Skip to content

Sjezdy a shromáždění

Zahájena konference ke zhodnocení zemědělské práce v roce 2019

Pchjongjang, 18. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 17. ledna byla v Pchjongjangu zahájena konference ke zhodnocení práce v oblasti zemědělství v roce 2019. Bude diskutovat o úkolech a způsobech, jak dosáhnout nového cíle produkce obilí stanoveného Korejskou stranou práce pro letošní rok, první rok ofenzívy pro dosažení průlomového pokroku, na základě výměny úspěchů a získaných zkušeností při zvyšování počtu zemědělců, dílčích pracovních jednotek, pracovních kolektivů a farem s vysokými výnosy a analýzou a přezkumem nedostatků a zkoušek loňského roku, v souladu se zemědělskou politikou strany.Číst dál →

Shromáždění odhodlání v průmyslových podnicích

Pchjongjang, 15. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – V jednotkách hlavních průmyslových odvětví národního hospodářství se konala shromáždění odhodlání k důslednému provedení programových úkolů předložených 5. plenárním zasedáním 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Na setkáních byly předneseny projevy odhodlání. Řečníci vyzvali k naplnění záměru strany, která navrhla ekonomickou frontu jako hlavní frontu v současné bitvě o frontální průlom, k oslabení sankcí a tlaku nepřátelských sil dosažením prosperity pomocí soběstačnosti a k dosažení obrovského skoku vpřed v revolučním postupu.

Číst dál →

Masová shromáždění v provincii Severní Hamgjong a městech Nampcho, Kesong a Rason

Pchjongjang, 10. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 9. a 10. ledna se v provincii Severní Hamgjong a ve městech Nampcho, Kesong a Rason konala shromáždění k důkladnému provádění programových úkolů stanovených 5. plenárním zasedáním 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Shromáždění se zúčastnili pracovníci místních stranických a mocenských orgánů, organizací pracujících, továren, podniků, družstev a vysokých škol, pracující lid a studenti.Číst dál →

Další provinční shromáždění ke splnění úkolů 5. pléna 7. ÚV KSP

Pchjongjang, 9. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 9. ledna se v provinciích Jižní Pchjongan, Jižní Hwanghe, Severní Hwanghe a Čagang konala shromáždění k důslednému splnění programových úkolů stanovených na 5. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce. Zúčastnili se jich funkcionáři místních stranických a mocenských orgánů, organizací pracujícího lidu, podniků, družstev a vysokých škol a pracující lid a studenti.

Na shromážděních byly předneseny projevy odhodlání. Řečníci zdůraznili, že zpráva váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una na 5. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru KSP je nesmrtelným skvělým programem, který nám umožňuje urychleně provádět skvělou práci znásobení bohatství a síly a samostatné dosažení rozkvětu. Myšlenky a linie strany pro bitvu o čelní průlom všech obtíží, které brání našemu pokroku, stonásobně zvyšují vášeň pro revoluci a vášeň pro boj a povzbuzují k novým zázrakům a výkonům, poznamenali.Číst dál →

Provinční shromáždění ke splnění úkolů 5. pléna 7. ÚV KSP

Pchjongjang, 8. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – V provinciích Kangwon, Severní Pchjongan, Jižní Hamgjong a Rjanggang se ve dnech 7. a 8. ledna konala shromáždění k důkladnému provedení úkolů stanovených 5. plénem 7. Ústředního výboru Korejské strany práce. Zúčastnili se jich funkcionáři stranických a mocenských orgánů, organizací pracujícího lidu, průmyslových podniků, zemědělských družstev a vysokých škol a pracující lid a studenti.Číst dál →

Masové shromáždění ke splnění závěrů 5. pléna ÚV KSP

Pchjongjang, 5. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 5. ledna se na Kim Ir Senově náměstí uskutečnilo shromáždění obyvatel města Pchjongjangu pro důsledné provádění programových úkolů stanovených 5. plenárním zasedáním 7. Ústředního výboru Korejské strany práce. Zúčastnily se jej kádry strany a vlády, mezi nimi člen politbyra Ústředního výboru KSP,  člen Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda vlády soudruh Kim Če Rjong, místopředseda Ústředního výboru KSP soudruh Kim Tok Hun, místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise soudruh Kim Il Čchol, pracující lid a mládež a studentstvo hlavního města.Číst dál →

Skončilo 5. plénum 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang, 1. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 5. plenární zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce se konalo od 28. prosince do 31. prosince čučche 108 (2019) v sídle Ústředního výboru strany.

Plénum vedl předseda Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un. Zúčastnili se členové a kandidáti členství ÚV KSP a členové Ústřední revizní komise strany.  Jako pozorovatelé byli přítomni pracovníci Ústředního výboru strany, ministerstev a ústředních institucí, předsedové provinčních lidových výborů, předsedové provinčních zemědělských výborů, předsedové městských a okresních výborů KSP, funkcionáři hlavních průmyslových odvětví a jednotek a orgánů ozbrojených sil.Číst dál →

3. den 5. pléna 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 31. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – 30. prosince se uskutečnil 3. den zasedání 5. pléna 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Předseda Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un pokračoval v přednesu zprávy po zasedání v 1. a 2. dni.

Soudruh předseda KSP ve zprávě uvedl základní otázky pro posílení strany a pro posílení role kádrů. Podrobně hovořil o úkolech a způsobech, jak organizačně a ideologicky upevnit stranu, jak to vyžaduje rozvoj revoluce, výrazně posílit její vůdčí schopnosti generálního štábu revoluce a rozvinout ji v bojovnou stranu plnou životní síly a energie. Zdůraznil, že funkcionáři musí bezpodmínečně a důsledně uplatňovat myšlenku vedoucí úlohy strany a upřímně sloužit lidu.

Na plenárním zasedání po dlouhou dobu 7 hodin přednášel souhrnnou zprávu týkající se činnosti Ústředního výboru KSP, budování státu, hospodářského rozvoje a budování ozbrojených sil.

Číst dál →

2. den zasedání 5. pléna 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang, 30. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – 29. prosince 2. dnem pokračovalo 5. plenární zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Předseda Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un pokračoval ve svém projevu zprávou o činnosti Ústředního výboru strany a obecných státních záležitostech. Komplexně a podrobně analyzoval problémy, které v tomto období vyvstaly v obecných státních záležitostech, včetně veřejné správy a hospodářské výstavby. Podrobně navrhl orientaci boje za dosažení rozhodujícího obratu ve vývoji hospodářství země a životní úrovně lidu, jak to vyžaduje korejská revoluce a budování mocné socialistické země.Číst dál →

Prvý deň rokovania 5. plenárneho zasadnutia 7. Ústredného výboru Kórejskej strany práce

Pchjongjang, 29. decembra čučche 108 (2019) (KCNA) – Na základe rozhodnutia prezídia politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce bolo v sobotu 28. decembra zvolané 5. plenárne zasadnutie 7. Ústredného výboru Kórejskej strany práce.

Plenárne zasadnutie viedol predseda Kórejskej strany práce súdruh Kim Čong Un.

Prítomní boli členovia a náhradníci ÚV KSP a členovia Ústrednej revíznej komisie KSP.

Ako pozorovatelia boli prítomní funkcionári Ústredného výboru KSP, funkcionári ministerstiev a národných inštitúcií, predsedovia provinčných ľudových výborov, predsedovia provinčných vidieckych hospodárskych výborov, predsedovia mestských a okresných výborov strany a funkcionári hlavných oblastí, jednotiek a orgánov ozbrojených síl.

Kórejská strana práce zvolala plenárne zasadnutie s cieľom prekonať mnohoraké a tvrdé skúšky a ťažkosti a ďalej urýchliť vývoj revolúciu jasným protiimperialistickým nezávislým postojom a pevnou vôľou, a diskutovať o dôležitých záležitostiach, ktoré sa vyskytli pri budovaní a činnosti strany a pri budovaní štátu a národnej obrany.

Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN vedl rozšířené zasedání Ústřední vojenské komise KSP

 

Pchjongjang, 22. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – Uskutečnilo se třetí rozšířené zasedání sedmé Ústřední vojenské komise Korejské strany práce.

Zasedání vedl předseda Korejské strany práce a předseda Ústřední vojenské komise KSP soudruh Kim Čong Un.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce na rozšířeném zasedání poskytl analýzu a informace o složité vnitřní a vnější situaci a řekl, že shromáždění rozhodne o důležitých organizačních a politických opatřeních a vojenských krocích k vojensko-politickému posílení ozbrojených sil země včetně lidové armády, jak to vyžaduje rychle se měnící situace a rozhodující doba pro rozvoj naší revoluce, a bude se zabývat organizačními záležitostmi.Číst dál →

Korea si v nejhlubší úctě připomněla 8. výročí úmrtí soudruha KIM ČONG ILA

 

Pchjongjang, 17. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – U příležitosti 8. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila všechen lid celé země v nejhlubší úctě truchlil nad velkým vůdcem.

U příležitosti největšího národního smutku lid a sloužící mužstvo navštívili Palác slunce Kumsusan, posvátný chrám čučche, kde leží velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il v životní podobě, a vzdali jim hold.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un navštívil Palác slunce Kumsusan.Číst dál →

Slavnostní setkání k 60 letům od repatriace Korejců z Japonska

Pchjongjang, 15. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – 15. prosince se uskutečnilo setkání v Lidovém paláci kultury u příležitosti 60. výročí repatriace Korejců v Japonsku do vlasti.

Zúčastnili se jej místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Kim Jong Čchol, místopředseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Tche Hjong Čchol, místopředseda vlády soudruh Čon Kwang Ho, předseda Ústředního výboru Korejské sociálně demokratické strany soudruh Pak Jong Il, funkcionáři organizací pracujícího lidu, ministerstev a ústředních institucí a příslušných odvětví, osoby spojené s Generálním sdružením korejských obyvatel v Japonsku (Čchongrjon) a pracující lid Pchjongjangu.

Číst dál →

20. zjazd Svetovej federácie demokratickej mládeže podporil spravodlivú vec kórejského ľudu

Pchjongjang, 14. decembra čučche 108 (2019) (KCNA) – 20. zjazd Svetovej federácie demokratickej mládeže (WFDY), ktorý sa konal na Cypre, podporil spravodlivú vec kórejského ľudu.

6. decembra vydala WFDY vyhlásenie na podporu podporu boja kórejského ľudu a mládeže v ich úsilí o trvalý mier a zjednotenie Kórejského polostrova. Vo vyhlásení sa uvádza, že od prijatia spoločnej deklarácie KĽDR a SŠA z 12. júna 2018 uplynul už viac ako jeden rok, ale vzťahy medzi týmito dvoma krajinami ostávajú v bezvýchodiskovej situácii a situácia na Kórejskom polostrove je zablokovaná v začarovanom kruhu zvýšeného napätia.Číst dál →

Ústřední smuteční zasedání k 70. výročí úmrtí soudružky Kim Čong Suk

Pchjongjang, 22. září čučche 108 (2019) (KCNA) – Ústřední smuteční zasedání u příležitosti 70. výročí úmrtí soudružky Kim Čong Suk se konalo 22. září v Pchjongjangu.

Smutečního shromáždění se zúčastnily kádry strany a vlády, pracovníci Ústředního výboru Korejské strany práce, zaměstnanci ministerstev, ústředních institucí a orgánů ozbrojených sil, učitelé a žáci Revoluční školy Mangjongde, funkcionáři a zasloužilé osobnosti institucí, továren a podniků v Pchjongjangu.Číst dál →

Konalo se 2. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

 

Pchjongjang, 29. srpna čučche 108 (2019) (KCNA) – 29. srpna se v Paláci shromáždění Mansude uskutečnilo 2. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění (NLS) Korejské lidově demokratické republiky.

Zasedání se zúčastnili poslanci NLS.

Zasedání rozhodlo o následujících bodech pořadu jednání:

  1. K některým změnám a doplňkům Socialistické ústavy KLDR.
  2. Organizační záležitosti.

Číst dál →

Uskutočnilo sa národné stretnutie k 66. výročiu víťazstva vo Veľkej vlasteneckej oslobodeneckej vojne

Pchjongjang, 26. júla čučche 108 (2019) (KCNA) – V piatok 26. júla sa v Dome kultúry 25. apríla uskutočnilo národné slávnostné stretnutie pri príležitosti 66. výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej oslobodeneckej vojne.

Prítomní boli súdruhovia Čche Rjong He, Pak Pong Džu, Kim Če Rjong a ďalší vyšší funkcionári strany a vlády, funkcionári orgánov ozbrojených síl, funkcionári Ústredného výboru strany, vojnoví veteráni, pracovníci ministerstiev a národných inštitúcií, slúžiaci personál Kórejskej ľudovej armády a Kórejských ľudových bezpečnostných síl, učiteľský personál a študenti revolučných škôl, predstavitelia inštitúcií a priemyselných závodov, inovátori práce, mládež a študenti z Pchjongjangu a zahraniční krajania.Číst dál →

Uskutočnilo sa stretnutie solidarity na podporu boja venezuelského ľudu

Pchjongjang, 18. júla čučche 108 (2019) (KCNA) – Dňa 18. júla čučche 108 (2019) sa v Ústrednej sieni mládeže uskutočnilo stretnutie solidarity kórejských študentov na podporu boja venezuelského ľudu a mládeže za obranu suverenity krajiny.

Stretnutia sa zúčastnil predseda Ústredného výboru Kimirsensko-kimčongilského zväzu mládeže súdruh Pak Čchol Min a funkcionári Ústredného výboru Zväzu mládeže, študenti z Pchjongjangu a členovia delegácie Národného vedenia mládeže Spojenej socialistickej strany Venezuely na čele s generálnou tajomníčkou Rodbexou Poleovou.Číst dál →

Ústřední smuteční zasedání k 25. výročí úmrtí soudruha KIM IR SENA

 

Pchjongjang, 9. července čučche 108 (2019) (KCNA) – U příležitosti 25. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena se konalo 8. července v Pchjongjangském paláci sportu ústřední smuteční zasedání.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un zaujal čestné místo na smuteční tribuně.Číst dál →