Skip to content

Zdravotnictví - 2. page

Pokračující pomoc Pchjongjangské všeobecné nemocnici

Pchjongjang, 2. dubna čučche 109 (2020) (Rodong sinmun) – Funkcionáři a pracující lid celé země každodenně navštěvují staveniště Pchjongjangské všeobecné nemocnice s množstvím pomocných materiálů. V březnu funkcionáři a pracující lid měst Pchjongjang a Nampcho poslali na staveniště množství dodávek pomoci jako první ze všech, a jejich příklad následovaly provincie Severní Pchjongan, Čagang a Jižní Hwanghe a další místa.

Funkcionáři komisí, ministerstev a ústředních institucí navzájem soutěží v pomoci budovatelům a v jejich aktivnímu povzbuzování k urychlení projektu.Číst dál →

Soudruzi Pak Pong Džu a Kim Če Rjong zkontrolovali staveniště Pchjongjangské všeobecné nemocnice

Pchjongjang, 30. března čučche 109 (2020) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a místopředseda Ústředního výboru KSP soudruh Pak Pong Džu a člen politbyra Ústředního výboru KSP, člen Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda vlády soudruh Kim Če Rjong zkontrolovali staveniště Pchjongjangské všeobecné nemocnice.

Povzbudili budovatele, kteří dělají bezpříkladné zázraky a inovace den za dnem prostřednictvím věrné ofenzívy, nepřetržitého tvrdého boje a rázné bleskové kampaně, věrni vznešenému záměru KSP, aby úspěšně vybudovali všeobecnou nemocnici a darovali ji lidu.Číst dál →

Dobrovolníci Červeného kříže sázejí stromy

Číst dál →

Láska k člověku v protiepidemické práci

Pchjongjang, 25. března čučche 109 (2020) (KCNA) – Zdravotničtí pracovníci KLDR projevují v úsilí o prevenci COVID-19 srdečnou lásku k člověku.

Zdravotníci z okresních nemocnic Jongwang a Hočchon v provincii Hamgjong a v okrese Čunggang provincie Čagang společně s protiepidemickou prací pečují o životní podmínky osob v karanténě. Zvláštní pozornost věnovali zejména těhotným ženám v domácí karanténě a poskytli jim výživné potraviny, které potřebují po porodu.Číst dál →

Nouzová protiepidemická velení stále posilují masovou kampaň proti COVID-19

Pchjongjang, 20. března čučche 109 (2020) (KCNA) – Nouzová protiepidemická velitelství na všech úrovních v Pchjongjangu a v různých oblastech naší země zesilují svou protiepidemickou práci k prevenci COVID-19.

Ústřední nouzové protiepidemické velitelství každý týden prostřednictvím národního videokonferenčního systému jasně stanoví různé nouzové protiepidemické příkazy, aby důkladně předešlo COVID-19, aktivně shrnuje úspěchy a zkušenosti s jejich prováděním a přijímá rázná opatření proti chybám a přijímá vhodná opatření.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN zahájil výstavbu pchjongjangské všeobecné nemocnice

 

Pchjongjang, 18. března čučche 109 (2020) (KCNA) – Dle plánu a rozhodnutí naší strany, která považuje věc dlouhověkosti a zlepšování zdraví lidu za jednu z nejdůležitějších státních záležitostí, bude v hlavním městě Pchjongjangu k 75. výročí založení Korejské strany práce postavena moderní všeobecná nemocnice.

Slavnostní zahájení výstavby nemocnice se konalo 17. března.Číst dál →

Boj proti koronaviru – dva světy, dva přístupy

Když se ve světových médiích objevily první zprávy o opatřeních proti šíření nového koronaviru v Číně a potom v sousední Korejské lidově demokratické republice, provázely je komentáře plné odsudků „komunistických diktatur“, které prý „ještě více omezují svobody svých občanů“.

Během následujících dvou měsíců se ukázalo, že přísná opatření zavedená v Číně, socialistické Koreji a Vietnamu přinesla slibné výsledky: postupné snižování šíření epidemie v Číně a Vietnamu a zabránění jejího proniknutí do severní části Koreje. Oproti tomu liberální přístup západního světa pod heslem „každý může všechno a nikdo nemusí nic“ vedl a nadále vede k nekontrolovanému šíření pandemie. Protiepidemická opatření v kapitalistických zemích jsou přijímána pozdě, nejsou dostatečná, personálně a materiálně zabezpečená a jsou obtížně vymahatelná.Číst dál →

Nejpřísnější protiepidemická opatření k zabránění proniknutí koronaviru

Pchjongjang, 13. března čučche 109 (2020) (KCNA) – V duchu rozšířeného zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce se intenzita státní protiepidemické práce v naší zemi každým dnem zvyšuje, aby se zabránilo proniknutí COVID-19.

Posílena je kontrola a karanténa zboží dováženého do země přes hranice a námořní přístavy. V kontrolních a karanténních jednotkách středisek a provincií různých instancí jsou vagóny, lodě a zboží důkladně kontrolovány a dezinfikovány, jsou ponechány v přirozeném stavu po dobu 10 dní na izolovaných místech a poté předány příslušným jednotkám v určeném pořadí a režimu.

Číst dál →

Nová metoda léčby rakoviny

Pchjongjang, 11. března čučche 109 (2020) (KCNA) – V poslední době byl v naší zemi zaveden nový způsob léčby rakoviny pomocí semene fibroinu radioaktivního nuklidu.

Obvykle se provádí brachyterapie radioaktivními nuklidy metodou vložení radioaktivních zdrojů (semen) uzavřených sklem nebo kovem do nádoru nebo jejich přiblížení. Tato terapie přitahuje pozornost světových lékařských kruhů, má však určité vady.

Vědci naší země na základě své vlastní technologie a surovin provedli domácí výrobu radioaktivního nuklidu, jehož čistota dosahuje více než 98 %, a semen fibroinu, a na jejich základě zavedli novou metodu léčby rakoviny.

Číst dál →

Ušlechtilá morálka v prevenci COVID-19: 0 nakažených na severu, 7 313 na jihu Koreje

Pchjongjang, 9. března čučche 109 (2020) (KCNA) – Při práci na prevenci onemocnění COVID-19, které způsobilo celosvětový chaos a pohromu, náš lid plně prokazuje ušlechtilou morálku vzájemné pomoci a spolupráce.

Pracovníci stranických a mocenských orgánů a organizacích pracujících, včetně provincie Severní Hamgjong, města Nampcho a provincie Severní Pchjongan, dobrovolně nabídli lidem v karanténě jídlo, potraviny a oblečení. Zejména výbory strany v obvodech Čchollima a Kangso města Nampcho zaslaly výživné potraviny, každodenní potřeby a narozeninové dárky osobám v karanténě.Číst dál →

Obrazem: Šťastný a smysluplný život žen v KLDR

Stejně jako vůz nemůže hladce jet, pokud funguje pouze jedno z jeho kol, také společnost se nemůže rozvíjet na zdravém základě, pokud plní své povinnosti pouze muži. Pouze pokud ženy jsou revolucionizovány a aktivně se účastní revoluce a výstavby, může být celá společnost revolucionizována a připodobněna dělnické třídě.

 

KIM IR SENČíst dál →

Velké úsilí o zabránění proniknutí COVID-19: žádný nakažený na severu, tisíce na jihu Koreje

Pchjongjang, 2. března čučche 109 (2020) (KCNA) – Korejská lidově demokratická republika vyvíjí velké úsilí, aby zabránila COVID-19 v oblastech podél hranic a demarkační linie.

V provincii Severní Pchjongan zvyšují funkcionáři hygienickou propagandu mezi obyvateli a provádějí protiepidemické činnosti, přičemž pečlivě prosazují dodávky léčiv, dezinfekčních prostředků, činidel atd.Číst dál →

Rozšířené zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang, 29. února čučche 109 (2020) (KCNA) – Konalo se rozšířené zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce.

Zasedání vedl předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un. Zúčastnili se členové a kandidáti politbyra ÚV KSP. Jako pozorovatelé byly přítomny kádry Ústředního výboru strany a dalších jednotek.

Zasedání předsedal z pověření politbyra Ústředního výboru strany soudruh Kim Čong Un.Číst dál →

Uzavření jeslí a školní prázdniny z důvodu prevence koronaviru

Pchjongjang, 24. února čučche 109 (2020) (Pyongyang Times) – Všechny jesle v KLDR jsou od 24. února uzavřeny jako součást celostátních bezpečnostních opatření k boji proti COVID-19.

Všechny mateřské školy, základní školy, nižší a vyšší střední školy, vyšší odborné školy a univerzity mají již od 20. února 30denní prázdniny.Číst dál →

Zvýšení počtu obětí koronaviru v jižní Koreji

Pchjongjang, 24. února čučche 109 (2020) (KCNA) – Dle zprávy jihokorejské tiskové agentury „Jonhap“ 23. února v jižní Koreji zemřel další nakažený novým koronavirem, takže počet obětí dosáhl šesti. Dle Ústředního ředitelství protiepidemických opatření zemřel v nemocnici 59letý muž (55. potvrzený případ). 19. února mu byla diagnostikována infekce novým koronavirem.

Číst dál →

V celé zemi se urychluje kampaň k prevenci koronaviru

Pchjongjang, 23. února čučche 109 (2020) (Pyongyang Times) – Kampaň zaměřená na prevenci COVID-19 se zrychluje v celé Korejské lidově demokratické republice.

Provincie Jižní Pchjongan provádí intenzivní aktivity k informování lidu, aby nedošlo k uvolnění ostražitosti. Ačkoli v zemi nedošlo k žádnému případu infekce, laxnost by mohla vést ke katastrofálním následkům.

Sterilizační postupy jsou přísněji dodržovány na veřejných místech, jako jsou železniční stanice, parkoviště, autobusové zastávky a komerční a veřejná stravovací zařízení, a zvláštní pozornost je věnována zdravotní péči o děti ve městech.Číst dál →

Intenzivní práce pro prevenci onemocnění novým koronavirem

Pchjongjang, 21. února čučche 109 (2020) (KCNA) – Po celém světě se šíří nový koronavirus COVID-19, což vyvolává vážné obavy mezinárodního společenství.

Ve všech regionech a jednotkách naší země se každým dnem zintenzivňuje protiepidemická práce, aby se zabránilo šíření onemocnění novým koronavirem, který by bylo obtížné zastavit, pokud by pronikl do naší země.Číst dál →