Skip to content

Zahraničí

Lidová Korea má skvělou budoucnost pod praporem soběstačnosti

Londýn, 14. ledna čučche 109 (2020) – Nedávno se USA neúspěšně pokusily znovu zahájit rozhovory s Korejskou lidově demokratickou republikou. Zdálo se, že americký prezident to zamýšlel blahopřáním k narozeninám nejvyššímu vůdci KLDR váženému maršálu Kim Čong Unovi, čímž by usnadnil návrat KLDR k jednacímu stolu. To bylo ze strany USA zbožným přáním a skutečnou iluzí. Přísnou odpovědí KLDR bylo prohlášení poradce Ministerstva zahraničí KLDR Kim Kje Gwana, bývalého jaderného vyjednavače KLDR, který řekl, že „USA jsme byli oklamáni a vedli jsme s nimi dialog více než rok a půl, a byl to pro nás ztracený čas.

Číst dál →

Kapitalistická média – podvodník šířící buržoazní ideologii a kulturu

Pchjongjang, 13. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – Noviny Rodong sinmun (Noviny práce) z 13. ledna v autorské stati uvádějí, že v kapitalistické společnosti jsou média jen najatým trubačem, který pod rouškou „svobody projevu“ ve skutečnosti chrání reakční vnitřní a zahraniční politiku vládnoucí třídy, kapitalistické třídy, a zastupuje její zájmy.

Článek pokračuje:

Média v kapitalistické společnosti jsou propagátorem a šiřitelem zkažené buržoazní ideologie, kultury a způsobu života. V kapitalistické společnosti vládnoucí třída používá média k ochromení zdravého ideologického vědomí dělnické třídy a k dosažení zisku obchodních výdělečných organizací.Číst dál →

Ke 140. výročí narození J. V. Stalina

„Naše strana a lid si váží Marxe, Engelse, Lenina a Stalina jako vůdců dělnické třídy a pochvalně hovoří o jejich význačných zásluhách. S ohledem na požadavky a touhy dělnické třídy Marx a Engels, první vůdci dělnické třídy, rozvinuli socialismus z utopického konceptu ve vědu a zahájili socialistické a komunistické hnutí. Lenin zdědil a rozvinul marxismus, aby vyhověl změněné době, a dosáhl vítězství Říjnové socialistické revoluce organizací a mobilizací dělnické třídy. Stalin, následuje věc Lenina, upevnil první mladý socialistický stát ve světovou mocnost a v čele armády a lidu ubránil socialistickou vlast. Ve své době Marx, Engels, Lenin a Stalin představovali touhy a požadavky vykořisťovaných pracujících mas a věc socialismu byla neoddělitelně spjata s jejich jmény.“

 

Kim Čong IlČíst dál →

Rodong sinmun: Nešťastná situácia žien v kapitalistickej spoločnosti je nevyhnutným produktom protiľudového systému

Pchjongjang, 19. decembra čučche 108 (2019) (KCNA) – Noviny Rodong sinmun (Noviny práce) uverejnili článok, ktorý uvádza, že nešťastná situácia v oblasti práv žien v kapitalistickej spoločnosti je nevyhnutným produktom protiľudového systému, v ktorom vládne mamonárstvo, nemorálnosť, korupcia a zákon džungle.

Článok zdôrazňuje, že hlavnou príčinou všetkého nešťastia a utrpenia, ktorému čelia ženy v kapitalistických krajinách, je reakčná politika týchto krajín. Extrémne reakčné a protiľudové myslenie západných politikov a ich spôsob vládnutia je zdrojom prehlbovania sociálnej nerovnosti a diskriminácie žien – chronických neduhov kapitalistických krajín.

Číst dál →

Slavnostní setkání k 60 letům od repatriace Korejců z Japonska

Pchjongjang, 15. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – 15. prosince se uskutečnilo setkání v Lidovém paláci kultury u příležitosti 60. výročí repatriace Korejců v Japonsku do vlasti.

Zúčastnili se jej místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Kim Jong Čchol, místopředseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Tche Hjong Čchol, místopředseda vlády soudruh Čon Kwang Ho, předseda Ústředního výboru Korejské sociálně demokratické strany soudruh Pak Jong Il, funkcionáři organizací pracujícího lidu, ministerstev a ústředních institucí a příslušných odvětví, osoby spojené s Generálním sdružením korejských obyvatel v Japonsku (Čchongrjon) a pracující lid Pchjongjangu.

Číst dál →

20. zjazd Svetovej federácie demokratickej mládeže podporil spravodlivú vec kórejského ľudu

Pchjongjang, 14. decembra čučche 108 (2019) (KCNA) – 20. zjazd Svetovej federácie demokratickej mládeže (WFDY), ktorý sa konal na Cypre, podporil spravodlivú vec kórejského ľudu.

6. decembra vydala WFDY vyhlásenie na podporu podporu boja kórejského ľudu a mládeže v ich úsilí o trvalý mier a zjednotenie Kórejského polostrova. Vo vyhlásení sa uvádza, že od prijatia spoločnej deklarácie KĽDR a SŠA z 12. júna 2018 uplynul už viac ako jeden rok, ale vzťahy medzi týmito dvoma krajinami ostávajú v bezvýchodiskovej situácii a situácia na Kórejskom polostrove je zablokovaná v začarovanom kruhu zvýšeného napätia.Číst dál →

KLDR je připravena adekvátně reagovat na jakoukoli možnost zvolenou USA

Pchjongjang, 12. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – Mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky vydal 12. prosince následující tiskové prohlášení:

V situaci, kdy se každým dnem blíží termín konce roku, který jsme stanovili, USA stále zvyšují úroveň provokací proti nám.

10. prosince ministr zahraničních věcí USA Pompeo vyzval k důslednému provedení rezoluce OSN o sankcích a následujícího dne USA svolaly tzv. otevřené zasedání Rady bezpečnosti OSN, kde se znovu dopustily nepřátelských provokací, když si stěžovaly na naše opatření k modernizaci zbraní pro sebeobranu.Číst dál →

Mezinárodní ústřední výbor pro studium songunu k 8. výročí úmrtí soudruha KIM ČONG ILA

Londýn, 11. prosince čučche 108 (2019) – Mezinárodní ústřední výbor pro studium songunu vydal u příležitosti 8. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, slunce songunu, následující prohlášení:

Jméno velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, který zemřel před 8 lety 17. prosince 2011, úzce souvisí se songunem.
Soudruh Kim Čong Il rozvinul myšlenku songun a politiku songun, jejímž průkopníkem byl velký vůdce soudruh Kim Ir Sen. Soudruh Kim Čong Il zahájil songunské revoluční vedení 25. srpna 1960 a rozvinul Korejskou lidovou armádu v mocnou sílu songunu.Číst dál →

Skutečná lidská práva pro lid

Pchjongjang, 10. prosince čučche 108 (2019) (Nenara) – 10. prosince je Světový den lidských práv. Při této příležitosti je korejský lid naplněn velkou hrdostí a sebevědomím ze života v socialistickém systému, který nejlépe odráží jeho požadavky na lidská práva a plně je uskutečňuje.

KLDR, která dává nejvyšší a absolutní prioritu zájmům lidu a považuje za způsob své existence vyvíjení nezištného a oddaného úsilí pro dobro lidu, formuluje a provádí celou svou linii a politiku na principu úplného zajištění práva lidu na nezávislost. Zřídila takový výhodný socialistický systém lidských práv, jako je zákon kodifikující lidská práva jako právo lidu na nezávislost, dobře organizovaný státní aparát pro důkladné uplatňování jeho práva na nezávislost a pokročilou vzdělávací a propagační strukturu pro zvyšování jeho povědomí o lidských právech.Číst dál →

Trump je nesnášenlivý podrážděný stařec

Pchjongjang, 9. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Asijsko-tichomořského mírového výboru KLDR Kim Jong Čchol vydal 9. prosince následující tiskové prohlášení:

Nevhodná a velmi nebezpečná slova a výrazy prezidenta USA přetrvávají i po našem varování z 5. prosince.

5. prosince jsme přesně objasnili svou pozici: uvidíme, zda americký prezident bude opakovat rozčilující výrazy, které eskalují konfrontační atmosféru, a pokud bude úmyslně stále používat zvláštní slova a výrazy, které jsou nám adresovány, budeme tuto otázku posuzovat jinak.

Číst dál →

KLDR se nezúčastní mimořádného summitu ASEAN v Pusanu

Pchjongjang, 21. listopadu čučche 108 (2019) (KCNA) – Přípravy mimořádného summitu zemí ASEAN, který bude zahájen 25. listopadu v Pusanu v jižní Koreji, údajně vstupují do závěrečné fáze.

5. listopadu nám jihokorejský prezident Mun Če In zdvořile zaslal osobní dopis, v němž upřímně pozval předsedu Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, aby se zúčastnil mimořádného summitu.Číst dál →

Aršík známek ke 100 letům Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Pchjongjang, 19. listopadu čučche 108 (2019) (KCNA) – U příležitosti 100. výročí založení Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl v Koreji vydán aršík známek.

V horní části listu je vytištěn nápis „100. výročí založení Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce“ a znaky Společnosti Červeného kříže KLDR a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce.Číst dál →

Španělsko brání vycestovat prezidentu Společnosti přátelství s Koreou

Londýn, 19. listopadu čučche 108 (2019) – Liberálové a obhájci imperialismu a vládnoucí elity, zaměření proti KLDR, se rádi zaobírají „svobodou cestování“ a „svobodou slova“. Prezidentu Společnosti přátelství s Koreou (KFA) soudruhu Alejandrovi Cao de Benós je španělskými reakčními orgány již po tři roky odpíráno právo cestovat, což mu brání v cestách do KLDR a na mezinárodní setkání KFA mimo Španělsko.

To je záměrný pokus tohoto zřízení pokusit se potlačit KFA a zbavit Alejandra jeho lidských práv.Číst dál →

Soudruh Čche Rjong He přijal pověřovací listiny slovenského velvyslance

Pchjongjang, 20. listopadu čučche 108 (2019) (KCNA) – Předsedovi Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky soudruhu Kim Čong Unovi byly doručeny pověřovací listiny mimořádného a zplnomocněného velvyslance Slovenska v KLDR, zaslané prezidentkou Slovenské republiky Zuzanou Čaputovou.

Z pověření předsedy Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky první místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He přijal pověřovací listiny mimořádného a zplnomocněného velvyslance Slovenska Jána Kuderjavého 20. listopadu v Paláci shromáždění Mansude.

Číst dál →

Pokud USA nezmění své jednání, budou čelit ještě větší hrozbě

Pchjongjang, 13. listopadu čučche 108 (2019) (KCNA) – Mluvčí Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vydal 13. listopadu následující prohlášení:

Výslovně jsme uvedli, že společná vojenská cvičení plánovaná USA a jižní Koreou se stanou hlavním důvodem nevyhnutelného zhoršení situace na Korejském poloostrově a v tomto regionu, a vyjádřili jsme nad nimi hluboké znepokojení a opakovaně jsme je varovali, aby tyto akce zastavili.

Přes naše opakovaná varování se americká a jihokorejská strana rozhodly, že v nejcitlivější době budou pokračovat s nepřátelskými vojenskými cvičeními proti republice. To zvýšilo hněv našeho lidu a přinutilo nás už déle neudržovat trpělivost, kterou jsme dodnes prokazovali.Číst dál →

Japonský premiér je idiot a padouch nedůstojný člověka

Pchjongjang, 7. listopadu čučche 108 (2019) (KCNA) – 7. listopadu vydal velvyslanec Ministerstva zahraničních věcí KLDR Song Il Ho následující prohlášení:

Říká se, že blázen zůstane bláznem až do své smrti a nikdy nenapravíte vrozeného darebáka.

Nyní japonský premiér Abe, idiot a padouch nedůstojný člověka, dělá rozruch v souvislosti s naší zkušební palbou z mimořádně velkého vícenásobného raketometu, jako by na území Japonska padla jaderná bomba.

Abe poté, co jsme provedli svou zkušební palbu z mimořádně velkého raketometu, blábolil, že se jedná o odpálení balistických raket a hrozbu pro Japonsko. Kromě toho na summitu ASEAN drze prohlásil, že vypálení severokorejské rakety je bezohledným porušením rezoluce OSN a že mezinárodní společenství by mělo přikročit k denuklearizaci severu.Číst dál →

Vážná provokace z USA, semeniště a pohlavára terorismu

Pchjongjang, 5. listopadu čučche 108 (2019) (KCNA) – Vzhledem k tomu, že nás ministerstvo zahraničí USA nedávno zařadilo do tzv. „Zprávy o terorismu podle zemí za rok 2018“, poskytl mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky 5. listopadu na otázku dopisovatele Korejské ústřední tiskové agentury následující odpověď.

1. listopadu ministerstvo zahraničí USA zveřejnilo tzv. „Zprávu o terorismu podle zemí za rok 2018“ a znovu nás obvinilo. To znovu v celé své nahotě ukazuje, že USA, zaujaté svým zatvrzelým odporem vůči nám, neustále sledují nepřátelskou politiku vůči KLDR.Číst dál →

Mezinárodní elektronický seminář k 25 letům díla „Socialismus je věda“

Stockholm, 1. listopadu čučche 108 (2019) – 1. listopadu před 25 lety bylo v novinách Rodong sinmun (Noviny práce) vydáno monumentální dílo soudruha Kim Čong Ila „Socialismus je věda“.

V této práci objasňuje Kim Čong Il základy, na kterých spočívá korejský socialismus, a analyzuje příčiny selhání jiných socialistických států. Práce zdůrazňuje perspektivu zaměřenou na člověka, která je zásadní pro myšlenku čučche, kde základem jsou sociální a tvůrčí schopnosti člověka. Práce také zdůrazňuje význam ideologické jednoty, kolektivního úsilí a silného vztahu mezi vedením strany a lidem. Ve své práci soudruh Kim Čong Il odsuzuje ty, kdo pokřivili a zneužili socialismus pro své vlastní zájmy, a tím jej materiálně i ideologicky poškodili.Číst dál →

Soudruh Čche Rjong He vystoupil na 18. summitu Hnutí nezúčastněných

Pchjongjang, 29. října čučche 108 (2019) (KCNA) – 18. summit Hnutí nezúčastněných se konal 25. a 26. října v ázerbájdžánském Baku. Zúčastnila se jej delegace Korejské lidově demokratické republiky vedená soudruhem Čche Rjong He, členem prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, prvním místopředsedou Komise pro státní záležitosti KLDR a předsedou prezídia Nejvyššího lidového shromáždění.
Přítomno bylo 3 000 osob včetně hlav států a předsedů vlád 120 členských států Hnutí nezúčastněných, delegací na vysoké úrovni a delegátů a zástupců několika mezinárodních organizací.Číst dál →