Skip to content

E-knihovna

1975

1974

1973

1972

Obsah
I. Boj vlády republiky za socialistickú revolúciu a za budovanie socializmu … 389
II. Prednosti socialistického zriadenia v našej krajine … 405
III. Základný obsah socialistickej ústavy KĽDR … 411
IV. Úkoly ďalšieho upevňovania a rozvíjania socialistického zriadenia … 417

Obsah
1. O ideách čučche … 335
2. O socialistickej výstvbe a ústredných úkoloch šesťročnice v našej krajine … 342
3. O otázke zjednotenia našej krajiny … 349
4. O niektorých medzinárodných otázkach … 354
5. Otázka vzťahu medzi Kóreou a Japonskom … 358

1971

1970

Obsah
I. ZAJISTIT, ABY LEHKÝ PRŮMYSL RYCHLE DOHNAL ÚROVEŇ ROZVOJE TĚŽKÉHO PRŮMYSLU … 339
II. ÚKOLY SPOJENÉ S ROZVOJEM MÍSTNÍHO PRŮMYSLU A CÍLEM DOSÁHNOUT NOVÉHO PŘELOMU VE VÝROBĚ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ … 346
1. Značně zvýšit sortiment a množství spotřebního zboží … 348
2. Dále zvyšovat kvalitu spotřebního zboží … 353
3. Všechna odvětví národního hospodářství musí místnímu průmyslu poskytovat aktivní pomoc … 359
4. Zlepšit řízení a vedení místního průmyslu … 361

Obsah
I. GRANDIÓZNÍ BILANCE … 390
1. Přeměna v socialistický průmyslový stát … 391
2. Úspěch kulturní revoluce … 399
3. Upevňování politické a ideologické jednoty všeho lidu … 402
4. Vytvoření všelidového, celostátního obranného systému … 408
5. Všestranné vybudování socialistického systému ekonomického řízení … 411
II. ZA UPEVŇOVÁNÍ A ROZVÍJENÍ SOCIALISTICKÉHO ZŘÍZENÍ V NAŠÍ ZEMI … 417
1. Ústřední úkoly socialistické ekonomické výstavby … 417
2. Socialistická kulturní výstavba … 428
3. Ideologická revoluce, revolucionizace celé společnosti a její přetvá­ření podle obrazu dělnické třídy … 433
4. Upevňování branné síly země … 440
5. Rovnoměrný rozvoj života lidu … 444
III. ZA REVOLUCI V JIŽNÍ KOREJI A SJEDNOCENÍ VLASTI … 447
IV. ZA UPEVŇOVÁNÍ SEMKNUTOSTI S MEZINÁRODNÍMI REVOLUČNÍMI SILAMI … 459
V. ZA UPEVŇOVÁNÍ STRANICKÉ PRÁCE … 468

1969

Obsah
1. Otázka vzájemného vztahu mezi objemem hospodářství a tempem rozvoje výroby v socialistické společnosti … 277
2. Otázka zbožní formy výrobních prostředků a využití zákona hodnoty v socialistické společnosti … 284
3. Otázka zemědělského trhu v socialistické společnosti a cesty k jeho odstranění … 295

Obsah
1. O pozemkové reformě … 313
2. O hnutí za združstevnění zemědělství … 323
3. O socialistické přeměně soukromého obchodu a průmyslu … 333

1968

Obsah
1. O politice naší strany ve vztahu k inteligenci … 91
2. O několika revolučních úkolech, které stojí před inteligencí … 103

Obsah
1. Slavné dvacetiletí Korejské lidově demokratické republiky … 125
2. O dalším upevnění a rozvoji socialistického řádu v KLDR … 149
3. O sjednocení vlasti a obraně míru na celém světě cestou zesílení protiimperialistického a protiamerického boje a zničení amerického imperialismu … 170

1967

Obsah

1. Priemysel ………….. 52
2. Poľnohospodárstvo …… 58
3. Život ľudu …………. 60

1966

1965

Obsah
2. Vo vyučovacej a výchovnej práci i vo vedeckom výskume pevne nastoliť čučche … 361
3. Ďalej zvyšovať kvalitu výchovy kádrov ………………………………….. 371

1964

1963

1962

1961

Obsah
I. SKVELÁ BILANCIA ……………………………. 178
1. Dovŕšenie socialistických premien ……………. 180
2. Budovanie socializmu ……………………….. 190
3. Hnutie čchollima …………………………… 205
4. Upevňovanie štátneho a spoločenského zriadenia … 213

II. Veľké perspektívy
1. Základné úlohy sedemročného plánu ……………. 218
2. Priemysel …………………………………. 221
3. Hospodárstvo na dedine ……………………… 229
4. Doprava a spoje ……………………………. 233
5. Rozvoj vedy a kultúry ………………………. 234
6. Zvyšovanie životnej úrovne ľudu ……………… 239

1960

1958

1956

1950

1948

1947

1945

Obsah
1. … 84
2. … 90
3. … 93

1943

Obsah
1. Dobre študovať našu vlasť …… 63
2. K niekoľkým aktuálnym úkolom … 74

1937

Obsah
1. Charakter kórejskej revolúcie v súčasnej etape … 35
2. Najbližšie úkoly kórejských komunistov ……….. 45

1936

1935

1931

Obsah
1. Zozganizovať protijaponské ľudové partizánske oddiely …………… 16
2. Zakladať partizánske základne ………………………………… 18
3. Vybudovať masovú základňu pre ozbrojený boj ……………………. 22
4. Vytvoriť jednotnú protijaponskú frontu kórejského a čínskeho ľudu … 24
5. Zintenzívniť stranícku organizačnú prácu a komsomolskú prácu …….. 25

1930

 

Seznam knih

Kim Ir Sen: sebrané spisy V

Kim Ir Sen: O čučche v naší revoluci, diely I, II