Skip to content

Zemědělství

Hrdinské činy divizí členů strany z hlavního města budou navždy zářit v dějinách naší strany

Pchjongjang, 21. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Divize vybraných členů strany z hlavního města, směřující do první linie boje za obranu lidu, kam směřuje naše strana všechny síly, vytvořily hrdinský příběh ve slavných dějinách naší strany za dobu 70 dní úderné pracovní stráže věrnosti, tvrdé nepřetržité bitvy a odvážného bleskového boje.

Přinášíme fotografie hrdinného boje divizí členů strany z hlavního města, kteří s velkým zanícením přijali historický otevřený dopis váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una a s pevným závazkem jistě uskutečnit ušlechtilý plán Ústředního výboru strany za cenu svých životů krásně postavili nové okouzlující vesnice v oblasti východního pobřeží, které byly zasaženy přírodní katastrofou.Číst dál →

Komplex hospodářských zvířat okresu Sepcho se každým dnem modernizuje

Pchjongjang, 10. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Stáda ovcí a krav se vlní jako mraky na loukách roztažených do nekonečné dálky a všude jsou postaveny krásné vesnice, stáje pro dobytek a veřejné budovy a ve větru se ozývá píseň pastevců. Toto je nádherné panorama komplexu hospodářských zvířat okresu Sepcho, podobné krásnému obrázku.

Tato oblast je již dlouhou dobu známa sněhem, deštěm a větrem, ale nyní se úplně změnila na oblast s velkou úrodou trávy, masa a mléka. Pod moudrým vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, který přijal opatření k zahájení velkolepého díla přeměny přírody na náhorní plošině Sepcho v novém století čučche, byla opuštěná náhorní plošina Sepcho přeměněna k nepoznání.Číst dál →

Vojnový veterán sa dožil 100 rokov

Jedným z vojnových veteránov je aj súdruh Ri Tong Gju, žijúci v dedine Rjonggok-ri v okrese Kangnam pri Pchjongjangu. V septembri oslávil sté narodeniny.

Všetci dedinčania mu srdečne zablahoželali k narodeninám a vláda mu poslala dary. V ten deň súdruh Ri oslávil svoje narodeniny vo vojenskej uniforme. Pri tejto príležitosti sa s emóciami obzrel späť do minulosti.Číst dál →

Předány nové domy v Tečchong-ri a okrese Hongwon

Pchjongjang, 17. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Příkladná socialistická obec byla postavena v obnovené Tečchon-ri v okrese Unpcha v provincii Severní Hwanghe.

Vojáci lidové armády, kteří se pustili do rekonstrukčních prací s cílem eliminovat následky přírodních katastrof, za pouhé dva měsíce bezchybně dokončili stavbu více než 820 obytných budov a z celého srdce podporovali ušlechtilý pohled na lid váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una a jeho vznešený plán nezištné služby.Číst dál →

Masová shromáždění za vítězství v 80denní kampani

Pchjongjang, 16. října čučche 109 (2020) (KCNA) – 16. října se na Kim Ir Senově stadionu konalo shromáždění odhodlání předvoje mládeže na výzvu velké strany, aby se vší energií v 80denní pracovní kampani hrdým vítězstvím pozdravil 8. sjezd strany.

Zúčastnili se funkcionáři Ústředního výboru Svazu mládeže a příslušní pracovníci, mládež a studenti z Pchjongjangu.Číst dál →

Lid ze Sunanu se stěhuje do nových domů

Pchjongjang, 5. října čučche 109 (2020) (KCNA) – V obvodě Sunan v Pchjongjangu byly nově postaveny stovky vícepodlažních a jednopodlažních bytových domů, veřejných budov a zařízení. Každý dům má několik obytných pokojů, kuchyň, sklad atd.

2. a 4. října se konaly slavnostní obřady udělování nových domů obyvatelům Čegjong-ri, Sanjang-ri, Rjongbok-ri a Čchondong-ri v obvodě.

Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN vedl obnovu okresu Kimhwa

Pchjongjang, 2. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl na místě obnovu poškozeného okresu Kimhwa.

Doprovázeli ho soudruh Pak Čong Čchon, soudruh Ri Il Hwan, soudruh Kim Jong Su, soudruh Čo Jong Won, soudružka Kim Jo Džong, soudruh Pak Tche Song a soudružka Hjon Song Wol.Číst dál →

Otevřen Kosanský závod na zpracování ovoce

Pchjongjang, 2. října čučche 109 (2020) (KCNA) – V Kosanském ovocnářském komplexu byl krásně zbudován závod na zpracování ovoce.

30. září se uskutečnil obřad uvedení Kosanského závodu na zpracování ovoce do provozu. Zúčastnili se jej místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Il Hwan, funkcionáři z příslušných oblastí a funkcionáři a zaměstnanci závodu.

Číst dál →

Soudruh Kim Tok Hun zkontroloval zemědělská družstva v Jižním Hwanghe

Pchjongjang, 28. září čučche 109 (2020) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun zkontroloval zemědělská družstva v okresech Anak, Sinčchon a Čerjong v provincii Jižní Hwanghe.

Při obchůzce polí zemědělského družstva Oguk v okrese Anak, družstva Segil v okrese Sinčchon a dalších zdůraznil nižším funkcionářům a družstevním rolníkům nezbytnost úspěšně dokončit zemědělské práce letošního roku u příležitosti 75. výročí založení strany s hrdostí na práci v družstvech spojených se zásluhami vedení strany. Vyzval ke včasným opravám kombajnů a mlátiček, aby se zvýšil podíl mechanizace při sklizni, a vyzval továrnu na příslušenství traktorů v Hedžu k výrobě a dodávkám účinných zemědělských strojů a příslušenství.Číst dál →

Otevřena zúrodněná slaniska Ansok

Pchjongjang, 17. září čučche 109 (2020) (KCNA) – Slaniska Ansok byla skvěle zúrodněna a slavnostně otevřena. Funkcionáři a dělnická třída Ústředního podniku pro obhospodařování slanisek provincie Jižní Pchjongan zúrodňovali slaniska asi tři roky. Úspěšná rekultivace slanisek zaníceným úsilím budovatelů připravila další spolehlivou základnu pro rozvoj zemědělství země.

Budovatelé zúrodnili slaniska vybudováním desítek kilometrů dlouhých hrází na břehu Korejského západního moře. Jsou to stateční dobyvatelé moře, kteří prosazují velkolepý plán strany na přetváření přírody tím, že dělají zázraky a vytvářejí věc z ničeho. Zúrodněná slaniska se stala jejich darem matce straně.Číst dál →

Lid Kangbuk-ri se stěhuje do nových domovů

Pchjongjang, 18. září čučche 109 (2020) (KCNA) – Díky boji sloužícího mužstva lidové armády, které ve svých srdcích třímá ušlechtilý plán váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, se lid vsi Kangbuk-ri v okrese Kumčchon provincie Severní Hwanghe radostně přestěhoval do nových domovů, postavených jako příkladná socialistická pohádková země a vzorná socialistická zemědělská obec po mohutných přírodních katastrofách.

Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN navštívil obnovenou obec Kangbuk-ri

 

Pchjongjang, 15. září čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un zkontroloval obnovenou obec Kangbuk-ri v okrese Kumčchon provincie Severní Hwanghe, která byla poškozena mohutným deštěm a silným větrem.

Doprovázeli ho soudruzi Čche Rjong He, Pak Pong Džu, Kim Če Rjong, Pak Čong Čchon, Ri Il Hwan, Čo Jong Won, Kim Jong Su, Pak Tche Song a soudružka Hjon Song Wol.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN vedl na místě obnovu Tečchong-ri

Pchjongjang, 12. září čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl na místě obnovu povodněmi zasažené oblasti vsi Tečchong-ri v okrese Unpcha provincie Severní Hwanghe.

Doprovázel ho náčelník generálního štábu Korejské lidové armády vicemaršál Korejské lidové armády soudruh Pak Čong Čchon, kádry Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Ri Il Hwan, Čo Jong Won, Kim Jong Su a soudružka Hjon Song Wol a předseda provinčního výboru Korejské strany práce Severního Hwanghe soudruh Pak Čchang Ho.

Váženého soudruha nejvyššího vůdce přivítali velící důstojníci jednotek Korejské lidové armády a funkcionáři zapojení do obnovy povodněmi zasaženého okresu Unpcha.

Číst dál →

Místopředsedové ÚV KSP zkontrolovali obnovu provincie Jižní Hwanghe

Pchjongjang, 1. září čučche 109 (2020) (KCNA) – Místopředsedové Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Kim Če Rjong, Ri Il Hwan, Čche Hwi, Pak Tche Dok, Kim Jong Čchol a Kim Hjong Džun vedli terénní práce pro obnovu po těžkém poškození tajfunem v různých zemědělských družstvech v okresech Čangjon a Tchetan v provincii Jižní Hwanghe.

Funkcionáři a zemědělští pracovníci v různých družstvech provincie Jižní Hwanghe, vysoce povzbuzeni polním vedením, jsou plni důvěry a optimismu, aby co nejdříve odstranili škody a nejvýznamněji pozdravili 8. sjezd KSP pěstováním dobrých plodin.

Číst dál →

Funkcionáři ÚV KSP rozpoutali boj za odstranění následků tajfunu

Pchjongjang, 30. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Funkcionáři Ústředního výboru Korejské strany práce v oblastech zasažených tajfunem v provincii Jižní Hwanghe společně se zemědělskými pracovníky pracují vší silou v kampani za eliminaci škod na orné půdě a plodinách.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un řekl, že být uprostřed lidu, sdílet s ním zármutek i radost, vštěpovat mu sílu a elán, pomáhat mu z celého srdce v těžkých a obtížných dobách, je jedním z hlavních úkolů, které musí plnit naše strana. Pracovníci Ústředního výboru strany, podporující jeho vznešený plán, okamžitě odešli do postižených oblastí za účelem odstranění škod.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN zkontroloval oblasti zasažené tajfunem v provincii Jižní Hwanghe

Pchjongjang, 28. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un zkontroloval oblasti zasažené tajfunem v provincii Jižní Hwanghe a seznámil se se škodami.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si předvolal předsedu provinčního výboru Korejské strany práce v Jižním Hwanghe soudruha Ri Čchol Mana a obdržel od něho podrobnou zprávu o stavu škod v provincii.Číst dál →

Soudruzi Pak Pong Džu a Kim Tok Hun zkontrolovali provincie zasažené povodněmi

Pchjongjang, 19. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda Ústředního výboru strany soudruh Pak Pong Džu se na místě seznámil s následky povodní v okresech Kimhwa, Čcholwon a Pchjonggang v provincii Kangwon.

Soudruh Pak Pong Džu se zabýval situací povodněmi zasažených oblastí a plánem jejich obnovy a vyzval funkcionáře stranických a vládních orgánů, aby se hluboce věnovali myšlenkám a duchu 16. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru strany k zajištění stabilního života lidu a splnili svou odpovědnost a povinnost při obnově vzhledu obytných oblastí v souladu s přáním a touhou lidu.Číst dál →