonalých velikánů, kteří s mimořádnou moudrostí a vynikajícím vedením dosáhli velkých vítězství a obrovských změn, a díla vyjadřující jejich nesmrtelné ideologické a teoretické přednosti.Číst dál →

Nové plakáty k urychlení rázného pokroku při budování socialismu

Pchjongjang 31. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Umělecké studio Mansude, Ústřední svaz výtvarných umění, Pchjongjangský institut výtvarných umění a Umělecké studio ministerstva železnic nedávno vydaly propagační plakáty urychlující snahu všeho lidu o provedení závěrů 8. sjezdu Korejské strany práce.

Plakáty odrážejí hlavní myšlenku celkové obnovy hospodářství a zlepšení životní úrovně obyvatel pozvednutím metalurgického a chemického průmyslu, což jsou dva pilíře nezávislé ekonomiky. Rovněž zohledňují potřebu růstu klíčových průmyslových odvětví, včetně elektrárenského, uhelného a strojírenského průmyslu, dalšího posilování ekonomického potenciálu a síly pro dynamické vedení celkové hospodářské výstavby.Číst dál →

Ohlédnutí za 8. sjezdem Korejské strany práce

8. sjezd Korejské strany práce se konal 5. – 12. ledna čučche 110 (2021) v Pchjongjangu, hlavním městě Korejské lidově demokratické republiky.

Sjezd zvolil soudruha Kim Čong Una generálním tajemníkem Korejské strany práce v souladu s jednomyslnou vůlí a přáním všech delegátů, všech členů strany a všeho lidu celé země a sloužícího mužstva Korejské lidové armády pro rozvoj kimirsensko-kimčongilské strany a svěží vítězný pokrok revoluční věci čučche.

Sjezd zhodnotil revoluční práci posledních pěti let, provedl vědeckou analýzu rozvoje revoluce a objektivní a subjektivní situace a na základě toho nastolil novou linii boje a strategickou a taktickou politiku upevňování strany a provedení skoku vpřed v budování socialismu.

Generální tajemník soudruh Kim Čong Un objasnil hlavní myšlenku a hlavního ducha 8. sjezdu KSP a zdůraznil, že celá strana by se měla ještě pevněji držet ideálů „uctívat lid jako nebe“, „jednomyslná jednota“ a „soběstačnost“.Číst dál →

Aktivní hygienická propagandistická práce

Pchjongjang 26. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Ústřední mimořádné protiepidemické jednotky aktivně provádějí propagandistickou práci k zabránění proniknutí celosvětové pandemie. Zaměstnanci s přihlédnutím ke zkušenostem z minulého roku zvyšují intenzitu vysvětlující a hygienické propagandy s cílem posílit protiepidemickou práci. V lednu bylo vydáno mnoho vysvětlujících prohlášení, audio a video materiálů o nutnosti neustále udržovat ostražitost v mimořádné protiepidemické práci.Číst dál →

K ustavení výboru pro oslavu Dne zářící hvězdy

Praha 27. ledna čučche 110 (2021) – V souvislosti s blížícím se Dnem zářící hvězdy, výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila (16. 2. čučche 31 /1942/), se v mnoha zemích formují výbory k oslavě tohoto významného svátku. Předsedou českého výboru byl zvolen předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche soudruh RSDr. Jozef Servista.

Při této příležitosti přinášíme dopis korejských sdružení pro přátelství s evropskými národy.

 

*

Brzy oslavíme 79. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila. 16. únor je slavným dnem pro náš lid a pokrokové lidi celého světa.

Nesmrtelný revoluční život velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila je skutečným příkladem a učebnicí vlastenectví, která ukazuje, jak milovat zemi a lid. Byl skvělým ideologickým teoretikem, vynikajícím vůdcem a velitelem železné vůle, ale především skutečným vlastencem.Číst dál →

Zalesnit hory kolem rodné vesnice

Pchjongjang 23. ledna čučche 110 (2021) (Nenara) – Kim Kwang Hun, strážce lesa lesní správy okresu Hečchang v provincii Jižní Pchjongan, je národní zasloužilou osobností socialistického vlastenectví. Začal zalesňovat hory kolem své rodné vesnice po propuštění z vojenské služby. Od té doby 15 let šplhal nahoru a dolů do hlubokých údolí a drsných hřebenů, aby vytvořil několik lesních školek na nezemědělské půdě uprostřed lesů, které má na starosti. Na základě toho vypěstoval desítky tisíc stromků dobrých druhů a každý rok je přesazoval do hor.Číst dál →

Skončilo velké představení na počest 8. sjezdu KSP

Pchjongjang 25. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Velké umělecké představení „Opěvujeme stranu“ na počest 8. sjezdu Korejské strany práce se konalo 13. – 24. ledna v Pchjongjangském paláci sportu. Představení, vyprodané po více než 10 dní, sledovali pracující města Pchjongjangu.

Diváci pocítili celou svou duší, že díky moudrému vedení naší strany, která považuje princip „masy lidu nade vše“ za hlavní ideál a vedoucí myšlenku, bylo dosaženo rozkvětu a rozvoje vlasti. Představení pozvedlo revolučního ducha našeho lidu, který se pozvedl k boji za všestranný rozvoj budování socialismu našeho stylu pod vztyčenými prapory ideálů „uctívat lid jako nebe“, „jednomyslná jednota“ a „soběstačnost“.

Číst dál →

Sdružení pro šťastné rodiny

Pchjongjang, 23. ledna čučche 110 (2021) (Pyongyang Times) – Prezident Korejského sdružení pro plánování rodin a zdraví matek a dětí Ko Kwang Džin uvedl, že sdružení v loňském roce řádně provedlo plánovanou činnost. Při loňských informačních aktivitách prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a svých internetových stránek rozšířilo sdružení informace o pohlavním a reprodukčním zdraví a své činnosti mezi 1,01 milionu lidí a podniklo rozsáhlé úsilí včetně posílení řad dobrovolných pracovníků a zlepšení profesionálních schopností mladých funkcionářů.

Sdružení přesunulo jednotky služeb z městských oblastí do venkovských a horských oblastí, aby klientům nabídlo komplexní a kvalitní služby. Ve výsledku bylo téměř 100 tisícům klientů poskytnuto celkem 316 tisíc služeb v oblasti pohlavního a reprodukčního zdraví.Číst dál →

Dny mého mládí – k 75 letům svazu mládeže

Pchjongjang, 18. ledna čučche 110 (2021) (Nenara) – U příležitosti 75. výročí založení svazu mládeže nyní s hlubokým pohnutím vzpomínám na dny svého mládí.

Narodil jsem se do vojenské rodiny ve městě Tokčchon v provincii Jižní Pchjongan v únoru čučche 54 (1965). Po základní a střední škole jsem absolvoval vzdělávání funkcionářů svazu mládeže. Většinu mládí jsem strávil na velkých stavbách socialismu – výstavbě rozsáhlé vodní elektrárny a paláce školáků v Samdžijonu, rekonstrukci severních železnic, výstavbě širokorozchodných železnic mezi Hjesanem a Samdžijonem, lázeňského střediska Jangdok a dalších.Číst dál →