Skip to content

Kto sme

friendship

Jsme Češi a Slováci, kteří mají přátelský vztah ke Korejské lidově demokratické republice a jejímu lidu a podporují její politiku, organizovaní ve Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.

Usilujeme sa o nadviazanie priateľských vzťahov medzi ľudom Českej a Slovenskej republiky a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky vo všetkých oblastiach života spoločnosti obidvoch krajín. Napomáhame rozvoju kultúrnych, hospodárskych, vedeckých, politických a ďalších česko-slovensko-kórejských vzťahov.

Dbáme o šírenie pravdivých informácií predovšetkým na základe bezprostredného styku medzi ľuďmi obidvoch krajín a opierame sa pritom o vlastné zdroje poznania.

Vychádzame z národných tradícií, rozvoja kultúry, demokracie a humanity a rešpektovania práva na sebaurčenie národov.

Spoločnosť priateľov KĽDR

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan je občianskym združením.

Praktická činnosť Pektusanu vychádza zo stanov, schválených Ministerstvom vnútra Českej republiky 6. 1. 1999 (viď stanovy).

Naša politická činnosť

Vo svojej politickej činnosti sa snažíme dosiahnuť socializmus a komunizmus v niekdajšom Československu. Našimi aktivisty jsou členové slovenské komunistické strany VZDOR – strana práce a českých politických stran Komunistická strana Československa, Komunistická strana Čech a Moravy a Komunistická strana česká 21, stejně jako bezpartijní pokrokoví lidé.