Skip to content

Věda

Hnutí Rudého praporu tří revolucí – mocná zbraň pro budování socialistického státu

Pchjongjang, 18. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Deník „Rodong sinmun“ („Noviny práce“) zveřejnil 18. listopadu autorskou stať věnovanou 45. výročí zahájení hnutí Rudého praporu tří revolucí. V listopadu čučche 64 (1975) velký vůdce soudruh Kim Čong Il zahájil hnutí Rudého praporu tří revolucí, aby úspěšně provedl linii tří revolucí – ideologické, technické a kulturní, kterou stanovil velký vůdce soudruh Kim Ir Sen.

Dny, které od té doby uplynuly, byly hrdou cestou, na které všechen lid, mocně třímající prapor tří revolucí v oblastech ideologie, techniky a kultury, mocně upevňoval vojensko-politickou základnu naší revoluce a vytvářel skvělé zázraky ve všech odvětvích národního hospodářství.Číst dál →

Hospodářský potenciál socialistické Koreje

Korejská lidově demokratická republika má strategické zdroje, pomocí nichž může oživit národní ekonomiku a postavit ji na světovou úroveň tváří v tvář blokádě nepřátelských sil.
Prvním z nich jsou základy soběstačného hospodářství, které byly konsolidovány po několik desetiletí. To je základem pro existenci socialismu v zemi a hybnou silou jeho pokroku a rozvoje.
V minulosti se nepřátelské síly pokusily izolovat a zničit KLDR, pevnost nezávislosti. Po více než sedm desetiletí je na ni uvalena bezpříkladně tvrdá politická a hospodářská blokáda.
Pod vedením velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena (1912-1994) a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila (1942-2011) však korejský lid neustoupil ani na krok od principu soběstačnosti tváří v tvář výzvám a nátlaku, ale vybudoval soběstačné hospodářství, rozvíjící se při spoléhání na vlastní úsilí, technologii a zdroje.Číst dál →

Prohlášení zástupce Státního koordinačního výboru KLDR pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Pchjongjang, 29. srpna 109 (2020) (MZV KLDR) – V poslední době se americká spiklenecká kampaň proti KLDR rozšířila dokonce i do oblasti kybernetické bezpečnosti.

26. srpna nás Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA, Ministerstvo financí, Federální úřad pro vyšetřování a Armádní kybernetické velení USA obvinily, že hackerská skupina „BeagleBoyz“ je s námi spojena a vyhlásily takzvaný společný technický poplach, čímž podnítily tlak proti KLDR.

27. srpna nás americké ministerstvo spravedlnosti spojilo s trestnými činy na internetu bez jakýchkoli důkazů a 28. srpna americké ministerstvo zahraničí vyjádřilo podporu společnému technickému poplachu.Číst dál →

Súdruh Kim Če Rjong skontroloval závody chemického priemyslu v provincii Južný Hamgjong

Hamhung, 23. júna čučche 109 (2020) (KCNA) – Predseda kabinetu, člen politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce a člen Komisie pre štátne záležitosti KĽDR súdruh Kim Če Rjong skontroloval príslušné jednotky chemického priemyselného odvetvia v provincii Južný Hamgjong.

Pri návšteve závodu na výrobu hnojív v Hungname a Vinalonového závodu ‚8. februára‘ sa súdruh Kim Če Rjong podrobne oboznámil s projektom na zvýšenie výrobnej kapacity, výstavbou nových výrobných liniek a výrobou chemického tovaru, ako je sóda bikarbóna, a hydroxid sódny a vinalon.Číst dál →

Hydrometeorologický ústav skvalitňuje predpovedanie počasia

Pchjongjang, 20. júna čučche 109 (2020) (Pyongyang Times) – Štátny hydrometeorologický ústav pracuje na modernejšom a vedeckejšom základe s cieľom zlepšiť pozorovanie a predpovedanie počasia.

V poslednom období bola zvýšená frekvencia denného pozorovania na pozorovacích staniciach, aby poskytovali podrobnejšie dáta, a bolo nainštalovaných viac ako 100 automatických pozorovacích zariadení na zvýšenie hustoty meteorologickej pozorovacej siete.Číst dál →

Priehrada Mirim, prvá svojho druhu v KĽDR

Pchjongjang, 19. júna čučche 109 (2020) (KCNA) – Priehrada Mirim je prvou komplexnou vodohospodárskou stavbou v KĽDR vybudovanou na rieke Tedong. Za posledných 40 rokov zohrala veľkú úlohu pri zabezpečovaní vody pre poľnohospodárstvo, umožňovaní splavnosti rieky a zabezpečovaní osobnej dopravy, výrobe elektriny a ochrane mesta Pchjongjang pred povodňami.

Správa priehrady Mirim teraz zaviedla nový systém riadenia, ktorý je založený na IT a vedeckom základe a vykazuje vysokú úroveň automatizácie. Pomocou systému prenosu údajov v reálnom čase a automatického riadiaceho systému protipovodňovej ochrany a plavebnej komory prostredníctvom počítačovej siete, sa zvýšila efektivita a prepravná intenzita na priehrade.Číst dál →

Duch Pektusanu

Na světě je mnoho národů a každý národ má svou duchovní oporu. Duchovní oporou korejského lidu je duch hory Pektu (Pektusan).

Duch hory Pektu je nepoddajným útočným duchem zdolávání překážek a obtíží a spolehlivým bojovým duchem povstání bez ohledu na to, jak často může jednotlivec padnout a znovu se zvednout k boji.

Korejský lid už od dávných dob uctíval horu Pektu a považoval ji za svou rodnou horu. V minulosti cizinec, který vystoupil na Pektusan, napsal ve svém článku: „Pektusan je alfou a omegou Koreje.“ Měl na mysli, že Pektusan je začátkem i koncem Koreje.Číst dál →

Lze očekávat v KLDR nějakou změnu?

Některé západní země vykreslují Korejskou lidově demokratickou republiku jako izolovanou zemi bez jakéhokoli rozvoje, označují ji za „nejizolovanější a nejuzavřenější“ zemi a „totalitní stát“ a zdůrazňují „potřebu vyvolat její změnu“.

Opravdu KLDR stagnuje a je izolovaná od civilizovaného světa?

KLDR je ve skutečnosti zemí, kde se věci měnily včera a mění se dnes, od rána do večera. Změny a vývoj v KLDR jsou mimo představivost národů světa z hlediska rozsahu, hloubky a rychlosti.Číst dál →

130 let Svátku práce

Pchjongjang, 1. května čučche 109 (2020) (KCNA) – Ústřední deníky 1. května zveřejnily úvodníky ke 130. výročí 1. máje, mezinárodního svátku pracujících celého světa.

Deník Rodong sinmun (Noviny práce) uvedl, že od doby, kdy jsou kladivo, srp a štětec vyobrazeny na rudém praporu Korejské strany práce, vykonali naši pracující pod vedením veliké strany vynikající poslání a povinnost před dobou a revolucí. Naši pracující jsou oddaným oddílem, který hájil stranu produkcí oceli, obilí a vědeckým přesvědčením v drsných letech revoluce. Věrnost našich pracujících, kteří absolutně věřili pouze straně v těžkých i zlých časech, se vůbec nezměnila.Číst dál →

Ke Dni slunce – KIM ČONG UN: Velký soudruh KIM IR SEN je věčný vůdce naší strany a lidu

U příležitosti největšího národního svátku Dne slunce, 108. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, přinášíme stať váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una „Velký soudruh Kim Ir Sen je věčný vůdce naší strany a lidu“, vydanou 20. dubna čučche 101 (2012).

Text stati naleznete na samostatné stránce.

Zavedení kultury výroby a kultury života je posvátným vlasteneckým dílem

Pchjongjang, 5. dubna čučche 109 (2020) (KCNA) – Deník Rodong sinmun (Noviny práce) v autorské stati 5. dubna zdůrazňuje, že jedním z důležitých úkolů k dosažení vítězství v ofenzívě pro čelní průlom je aktivní práce na založení kultury výroby a kultury života.

Zavedení kultury výroby znamená udržovat uklizená a čistá pracoviště, řádně se starat o vybavení a materiály a zajišťovat kvalitu výrobků a jejich kulturní a hygienický charakter. Zavedení kultury každodenního života znamená udržovat na vysoké úrovni ulice, vesnice a obydlí a ostatní životní prostředí, udržovat je v čistotě a vést každodenní život od oblékání, etikety, veřejné morálky až po výživu v souladu se socialistickým způsobem života.Číst dál →

Perspektiva revoluce závisí na výchově mladé generace

Pchjongjang, 3. dubna čučche 109 (2020) (KCNA) – Deník Rodong sinmun  (Noviny práce) 3. dubna v autorské stati uvádí, že práce na výchově mladé generace je nejdůležitější otázkou, která by neměla být ani na okamžik opomíjena a nemělo by se k ní přistupovat lhostejně.

V článku je zdůrazněno následující: Vždy je třeba pracovat na výchově mladé generace, protože rázný boj mládeže urychluje proces budování silného socialistického státu. Mládež je nejdůležitější složkou společnosti. Pokud jsou mladí lidé plni energie a horlivosti, budou továrny, zemědělská družstva a stavby celé země naplněny duchem skoku a inovací.Číst dál →

K výročí knihy „O myšlence čučche“

31. března uplyne 38 let od zveřejnění knihy velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila „O myšlence čučche“, napsané u příležitosti semináře k 70. narozeninám velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena (15. 4. 1982).

Soudruh Kim Čong Il ve své práci objasnil původ a základní principy myšlenky čučche, vzniklé jako nová revoluční teorie tvůrčím uplatněním myšlenek vědeckého světového názoru marxismu-leninismu v obtížných podmínkách korejské revoluce. Celoživotní prací soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila byla myšlenka čučche rozvinuta ve veliký kimirsenismus-kimčongilismus. Tento název geniální ideologie Korejské lidově demokratické republiky byl přijat z iniciativy váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, neochvějně prosazujícího ideologickou ofenzívu a uchování slavných bojových tradic revoluce a výstavby socialismu.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN sledoval cvičnou střelbu taktické řízené zbraně

Pchjongjang, 22. března čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un sledoval 21. března cvičnou střelbu taktické řízené zbraně.

Číst dál →

Nová metoda léčby rakoviny

Pchjongjang, 11. března čučche 109 (2020) (KCNA) – V poslední době byl v naší zemi zaveden nový způsob léčby rakoviny pomocí semene fibroinu radioaktivního nuklidu.

Obvykle se provádí brachyterapie radioaktivními nuklidy metodou vložení radioaktivních zdrojů (semen) uzavřených sklem nebo kovem do nádoru nebo jejich přiblížení. Tato terapie přitahuje pozornost světových lékařských kruhů, má však určité vady.

Vědci naší země na základě své vlastní technologie a surovin provedli domácí výrobu radioaktivního nuklidu, jehož čistota dosahuje více než 98 %, a semen fibroinu, a na jejich základě zavedli novou metodu léčby rakoviny.

Číst dál →

Obrazem: Šťastný a smysluplný život žen v KLDR

Stejně jako vůz nemůže hladce jet, pokud funguje pouze jedno z jeho kol, také společnost se nemůže rozvíjet na zdravém základě, pokud plní své povinnosti pouze muži. Pouze pokud ženy jsou revolucionizovány a aktivně se účastní revoluce a výstavby, může být celá společnost revolucionizována a připodobněna dělnické třídě.

 

KIM IR SENČíst dál →

Individualismus je zdrojem všeho sociálního zla v kapitalistické společnosti

Pchjongjang, 20. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – Noviny Rodong sinmun (Noviny práce) 20. ledna v autorské stati zdůrazňují, že individualismus je reakční myšlenka zaměřená na uspokojení vlastní touhy obětováním zájmů jiných osob, nemluvě o zájmech veřejných.

Stať zdůrazňuje, že v kapitalistické společnosti je individualismus principem myšlení a jednání lidí, principem politické činnosti reakčního státu a principem činnosti protilidových společenských sil a politických skupin.Číst dál →

Skutečná lidská práva pro lid

Pchjongjang, 10. prosince čučche 108 (2019) (Nenara) – 10. prosince je Světový den lidských práv. Při této příležitosti je korejský lid naplněn velkou hrdostí a sebevědomím ze života v socialistickém systému, který nejlépe odráží jeho požadavky na lidská práva a plně je uskutečňuje.

KLDR, která dává nejvyšší a absolutní prioritu zájmům lidu a považuje za způsob své existence vyvíjení nezištného a oddaného úsilí pro dobro lidu, formuluje a provádí celou svou linii a politiku na principu úplného zajištění práva lidu na nezávislost. Zřídila takový výhodný socialistický systém lidských práv, jako je zákon kodifikující lidská práva jako právo lidu na nezávislost, dobře organizovaný státní aparát pro důkladné uplatňování jeho práva na nezávislost a pokročilou vzdělávací a propagační strukturu pro zvyšování jeho povědomí o lidských právech.Číst dál →