Skip to content

Zdravotnictví

Všelidová kampaň proti viru

Pchjongjang 26. května čučche 111 (2022) (Hlas Koreje / KCNA) – Převzetí iniciativy je rozhodujícím faktorem úspěchu nebo neúspěchu každé práce. Od prvních dnů šíření zhoubného viru ve světě přijímá Korejská lidově demokratická republika preventivní protiepidemická opatření a udržuje stabilitu preventivní práce. Nastal však stav největší nouze, když do země vstoupil koronavirus nejnovější varianty omikron.

Díky moudrému vedení váženého soudruha Kim Čong Una jsou nepřetržitě přijímána aktivní protiepidemická opatření a korejský lid úspěšně bojuje proti zhoubnému viru a iniciativu pevně drží ve svých rukou. Číst dál

Šíření a léčba pandemie – 24. 5.

Pchjongjang 25. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství se od 23. května 18:00 do 24. května 18:00 v celostátním měřítku zvýšil počet pacientů s horečkou o více než 115 970 (asi o 18 540 méně než předchozí den), více než 192 870 pacientů se uzdravilo (asi o 20 810 méně než předchozí den) a nikdo nezemřel.

Celkový počet pacientů se zvýšenou teplotou v celostátním měřítku od konce dubna k 24. květnu 18:00 je více než 3 064 880, z toho více než 2 741 470 (v relativním vyjádření 89,448 %) se uzdravilo a více než 323 330 osob (10,55 %) se léčí. Číst dál

Šíření a léčba pandemie – 23. 5.

Pchjongjang 24. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství se od 22. května do 22. května 18:00 do 23. května 18:00 v celostátním měřítku zvýšil počet nemocných s horečkou o více než 134 510 (asi o 33 130 méně než předchozí den), více než 213 680 pacientů se uzdravilo (asi o 53 950 méně než předchozí den) a nedošlo k úmrtí.

Celkový počet nemocných s horečkou od konce dubna k 23. květnu 18:00 je více než 2 948 900 lidí, z toho více než 2 548 590 lidí se uzdravilo (v relativním vyjádření 86,425 %) a více než 400 230 lidí (13,573 %) se léčí.

V současné době je 68 obětí a smrtnost činí 0,002%. Číst dál

Plakáty k protiepidemické kampani

Pchjongjang 23. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Umělecké studio Mansude vytvořilo nové plakáty s různými tématy, které mocně pozvedají všechen lid k boji proti zhoubné pandemii.

Plakát „Svým přesvědčením, vůlí a jednotou překonáme současnou zdravotní krizi a spolehlivě ochráníme blaho vlasti a lidu!“ odráží záměr naší strany posílit přesvědčení celého lidu a veškeré sloužící mužstvo ke zdvojnásobení velké síly k vítěznému ukončení protiepidemické kampaně. Číst dál

Porada politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce


 
Pchjongjang 21. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Politbyro Ústředního výboru Korejské strany práce svolalo na 21. května poradu do sekretariátu Ústředního výboru strany a projednalo otázky související se zefektivněním a dalším zlepšením stávající státní prevence epidemií a s přípravami na 5. plénum 8. Ústředního výboru strany.

Setkání předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Šíření a léčba pandemie – 21. 5.

Pchjongjang 22. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství se od 20. května 18:00 do 21. května 18:00 v celostátním měřítku zvýšil počet nemocných s horečkou o více než 186 090 (což je o 32 940 méně než za předchozí den), uzdravilo se více než 299 180 pacientů (o více než 17 830 než předchozí den) a zemřel jeden člověk.

Celkový počet nemocných horečkou od konce dubna k 21. květnu 18:00 je více než 2 646 730 lidí, z toho více než 2 067 270 lidí se uzdravuje (v relativním vyjádření 78,107 %) a více než 579 390 osob (21,89 %) se léčí.

V současné době je 67 obětí a smrtnost činí 0,003 %. Číst dál

Šíření a léčba pandemie – 20. 5.

Pchjongjang 21. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství bylo od 18:00 19. května do 18:00 20. května hlášeno více než 219 030 osob s horečkou, přes 281 350 uzdravených a jedno úmrtí.

K 18:00 20. května od konce dubna je celkový počet osob s horečkou přes 2 460 640, z toho více než 1 768 080 se uzdravilo a minimálně 692 480 je v lékařském ošetření.

Počet obětí je 66. Číst dál

Zasedání prezídia politbyra ÚV KSP analyzovalo protiepidemickou krizovou situaci


 
Pchjongjang 18. května čučche 111 (2022) (KCNA) – 17. května se v sekretariátu Ústředního výboru Korejské strany práce konalo zasedání prezídia politbyra Ústředního výboru strany.

Zasedání předsedal generální tajemník KSP vážený soudruh Kim Čong Un.

Jednání se zúčastnili členové prezídia politbyra ÚV KSP. Jako pozorovatelé byli přítomni tajemník ÚV KSP soudruh Ri Il Hwan a vedoucí oddělení ÚV KSP soudruzi Kim Če Rjong a Ču Čchang Il. Číst dál

Shromáždění odhodlání zdravotníků Korejské lidové armády

Pchjongjang 17. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Na zvláštní rozkaz Ústředního výboru strany, který očekává, že Korejská lidová armáda bude hrát hlavní síly při obraně bezpečnosti země a lidských životů v současné krizi veřejného zdraví, byla mocná síla vojenského zdravotnictví okamžitě vyslána pro dodávky léků nezbytných pro probíhající protiepidemickou kampaň. Číst dál

Znovu se konala porada politbyra ÚV KSP, politbyro zkontrolovalo lékárny

 

Pchjongjang 16. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Politbyro Ústředního výboru Korejské strany práce opět svolalo na 15. května mimořádné poradní zasedání a projednávalo protiepidemická opatření.

Setkání předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Jednání se zúčastnili členové prezídia politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti členství politbyra ÚV strany. Jako pozorovatelé přítomni funkcionáři státní mimořádné protiepidemické oblasti a vedoucí funkcionář Ministerstva zdravotnictví. Číst dál

Porada politbyra ÚV KSP prověřila zavedení maximálního nouzového protiepidemického systému


 

Pchjongjang 14. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Politbyro Ústředního výboru Korejské strany práce svolalo na 14. května poradu do sekretariátu ÚV strany, aby prověřilo zavedení maximálního nouzového protiepidemického systému a doplnilo politická a praktická opatření.

Poradě předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Jednání se zúčastnili členové prezídia politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti členství politbyra ÚV strany. Jako pozorovatelé byli přítomni funkcionáři státní mimořádné protiepidemické oblasti a vedoucí funkcionář Ministerstva zdravotnictví. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN navštívil Státní mimořádné protiepidemické velitelství

 
Pchjongjang 13. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un navštívil 12. května Státní mimořádné protiepidemické velitelství.

Doprovázeli ho členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čo Jong Won a Pak Čong Čchon.

Na místě ho uvítali funkcionáři Státního mimořádného protiepidemického velitelství. Číst dál

8. zasedání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce – zaveden nouzový protiepidemický režim nejvyšší úrovně

 

Pchjongjang 12. května čučche 111 (2022) (KCNA) – 12. května bylo do sekretariátu Ústředního výboru strany svoláno 8. zasedání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Jednání se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un. Přítomni byli také členové prezídia politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti politbyra ÚV strany. Jako pozorovatelé byli přítomni funkcionáři státního nouzového protiepidemického sektoru a někteří velící důstojníci ministerstva obrany.

Zasedání předsedal vážený soudruh generální tajemník. Číst dál

Jednopercentná šanca sa premenila na stopercentnú skutočnosť

Ri Mjong Bom je zaslúžilý invalidný vojak žijúci v okrese Sunan v Pchjongjangu. Počas vojenskej služby bol vážne zranený. V tom čase mal 18 rokov. Jeho stav sa po desiatke operácií a liečbe do určitej miery zlepšil, no stále mohol chodiť len o barlách.

Keď sa vrátil domov a musel ležať, zdravotnícki pracovníci okresnej ľudovej nemocnice Sunan v Pchjongjangu sa dobrovoľne ujali starostlivosti o postihnutého vojaka. Číst dál

Všelidová kampaň za prevenci epidemie v odezvě na globální zdravotní krizi

Pchjongjang 5. února čučche 111 (2022) (KCNA) – Vzhledem k tomu, že se celosvětová zdravotní krize dále zhoršuje v důsledku rychlého šíření varianty omikron, je vedena bojová kampaň jednotek mimořádné protiepidemické prevence na všech úrovních, aby byla pevně zachována jednota všelidové akce.

Sektor ústřední mimořádní protiepidemické prevence zajišťuje další posilování funkce a role institucí mimořádné nouzové prevence v uzavření, lékařských vyšetřeních a dezinfekci. Číst dál