Skip to content

Kto sme

friendship

Jsme Češi a Slováci, kteří mají přátelský vztah ke Korejské lidově demokratické republice a jejímu lidu a podporují její politiku, organizovaní ve Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.

Usilujeme sa o nadviazanie priateľských vzťahov medzi ľudom Českej a Slovenskej republiky a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky vo všetkých oblastiach života spoločnosti obidvoch krajín. Napomáhame rozvoju kultúrnych, hospodárskych, vedeckých, politických a ďalších česko-slovensko-kórejských vzťahov.

Dbáme o šírenie pravdivých informácií predovšetkým na základe bezprostredného styku medzi ľuďmi obidvoch krajín a opierame sa pritom o vlastné zdroje poznania.

Vychádzame z národných tradícií, rozvoja kultúry, demokracie a humanity a rešpektovania práva na sebaurčenie národov.

Spoločnosť priateľov KĽDR

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan je zapsaným spolkem (z. s.), dříve občianskym združením.

Praktická činnosť Pektusanu vychádza zo stanov, schválených Ministerstvom vnútra Českej republiky 6. 1. 1999 (viď stanovy) a aktualizovaných po převedení na novou právní formu zapsaného spolku v r. 2017.

 

Naša politická činnosť

Vo svojej politickej činnosti obhajujeme myšlenky socialismu a úsilí o jeho dosažení v niekdajšom Československu a celém světě po vzoru Korejské lidově demokratické republiky. Našimi aktivisty jsou členové několika politických stran, stejně jako bezpartijní pokrokoví lidé.