Skip to content

Zahraničí

Kondolencia

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva vyjadruje úprimnú sústrasť nad úmrtím poľského súdruha a dlhoročného priateľa KĽDR Adama Pawłowskeho, ktorý nás náhle opustil 13. apríla 2018 vo veku 38 rokov.

Naša organizácia prijala túto správu s o to väčším zármutkom, že takto presne pred rokom sa členovia československej delegácie stretli so súdruhom Pawłowskim na oslavách Dňa Slnka v Pchjongjangu.

Česť jeho pamiatke!

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva PektusanČíst dál →

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k návštěvě váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una v Čínské lidové republice

Praha, 3. dubna čučche 107 (2018) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan vítá probíhající mezinárodní jednání nejvyššího vedení Korejské lidově demokratické republiky, směřující k upevnění pozice republiky na mezinárodní scéně, zabránění válce, k zeslabení napětí na Korejském poloostrově a k úsilí o nezávislé znovusjednocení.

Nejvýznamnějším jednáním tohoto druhu se v nedávných dnech stala návštěva váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una v Čínské lidové republice a jeho jednání se soudruhem Si Ťin-pchingem a dalšími nejvyššími čínskými stranickými a státními představiteli.

Dovedná zahraniční politika KLDR už od doby jejího vzniku byla jedním z rozhodujících faktorů uhájení jejího socialistického zřízení a národní nezávislosti. Velcí vůdci soudruzi Kim Ir Sen a Kim Čong Il navázali a upevňovali bratrské vztahy se socialistickými státy i řadou dalších zemí na základě nezávislosti, míru a přátelství a usilovali o politické, hospodářské a kulturní vztahy na zásadách úplné rovnosti, vzájemné úcty, nezasahování do vnitřních věcí a vzájemného prospěchu. Usilovali o jednotu světového revolučního hnutí a udržovali přátelské vztahy s Čínskou lidovou republikou i v době čínsko-sovětské roztržky. Uplatňováním myšlenky čučche a politiky songun zajistili udržení a upevnění socialismu korejského stylu i v těžkém období po rozpadu světové socialistické soustavy.Číst dál →

Kim Čong Un přijal předsedu Mezinárodního olympijského výboru

 

Pchjongjang, 31. března čučche 107 (2018) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, přijal Thomase Bacha, předsedu Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a jeho doprovod na návštěvě KLDR.
Vážený soudruh nejvyšší vůdce se setkal s předsedou MOV a nechal se s ním vyfotografovat na památku. Srdečně přivítal návštěvu předsedy MOV v KLDR a vedl s ním rozhovor ve vřelé a přátelské atmosféře.Číst dál →

Kim Čong Un jednal v Číně se Si Ťin-pchingem


Pchjongjang, 28. března čučche 107 (2018) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, provedl neoficiální návštěvu Číny od 25. do 28. března na pozvání soudruha Si Ťin-pchinga, generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Číny, prezidenta Čínské lidové republiky a předsedy Ústřední vojenské komise.Číst dál →

„Rezoluce o situaci lidských práv v KLDR“ je urážkou a výsměchem mezinárodnímu společenství

Pchjongjang, 25. března čučche 107 (2018) (KCNA) – Stálá mise Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) při Úřadu Spojených národů a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě vydala následující tiskové prohlášení s ohledem na násilné přijetí „Rezoluce o situaci lidských práv v Korejské lidově demokratické republice“ (A/HRC/37/L.29), předložené Evropskou unií (EU) a Japonskem, na 37. zasedání Rady OSN pro lidská práva dne 23. března 2018:

Stálá mise KLDR rozhodně a naprosto odmítá „rezoluci“ sestavenou USA a dalšími nepřátelskými silami v úsilí o jejich politický záměr poškozovat obraz KLDR a izolovat a potlačit socialismus našeho stylu.
„Rezoluce“ je v každém smyslu a záměru pouze dalším zločinným dokumentem, prostoupeným nepravdivými výmysly, jakož i produktem nepřátelské politiky, kterou Spojené státy neustále usilují o svržení systému KLDR.
Univerzálním principem mezinárodního společenství a základem činnosti orgánů OSN pro lidská práva je odmítnout politizování, selektivnost a dvojí standardy lidských práv.
To je hlavním důvodem, proč se většina rozvojových zemí a mnoho dalších tentokrát postavila proti násilnému přijetí „rezoluce“, zatímco se silně zasazují o dodržování nepolitizace, neselektivnosti a nestrannosti lidských práv.
Nehledě na to, EU jako skupina typických porušovatelů lidských práv a Japonsko, kriminální stát první třídy, předložily „návrh rezoluce“ proti KLDR Radě OSN pro lidská práva. To je skutečnou urážkou a výsměchem mezinárodnímu společenství.Číst dál →

Zveřejňujeme zprávu mezinárodní ženské komise o zvěrstvech Korejské války

Praha, 23. března čučche 107 (2018) – V roce 70. výročí vzniku Korejské lidově demokratické republiky (9. 9. 1948) a 65. výročí vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce (Korejské válce, 25. 6. 1950 – 27. 7. 1953) zveřejňujeme Zprávu mezinárodní ženské komise pro vyšetření zvěrstev spáchaných americkými a lysinmanovskými vojsky.

Mezinárodní demokratická federace žen předkládá národům světa tento dokument, sestavený Mezinárodní ženskou komisí pro vyšetření zločinů, spáchaných v Koreji americkými interventy a jejich spojenci ze „Spojených národů“. Na návrh Demokratického svazu žen Koreje podjala se MDFŽ iniciativy zorganisovat tuto komisi, kterou tvořily zástupkyně žen nejrůznějšího přesvědčení a náboženských vyznání z Evropy, Ameriky, Asie a Afriky. Komise se vydala do Koreje, aby mohla celému světu předložit pravdivý obraz zhoubné války, rozpoutané vládou USA proti korejskému lidu.

Zpráva byla sestavena a podepsána v době mezi 16. a 27. květnem 1951 na korejském území blízko Pchjongjangu (ve zprávě se uvádí starší nepřesná transkripce „Fenjan“).

Zpráva ve formátu PDF zde.

40. výročí založení Mezinárodního institutu myšlenky čučche

Londýn, 21. března čučche 107 (2018) – Po mezinárodních seminářích o myšlence čučche, které se konaly v září 1976 v Antananarivu v Demokratické republice Madagaskar, a historickém mezinárodním semináři o myšlence čučche v Pchjongjangu v září 1977 bylo rozhodnuto zřídit mezinárodní koordinační a poradenský orgán pro studium a šíření čučche.

Pchjongjangského mezinárodního semináře o myšlence čučche v roce 1977 se zúčastnilo 89 delegací ze 73 zemí, což odráželo rostoucí přitažlivost a význam myšlenky čučche. Seminář prohlásil, že „naše je nová éra dějin, éra nezávislosti, v níž lidé, kdysi utlačovaní a ponižovaní, se stal pány světa a vytvářejí své osudy nezávisle a tvořivě“. Seminář přijal prohlášení vyzývající k vytvoření mezinárodního orgánu pro studium a šíření myšlenky čučche. V dubnu 1978 byl tudíž za velké pozornosti založen Mezinárodní institut myšlenky čučche (anglická zkratka IIJI – International Institute of the Juche Idea) se sídlem v Tokiu. Zkušení stoupenci myšlenky čučche jako Kaoru Yasui a Genaro Carnero Checa hráli při založení velkou roli, stejně jako indický veřejný činitel Dr. Vishwanath.Číst dál →

Ministr zahraničí KLDR vykonal zdvořilostní návštěvu švédského předsedy vlády

Pchjongjang, 18. března čučche 107 (2018) (KCNA) – Ministr zahraničí soudruh Ri Jong Ho navštívil 15. – 17. března Švédské království.

Vykonal zdvořilostní návštěvu Stefana Löfvena, předsedy vlády Švédska, a vedl rozhovory s Margot Elizabeth Wallströmovou, švédskou ministryní zahraničí.

Otázky bilaterálních vztahů a další otázky společného zájmu byly projednávány na základě zdvořilostní návštěvy a rozhovorů.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

(Ilustrační snímek soudruha Ri Jong Ho ze září 2017.)

Ministr zahraničí odletěl na návštěvu Švédska

Pchjongjang, 15. března čučche 107 (2018) (KCNA) – Ministr zahraničí KLDR soudruh Ri Jong Ho a jeho skupina odtud ve čtvrtek odletěli na návštěvu Švédského království.

Během návštěvy se soudruh Ri Jong Ho setká se švédskou ministryní zahraničí Margot Elisabeth Wallströmovou, aby si vyměnili názory na bilaterální vztahy a otázky společného zájmu.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Uzavření mírové smlouvy s KLDR je pro USA jediným východiskem

Pchjongjang, 13. března čučche 107 (2018) (Pyongyang Times) – Přestože označují KLDR za porušovatele lidských práv a tvrdí, že zaútočí na USA jadernými zbraněmi, jsou právě USA skutečným porušovatelem lidských práv a tím, kdo donutil KLDR k jadernému vyzbrojení, uvádí 61letá Ri In Suk, Koreo-američanka, v dopise americkému prezidentovi ze 24. února.

Spojené státy obhajují lidská práva a demokracii, ale napadly různé země po celém světě, včetně Libye a Iráku, svrhly legitimní vlády a dopustily se masakrů, aby sloužily svým zájmům, čímž učinily z desítek milionů lidí uprchlíky.
Ri In Suk prohlašuje, že takové věci by se nestaly, kdyby měly tyto země přístup k jaderným zbraním. „To je důvod, proč KLDR vyrobila jaderné zbraně,“ poznamenává a dodává, že KLDR nikdy neopustí jaderné zbraně jako prostředek obrany, dokud USA a další paliči války vlastní atomové bomby.Číst dál →

Práva žen

Již od dávných dob byl boj za ženskou emancipaci velmi tvrdý a minulosti často násilně potlačovaný. Otázka ženských práv zaznamenala výraznějšího úspěchu od počátku 20. století, kdy v mnoha zemích došlo k umožnění příležitosti ženám získat zaměstnání, vzdělání, či  dokonce možnosti účastnit se v politice.

I přesto, že je uznávanou a často diskutovanou otázkou, její realizace značně pokulhává a v mnohých případech zůstává tento problém čistě na teoretické úrovni diskuse. Možná i proto je v celosvětovém měřítku mnohem více žen postižených chudobou, a to i  přesto, že často pracují více než muži, jsou placeny méně než oni; 70 % všech lidí žijících v chudobě jsou právě ženy a také tvoří 75 % negramotných na planetě. Bylo by chybou se domnívat, že ženy nemají stejná práva jako muži jen například v muslimských zemích kvůli náboženství. Na světě je mnoho jiných států, kde je na ženách pácháno násilí a musejí neustále bojovat za svá práva. Každá třetí žena na naší planetě se během svého života setká s fyzickým násilím nebo znásilněním. V některých zemích není domácí násilí postižitelné zákonem. Ve světě zemře ročně na následky domácího násilí čtrnáct tisíc žen a dalších téměř šedesát tisíc je ze země odtaženo k prostituci.Číst dál →

Pryč s cenzurou přátelství s KLDR na Facebooku!

Londýn, 5. března 2017 (UK KFA) – Dnes ráno jsme se s velkým šokem a hněvem dozvěděli, že Facebook učinil stránku KFA USA (Společnosti přátelství s Koreou USA) neveřejnou, v podstatě ji zakázal. Jak řekl generální tajemník KFA USA, je to mccarthismus.
Je to ze strany Facebooku fašismus a kontrola myšlení.
Je smutné, že to není ojedinělý incident. V uplynulém roce došlo k řadě incidentů, kdy YouTube rušil kanály podporující KLDR. UK KFA (Společnost přátelství s Koreou Spojeného království) a ASSPUK (Společnost pro studium politiky songun Spojeného království) zjistily, že některé jejich skupiny v komunitách Google byly zakázány kvůli absurdnímu a odpornému tvrzení o „nenávistných řečech“. Když byl kontaktován Google a žádán, aby nám uvedl příklady nedovolených nenávistných řečí, neobtěžoval se odpovědět! Ve Spojeném království jsme měli také případ vysokého funkcionáře UK KFA, který byl pronásledován na svém pracovišti a byl donucen zaměstnavatelem a státem opustit svou práci.Číst dál →

KLDR odmítá obvinění ze spolupráce se Sýrií v oblasti chemických zbraní

Pchjongjang, 4. března čučche 107 (2018) (KCNA) – USA vedou pomlouvačnou kampaň proti KLDR, když šíří pověsti o spolupráci KLDR se Sýrií v programu chemických zbraní.
V době, kdy kolují tvrzení o používání chemických zbraní proti civilním obyvatelům ve východní Sýrii, americkou vládou podporované sdělovací prostředky rozšiřují výše uvedené pověsti, tvrdíce, že jsou obsaženy v hodnotící zprávě sankčního výboru Rady bezpečnosti OSN.Číst dál →

KLDR nejen jako „olympijský vítěz“. Bude k ní svět nakonec vzhlížet?

Je po olympijských hrách a nad KLDR se znovu stahují mračna. Spojené státy přes proklamace o „ochotě jednat“ uvalují nové sankce a vyhrožují, přicházejí zaručené „zprávy jihokorejské rozvědky“ o nedostatku potravin i papíru v zemi, chystá se další velké cvičení v těsné blízkosti KLDR. Čeká Sever zničení či hlad, nebo naopak nakročil k tomu, aby se za několik let či desetiletí stal ekonomicky i morálně prosperujícím ostrovem v troskách zříceného globálního kapitalismu?Číst dál →

Sankce proti KLDR jsou aktem války

Pchjongjang, 25. února čučche 107 (2018) (KCNA) – Mluvčí Ministerstva zahraničních věcí KLDR vydal v neděli následující tiskové prohlášení:

 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un potvrdil v novoročním projevu svou vůli vynaložit vytrvalé úsilí ke zlepšení mezikorejských vztahů, vytvoření mírového prostředí na Korejském poloostrově a zajištění úspěšného konání zimních olympijských her v Pchjongčchangu.

Díky ušlechtilé lásce našeho nejvyššího vedení k národu a rozhodnému odhodlání k míru se uskutečnil dlouho očekávaný mezikorejský dialog, došlo ke spolupráci a olympijské hry úspěšně proběhly mezikorejskou součinností.Číst dál →

Japonští pravicoví chuligáni stříleli na ústředí Čchongrjonu

Pchjongjang, 25. února čučche 107 (2018) (KCNA) –  Japonští pravicoví chuligáni se dopustili teroristického útoku tím, že 23. února v Tokiu stříleli na Ústřední rezidenci Generální asociace korejských obyvatel v Japonsku (Čchongrjon).

Za úsvitu toho dne dva gangsteři, kteří vystoupili z černého auta před halou a potloukali se zde, stříleli kulky do brány a byli uvězněni při útěku.

Číst dál →

KLDR odmítá pomlouvačnou kampaň ohledně úmrtí zločince Warmbiera

Pchjongjang, 18. února čučche 107 (2018) (KCNA) – Spojené státy by měly být obezřetné a ovládat se, majíce na paměti, že pokud budou pokračovat v pomlouvačné kampani proti KLDR, zatímco bezdůvodně vyvolávají spory s KLDR v otázce lidských práv, draze zaplatí za všechny důsledky, uvedl vedoucí informačního oddělení Institutu amerických studií Ministerstva zahraničních věcí KLDR ve svém prohlášení z 15. února.

Prohlášení bylo vydáno, když Spojené státy zintenzivnily kampaň hanobící KLDR opětovným spojováním úmrtí amerického studenta Otto Fredericka Warmbiera s KLDR. Podle prohlášení byl Warmbier zločincem, který byl 16. března 2016 odsouzen k nuceným pracím podle zákona KLDR o zjevných proviněních spácháním nepřátelství vůči KLDR na misi, zadané proti KLDR americkou organizací. Je to současná administrativa USA, která by měla odpovědět, proč náhle zemřel za méně než týden poté, co se vrátil do USA se všemi životními ukazateli normálními, uvádí prohlášení. Číst dál →

V KLDR vydána Bílá kniha o porušování lidských práv v USA v r. 2017

Pchjongjang, 30. ledna čučche 107 (2018) (KCNA) – Ústav mezinárodních studií KLDR vydal v úterý „Bílou knihu o porušování lidských práv v USA v roce 2017“.

Podle Bílé knihy hned po svém zvolení prezidentem Trump naplnil důležité posty své administrativy miliardáři, kteří „přispěli“ k jeho volební kampani, a jejich mluvčími. Ministr zahraničí Tillerson, ministr obchodu Ross a také tajemníci ministerstva financí a obrany jsou všichni miliardáři z konglomerátů. Celková výše aktiv státních zaměstnanců na úrovni náměstka tajemníka a výše stávající administrativy činí 14 miliard USD. Protilidová politika, kterou Trumpova vláda otevřeně sledovala v uplynulém roce, byla bez výjimky v zájmu hrstky z bohatých kruhů. V USA, kde skutečná svoboda tisku a projevu neexistuje, zásahy a tvrdé zákroky v tisku se během uplynulého roku zintenzivnily. V roce 2017 činily případy pátrání a konfiskací proti novinářům 12 a případy násilí proti nim 11. Kromě toho bylo zatčeno nebo zadrženo 19 osob z domácího tisku a čtyři zahraniční novináři. Rasová diskriminace a misantropie jsou vážnými neduhy, které jsou vlastní společenskému systému USA, a od doby, kdy Trump nastoupil do úřadu, se zhoršily. Rasové násilí, které proběhlo 12. srpna v Charlottesville ve Virginii, je typickým příkladem prohloubení politiky rasismu současné administrativy.Číst dál →