Skip to content

Kim Ir Sen: O čučche v naší revoluci I-II

o-cucche-v-nasi-revoluci

1975

1974

1973

1972

Obsah
I. Boj vlády republiky za socialistickú revolúciu a za budovanie socializmu … 389
II. Prednosti socialistického zriadenia v našej krajine … 405
III. Základný obsah socialistickej ústavy KĽDR … 411
IV. Úkoly ďalšieho upevňovania a rozvíjania socialistického zriadenia … 417

Obsah
1. O ideách čučche … 335
2. O socialistickej výstvbe a ústredných úkoloch šesťročnice v našej krajine … 342
3. O otázke zjednotenia našej krajiny … 349
4. O niektorých medzinárodných otázkach … 354
5. Otázka vzťahu medzi Kóreou a Japonskom … 358

1971

1970

Obsah
I. GRANDIÓZNA BILANCIA … 211
1. Premena v socialistický priemyslový štát … 212
2. Úspech kultúrnej revolúcie … 213
3. Upevňovanie politickej a ideologickej jendnoty všetkého ľudu … 224
4. Vytvorenie všeľudového, celoštátneho obrannéhi systému … 230
5. Všestranné vybudovanie socialistického systému ekonomického zriadenia … 233

II. Za upevnenie a rozvíjanie socialistického zriadenia v našej krajine
1. Úlohy socialisitckej ekonomickej výstavby … 239
2. Socialistická kultúrna výtavba …239
3. Ideologická revolúcia, revolucionizácia celej spoločnosti a jej pretváranie podľa obrazu robotníckej triedy … 255
4. Upevňovanie brannej sily krajiny … 262
5. Rovnomerný rozvoj života ľudu … 266

1969

1968

Obsah

1. Otázka vzájomného vzťahu medzi objemom hospodárstva a tempom rozvoja výroby v socialistickej spoločnosti … 164
2. Otázka tovarovej formy výrobných protriedkov a využitia zákona hodnoty v socialisitckej spoločnosti … 171
3. Otázka poľnohopodárskeho trhu v socialistickej spoločnosti a cesty k jeho odstráneniu … 182

1967

Obsah

1. Priemysel ………….. 52
2. Poľnohospodárstvo …… 58
3. Život ľudu …………. 60

1966

1965

Obsah
2. Vo vyučovacej a výchovnej práci i vo vedeckom výskume pevne nastoliť čučche … 361
3. Ďalej zvyšovať kvalitu výchovy kádrov ………………………………….. 371

1964

1963

1962

1961

Obsah
I. SKVELÁ BILANCIA ……………………………. 178
1. Dovŕšenie socialistických premien ……………. 180
2. Budovanie socializmu ……………………….. 190
3. Hnutie čchollima …………………………… 205
4. Upevňovanie štátneho a spoločenského zriadenia … 213

II. Veľké perspektívy
1. Základné úlohy sedemročného plánu ……………. 218
2. Priemysel …………………………………. 221
3. Hospodárstvo na dedine ……………………… 229
4. Doprava a spoje ……………………………. 233
5. Rozvoj vedy a kultúry ………………………. 234
6. Zvyšovanie životnej úrovne ľudu ……………… 239

1960

1958

1956

1950

1948

1947

1945

Obsah
1. … 84
2. … 90
3. … 93

1943

Obsah
1. Dobre študovať našu vlasť …… 63
2. K niekoľkým aktuálnym úkolom … 74

1937

Obsah
1. Charakter kórejskej revolúcie v súčasnej etape … 35
2. Najbližšie úkoly kórejských komunistov ……….. 45

1936

1935

1931

Obsah
1. Zozganizovať protijaponské ľudové partizánske oddiely …………… 16
2. Zakladať partizánske základne ………………………………… 18
3. Vybudovať masovú základňu pre ozbrojený boj ……………………. 22
4. Vytvoriť jednotnú protijaponskú frontu kórejského a čínskeho ľudu … 24
5. Zintenzívniť stranícku organizačnú prácu a komsomolskú prácu …….. 25

1930