Skip to content

Sjezdy a shromáždění

20. zjazd Svetovej federácie demokratickej mládeže podporil spravodlivú vec kórejského ľudu

Pchjongjang, 14. decembra čučche 108 (2019) (KCNA) – 20. zjazd Svetovej federácie demokratickej mládeže (WFDY), ktorý sa konal na Cypre, podporil spravodlivú vec kórejského ľudu.

6. decembra vydala WFDY vyhlásenie na podporu podporu boja kórejského ľudu a mládeže v ich úsilí o trvalý mier a zjednotenie Kórejského polostrova. Vo vyhlásení sa uvádza, že od prijatia spoločnej deklarácie KĽDR a SŠA z 12. júna 2018 uplynul už viac ako jeden rok, ale vzťahy medzi týmito dvoma krajinami ostávajú v bezvýchodiskovej situácii a situácia na Kórejskom polostrove je zablokovaná v začarovanom kruhu zvýšeného napätia.Číst dál →

Ústřední smuteční zasedání k 70. výročí úmrtí soudružky Kim Čong Suk

Pchjongjang, 22. září čučche 108 (2019) (KCNA) – Ústřední smuteční zasedání u příležitosti 70. výročí úmrtí soudružky Kim Čong Suk se konalo 22. září v Pchjongjangu.

Smutečního shromáždění se zúčastnily kádry strany a vlády, pracovníci Ústředního výboru Korejské strany práce, zaměstnanci ministerstev, ústředních institucí a orgánů ozbrojených sil, učitelé a žáci Revoluční školy Mangjongde, funkcionáři a zasloužilé osobnosti institucí, továren a podniků v Pchjongjangu.Číst dál →

Konalo se 2. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

 

Pchjongjang, 29. srpna čučche 108 (2019) (KCNA) – 29. srpna se v Paláci shromáždění Mansude uskutečnilo 2. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění (NLS) Korejské lidově demokratické republiky.

Zasedání se zúčastnili poslanci NLS.

Zasedání rozhodlo o následujících bodech pořadu jednání:

  1. K některým změnám a doplňkům Socialistické ústavy KLDR.
  2. Organizační záležitosti.

Číst dál →

Uskutočnilo sa národné stretnutie k 66. výročiu víťazstva vo Veľkej vlasteneckej oslobodeneckej vojne

Pchjongjang, 26. júla čučche 108 (2019) (KCNA) – V piatok 26. júla sa v Dome kultúry 25. apríla uskutočnilo národné slávnostné stretnutie pri príležitosti 66. výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej oslobodeneckej vojne.

Prítomní boli súdruhovia Čche Rjong He, Pak Pong Džu, Kim Če Rjong a ďalší vyšší funkcionári strany a vlády, funkcionári orgánov ozbrojených síl, funkcionári Ústredného výboru strany, vojnoví veteráni, pracovníci ministerstiev a národných inštitúcií, slúžiaci personál Kórejskej ľudovej armády a Kórejských ľudových bezpečnostných síl, učiteľský personál a študenti revolučných škôl, predstavitelia inštitúcií a priemyselných závodov, inovátori práce, mládež a študenti z Pchjongjangu a zahraniční krajania.Číst dál →

Uskutočnilo sa stretnutie solidarity na podporu boja venezuelského ľudu

Pchjongjang, 18. júla čučche 108 (2019) (KCNA) – Dňa 18. júla čučche 108 (2019) sa v Ústrednej sieni mládeže uskutočnilo stretnutie solidarity kórejských študentov na podporu boja venezuelského ľudu a mládeže za obranu suverenity krajiny.

Stretnutia sa zúčastnil predseda Ústredného výboru Kimirsensko-kimčongilského zväzu mládeže súdruh Pak Čchol Min a funkcionári Ústredného výboru Zväzu mládeže, študenti z Pchjongjangu a členovia delegácie Národného vedenia mládeže Spojenej socialistickej strany Venezuely na čele s generálnou tajomníčkou Rodbexou Poleovou.Číst dál →

Ústřední smuteční zasedání k 25. výročí úmrtí soudruha KIM IR SENA

 

Pchjongjang, 9. července čučche 108 (2019) (KCNA) – U příležitosti 25. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena se konalo 8. července v Pchjongjangském paláci sportu ústřední smuteční zasedání.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un zaujal čestné místo na smuteční tribuně.Číst dál →

Oslavy 73 let Korejského svazu dětí

 

Pchjongjang, 6. června čučche 108 (2019) (KCNA) – Na nádvoří Paláce slunce Kumsusan se 6. června konalo společné národní setkání organizací Korejského svazu dětí (KSD) na počest 73. výročí založení KSD.

Shromáždění byli přítomni delegáti oslav 73. výročí založení KSD, studenti Revoluční školy Mangjongde a Revoluční školy Kang Pan Sok a školáci v Pchjongjangu.Číst dál →

Ústřední seminář k projevu váženého soudruha nejvyššího vůdce

 

Pchjongjang, 22. května čučche 108 (2019) (KCNA) – 22. května se v Lidovém paláci kultury konal ústřední seminář za hluboké osvojení a uvedení do praxe historického politického projevu váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una na 1. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění a myšlenek a linie 4. plenárního zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.Číst dál →

Společné shromáždění organizací pracujícího lidu

 

Pchjongjang, 13. května čučche 108 (2019) (KCNA) – 13. května se v Lidovém paláci kultury konalo společné shromáždění organizací pracujícího lidu k důkladnému provedení důležitých úkolů, stanovených váženým nejvyšším vůdcem soudruhem Kim Čong Unem v jeho politickém projevu na 1. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění a na 4. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Přítomen byl soudruh Čche Hwi, místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce, a funkcionáři organizací pracujícího lidu z hlavního města i z regionů.Číst dál →

Ústřední slavnostní zasedání k oslavě 129. Svátku práce

 

Pchjongjang, 1. května čučche 108 (2019) – Ústřední slavnostní zasedání na počest 129. Prvního máje, Dne mezinárodní solidarity pracujících, se konalo 1. května v Lidovém paláci kultury.

Zúčastnili se jej členové politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Čche Hwi, místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce, a soudruh Tche Hjong Čchol, místopředseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění, a soudruh Kim Nung O, náhradník politického byra ÚV KSP a předseda Pchjongjangského městského výboru KSP, funkcionáři organizací pracujícího lidu, ministerstev, ústředních institucí, funkcionáři a pracující institucí, továren a podniků v Pchjongjangu a zahraniční krajané.Číst dál →

Přísežná shromáždění ve městech a provincicích

 

Pchjongjang, 21. dubna čučche 108 (2019) (KCNA) – 19. dubna se konala přísežná shromáždění ve městě Pchjongjangu, provinciích Severní Pchjongan, Jižní a Severní Hwanghe a provincii Čagang a městě Nampcho a 21. dubna v provinciích Jižní Pchjongan, Severní a Jižní Hamgjong a Rjanggang a městě Rason v odezvě na výzvu pracujících provincie Kangwon k dosažení prudkého vzestupu ve všech sektorech socialistické výstavby pod vztyčeným praporem soběstačnosti, cenným mečem k prosperitě.Číst dál →

Konalo sa prísažné stretnutie provincie Kangwon

Pchjongjang, 19. apríla čučche 108 (2019) (KCNA) – 18. apríla sa na námestí Hean (Nábrežie) vo Wonsane uskutočnilo prísažné stretnutie provincie Kangwon za vykonanie prudkého vzostupu v bojových oblastiach socialistickej výstavby a pevné uchopenie meča prosperity – ducha sebadôvery.

Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia strany a mocenských orgánov, organizácií pracujúcich ľudí, inštitúcií, priemyselných podnikov, družstiev a univerzít, ako aj inovátori práce v provincii.

Súdruh Pak Čong Nam, náhradník politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce a predseda provinčného výboru KSP v provincii Kangwon, prečítal list najvyššiemu vodcovi súdruhovi Kim Čong Unovi.

Potom nasledovali príhovory.Číst dál →

Národné stretnutie pri príležitosti výročia narodenia súdruha KIM IR SENA

Pchjongjang, 15. apríla čučche 108 (2019) (KCNA) – Na krytom štadióne v Pchjongjangu sa v nedeľu 14. apríla uskutočnilo národné stretnutie na počesť 107. výročia narodenia veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena.

Prítomný bol súdruh Čche Rjong He, člen Prezídia politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce a Najvyššieho ľudového zhromaždenia; súdruh Pak Pong Džu, člen Prezídia politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce a podpredseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR; zástupcovia Najvyššieho ľudového zhromaždenia, orgánov strany a vlády; vedúci predstavitelia ozbrojených síl, organizácií ľudu, ministerstiev a národných inštitúcií; dôstojníci Kórejskej ľudovej armády a Kórejskej ľudovej bezpečnosti; učiteľský zbor a študenti Revolučnej školy Mangjongde a Revolučnej školy Kang Pan Soka a zaslúžilé osoby z Pchjongjangu.

Stretnutia sa zúčastnili aj gratulačné skupiny a delegácie zámorských krajanov a zástupca pchjongjanského oddelenia Národného protiimperialistického demokratického frontu.

Prítomní tiež boli boli diplomatickí vyslanci, zástupcovia medzinárodných orgánov, vojenskí pridelenci zahraničných ambasád a zahraniční hostia.Číst dál →

Vážený najvyšší vodca súdruh KIM ČONG UN sa odfotografoval s členmi Najvyššieho ľudového zhromaždenia a riadiacich orgánov strany a štátu

Pchjongjang, 13. apríla čučche 108 (2019) (KCNA) – Predseda Kórejskej strany práce a predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky súdruh Kim Čong Un, sa dňa 12. apríla zúčastnil fotografovania s členmi novovytvoreného Prezídia Najvyššieho ľudového zhromaždenia, kabinetu a poslancami do 14. Najvyššieho ľudového zhromaždenia pred budovou Mansude.Číst dál →

Uskutočnilo sa rozšírené zasadnutie politického byra ÚV KSP

Pchjongjang, 10. apríla čučche 108 (2019) (KCNA) – V utorok popoludní sa v sídle Ústredného výboru Kórejskej strany práce uskutočnilo rozšírené zasadnutie politického byra Ústredného výboru KSP.

Stretnutie viedol vážený najvyšší vodca súdruh KIM ČONG UN, predseda Kórejskej strany práce a predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.

Zúčastnili sa na ňom členovia prezídia politického byra Ústredného výboru KSP, členovia a náhradníci politického byra Ústredného výboru KSP. Ako pozorovatelia boli prítomní predsedovia, prví podpredsedovia a podpredsedovia niektorých oddelení Ústredného výboru KSP a predsedovia provinčných výborov strany.Číst dál →

Všichni voliči projevili politickou aktivitu ve volbách poslanců 14. Nejvyššího lidového shromáždění

Druhá národní konference základních propagandistů strany

 

Pchjongjang, 9. března čučche 108 (2019) (KCNA) – 6. a 7. března se v Pchjongjangu uskutečnila druhá národní konference základních propagandistů strany.

Konference analyzovala a zhodnotila úspěchy, zkušenosti, chyby a ponaučení z agitační a propagační práce po první národní konferenci základních propagandistů strany a diskutovala o úkolech a způsobech, jakým mohou základní propagandisté strany dále projevit životaschopnost čučchejsky orientované masové politické práce na základech ideologické fronty pro budování mocného socialistického národa.Číst dál →

Zasadal Ústredný výbor Demokratickej fronty pre znovuzjednotenie Kórey

Pchjongjang, 25. februára čučche 108 (2019) (KCNA) – V pondelok sa uskutočnilo zasadanie Ústredného výboru Demokratickej fronty pre znovujednotenie Kórey (ďalej DFZK).

Zúčastnil sa ho podpredseda Ústredného výboru Kórejskej strany práce súdruh Čche Hwi, predseda Ústredného výboru Kórejskej sociálno-demokratickej strany súdruh Kim Jong De, podpredseda Ústredného výboru Čchondoistickej strany Čchongu súdruh Ri Mjong Čchol, členovia Ústredného výboru DFZK a príslušní funkcionári.Číst dál →