Skip to content

Sjezdy a shromáždění - 2. page

Zahájeno 3. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce


 
Pchjongjang 16. června čučche 110 (2021) (KCNA) – 15. června bylo zahájeno 3. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce za velké pozornosti a očekávání členů celé strany a lidu celé země, kteří udržují vysokého bojovného ducha, vzdorujíce mnohonásobným obtížím při postupu po cestě zvolené historickým 8. sjezdem strany.

Ústřední výbor KSP svolal toto plénum za účelem shrnutí průběžných výsledků provádění hlavních politik strany a státu v roce 2021, přijatých na 2. plénu 8. Ústředního výboru strany k řešení naléhavých problémů v hospodářství a životě lidu a k projednání otázek silného a správného pokroku práce státu v souladu se současnou situací.

Práci pléna řídil generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN svolal schůzi odpovědných kádrů ÚV a provinčních výborů strany

 

Pchjongjang 8. června čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un svolal 7. června v sekretariátu Ústředního výboru strany setkání odpovědných kádrů Ústředního výboru strany a provinčních výborů strany.

Zúčastnili se členové prezídia politbyra ÚV KSP soudruzi Čo Jong Won a Kim Tok Hun, tajemníci strany, vedoucí oddělení ÚV a vedoucí tajemníci provinčních výborů strany.Číst dál →

Uskutečnilo se 1. zasedání politbyra 8. ÚV KSP

 

Pchjongjang 5. června čučche 110 (2021) (KCNA) – 4. června se v sekretariátu Ústředního výboru strany konalo 1. zasedání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Zasedání předsedal generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un.

Přítomni byli členové prezídia politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti členství politbyra ÚV strany.

Na zasedání proběhlo předběžné shrnutí provádění klíčové politiky strany a státu v roce 2021, stanovené 2. plénem 8. Ústředního výboru strany, a jako hlavní program bylo projednáno svolání plenárního zasedání Ústředního výboru strany k přijetí dalších státních opatření k řešení naléhavých problémů v hospodářské práci a životě lidu.Číst dál →

Shromáždění odhodlání dělnické třídy a odborářů

Pchjongjang 30. května čučche 110 (2021) (KCNA) – 29. května se uskutečnilo shromáždění odhodlání dělnické třídy a členů odborů k plnému projevení bojové síly hrdinné dělnické třídy pod vedením váženého soudruha Kim Čong Una v boji za dosažení nového vítězství v budování socialismu.

Shromáždění, které se konalo na kopci Mansude před bronzovými sochami velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, se zúčastnil tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Il Hwan a delegáti a hosté 8. sjezdu Jednotných odborových svazů Koreje.Číst dál →

Uskutečnil se 8. sjezd Jednotných odborových svazů Koreje

Pchjongjang 27. května čučche 110 (2021) (KCNA) – 25. a 26. května se v Pchjongjangu konal 8. sjezd Jednotných odborových svazů Koreje.

Sjezd komplexně analyzoval a shrnul práci odborů ve sledovaném období a projednal úkoly a praktické způsoby plného prokázání spojených sil hrdinné dělnické třídy a bojové síly odborů při provádění usnesení 8. sjezdu strany a 2. pléna 8. Ústředního výboru zásadním obratem v práci odborů.

Číst dál →

Skončil 10. sjezd svazu mládeže

Pchjongjang 30. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – V atmosféře mimořádného politického uvědomění a vysokého nadšení účastníků 29. dubna úspěšně dokončil svou práci 10. sjezd Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže.

Na sjezdu, který trval tři dny, byla hluboce diskutována opatření k dosažení radikální změny v práci svazu mládeže, důsledně ztělesňující hlavní myšlenku a ducha 8. sjezdu Korejské strany práce, a byla přijata příslušná rozhodnutí.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN s účastníky sjezdu svazu mládeže

 

Pchjongjang 30. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se 29. dubna setkal s účastníky 10. sjezdu svazu mládeže a nechal se s nimi na paměť vyfotografovat.

Účastníci sjezdu byli nekonečně nadšeni a potěšeni, že se jim dostalo cti nechat se na paměť vyfotografovat v Paláci slunce Kumsusan, nejvyšší svatyni čučche, společně s váženým soudruhem generálním tajemníkem, který zajistil, že 10. sjezd svazu mládeže se stane bodem obratu a vytvoří nový milník v dějinách čučchejského mládežnického hnutí, a poskytl velký bojový program pro posílení svazu.Číst dál →

Zväz mládeže premenovaný

Pchjongjang 30. apríla čučche 110 (2021) (KCNA) – 28. apríla bolo prijaté uznesenie 10. zjazdu Kimirsensko-kimčongilského zväzu mládeže „O premenovaní zväzu mládeže“.

Uznesenie poznamenalo, že zápas o dosiahnutie nového víťazstva v socialistickej výstavbe je posvätným vlasteneckým bojom za uskutočnenie ušľachtilých vlasteneckých túžob veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena, veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila a váženého súdruha Kim Čong Una po vybudovaní mocnej krajiny. Je čestnou úlohou a povinnosťou našej mládeže voči dobe a revolúcii, urobiť prelomový pokrok v tomto zápase.Číst dál →

Zahájený 10. zjazd Kimirsensko-kimčongilského zväzu mládeže

Pchjongjang 29. apríla čučche 110 (2021) (KCNA) – 27. apríla sa v Pchjongjangu, hlavnom meste KĽDR, začal 10. zjazd Kimirsensko-kimčongilského zväzu mládeže.

Zjazd bude komplexne a hlboko analyzovať a sumarizovať prácu zväzu mládeže za sledované obdobie a prijme praktické opatrenia na dosiahnutie radikálnej zmeny v práci zväzu. Bude tiež diskutovať o úlohách a spôsoboch organizácií zväzu a mladých ľudí v boji za implementáciu uznesení 8. zjazdu strany a 2. plenárneho zasadnutia 8. Ústredného výboru strany.Číst dál →

Pamětní fotografie soudruha KIM ČONG UNA s účastníky 6. konference tajemníků buněk KSP

Pchjongjang 14. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – 13. dubna byl generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un na paměť vyfotografován s účastníky 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce.

Fotografování se zúčastnil člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won, tajemníci ÚV strany soudruzi Čong Sang Hak a Ri Il Hwan, vedoucí oddělení  ÚV strany soudruzi Kim Če Rjong a O Il Džong a náčelník Generálního politbyra Korejské lidové armády soudruh Kwon Jong Džin.Číst dál →

Skončila 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce

Závěrečný projev přednesl generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh KIM ČONG UN

 

Pchjongjang 9. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce, která má velký význam při provádění rozhodnutí historického 8. sjezdu strany a pro ideologické a organizační posílení celé strany, úspěšně dosáhla svého cíle za vysokého politického nadšení účastníků a byla ukončena 8. dubna.

Soudruh generální tajemník Korejské strany práce v doprovodu tajemníků Ústředního výboru strany vstoupil na tribunu, aby řídil práci konference.

Na zasedání pokračovala diskuse.Číst dál →

2. den jednání 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce

Pchjongjang 8. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce pokračovala 7. dubna za neustále rostoucího revolučního nadšení účastníků k dosažení epochálního pokroku při provádění usnesení 8. sjezdu strany a 2. plenárního zasedání 8. Ústředního výboru strany dalším posílením buněk strany, jednotek přímého boje za provádění linie a politiky strany.

Druhému dni zasedání předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP a tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won a další tajemníci ÚV.Číst dál →

Zahájena 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce

 

Příležitost k dosažení nového pokroku v posilování celé strany a budování socialismu

Konferenci řídí generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh KIM ČONG UN

 
Pchjongjang 7. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce byla zahájena v Pchjongjangu 6. dubna za velkého zájmu a očekávání všech členů strany a všeho lidu při provádění nové strategické linie a bojové politiky budování socialismu stanovené na 8. sjezdu KSP a na 2. plenárním zasedání 8. Ústředního výboru strany.

Na 6. konferenci tajemníků buněk KSP budou komplexně analyzovány výsledky práce tajemníků buněk strany od 5. konference a diskutovány úkoly a vyplývající z radikálního zlepšení a posílení práce buněk strany v současnosti a praktické způsoby jejich plnění.

Konference se zúčastnili především vzorní tajemníci strany z výrobních závodů, jakož i tajemníci z různých odvětví a funkcionáři strany z ústředí a místních výborů.

Během uvítacího pochodu vstoupil na tribunu soudruh generální tajemník Korejské strany práce, aby řídil práci konference.Číst dál →

Účastníci 6. konference tajemníků buněk KSP navštívili Palác slunce Kumsusan

Pchjongjang 5. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Účastníci 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce navštívili Palác slunce Kumsusan, kde leží ve své životní podobě velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il, a vyjádřili jim hlubokou úctu.

Účastníci, kteří navštívili Palác slunce Kumsusan – nejvyšší svatyni čučche, byli naplněni pocitem bezmezné touhy a úcty k velkému vůdci a velkému generálovi, kteří po celé období svého revolučního vedení s vynikající moudrostí a mimořádným vůdčím uměním budovali nepřemožitelnou revoluční stranu, skutečnou mateřskou stranu, hluboce zakořeněnou v masách, a vytvořili nové dějiny socialismu našeho stylu, postupujícího vpřed od vítězství k vítězství silou nezávislosti a jednomyslné jednoty.Číst dál →

Seminář vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany zakončen čtvrtým dnem zasedání

Posílením role městských a okresních organizací strany mocně podpořme budování socialismu našeho stylu

 

Na závěr semináře vystoupil generální tajemník KSP vážený soudruh KIM ČONG UN

 

Pchjongjang 7. března čučche 110 (2021) (KCNA) – První seminář vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany, který stanovil nový milník pro posílení výborů, obnovu stranické práce a rozvoj regionů v dějinách naší slavné strany, byl zakončen 6. března čtvrtým dnem zasedání.

Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, tajemník pro organizační záležitosti Ústředního výboru strany soudruh Čo Jong Won měl přednášku o důkladnějším budování jednotného systému vedení Ústředního výboru strany.Číst dál →

Třetí den prvního semináře vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany

Pchjongjang 6. března čučche 110 (2021) (KCNA) – 5. března pokračoval první seminář vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany.

Na zasedání třetího dne semináře proběhly přednášky zaměřené na komplexní a systematické přehodnocení otázek, které vyvstávají při všestranném upevňování jednomyslné jednoty strany a revolučních řad a zajišťování účinného vedení strany pro nezávislý a mnohostranný rozvoj měst a okresů.

Přednášeli člen politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemník pro hospodářské záležitosti ÚV strany soudruh O Su Jong a člen politbyra ÚV strany a vedoucí organizačně-instruktorského oddělení ÚV strany soudruh Kim Če Rjong.Číst dál →

Druhý den prvního semináře vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany

Oddaně bojujme za posílení stranické práce a rozvoj měst a okresů

 

Generální tajemník KSP vážený soudruh KIM ČONG UN přednesl významný závěrečný projev

 

Pchjongjang 5. března čučche 110 (2021) (KCNA) – 4. března pokračoval první seminář vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany, který má velký význam pro důsledné provádění linie a politiky strany na posílení měst a okresů v souladu s požadavky nové etapy rozvoje budování socialismu.

Semináři předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.Číst dál →

Zahájení prvního semináře vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany

Důležitý obrat v posilování regionálních základen socialistické výstavby

 

Generální tajemník KSP vážený soudruh KIM ČONG UN přednesl úvodní projev

 

Pchjongjang 4. března čučche 110 (2021) (KCNA) – V době, kdy je veden velký boj o dosažení všestranného rozvoje socialismu našeho stylu po vítězné cestě stanovené vždy vítěznou Korejskou stranou práce, byl 3. března v zasedací místnosti sekretariátu Ústředního výboru Korejské strany práce zahájen první seminář pro vedoucí tajemníky městských a okresních výborů strany.

Seminář pro vedoucí tajemníky městských a okresních výborů strany, první svého druhu v dějinách naší strany, se stal významnou příležitostí k mimořádnému posílení funkce a role městských a okresních stranických organizací a  tím k posílení bojeschopnosti celé strany, rozvoje a zlepšení místního hospodářství a životní úrovně lidu. Tyto organizace strany jsou přímo odpovědné za provádění myšlenky strany o upřednostňování měst a okresů a linie jejich posilování.Číst dál →

Shromáždění odhodlání v různých odvětvích

Pchjongjang 28. února čučche 110 (2021) (KCNA) – V odezvě na naléhavou výzvu dělnické třídy Metalurgického komplexu Hwanghe se v různých odvětvích a jednotkách národního hospodářství konala shromáždění odhodlání kolektivů pro důsledné plnění úkolů prvního roku pětiletého plánu.

Na shromážděních byla nejprve přečtena výzva dělnické třídy komplexu k pracujícím celé země. Příslušní funkcionáři poté přednesli letošní bojové cíle přidělené jejich jednotkám. Následovaly projevy odhodlání. Řečníci vyjádřili odhodlání provést rozhodné novátorství v postoji a způsobu práce a neústupně a vytrvale pracovat pro uvedení do pořádku a posílení hospodářství. Zavázali se k bezchybnému splnění vznešených bojových cílů a vyjádřili své odhodlání přinést bezpříkladné inovace v boji za uskutečnění dalekosáhlého plánu naší strany.

Číst dál →

Společná shromáždění organizací pracujících

Pchjongjang 25. února čučche 110 (2021) (KCNA) – V Pchjongjangu a provinciích se konala společná shromáždění odhodlání organizací pracujícího lidu pro důsledné plnění úkolů prvního roku pětiletého plánu stanoveného 8. sjezdem Korejské strany práce.

Na společných shromážděních organizací pracujících řečníci zdůraznili, že funkcionáři a členové organizací pracujících musí projevovat neochvějného revolučního ducha, vést boj na život a na smrt a proslavit první rok provádění závěrů sjezdu strany hrdým novátorstvím a pokrokem, a tím skvěle a nejdokonaleji splnit závěry 2. pléna 8. Ústředního výboru strany.

Číst dál →