Skip to content

Průmysl

Okouzlující socialistické vesnice zbudovány v oblasti Komdok

Pchjongjang, 27. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – V oblasti Komdok vyrostly okouzlující socialistické vesnice, které slibují světlou budoucnost hornického města. V oblasti, kde kvůli velkým přírodním katastrofám bylo všechno zaplaveno bahnitou vodou a pohřbeno v hromadě kamenů, v důsledku čehož ani hospodáři nemohli rozeznat svůj dům, byly v horské rokli všude postaveny moderní domy, vytvářející pohádkové scenérie.

Jednopatrové, přízemní a vícepatrové obytné budovy pro více než 2 300 rodin, veřejné budovy a parky byly úspěšně postaveny, a tak se neštěstí oblasti Komdok změnilo v požehnání.Číst dál →

Nová ubytovna textilního závodu v Sinidžu

Pchjongjang, 26. listopadu čučche 109 (2020) (Pyongyang Times) – V textilním závodě v Sinidžu (Sinuidžu) na břehu řeky Amnok byla postavena nádherná ubytovna. Je vybavena útulnými pokoji, jídelnou, knihovnou, sálem pro mládež a kulturním sálem a komplexem zdraví s celkovou podlahovou plochou přibližně 29 tisíc metrů čtverečních, který je vybaven bazénem, posilovnou, kadeřnictvím, kosmetickým salonem a dalšími zařízeními služeb. Ubytovaným poskytne veškeré pohodlí, aby mohli vést kulturní život.Číst dál →

Hrdinské činy divizí členů strany z hlavního města budou navždy zářit v dějinách naší strany

Pchjongjang, 21. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Divize vybraných členů strany z hlavního města, směřující do první linie boje za obranu lidu, kam směřuje naše strana všechny síly, vytvořily hrdinský příběh ve slavných dějinách naší strany za dobu 70 dní úderné pracovní stráže věrnosti, tvrdé nepřetržité bitvy a odvážného bleskového boje.

Přinášíme fotografie hrdinného boje divizí členů strany z hlavního města, kteří s velkým zanícením přijali historický otevřený dopis váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una a s pevným závazkem jistě uskutečnit ušlechtilý plán Ústředního výboru strany za cenu svých životů krásně postavili nové okouzlující vesnice v oblasti východního pobřeží, které byly zasaženy přírodní katastrofou.Číst dál →

11. plénum prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang, 5. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – 4. listopadu se v Paláci shromáždění Mansude konalo 11. plenární zasedání prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Plénu předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He. Zasedání se zúčastnili členové prezídia NLS, mezi nimi místopředsedové prezídia NLS soudruzi Tche Hjong Čchol a Pak Jong Il a generální tajemník prezídia NLS soudruh Ko Kil Son.Číst dál →

Slavnostní zahájení provozu vodní elektrárny Kumjagang 2

Pchjongjang, 31. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Vodní elektrárna Kumjagang 2 byla skvěle postavena jako příklad menší vodní elektrárny v naší zemi a uvedena do provozu.

Dokončení elektrárny přineslo pokrok v zalesňování a ochraně vod v okrese a položilo pevný základ k hospodářskému rozvoji a zlepšení života jeho obyvatel.

Slavnostní uvedení do provozu se konalo 30. října. Zúčastnili se jej předseda výboru Korejské strany práce provincie Jižní Hamgjong soudruh Ri Čong Nam a předseda provinčního lidového výboru soudruh Kim Pong Jong, příslušní funkcionáři provincie a okresu, pracující lid okresu Kumja a zaměstnanci vodní elektrárny.Číst dál →

Oblíbené boty značky „Nalge“

Pchjongjang, 27. října čučche 109 (2020) (KCNA) – V posledních letech se zvyšuje obliba obuvi značky „Nalge“ („Křídla“) z Pchjongjangské obuvní továrny. Zákazníci uvádějí, že boty „Nalge“ mají nejen různé tvary, krásný vzhled a barvy, ale jsou také lehké a pohodlné na nošení.

Továrna pořádá výstavu výrobků více než 4krát ročně a umožňuje všem dělníkům a technikům předvést své vynálezy. Jen v letošním roce významně uspořádala soutěž v designu obuvi a vyvinula více než 200 druhů vysoce kvalitních a krásných pánských, dámských a dětských bot a zavedla do výroby více než 100 druhů.Číst dál →

Komplexní základna výroby pletenin

Pchjongjang, 23. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Továrna na pletené zboží Songjo v obvodě Songjo v Pchjongjangu je komplexní integrovanou základnou výroby pleteného zboží v naší zemi.

Továrna vyrábí trička včetně těch s vlajkou republiky, tepláky, svetry, spodní prádlo a další druhy oblečení. Nedávno zavedla metodu současného barvení směsi bavlněné tkaniny a tesilu, čímž výrazně snížila čas ve srovnání s minulostí, zlepšila kvalitu pleteného zboží a zvýšila výrobu téměř dvojnásobně.

Číst dál →

Předány nové domy v Tečchong-ri a okrese Hongwon

Pchjongjang, 17. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Příkladná socialistická obec byla postavena v obnovené Tečchon-ri v okrese Unpcha v provincii Severní Hwanghe.

Vojáci lidové armády, kteří se pustili do rekonstrukčních prací s cílem eliminovat následky přírodních katastrof, za pouhé dva měsíce bezchybně dokončili stavbu více než 820 obytných budov a z celého srdce podporovali ušlechtilý pohled na lid váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una a jeho vznešený plán nezištné služby.Číst dál →

Nová šestinápravová střídavá elektrická lokomotiva

Pchjongjang, 20. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Dělnická třída, vědci a technici v oblasti železniční dopravy naší země vyvinuli moderní šestinápravovou střídavou elektrickou lokomotivu, vybavenou nejnovějšími technologiemi.

Vývojáři vlastními silami a technikou navrhli a vyrobili hlavní součásti, včetně trakčního měniče, pomocného měniče a asynchronního trakčního motoru. Také vylepšili programy, které umožňují plynule řídit trakční výkon a rychlost, aby byla zaručena bezpečnost a spolehlivost jízdy.Číst dál →

Masová shromáždění za vítězství v 80denní kampani

Pchjongjang, 16. října čučche 109 (2020) (KCNA) – 16. října se na Kim Ir Senově stadionu konalo shromáždění odhodlání předvoje mládeže na výzvu velké strany, aby se vší energií v 80denní pracovní kampani hrdým vítězstvím pozdravil 8. sjezd strany.

Zúčastnili se funkcionáři Ústředního výboru Svazu mládeže a příslušní pracovníci, mládež a studenti z Pchjongjangu.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN navštívil obnovovanou oblast Komdok

Pchjongjang, 14. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl rekonstrukční práce v oblasti Komdok provincie Jižní Hamgjong.

Doprovázeli ho soudruzi Pak Čong Čchon, Ri Il Hwan, Kim Jong Su, Čo Jong Won, soudružka Hjon Song Wol a soudruh Kim Mjong Sik.Číst dál →

Hospodářský potenciál socialistické Koreje

Korejská lidově demokratická republika má strategické zdroje, pomocí nichž může oživit národní ekonomiku a postavit ji na světovou úroveň tváří v tvář blokádě nepřátelských sil.
Prvním z nich jsou základy soběstačného hospodářství, které byly konsolidovány po několik desetiletí. To je základem pro existenci socialismu v zemi a hybnou silou jeho pokroku a rozvoje.
V minulosti se nepřátelské síly pokusily izolovat a zničit KLDR, pevnost nezávislosti. Po více než sedm desetiletí je na ni uvalena bezpříkladně tvrdá politická a hospodářská blokáda.
Pod vedením velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena (1912-1994) a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila (1942-2011) však korejský lid neustoupil ani na krok od principu soběstačnosti tváří v tvář výzvám a nátlaku, ale vybudoval soběstačné hospodářství, rozvíjící se při spoléhání na vlastní úsilí, technologii a zdroje.Číst dál →

Továrna na lékařské přístroje Mjohjangsan zrekonstruována

Pchjongjang, 5. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Továrna na lékařské přístroje Mjohjangsan byla dokonale zrekonstruována a modernizována.

Všechny výrobní procesy v závodě, vybavené zařízením vyrobeným naší dělnickou třídou, vědci a techniky, jsou automatizovány a mechanizovány pro výrobu moderních lékařských přístrojů a výroba a řízení jsou jsou založené na vědecké a informačně-technologické bázi na vysoké úrovni.Číst dál →

Huta Tančchon zvyšuje výrobu

Huta Tančchon dosahuje pozoruhodné úspechy vo svojom úsilí o zvýšenie výroby a rozvoj priemyslu neželezných kovov. V posledných rokoch vynaložila značné úsilie na modernizáciu existujúcich výrobných liniek a zriadenie nových na recykláciu cenných kovov z odpadu a na výrobu prísad, čím položila pevné základy pre zvýšenie výroby.

V tomto kurze posilnila svoj technický personál a hlboko vštepila do mysle svojich funkcionárov a zamestnancov vytrvalý postoj k riešeniu všetkých problémov plným nasadením ducha sebadôvery.Číst dál →

Funkcionáři ÚV KSP rozpoutali boj za odstranění následků tajfunu

Pchjongjang, 30. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Funkcionáři Ústředního výboru Korejské strany práce v oblastech zasažených tajfunem v provincii Jižní Hwanghe společně se zemědělskými pracovníky pracují vší silou v kampani za eliminaci škod na orné půdě a plodinách.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un řekl, že být uprostřed lidu, sdílet s ním zármutek i radost, vštěpovat mu sílu a elán, pomáhat mu z celého srdce v těžkých a obtížných dobách, je jedním z hlavních úkolů, které musí plnit naše strana. Pracovníci Ústředního výboru strany, podporující jeho vznešený plán, okamžitě odešli do postižených oblastí za účelem odstranění škod.Číst dál →

Aktivní práce na odstranění následků povodní

Pchjongjang, 25. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Na různých místech se vede rozhodující boj za rychlé odstranění následků povodní a zajištění stabilních životních podmínek lidu postižených oblastí.

Lidová armáda, mobilizovaná na obnovu Tečchong-ri v okrese Unpcha v provincii Severní Hwanghe, vyrobila několik milionů tvárnic a zajistila tak základ pro dokončení výstavby bytových domů.Číst dál →

Soudruh Pak Pong Džu zkontroloval město Nampcho

Pchjongjang, 4. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a místopředseda Ústředního výboru strany soudruh Pak Pong Džu se na místě seznámil se situací různých jednotek ve městě Nampcho.

Soudruh Pak Pong Džu se na místě seznámil s protiepidemickou prací přístavu Nampcho. Vyzval funkcionáře, aby zajistili jednotu myšlení a jednání ke splnění požadavku maximálního nouzového systému v souladu s duchem mimořádného rozšířeného zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a přísně dodržovali protiepidemická pravidla v přístavní práci, aby důkladně zamezili proniknutí zhoubné pandemie.

Číst dál →