Skip to content

Sjezdy a shromáždění

Uskutečnila se 6. celostátní konference válečných veteránů

 

Pchjongjang, 28. července čučche 109 (2020) (KCNA) – 27. července se v Pchjongjangu v Domě kultury „25. dubna“ slavnostně konala 6. celostátní konference válečných veteránů.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un se zúčastnil konference.

Přítomni byli váleční veteráni a osoby s válečnými zásluhami, kteří s bezmeznou oddaností vůdci projevili ve svaté válce bezpříkladnou statečnost a odhodlání k obraně vlasti. Zúčastnili se také předsedové provinčních výborů strany, pracovníci ministerstev, ústředních orgánů a orgánů ozbrojených sil, učitelé a studenti revolučních škol a mládež a studenti Pchjongjangu.Číst dál →

Mimořádné rozšířené zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 26. července čučche 109 (2020) (KCNA) – Uprostřed intenzivní protiepidemické kampaně za účelem důsledného zabránění pronikání pandemie, která ohrožuje lidstvo nejhorší katastrofou na světě, došlo ve městě Kesong k mimořádné události, kdy 19. července osoba podezřelá z nákazy zlým virem, která před třemi lety uprchla na jih, nelegálně překročila demarkační linii a vrátila se domů.

Mimořádná protiepidemická instituce zdůraznila, že neuspokojivý výsledek několika lékařských prohlídek horních cest dýchacích a krve umožnil diagnostikovat, že osoba, která se nelegálně vrátila do svého domova, je nakažena zlým virem. Z toho důvodu byla podrobena přísné karanténě a byla důsledně přijata opatření k prohlídce a registraci všech osob, které s ní byly v kontaktu, a těch, kteří byli v posledních pěti dnech v Kesongu, jakož i opatření k jejich lékařskému vyšetření a karanténě.Číst dál →

Účastníci 6. celostátní konference válečných veteránů přijeli do Pchjongjangu

Pchjongjang, 26. července čučche 109 (2020) (KCNA) – Váleční veteráni, kteří se zúčastní 6. celostátní konference válečných veteránů u příležitosti 67. výročí vítězství ve Velké vlastenecké osvobozenecké válce, přijeli 25. července do Pchjongjangu.

Ze všech koutů země přicestovali váleční veteráni do Pchjongjangu letadly, vlaky a autobusy, vyprovázeni místními funkcionáři strany, mocenských orgánů a pracujícími.Číst dál →

Uskutečnilo se 14. rozšířené zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 3. července čučche 109 (2020) (KCNA) – Politbyro Ústředního výboru Korejské strany práce pořádalo 2. července rozšířené zasedání v sídle Ústředního výboru strany za účelem projednání a vyřešení další práce strany a státu a hlavních politických otázek.

Zasedání se zúčastnil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un.

Zúčastnili se jej členové a kandidáti členství politbyra ÚV KSP. Přítomni jako pozorovatelé byli pracovníci Ústředního výboru strany, funkcionáři vlády, ministerstev a ústředních institucí, předsedové provinčních stranických a lidových výborů, velící důstojníci orgánů ozbrojených sil, členové Ústředního nouzového protiepidemického velení a funkcionáři stavebního odvětví.Číst dál →

Shromáždění odsuzující „přeběhlíky“

Kangso, 8. června čučche 109 (2020) (KCNA) – Členové Svazu zemědělských pracovníků Koreje a zemědělští pracovníci se 8. června shromáždili na náměstí Domu třídního vzdělávání v obci Susan-ri v okrese Kangso, aby odsoudili činy jihokorejských orgánů a „přeběhlíků ze severu“ namířené proti KLDR.

Shromáždění se zúčastnil předseda Ústředního výboru Svazu zemědělských pracovníků Koreje soudruh Kim Čchang Jop, funkcionáři svazu a zemědělští pracovníci.Číst dál →

Uskutečnilo se 13. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 8. června čučche 109 (KCNA) – V  době, kdy celá strana, celá země a všechen lid rázně povstali ke generální ofenzívě k oslavě 75. výročí založení Korejské strany práce jako k velké slavnosti vítězů a z celého srdce podporují skvělou myšlenku čelního útoku, strategii a akční program naší strany, se uskutečnilo 13. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Zasedání politbyra se zúčastnil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.Číst dál →

Korejský lid požaduje nemilosrdné potrestání „přeběhlíků“

Pchjongjang, 7. června čučche 109 (2020) (KCNA) – Mládež a studenti se 6. června shromáždili v Letním divadle Parku mládeže města Pchjongjangu, aby odsoudili jihokorejské orgány a nepřátelský čin „přeběhlíků ze severu“ proti republice.

Shromáždění se zúčastnili funkcionáři Svazu mládeže, mezi nimi předseda Ústředního výboru Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže soudruh Pak Čchol Min, a mládež a studenti.

Byly předneseny projevy. Řečníci zdůraznili, že je nezbytné nemilosrdně potrestat přeběhlíky do posledního muže, a vyjádřili silné rozhořčení nad skutečností, že přeběhlíci, lidská spodina, za souhlasu jihokorejských orgánů bezohledně urazili nejvyšší vedení, které je pro nás nejsvětější.

Číst dál →

Vážený najvyšší vodca súdruh KIM ČONG UN viedol rozšírené zasadnutie Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce

Pchjongjang, 24. mája čučche 109 (2020) (KCNA) – Štvrté rozšírené zasadnutie 7. Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce sa uskutočnilo v strhujúcom období, keď celá strana a celá spoločnosť napredujú vpred s veľkým revolučným odhodlaním, aby oslávili rok 75. výročia založenia Kórejskej strany práce ako rok významného prelomu na ceste rozvoja socializmu kórejského typu, čo je v súlade s líniou a politikou pre dosiahnutie prosperity na základe sebestačnosti, stanovenými veľkou stranou.

Zasadnutie viedol predseda Kórejskej strany práce a predseda Ústrednej vojenskej komisie vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un.

Na zasadnutí sa zúčastnili členovia Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce, členovia Výkonného výboru Výboru Kórejskej ľudovej armády Kórejskej strany práce, slúžiaci velitelia a komisári jednotiek Kórejskej ľudovej armády, veliaci dôstojníci Ministerstva štátnej bezpečnosti, Ministerstva ľudovej bezpečnosti, velitelia stráže a ďalších orgánov ozbrojených síl na všetkých úrovniach a vedúci zástupcovia hlavných útvarov Ústredného výboru KSP.Číst dál →

Socializmus predstavuje ideál ľudstva

Lídri a predstavitelia politických strán z niekoľkých krajín usilujúcich sa o socializmus, sa 20. apríla čučche 81 (1992) zišli v hlavnom meste KĽDR Pchjongjangu a prijali Pchjongjanskú deklaráciu pod heslom Poďme brániť a rozvíjať vec socializmu. Deklaráciu podpísalo 70 politických strán.

Červená vlajka socializmu, ktorá viala nad Kremľom v Moskve viac ako sedem desaťročí, bola stiahnutá 25. decembra 1991. Prijatie deklarácie bolo preto nesmierne dôležité pre pokrokových ľudí, ktorí boli svedkami tejto tragickej udalosti.

Ľudové masy, ktoré sa stávajú skutočnými pánmi spoločnosti, sú zárukou pokroku v socialistickej spoločnosti. Takáto spoločnosť robí víťazný pokrok. Toto je pravda a skutočnosť dokázaná teóriou a praxou.Číst dál →

Uskutečnilo se 3. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang, 13. dubna čučche 109 (2020) (KCNA) – 3. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky se konalo 12. dubna v sále shromáždění Mansude.

Zasedání se zúčastnili poslanci Nejvyššího lidového shromáždění. Na tribuně byli přítomni člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He a člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda Ústředního výboru KSP soudruh Pak Pong Džu.Číst dál →

Uskutočnilo sa jednanie politického byra ÚV KSP pod vedením súdruha KIM ČONG UNA

Pchjongjang, 12. apríla čučche 109 (2020) (KCNA) – V sobotu 11. apríla čučche 109 sa v sídle Ústredného výboru Kórejskej strany práce konalo zasadnutie politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce.

Stretnutia sa osobne zúčastnil predseda Kórejskej strany práce, predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a vrchný veliteľ ozbrojených síl KĽDR súdruh Kim Čong Un.

Ďalej sa ho zúčastnili členovia a náhradníci politického byra ÚV Kórejskej strany práce.

Po schválení politickým byrom ÚV Kórejskej strany práce predsedal zasadnutiu vážený najvyšší vodca strany, štátu a ozbrojených síl súdruh Kim Čong UnČíst dál →

Rozšířené zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang, 29. února čučche 109 (2020) (KCNA) – Konalo se rozšířené zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce.

Zasedání vedl předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un. Zúčastnili se členové a kandidáti politbyra ÚV KSP. Jako pozorovatelé byly přítomny kádry Ústředního výboru strany a dalších jednotek.

Zasedání předsedal z pověření politbyra Ústředního výboru strany soudruh Kim Čong Un.Číst dál →

Shromáždění odhodlání organizací pracujících

Pchjongjang, 24. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 24. ledna se v Pchjongjangu a ve všech provinciích konala společná shromáždění funkcionářů a členů organizací pracujících za důsledné plnění úkolů stanovených na 5. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Na shromážděních byly předneseny projevy odhodlání. Řečníci uvedli, že zpráva váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una na 5. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru KSP odráží neochvějnou víru strany hrdě otevřít cestu k vítězství revoluční věci čučche vlastním úsilím a po svém, tváří v tvář bouřím, a dříve uskutečnit dalekosáhlé touhy a ideál mocného socialistického státu.Číst dál →

Pochody mládeže a školáků

Pchjongjang, 22. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 21. ledna se na Kim Ir Senově stadionu uskutečnilo shromáždění mladého předvoje pro důsledné provádění programových úkolů, které byly předloženy na 5. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Shromáždění se zúčastnil místopředseda ÚV KSP soudruh Čche Hwi, funkcionáři Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže a mládež a studenti.Číst dál →

Skončila konference ke zhodnocení zemědělské práce v roce 2019

Pchjongjang, 20. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – Konference ke zhodnocení práce v oblasti zemědělství v roce 2019 skončila 19. ledna.

Na třídenním setkání vystoupilo mnoho funkcionářů, zemědělských pracujících a vědců. Řečníci analyzovali a zhodnotili svou práci s hlavním důrazem na pozitivní výměnu a sdílení zkušeností s vysokými výnosy na zemědělské frontě, jimiž bylo dosaženo nejlepších výsledků i za nejhorších podmínek, a na hledání mnoha dobrých rezerv pro zvýšenou produkci.Číst dál →

Zahájena konference ke zhodnocení zemědělské práce v roce 2019

Pchjongjang, 18. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 17. ledna byla v Pchjongjangu zahájena konference ke zhodnocení práce v oblasti zemědělství v roce 2019. Bude diskutovat o úkolech a způsobech, jak dosáhnout nového cíle produkce obilí stanoveného Korejskou stranou práce pro letošní rok, první rok ofenzívy pro dosažení průlomového pokroku, na základě výměny úspěchů a získaných zkušeností při zvyšování počtu zemědělců, dílčích pracovních jednotek, pracovních kolektivů a farem s vysokými výnosy a analýzou a přezkumem nedostatků a zkoušek loňského roku, v souladu se zemědělskou politikou strany.Číst dál →

Shromáždění odhodlání v průmyslových podnicích

Pchjongjang, 15. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – V jednotkách hlavních průmyslových odvětví národního hospodářství se konala shromáždění odhodlání k důslednému provedení programových úkolů předložených 5. plenárním zasedáním 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Na setkáních byly předneseny projevy odhodlání. Řečníci vyzvali k naplnění záměru strany, která navrhla ekonomickou frontu jako hlavní frontu v současné bitvě o frontální průlom, k oslabení sankcí a tlaku nepřátelských sil dosažením prosperity pomocí soběstačnosti a k dosažení obrovského skoku vpřed v revolučním postupu.

Číst dál →

Masová shromáždění v provincii Severní Hamgjong a městech Nampcho, Kesong a Rason

Pchjongjang, 10. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 9. a 10. ledna se v provincii Severní Hamgjong a ve městech Nampcho, Kesong a Rason konala shromáždění k důkladnému provádění programových úkolů stanovených 5. plenárním zasedáním 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Shromáždění se zúčastnili pracovníci místních stranických a mocenských orgánů, organizací pracujících, továren, podniků, družstev a vysokých škol, pracující lid a studenti.Číst dál →

Další provinční shromáždění ke splnění úkolů 5. pléna 7. ÚV KSP

Pchjongjang, 9. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 9. ledna se v provinciích Jižní Pchjongan, Jižní Hwanghe, Severní Hwanghe a Čagang konala shromáždění k důslednému splnění programových úkolů stanovených na 5. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce. Zúčastnili se jich funkcionáři místních stranických a mocenských orgánů, organizací pracujícího lidu, podniků, družstev a vysokých škol a pracující lid a studenti.

Na shromážděních byly předneseny projevy odhodlání. Řečníci zdůraznili, že zpráva váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una na 5. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru KSP je nesmrtelným skvělým programem, který nám umožňuje urychleně provádět skvělou práci znásobení bohatství a síly a samostatné dosažení rozkvětu. Myšlenky a linie strany pro bitvu o čelní průlom všech obtíží, které brání našemu pokroku, stonásobně zvyšují vášeň pro revoluci a vášeň pro boj a povzbuzují k novým zázrakům a výkonům, poznamenali.Číst dál →

Provinční shromáždění ke splnění úkolů 5. pléna 7. ÚV KSP

Pchjongjang, 8. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – V provinciích Kangwon, Severní Pchjongan, Jižní Hamgjong a Rjanggang se ve dnech 7. a 8. ledna konala shromáždění k důkladnému provedení úkolů stanovených 5. plénem 7. Ústředního výboru Korejské strany práce. Zúčastnili se jich funkcionáři stranických a mocenských orgánů, organizací pracujícího lidu, průmyslových podniků, zemědělských družstev a vysokých škol a pracující lid a studenti.Číst dál →