Skip to content

Věda

Výzva k posílení Hnutí rudého praporu tří revolucí

Pchjongjang, 22. listopadu čučche 107 (2018) (KCNA) – Rodong sinmun (Noviny práce) ve čtvrtek 22. listopadu v úvodníku uvádí, že každá oblast a jednotka by měly prosadit ráznější Hnutí rudého praporu tří revolucí, aby urychlily postup korejské revoluce a demonstrovaly duch nepřetržitých inovací na všech frontách budování mocné socialistické země.

Úvodník pokračuje:

Hnutí rudého praporu tří revolucí je velkým kupředu směřujícím hnutím, jehož cílem je maximálně urychlit socialistickou výstavbu organickou kombinací ideologického přetváření s hnutím kolektivních inovací v hospodářské a kulturní výstavbě na principu rychlosti a ideologické kampaně.Číst dál →

Soudruh Kim Čong Un sledoval zkoušku nově vyvinuté taktické zbraně

 

Pchjongjang, 16. listopadu čučche 107 (2018) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un navštívil testovací stanoviště Akademie obranných věd a dohlížel na zkoušku nově vyvinuté supermoderní taktické zbraně. Doprovázeli ho soudruzi Čche Rjong He, Ri Pjong Čchol, Ri Čong Sik, Čo Jong Won, Kim Jong Su, Kim Čchang Son a Pak Čong Čchon.Číst dál →

Institut nanomateriálů

 

Pchjongjang, 14. listopadu čučche 107 (2018) (KCNA) – Výzkumníci z Institutu nanomateriálů pobočky nanotechnologií Státní akademie věd v KLDR se soustřeďují na výzkum nanomateriálů.Číst dál →

19. ročník národní výstavy počítačového vzdělávání

 

Pchjongjang, 1. října čučche 107 (2018) (KCNA) – 19. ročník národní výstavy počítačového vzdělávací byl slavnostně zahájen na Výstavišti tří revolucí v pondělí 1. října.

Vystaveny jsou stovky programů pro uvedení vzdělání na informačně-technologickou základnu a více než 1 000 vzdělávacích materiálů pro výuku a mimoškolní studia, které byly vyvinuty více než 70 jednotkami včetně Kim Ir Senovy univerzity,  Kim Čchekovy polytechnické univerzity, Kim Hjong Džikovy pedagogické univerzity a Kim Čchol Džuovy pedagogické univerzity.Číst dál →

Soudruh Kim Čong Un navštívil Kim Čchekovu polytechnickou univerzitu

 

Pchjongjang, 29. září čučche 107 (2018) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un navštívil Kim Čchekovu polytechnickou univerzitu, aby blahopřál učitelům a výzkumným pracovníkům u příležitosti 70. výročí jejího založení, a nechal se s nimi na paměť vyfotografovat.

Číst dál →

70 let Kim Čchekovy polytechnické univerzity

Pchjongjang, 28. září čučche 107 (2018) (KCNA) – 27. září letošního roku oslavila 70. výročí založení Kim Čchekova polytechnická univerzita.

Univerzita je nejvyšším sídlem vědeckotechnického vzdělávání v KLDR, založeného a rozvíjeného v rámci plánu a péče velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila. Je to zasloužilá univerzita, která významně přispěla k tomu, aby byla národní ekonomika uvedena na moderní, informačně technologickou a vědeckou základnu.

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen založil 27. září čučche 37 (1948) Pchjongjangský průmyslový institut s cílem připravit technické kádry, nezbytně nutné pro budování prosperující země. Od roku čučche 40 (1951) byl přejmenován na Kim Čchekův polytechnický institut na počest Kim Čcheka, protijaponského revolučního bojovníka, který byl neochvějně věren velkému vůdci soudruhu Kim Ir Senovi.

Číst dál →

70 let na cestě bitev proti imperialismu, cestě čučche

Projev doktora Dermota Hudsona, předsedy Společnosti pro studium politiky songun Spojeného království, na mezinárodní konferenci o myšlence čučche v Pchjongjangu 8. září čučche 107 (2018) u příležitosti 70. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky

 

Za prvé, je poctou být zde v zemi čučche k oslavám 70. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky.

KLDR je první socialistická země na světě, která oslavuje 70. výročí založení.

Korejská lidově demokratická republika (KLDR) se sama zrodila z dvacetiletého protijaponského ozbrojeného boje, zuřivého antiimperialistického boje vedeného velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem. Založení KLDR dne 9. září 1948 nebylo darem nebo dílem jiné země, nýbrž produktem vlastního boje korejského národa.

Během své sedmdesátileté existence se KLDR neustále potýká s imperialismem, dosahujíc vítězství za vítězstvím.Číst dál →

70 let Korejské lidově demokratické republiky – 70 let vítězství v nejtěžších podmínkách

Praha, 2. září čučche 107 (2018) – Komunistický list „Dialog – otázky – odpovědi“ č. 340 (červenec-srpen 2018) zveřejnil stať k 70. výročí vzniku Korejské lidově demokratické republiky. 340. číslo významného časopisu, vycházejícího od roku 1990, bylo vydáno s úvodním heslem „Zdravíme 70. výročí vzniku slavné Korejské lidově demokratické republiky!“  

 

9. září 1948 vznikla Korejská lidově demokratická republika. Československo bylo jedním z prvních států, které ji uznaly, a navázalo s ní diplomatické vztahy 21. října 1948.Číst dál →

Vydána kniha „Vítězství čučche Koreje je věda“

Londýn, 30. srpna čučche 107 (2018) – To, že vítězství Korejské lidově demokratické republiky je věda, je definice formulovaná k vymezení země, která dosahovala v minulosti i v současnosti jednoho vítězství za druhým, legendární síly KLDR, která se stává stále mocnější a zdvihá se výše dokonce i v antiimperialistických ofenzívách.
Věda je absolutní logikou, která existuje objektivně. Je to vítězství KLDR, které je stejné jako matematický vzorec, jenž má pouze jednu hodnotu, jako zákon fyzikálního pohybu, který funguje pouze jedním způsobem, v žádném případě jiným.

Jediným měřítkem vědy je skutečnost. To lze doložit událostmi, ke kterým došlo v posledních letech v KLDR.
Manévry nepřátelských sil, které nikdy nechtěly, aby byla KLDR bohatá a mocná, dosáhly extrémní úrovně a neočekávaná přírodní katastrofa způsobila vážnou situaci. Víra a vůle armády a lidu KLDR byly vystaveny každou chvíli mnoha utrpením a zkouškám a imperialističtí reakcionáři povykovali o „krizi“ KLDR a snili o zoufalství Korejců.

Dnes čučche Korea vedená nejvyšším vůdcem Kim Čong Unem, vždy vítězným skvělým velitelem železné vůle, dosahuje vítězství za vítězstvím nad americkými imperialisty navzdory extrémním sankcím, které američtí imperialisté a jejich kohorta zemi uložili.Číst dál →

Nesmrtelné zásluhy o socialistické hnutí

Pchjongjang, 30. srpna čučche 107 (2018) (Rodong sinmun) – Korejská strana práce (KSP) důsledně vedla věc nezávislosti lidových mas a věc socialismu k vítězství jako lokomotiva doby, a to jak v době, kdy světové socialistické hnutí získávalo vítězství za vítězstvím, tak když čelilo tvrdým zkouškám. KSP moudře vedla korejský lid na cestě nezávislosti a socialismu, nesouc odpovědnost za osudy lidu, revoluce a země, a také úctyhodně splnila své poslání a převzala odpovědnost za osud věci nezávislosti lidu a světového socialistického hnutí.Číst dál →

Rodong Sinmun označuje buržoáznu ideológiu a kultúru za vírus

Pchjongjang, 22. augusta čučche 107 (2018) (KCNA) – Denník Rodong Sinmun (Noviny práce) vo svojom článku z 22. augusta zdôrazňuje, že buržoázne myšlienky a kultúra sú drogami, ktoré rozkladajú a kazia morálku ľudí, a nebezpečným ideologickým jedom, ktorý poškodzuje nezávislé vedomie.

Buržoázna ideológia a kultúra založená na extrémnom individualizme ospravedlňuje vykorisťovanie, drancovanie, lži, podvody, mizantropiu, individuálny luxus a princíp všemohúceho dolára, uvádza sa v článku, ktorý ďalej pokračuje:

Ničí národnú kultúru a oslabuje národné povedomie ľudí.

Ak sa umožní existencia buržoáznej ideológie a kultúry, národná hrdosť a duša budú pošliapané a prirodzená národná kultúra bude prinútená zaniknúť.Číst dál →

Vychovávanie talentovaných pracovníkov v teórii aj praxi

Univerzita veterinárnej vedy a živočíšnej výroby v Pchjongsongu vyprodukovala množstvo vynálezcov a víťazov ceny vedeckého výskumu. Je to predovšetkým zásluhou úsilia vynaloženého učiteľmi univerzity.

Univerzita kladie dôraz na to, aby všetci študenti boli talentovanými pracovníkmi v teórii i praxi, v súlade so svojím poslaním ako strediska vzdelávania talentov v oblasti veterinárnej vedy a chovu zvierat. Hlavnou metódou zlepšovania kognitívnej schopnosti študentov je skombinovať obsah základných predmetov so špecializovanou výukou.Číst dál →

Nikdo nemůže soupeřit s korejským lidem

Pchjongjang, 11. července čučche 107 (2018) (KCNA) – Mindžu Čoson (Demokratická Korea) ve středu 11. července uvádí v komentáři, že reakcionáři se v dějinách zoufale snažili zničit obraz socialismu všemi druhy urážek, pomluv a sofismů, ale nikdy nedokázali zabránit lidstvu v úsilí o socialismus.

Komentář poznamenává, že socialismus fascinuje lidstvo svou velkou přitažlivou silou a každým dnem zapouští v jeho myslích hluboké kořeny, a pokračuje:

Když se socialismus v některých zemích zhroutil, imperialisté a jejich následovníci vyzkoušeli veškeré prostředky, aby porazili KLDR, poslední pevnost socialismu, a hlasitě mluvili o úplném „konci“ socialismu. KLDR však zahájila velký rozkvět budování mocné socialistické země, nikoli pouze zachování svého statu quo.Číst dál →

Nový odznak pro doktory KLDR

Pchjongjang, 29. května čučche 107 (2018) (KCNA) – V Korejské lidově demokratické republice byl zaveden nový odznak pro doktory.

Ve středu zlatého oválného odznaku o délce 30 mm a šířce 27,5 mm je umístěn státní znak KLDR a jeho obvod zdobí vavříny. Ve spodní části je napsáno „doktor“.

Slavnostní udělení odznaku doktorům města Pchjongjangu se uskutečnilo v úterý 29. května na Kim Ir Senově univerzitě.

Číst dál →

Dokončen Výzkumný ústav ovocnářství

 

Sukčchon, 9. května čučche 107 (2018) (KCNA) – Byl dokončen Výzkumný ústav ovocnářství  Akademie zemědělských věd.

Institut disponuje všemi potřebnými zařízeními, jako jsou různé výzkumné laboratoře, videokonferenční místnost, pěstování tkání a skleník na přivykání, jak náleží pokrokovému centru pro výzkum v oblasti ovocnářství.Číst dál →

Seminář společenských vědců

 

Pchjongjang, 3. května čučche 107 (2018) (KCNA) – Seminář společenských vědců o hlubokém uchopení a ztělesnění základního ducha třetího plenárního zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce se konal ve čtvrtek ve Velké lidové studovně.

Seminář přednesl příspěvky, které vysvětlují a dokazují zásluhy váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, který přinesl velké vítězství linie současného rozvoje obou front a otevřel epochální obrat k prosperitě země, a otázky k problémům vznikajícím při dosahování vyšších cílů socialistické výstavby stanovených na plenárním zasedání.Číst dál →