Skip to content

Sjezdy a shromáždění - 2. page

Konala se odvětvová zasedání 8. sjezdu KSP

Pchjongjang, 12. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 11. ledna se konala odvětvová zasedání 8. sjezdu Korejské strany práce a začala zpracovávat návrh usnesení o důsledném plnění úkolů uvedených ve zprávě Ústředního výboru.

Odvětvovým poradním zasedáním předsedali členové prezídia politbyra Ústředního výboru strany soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun a další členové řídícího orgánu Ústředního orgánu strany.

Na zasedáních byla vážně diskutována praktická témata pro realizaci bojových cílů a úkolů na příštích 5 let, kterých musí být dosaženo ve všech sektorech socialistické výstavby pro nový pokrok a rozvoj naší revoluce.Číst dál →

Tajomníci ÚV KSP navštívili ubytovňu vzácnych hostí pozvaných na oslavy na počesť 8. zjazdu strany

Pchjongjang, 12. januára čučche 110 (2021) (KCNA) – Ústredný výbor Kórejskej strany práce (KSP) pozval funkcionárov a osoby významných zásluh, ktorí dlho pracovali pre stranu, vládu a armádu, ako špeciálnych hostí na oslavy na počesť 8. zjazdu KSP.

Toto mimoriadne pozvanie odráža osobitnú dôveru a lásku váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una. Vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un sa vždy stará o funkcionárov a ctených ľudí, ktorí verní veľkému vodcovi a veľkému generálovi nezištne pracovali s cieľom rozvoja našej strany a prosperity socialistickej vlasti.Číst dál →

Pod vedením generálního tajemníka soudruha KIM ČONG UNA se konalo 1. plénum 8. ÚV KSP

 

Pchjongjang, 11. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 1. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se konalo 10. ledna v zasedacím sále sekretariátu Ústředního výboru strany.

Plénu předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Pléna se zúčastnili členové a kandidáti členství Ústředního výboru strany zvolení na 8. sjezdu strany. Jako pozorovatelé se zúčastnili vedoucí funkcionáři oddělení Ústředního výboru strany a provinčních, městských a okresních výborů Korejské strany práce, ministerstev a ústředních institucí.

Na 1. plénu 8. Ústředního výboru strany bylo zvoleno politbyro a prezídium politbyra Ústředního výboru strany v čele s generálním tajemníkem KSP. Rovněž byli zvoleni tajemníci ÚV a sekretariát.Číst dál →

6. den 8. sjezdu KSP – soudruh KIM ČONG UN zvolen generálním tajemníkem strany

Velká politická událost, která se mimořádně zapíše do dějin posilování a rozvoje velké Korejské strany práce a slavné revoluce čučche

 

Pchjongjang, 11. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – V atmosféře vysokého politického uvědomění a nadšení delegátů se 10. ledna uskutečnilo zasedání šestého dne 8. sjezdu Korejské strany práce.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un, symbol všech vítězství a slávy našeho lidu, se dostavil na místo konání sjezdu společně se členy pracovního předsednictva.

Na sjezdu byl projednán čtvrtý bod programu „Volby ústředního řídícího orgánu Korejské strany práce“.Číst dál →

Skvělý bojový program, vedoucí budování socialismu našeho stylu k novému vítězství (4)

 

O zprávě váženého nejvyššího vůdce soudruha KIM ČONG UNA na 8. sjezdu Korejské strany práce

4. část

 

4. Za posílení a rozvoj stranické práce

 

Vážený soudruh Kim Čong Un ve čtvrté části své zprávy shrnul úspěchy dosažené při posilování a rozvoji strany během sledovaného období a navrhl úkoly a způsoby, jak zlepšit posilování práce strany v souladu s požadavky doby a rozvíjející se skutečnosti.

V celé straně byl pevně zaveden jednotný systém vedení Ústředního výboru strany, bojeschopnost a vedoucí úloha strany byly mimořádně posíleny, komplexně byla dána do pořádku a posílena základna strany. Jedná se o cenný úspěch dosažený při práci strany během sledovaného období, zhodnotil.

Zdůraznil, že naše strana vždy zůstávala oddaná svému poslání a úkolu, přičemž myšlenku „masy nade vše“ považovala za politický ideál.Číst dál →

Skvělý bojový program, vedoucí budování socialismu našeho stylu k novému vítězství (3)

O zprávě váženého nejvyššího vůdce soudruha KIM ČONG UNA na 8. sjezdu Korejské strany práce

3. část

 

3. Za nezávislé znovusjednocení vlasti a rozvoj vnějších vztahů

 

Vážený soudruh Kim Čong Un ve třetí části své zprávy poukázal na důležité otázky pro nezávislé znovusjednocení vlasti a rozvoj zahraničních vztahů.

Zpráva zvážila otázku jihu země v souladu se současnou situací a změněnými požadavky doby a objasnila principiální postoj naší strany k mezikorejským vztahům.

Jak je uvedeno ve zprávě, náš národ stojí v současné době na důležité křižovatce, zda prolomit mrtvý bod mezikorejských vztahů a postupovat po cestě míru a znovusjednocení nebo stále trpět bolestí rozdělení v bludném kruhu konfrontace a nebezpečí války.Číst dál →

Skvělý bojový program, vedoucí budování socialismu našeho stylu k novému vítězství (2)

 

O zprávě váženého nejvyššího vůdce soudruha KIM ČONG UNA na 8. sjezdu Korejské strany práce

2. část

 

2. Za radikální pokrok v budování socialismu

 

Ve druhé části zprávy vážený soudruh Kim Čong Un analyzoval a shrnul zejména nedostatky a poučení v budování hospodářství, kultury a obrany, řízení vlády a společnosti a v práci organizací pracujícího lidu a navrhl důležité úkoly pro další nový pokrok a rozvoj.

Zpráva ostře kritizovala, že cíle pro růst národního hospodářství nebyly ani zdaleka splněny a proto nebylo možné znatelně zlepšit životní úroveň obyvatel, a to kvůli neúspěchu revolučního zlepšení hospodářské práce za vleklé těžké vnější a vnitřní situace a tváří v tvář neočekávaným výzvám. Rovněž se zabývala stagnací v různých odvětvích a jejími příčinami.Číst dál →

Skvělý bojový program, vedoucí budování socialismu našeho stylu k novému vítězství (1)

 

O zprávě váženého nejvyššího vůdce soudruha KIM ČONG UNA na 8. sjezdu Korejské strany práce

 

1. část

 

Pchjongjang, 9. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Od 5. do 7. ledna čučche 110 (2021) byla podána zpráva 7. Ústředního výboru strany na 8. sjezdu Korejské strany práce, což bylo důležitou politickou událostí ve vývoji naší strany a revoluce.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un přednesl zprávu o činnosti Ústředního výboru strany.

Vážený soudruh Kim Čong Un ve své zprávě, která trvala 9 hodin, komplexně a hluboce analyzoval a shrnul práci 7. Ústředního výboru strany a navrhl novou linii boje a taktické a strategické směřování zaměřené na dosažení epochálního pokroku v budování socialismu a nastínil důležité úkoly, které vyvstávají při prosazování věci znovusjednocení vlasti a zahraničních vztahů, posilování a rozvíjení stranické práce.Číst dál →

5. den jednání 8. sjezdu KSP

 

Pchjongjang, 10. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 9. ledna se konal pátý den 8. sjezdu Korejské strany práce uprostřed velkého vzrušení a svěží důvěry a ducha, který prostupuje celou zemí po přijetí pokynů, které s jistotou povedou naši revoluci, postupující pod vysoko vztyčeným praporem velkého kimirsenismu-kimčongilismu, do další fáze vítězství.

Jakmile na tribunu sjezdu vstoupil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un, všichni účastníci ho bouřlivě radostně pozdravili.

Sjezd pokračoval ve své práci uprostřed rostoucího politického nadšení účastníků, inspirovaných jasnou politikou boje a pokroku.Číst dál →

4. den jednání 8. sjezdu KSP

 

Pchjongjang, 9. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 8. ledna se konalo zasedání 4. dne 8. sjezdu Korejské strany práce.

Sjezd pokračoval ve svém poslaní v atmosféře vysokého nadšení, ohnivé věrnosti a revolučního ducha účastníků, kteří přijali zprávu 7. Ústředního výboru strany, jež na základě přísného a spravedlivého shrnutí výsledků práce celé naší strany a státu ve sledovaném období jasně stanovila nový mezník v pokroku socialistické výstavby.

Jakmile se na místo sjezdu dostavil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un, všichni účastníci propukli v bouřlivý jásot „Hurá!“Číst dál →

3. den 8. sjezdu KSP – pokračování zprávy ÚV

 

Pchjongjang, 8. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Každým dnem po zprávách o 8. sjezdu Korejské strany práce, který má epochální význam pro uskutečnění věci socialismu našeho stylu, důvěra a věrnost milionů členů strany a lidu celé země k veliké straně stále více vzrůstá.

7. ledna se uskutečnil třetí den zasedání 8. sjezdu Korejské strany práce.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un pokračoval po druhém dni jednání v přednesu zprávy o činnosti 7. Ústředního výboru strany.Číst dál →

2. den 8. sjezdu KSP – zpráva o činnosti ÚV pokračuje

 

Pchjongjang, 7. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) –  Uprostřed povzneseného ducha celé země při zprávách o zahájení 8. sjezdu Korejské strany práce se konal 6. ledna druhý den zasedání sjezdu.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un pokračoval v přednesu zprávy o činnosti 7. Ústředního výboru strany, zahájeném v prvním dni jednání.

Nadšení účastníků sjezdu ještě roste, když slyší zprávu o práci Ústředního výboru strany, která odráží taktickou a strategickou linii pro znatelný posun na cestě všestranného pokroku v budování socialismu našeho stylu.

Číst dál →

1. den jednání 8. sjezdu Korejské strany práce

 

5. ledna čučche 110 (2021) byl v Pchjongjangu zahájen 8. sjezd Korejské strany práce, aby zhodnotil práci strany od 7. sjezdu v květnu čučche 105 (2016) a stanovil úkoly pro další rozvoj budování socialismu.

Sjezdu se účastní 250 členů Ústředního výboru a 4 750 delegátů zvolených ve stranických organizacích na všech úrovních. Mezi delegáty je 1959 stranických a politických pracovníků, 801 pracovníků státní správy a hospodářství, 408 vojáků, 44 zástupců organizací pracujících, 333 pracovníků vědy, školství, zdravotnictví, literatury, umění a masmédií a 1455 stranických aktivistů na pracovištích. Mezi delegáty je 501 žen. Přítomno je také 2 000 pozorovatelů.

Z pověření politbyra Ústředního výboru předsedá sjezdu místopředseda strany soudruh Kim Če Rjong. Sjezd projedná zprávu Ústředního výboru, zprávu Ústřední kontrolní komise, změny stanov a provede volbu Ústředního výboru.Číst dál →

Zahájen sjezd boje a pokroku, který se stane významným předělem na cestě všestranného rozvoje socialismu našeho stylu

 

Pchjongjang, 6. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – V atmosféře velké pozornosti, velkých očekávání a horlivé touhy všech členů strany, lidu a sloužícího mužstva lidové armády celé země byl 5. ledna čučche 110 (2021) v Pchjongjangu, hlavním městě revoluce, zahájen 8. sjezd Korejské strany práce.

Ústřední výbor KSP svolal 8. sjezd v posvátných dějinách naší strany s cílem komplexně a důsledně shrnout práci Ústředního výboru strany, opět jasně definovat přesnou bojovou orientaci a úkoly pro dosažení velkého úspěchu při uskutečňování věci socialismu a přijmout praktická opatření k podstatnému zlepšení v souladu s požadavky epochy, kdy začalo období nového vzestupu a největší období prudkých změn ve vývoji naší revoluce.

Svolání 8. sjezdu strany, který osvětlí cestu vpřed pro nový boj korejské revoluce, je projevem pevné důvěry naší strany v přechod věci socialismu do další fáze vítězství, stejně jako velevýznamnou politickou událostí na bojové  cestě slavné Korejské strany práce.Číst dál →

Úspěšné zakončení 80denní kampaně

Pchjongjang, 1. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Korejská ústřední tisková agentura 31. prosince čučche 109 (2020) oznámila, že všechen lid se vší energií rozvinul velký proces soběstačnosti a završil historickou 80denní pracovní kampaň hrdým vítězstvím.

Státní mimořádná protiepidemická práce, kterou naše strana navrhla jako hlavní bojový cíl 80denní pracovní kampaně, je stále posilována, protiepidemická fronta je nedobytně chráněna a vznikly zázraky, které z katastrofy udělaly štěstí, a nový příběh obrovských změn, které v bojových oblastech eliminují následky škod, když okouzlující socialistické vesnice rostou jedna za druhou.

V hlavních bojových oblastech socialistické výstavby bylo dosaženo mnoha cenných úspěchů, které přispěly k posílení základny nezávislé ekonomiky a zlepšení životní úrovně lidu, čímž byly napsány zářivé stránky do bojového deníku naší strany.Číst dál →

Uděleny mandáty delegátům 8. sjezdu KSP

Pchjongjang, 31. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – 30. prosince se konal obřad předání mandátů delegátům 8. sjezdu Korejské strany práce.

Sál byl slavnostně vyzdoben posvátnými rudými prapory strany.

Na slavnostním předávání mandátů delegátů byly nejprve, na základě jednomyslné vůle a horoucí touhy milionů členů celé strany a všeho korejského lidu, s úctou předány mandáty delegátů 8. sjezdu KSP velkému vůdci soudruhu Kim Ir Senovi a velkému vůdci soudruhu Kim Čong Ilovi, zakladatelům a budovatelům naší slavné strany.

Jakmile bylo v sále oznámeno, že mandáty delegátů byly uděleny velkému vůdci a velkému generálovi, účastníci vyjádřili svou vřelou podporu a souhlas bouřlivým potleskem. Všichni účastníci byli zachváceni velkým vzrušením, že pozdraví sjezd strany, přičemž velkého vůdce a velkého generála prosadili za veliké delegáty sjezdu naší strany jako za jejich života.Číst dál →

22. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru KSP

 

Pchjongjang, 30. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – V sekretariátu Ústředního výboru strany se 29. prosince konalo 22. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un se zúčastnil zasedání.

Přítomni byli členové prezídia politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti členství politbyra ÚV KSP. Pod vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una předsedal zasedání místopředseda Ústředního výboru KSP Kim Če Rjong.Číst dál →

Uskutečnilo se 12. plenární zasedání prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang, 5. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – 4. prosince se v Paláci shromáždění Mansude konalo 12. plenární zasedání prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Plénu předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, 1. místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda prezídia NLS KLDR soudruh Čche Rjong He.

Plenárního zasedání se zúčastnili členové prezídia NLS, mezi nimi místopředsedové prezídia NLS soudruzi Tche Hjong Čchol a Pak Jong Il a generální tajemník soudruh Ko Kil Son. Jako pozorovatelé byli přítomni příslušní pracovníci prezídia NLS a vlády.

Pořad jednání plenárního zasedání zahrnoval následující otázky: „Svolání zasedání NLS KLDR“, „Přijetí zákona KLDR o odmítnutí reakční ideologie a kultury“, „Přijetí zákona KLDR o zavádění vědecko-technických úspěchů“, „Přijetí zákona KLDR o lesnictví“, „Přijetí zákona KLDR o mobilní komunikaci“ a „Odvolání a volba soudců Ústředního soudu KLDR.“
Číst dál →

Uskutečnilo se 21. rozšířené zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 30. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – 29. listopadu se v sídle Ústředního výboru strany uskutečnilo 21. rozšířené zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Na shromáždění byl přítomen předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.

Zúčastnili se členové prezídia politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti členství politbyra Ústředního výboru strany. Jako pozorovatelé byly přítomny kádry hlavních oddělení Ústředního výboru strany, členové přípravného výboru sjezdu strany a další příslušní pracovníci.Číst dál →

Okouzlující socialistické vesnice zbudovány v oblasti Komdok

Pchjongjang, 27. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – V oblasti Komdok vyrostly okouzlující socialistické vesnice, které slibují světlou budoucnost hornického města. V oblasti, kde kvůli velkým přírodním katastrofám bylo všechno zaplaveno bahnitou vodou a pohřbeno v hromadě kamenů, v důsledku čehož ani hospodáři nemohli rozeznat svůj dům, byly v horské rokli všude postaveny moderní domy, vytvářející pohádkové scenérie.

Jednopatrové, přízemní a vícepatrové obytné budovy pro více než 2 300 rodin, veřejné budovy a parky byly úspěšně postaveny, a tak se neštěstí oblasti Komdok změnilo v požehnání.Číst dál →