Skip to content

Sjezdy a shromáždění - 3. page

1. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise KSP

 

Pchjongjang 25. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 1. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise Korejské strany práce se konalo 24. února v sekretariátu Ústředního výboru strany.

Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Čong Un předsedal rozšířenému zasedání.

Zasedání se zúčastnil místopředseda Ústřední vojenské komise KSP soudruh Ri Pjong Čchol a její členové. Přítomni byli také velící důstojníci sborů Korejské lidové armády, členové výkonného výboru stranického výboru lidové armády, velitelé některých útvarů ozbrojených sil a zástupci vedoucích příslušných oddělení Ústředního výboru strany.Číst dál →

Shromáždění dělnické třídy Metalurgického komplexu Hwanghe

Pchjongjang 23. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Shromáždění odhodlání dělnické třídy Metalurgického komplexu Hwanghe pro rozhodné plnění úkolů prvního ročníku pětiletého plánu v souladu s duchem 2. pléna 8. Ústředního výboru strany se na místě konalo 22. února.

Shromáždění se zúčastnili tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh O Su Jong, ministr hutního průmyslu soudruh Kim Čchung Gol, vedoucí tajemník provinčního výboru KSP v Severním Hwanghe soudruh Pak Čchang Ho, vedoucí provinčního lidového výboru soudruh Im Hun, funkcionáři provincie a funkcionáři a pracující komplexu.

Číst dál →

Shromáždění k plnění úkolů prvního roku pětiletky

Pchjongjang 19. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 18. února se v Letním divadle parku mládeže v Pchjongjangu konalo shromáždění odhodlání mladého předvoje za důsledné splnění úkolů prvního roku pětiletého plánu  přijatého 8. sjezdem strany.

Shromáždění se zúčastnil tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Il Hwan, funkcionáři svazu mládeže a příslušných oblastí a mládež a studenti města.

Předseda Ústředního výboru Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže soudruh Pak Čchol Min ve svém projevu uvedl, že srdce mladého předvoje, který obdržel zprávu o 2. plénu 8. Ústředního výboru strany, v níž se živě odráží ušlechtilá láska váženého soudruha Kim Čong Una k lidu, jsou naplněna nadšením pro plnění úkolů prvního roku nového pětiletého plánu.Číst dál →

První rok provádění závěrů sjezdu strany oslavme hrdým novátorstvím a pokrokem

Zpráva o 2. plénu 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang  12. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Od 8. do 11. února čučche 110 (2021) se konalo 2. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce za velkého očekávání a pozornosti všech členů strany a lidu, kteří aktivně povstali k novému revolučnímu pochodu a vysoko pozvedli prapor bojového programu přijatého 8. sjezdem KSP.

Plénu předsedal generální tajemník KSP soudruh Kim Čong Un.

Plenární zasedání jednomyslně schválilo body pořadu jednání:

1. Důsledné plnění úkolů prvního roku pětiletého plánu přijatého 8. sjezdem strany.

2. Další intenzivní rozvoj boje proti antisocialistickým a nesocialistickým jevům v celé společnosti.

3. Změny souboru hesel Ústředního výboru strany.

4. Přezkoumání „Výkladu Stanov KSP“.

5. Organizační záležitosti.Číst dál →

3. den jednání 2. pléna 8. Ústředního výboru KSP

 

Pchjongjang 11. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 3. den jednání 2. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se konal 10. února.

Generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un pokračoval ve své zprávě k 1. bodu pořadu jednání.

Zpráva soudruha generálního tajemníka, která zdůrazňuje účinné praktické způsoby, jak úspěšně plnit revoluční povinnosti svěřené každému odvětví v klíčové době, kdy začíná první pochod k provádění rozhodnutí sjezdu strany, vnáší mezi účastníky velkou důvěru a odvahu.Číst dál →

2. den jednání 2. pléna 8. Ústředního výboru KSP

 

Pchjongjang 10. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 9. února pokračovalo 2. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, na kterém byly projednávány důležité otázky klíčového významu při provádění usnesení 8. sjezdu naší strany.

Generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un pokračoval ve svém projevu zprávou k prvnímu bodu pořadu jednání. Zpráva stanovuje úkoly letošního roku pro různé oblasti, včetně hospodářství a kultury, a pro jejich realizaci zvláště zmiňuje otázku posílení role státních vedoucích ekonomických orgánů.Číst dál →

1. den jednání 2. pléna 8. Ústředního výboru KSP

 

Pchjongjang 9. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Z rozhodnutí prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce bylo svoláno 2. plénum 8. Ústředního výboru strany za účelem projednání a schválení plánu práce všech oblastí pro rok čučche 110 (2021) pro důsledné provádění strategických úkolů stanovených 8. sjezdem strany.

Plénu předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un. Zúčastnili se členové a kandidáti Ústředního výboru KSP. Jako pozorovatelé byli přítomni zástupci vedoucích příslušných oddělení Ústředního výboru strany, vedoucí straničtí a správní funkcionáři výborů, ministerstev a ústředních institucí, vedoucí funkcionáři řídících orgánů na úrovni provincií, vedoucí tajemníci provinčních a městských výborů strany a straničtí a správní funkcionáři velkých továren a podniků.Číst dál →

Svolán 10. sjezd svazu mládeže

Pchjongjang 4. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 12. plénum 9. Ústředního výboru Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže rozhodlo o svolání 10. sjezdu Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže s cílem spolehlivého výcviku mládeže jako nástupců a rezervy strany a dalšího posílení organizací svazu mládeže jako mocných sil budování socialismu.

Dle rozhodnutí se 10. sjezd Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže bude konat na začátku dubna čučche 110 (2021) v hlavním městě revoluce – Pchjongjangu.Číst dál →

Ohlédnutí za 8. sjezdem Korejské strany práce

8. sjezd Korejské strany práce se konal 5. – 12. ledna čučche 110 (2021) v Pchjongjangu, hlavním městě Korejské lidově demokratické republiky.

Sjezd zvolil soudruha Kim Čong Una generálním tajemníkem Korejské strany práce v souladu s jednomyslnou vůlí a přáním všech delegátů, všech členů strany a všeho lidu celé země a sloužícího mužstva Korejské lidové armády pro rozvoj kimirsensko-kimčongilské strany a svěží vítězný pokrok revoluční věci čučche.

Sjezd zhodnotil revoluční práci posledních pěti let, provedl vědeckou analýzu rozvoje revoluce a objektivní a subjektivní situace a na základě toho nastolil novou linii boje a strategickou a taktickou politiku upevňování strany a provedení skoku vpřed v budování socialismu.

Generální tajemník soudruh Kim Čong Un objasnil hlavní myšlenku a hlavního ducha 8. sjezdu KSP a zdůraznil, že celá strana by se měla ještě pevněji držet ideálů “uctívat lid jako nebe”, “jednomyslná jednota” a “soběstačnost”.Číst dál →

Shromáždění armády a lidu v provinciích

Pchjongjang, 20. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Společná shromáždění armády a lidu provincií Severní Pchjongan, Severní Hwanghe, Čagang a Jižní Hamgjong v nejvyšší poctě váženému soudruhu Kim Čong Unovi, který byl zvolen generálním tajemníkem Korejské strany práce, a za důsledné provádění závěrů 8. sjezdu strany, se konala 19. ledna. O den později byla pořádána společná shromáždění v provinciích Jižní Pchjongan, Jižní Hwanghe, Kangwon a ve městech Nampcho a Kesong.

Zúčastnili se místní funkcionáři strany, státní správy a organizací pracujících, funkcionáři a pracující továren, podniků a zemědělských družstev, sloužící mužstvo Korejské lidové armády a příslušníci Sil veřejné bezpečnosti.
Číst dál →

4. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění

Pchjongjang, 18. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 17. ledna se v Paláci shromáždění Mansude konalo 4. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky. Zasedání se zúčastnili poslanci Nejvyššího lidového shromáždění a jako pozorovatelé pracovníci Ústředního výboru strany, prezídia Nejvyššího lidového shromáždění, vlády, orgánů ozbrojených sil, ministerstev a ústředních útvarů, předsedové městských a okresních výborů Korejské strany práce, předsedové lidových výborů, předsedové výborů pro správu zemědělských družstev a funkcionáři důležitých továren a podniků.

Úvodní slovo přednesl předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He.Číst dál →

Pamětní snímky soudruha KIM ČONG UNA se členy ÚV, vlády a dalšími kádry

 

Pchjongjang, 19. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un se setkal 18. ledna na místě konání sjezdu strany s nově zvolenými členy 8. ústředního řídícího orgánu strany a byl s nimi na paměť vyfotografován.

Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un se 18. ledna setkal se členy vlády (rady ministrů) nově jmenovanými 4. zasedáním 14. Nejvyššího lidového shromáždění a byl s nimi na paměť vyfotografován. S každým si potřásl rukou a srdečně mu poblahopřál.
Číst dál →

Shromáždění armády a lidu v Pchjongjangu

Pchjongjang, 17. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Na Kim Ir Senově náměstí se 15. ledna konalo shromáždění armády a lidu města Pchjongjangu, aby vzdalo nejvyšší poctu váženému soudruhu Kim Čong Unovi při jeho zvolení generálním tajemníkem Korejské strany práce a slíbilo důsledné provádění závěrů 8. sjezdu strany.

Na pódium vystoupili členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čche Rjong He, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun, kádry strany a vlády, vedoucí funkcionáři výborů, ministerstev, ústředních institucí a stranických a správních orgánů v Pchjongjangu, novátoři práce a funkcionáři ozbrojených sil.

Shromáždění se zúčastnili pracovníci výborů, ministerstev a ústředních institucí, funkcionáři a pracující institucí, továren, podniků a zemědělských družstev v Pchjongjangu a důstojníci a mužstvo Korejské lidové armády a Sil veřejné bezpečnosti.Číst dál →

Pamětní snímek soudruha KIM ČONG UNA s delegáty 8. sjezdu KSP

 

Pchjongjang, 15. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un byl 14. ledna na paměť vyfotografován s delegáty 8. sjezdu Korejské strany práce.

Fotografování byli přítomni členové prezídia politbyra Ústředního výboru KSP soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun a členové a kandidáti politbyra.

Delegáti, kteří měli tu čest být vyfotografováni na paměť společně s váženým soudruhem generálním tajemníkem na místě jednání slavného sjezdu, byli velmi nadšeni a potěšeni.Číst dál →

Oslavy na počest 8. sjezdu KSP

Pchjongjang, 15. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 14. ledna obyvatelé města Pchjongjangu srdečně přivítali účastníky vojenské přehlídky, kteří spolehlivě bránili 8. sjezd Korejské strany práce nepřemožitelnou vojenskou mocí a projeli ulicemi hlavního města ve slavnostním průvodu demonstrujícím všemocného ducha revoluční armády strany.

Vojáci a důstojníci lidové armády, kteří obdrželi vřelé pozdravy od obyvatel města, složili pevnou přísahu, že ani na okamžik nezapomenou na důvěru vlasti a lidu, aby spolehlivě zdědili tradici věrnosti k revoluční armádě strany a bojové tradice oddané služby.Číst dál →

Vojenská přehlídka na počest 8. sjezdu KSP

 

Pchjongjang, 15. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Večer 14. ledna se na Kim Ir Senově náměstí v Pchjongjangu konala vojenská přehlídka na počest 8. sjezdu Korejské strany práce.

Na zvláště vyzdobené pódium se dostavil Vokální a instrumentální soubor Komise pro státní záležitosti a Ústřední vojenský orchestr Ministerstva obrany, aby hrály přehlídkovou hudbu.

Přehlídkové oddíly vstoupily slavnostním pochodem na náměstí. Motorizované kolony se seřadily na ulicích k náměstí a demonstrovaly nevyčerpatelně mohutnou sílu ozbrojených sil republiky. Letecké eskadry také čekaly na rozkaz ke vzlétnutí.

Na pódium se dostavil generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR soudruh Kim Čong Un. Výkřiky „Hurá!“, „Kim Čong Un“ a „Oddaná obrana“ na projev úcty otřásly nebem i zemí a ohňostroj jasně ozářil noční oblohu.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN navštívil se členy 8. ÚV KSP Palác slunce Kumsusan

 

Pchjongjang, 13. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un spolu s nově zvolenými členy řídícího orgánu 8. Ústředního výboru strany navštívil 12. ledna Palác slunce Kumsusan.

Doprovázeli ho člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, 1. místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He; člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP a tajemník Ústředního výboru strany soudruh Čo Jong Won; člen prezídia politbyra ÚV KSP, místopředseda Ústřední vojenské komise strany a tajemník ÚV soudruh Ri Pjong Čchol a člen prezídia politbyra ÚV KSP a předseda vlády KLDR soudruh Kim Tok Hun.Číst dál →

Zakončení 8. sjezdu Korejské strany práce

S hlubokým pochopením vznešených ideálů „uctívat lid jako nebe“, „jednomyslná jednota“ a „soběstačnost“ dosáhněme nového vítězství socialismu našeho stylu

 

Pchjongjang, 13. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Za plné podpory a horoucích očekávání všech členů strany, lidu celé země a lidové armády byl 12. ledna ukončen 8. sjezd Korejské strany práce, který úspěšně dokončil diskusi o otázkách na pořadu jednání.

Zasedání osmého dne sjezdu proběhlo v atmosféře plného projevení revoluční vůle delegátů být nekonečně věrni myšlenkám a vedení Ústředního výboru strany, věnovat se plnění rozhodnutí sjezdu a bezpodmínečně sloužit našemu lidu.

Na tribunu se dostavil generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un.

Vítajíce váženého soudruha generálního tajemníka, který s vynikající ideologickou a teoretickou prozíravostí a osvědčeným uměním vedení stanovil milník nového velkého vítězství na cestě vpřed naší strany a revoluce a proslavil sjezd strany jako revoluční sjezd pokroku a novátorství, všichni delegáti propukli v bouřlivý jásot „Hurá!“Číst dál →

Konala se odvětvová zasedání 8. sjezdu KSP

Pchjongjang, 12. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 11. ledna se konala odvětvová zasedání 8. sjezdu Korejské strany práce a začala zpracovávat návrh usnesení o důsledném plnění úkolů uvedených ve zprávě Ústředního výboru.

Odvětvovým poradním zasedáním předsedali členové prezídia politbyra Ústředního výboru strany soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun a další členové řídícího orgánu Ústředního orgánu strany.

Na zasedáních byla vážně diskutována praktická témata pro realizaci bojových cílů a úkolů na příštích 5 let, kterých musí být dosaženo ve všech sektorech socialistické výstavby pro nový pokrok a rozvoj naší revoluce.Číst dál →