Skip to content

Pektusan - 3. page

Vítězný oblouk

 

Vítězný oblouk v Pchjongjangu ve čtvrti Moranbong patří k hlavním symbolům města. Postaven byl v r. 1982 a připomíná dvacet let bojů proti japonské okupaci, vedených velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem v l. 1925 – 1945. Nalezneme jej u stanice metra Keson (Triumfální) a Kim Ir Senova stadionu.Číst dál →

Mjohjangsan

Přírodní rezervace Mjohjangsan, umístěná v okolí hory Mjohjang v Hjangam-ri, Hjangsanský kraj, provincie Severní Pchjongan, přibližně 150 km od centra Pchjongjangu, oplývá nádhernou přírodou, ve které je umístěno Muzeum mezinárodního přátelství Mjohjansan a Historické muzeum Mjohjangsan, jehož srdcem je buddhistický klášter Pohjon. Zdejší nádhernou krajinu a historické pamětihodnosti miloval velký vůdce soudruh Kim Ir Sen, jehož zásluhou byl obnoven klášter Pohjon, založený v r. 1042 a zničený americkými imperialisty, do své historické podoby. Velký vůdce soudruh Kim Čong Il se zasloužil o zpřístupnění srdce přírodní rezervace silniční sítí.Číst dál →

Palác školáků Mangjongde

 

Palác školáků Mangjongde v Pchjongjangu byl dokončen v r. čučche 78 (1989). Unikátní kompozice jeho budov připomíná náruč matky objímající dítě. Jeho celková rozloha je 214 tisíc m2 a podlahová plocha 105 tisíc m2. Uvnitř paláce se nachází více než 140 učeben a tělocvičen, které mohou pojmout až pět tisíc školáků denně při jejich mimoškolních aktivitách. Kromě učeben pro uměleckou praxi nechybí divadlo, tělocvična, bazén, knihovna, elektronická knihovna, sál pro počítačové hry, kino 4D simulace, areál pro výuku astronomie a sál s vycpanými zvířaty, která paláci věnovali velcí vůdci. Venku v areálu najdeme hřiště pro výuku řízení vozidel, studium i sportování, park, ubytovnu a zařízení služeb.

Palác byl obnoven v říjnu čučche 104 (2015) k oslavě 70. výročí založení Korejské strany práce. Podobné paláce pro školáky se nacházejí v několika dalších místech země. Číst dál →

Diplomatický klub Tedonggang

 

V neděli 15. dubna čučche 107 (2018), státní svátek – Den slunce, navštívila delegace Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche recepci za účasti vedoucích představitelů Korejského svazu společenských vědců v Diplomatickém klubu Tedonggang (Řeka Tedong) v Pchjongjangu.Číst dál →

Pchjongjangský cirkus

 

Pchjongjangský cirkus se nachází ve čtvrti Mangjongde. Delegace Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche v Pchjongjangském cirkuse zhédla část probíhajícího 31. jarního festivalu přátelství – vystoupení akrobatů z Ruska, Běloruska, Thajska a Singapuru dne 15. dubna čučche 107 (2018).Číst dál →

Z návštěvy naší delegace v KLDR v dubnu čučche 107 (2018) – 1. část

O návštěvě delegace Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche v KLDR v dubnu čučche 107 (2018) jsme informovali článkem z 22. dubna.

Postupně přidáváme fotografie a informace o navštívených místech.

Pchjongjangský pedagogický institut – nová stránka

Palác slunce Kumsusan – nová stránka

20. festival kimirsenií – nová stránka

Pchjongjangský cirkus – nová stránka

Mangjongde (rodiště velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena) – aktualizace stránky

Věž čučche – aktualizace stránky

20. festival kimirsenií

 

V neděli 15. dubna čučche 107 (2018) delegace Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche navštívila 20. festival kimirsenií, orchidejí pojmenovaných po velkém vůdci soudruhu Kim Ir SenoviČíst dál →

Česká delegace navštívila KLDR u příležitosti Dne slunce – čučche 107 (2018)

Na snímku z 30. festivalu kimirsenií zprava Nataša Weberová a Lukáš Vrobel se soudruhy z Ruska a Bulharska a korejskou průvodkyní

 

Praha, 22. dubna čučche 107 (2018) – Delegace Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche, tvořená místopředsedou Lukášem Vrobelem a členkou výboru Natašou Weberovou, navštívila ve dnech 12. – 19. dubna čučche 107 (2018) Korejskou lidově demokratickou republiku, aby se zúčastnila oslav Dne slunce, výročí narození věčného prezidenta, velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena.Číst dál →

V Brne sa uskutočnila beseda ku Dňu Slnka

Brno, 15. apríla čučche 107 (2018) – Ústredný výbor Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan v spolupráci s brnenskou pobočkou Pektusanu zorganizoval v sobotu 14. apríla v Brne besedu pri príležitosti Dňa Slnka – 106. výročia narodenia veľkého vodcu a prezidenta KĽDR súdruha Kim Ir Sena.Číst dál →

Dopis váženému nejvyššímu vůdci soudruhu Kim Čong Unovi ke Dni slunce – čučche 107 (2018)

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel Korejské lidové armády

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

členové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, stejně jako pokrokoví lidé naší vlasti a celého světa, s hrdostí slaví letošní Den slunce v roce velkého 70. výročí vzniku Korejské lidově demokratické republiky.

Zásluhou rozhodné politiky Korejské strany práce zůstává KLDR v nesmírně obtížných podmínkách po porážce socialismu v mnoha dřívějších spřátelených zemích pevností společenského pokroku a nezávislosti. Na mezinárodní scéně nejdůsledněji hájí spravedlivý mír a odpor proti imperialismu. Současně zajišťuje všemu svému lidu sociální jistoty, které ve většině světa neexistují.

Třídní nepřátelé se snaží zničit lidovou Koreu po celých 70 let její existence. Naprosto proto uznáváme nezbytnost jejích obranných opatření. Nezákonné a naprosto nespravedlivé hospodářské sankce proti KLDR rozhodně odmítáme a požadujeme jejich zrušení a naopak žádáme s ní rozvíjet všestranné přátelské kulturní i obchodní vztahy.

KLDR nedopustila obnovu kapitalismu ani za těch nejtěžších okolností díky myšlence čučche, politice songun a velkému kimirsenismu-kimčongilismu. S radostí pozorujeme současné zásadní posílení pozice země na mezinárodní scéně a významná jednání směřující k uhájení míru a zmírnění napětí na Korejském poloostrově.

 

U příležitosti Dne slunce Vám přejeme, vážený soudruhu maršále, pevné zdraví a mnoho úspěchů ve Vaší záslužné práci v čele výstavby a obrany socialismu a v úsilí o odchod okupačních vojsk z obsazené jižní části země a nezávislé znovusjednocení.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

v Praze dne 3. dubna čučche 107 (2018)

Dopis váženému nejvyššímu vůdci soudruhu Kim Čong Unovi ke zvolení do nejvyšších funkcí

Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Výboru pro státní záležitosti

vrchní velitel Korejské lidové armády

Vážený soudruhu maršále!

Společnost Pektusan si dnes připomíná 11. duben 2012, kdy jste byl zvolen do funkce 1. tajemníka Korejské strany práce. Vzpomínáme, jak se mladý soudruh dostal do nejvyšší politické funkce v KLDR. Tím si připomínáme také 13. duben, kdy jste byl zvolen do velice náročné a zodpovědné funkce 1. předsedy Výboru státní obrany KLDR.

Jsme velice hrdi na to, že jste v obou funkcích zosobnil výraz velice náročného člověka, který se nebál  rázně prosazovat KLDR jako suverénní zemi, která je připravena zajistit si svobodu a bezpečnost vlastními silami pro její další rozvoj.

Číst dál →

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k návštěvě váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una v Čínské lidové republice

Praha, 3. dubna čučche 107 (2018) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan vítá probíhající mezinárodní jednání nejvyššího vedení Korejské lidově demokratické republiky, směřující k upevnění pozice republiky na mezinárodní scéně, zabránění válce, k zeslabení napětí na Korejském poloostrově a k úsilí o nezávislé znovusjednocení.

Nejvýznamnějším jednáním tohoto druhu se v nedávných dnech stala návštěva váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una v Čínské lidové republice a jeho jednání se soudruhem Si Ťin-pchingem a dalšími nejvyššími čínskými stranickými a státními představiteli.

Dovedná zahraniční politika KLDR už od doby jejího vzniku byla jedním z rozhodujících faktorů uhájení jejího socialistického zřízení a národní nezávislosti. Velcí vůdci soudruzi Kim Ir Sen a Kim Čong Il navázali a upevňovali bratrské vztahy se socialistickými státy i řadou dalších zemí na základě nezávislosti, míru a přátelství a usilovali o politické, hospodářské a kulturní vztahy na zásadách úplné rovnosti, vzájemné úcty, nezasahování do vnitřních věcí a vzájemného prospěchu. Usilovali o jednotu světového revolučního hnutí a udržovali přátelské vztahy s Čínskou lidovou republikou i v době čínsko-sovětské roztržky. Uplatňováním myšlenky čučche a politiky songun zajistili udržení a upevnění socialismu korejského stylu i v těžkém období po rozpadu světové socialistické soustavy.Číst dál →

Vstříc Dni slunce roku čučche 107 (2018)

Praha, 30. března čučche 107 (2018) – 15. dubna lid Korejské lidově demokratické republiky a její přátelé z celého světa oslaví Den slunce, 106. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena.

Korejská lidově demokratická republika se zrodila z trosek země okupované po 35 let japonskými imperialisty. Jejich zvěrstva ještě předčilo řádění agresorů z USA a jejich vazalů během Vlastenecké osvobozenecké války. V mnoha jiných zemích došlo rychle k zapomenutí válečných zločinů, setkáváme se i s jejich omlouváním a schvalováním. Jinak je tomu v lidové Koreji, kde díky důslednému třídnímu vzdělávání a velké myšlence čučche i mladá generace chápe skutečnou podstatu imperialismu a význam národní nezávislosti a výstavby socialismu.Číst dál →

Zveřejňujeme zprávu mezinárodní ženské komise o zvěrstvech Korejské války

Praha, 23. března čučche 107 (2018) – V roce 70. výročí vzniku Korejské lidově demokratické republiky (9. 9. 1948) a 65. výročí vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce (Korejské válce, 25. 6. 1950 – 27. 7. 1953) zveřejňujeme Zprávu mezinárodní ženské komise pro vyšetření zvěrstev spáchaných americkými a lysinmanovskými vojsky.

Mezinárodní demokratická federace žen předkládá národům světa tento dokument, sestavený Mezinárodní ženskou komisí pro vyšetření zločinů, spáchaných v Koreji americkými interventy a jejich spojenci ze „Spojených národů“. Na návrh Demokratického svazu žen Koreje podjala se MDFŽ iniciativy zorganisovat tuto komisi, kterou tvořily zástupkyně žen nejrůznějšího přesvědčení a náboženských vyznání z Evropy, Ameriky, Asie a Afriky. Komise se vydala do Koreje, aby mohla celému světu předložit pravdivý obraz zhoubné války, rozpoutané vládou USA proti korejskému lidu.

Zpráva byla sestavena a podepsána v době mezi 16. a 27. květnem 1951 na korejském území blízko Pchjongjangu (ve zprávě se uvádí starší nepřesná transkripce „Fenjan“).

Zpráva ve formátu PDF zde.

Kondolence z KLDR k úmrtí s. Jiřího Jarky

(Neoficiální překlad)

 

Společnost česko-korejského přátelství PEKTUSAN

P R A H A

 

Společnost korejsko-českého přátelství vyjadřuje upřímnou soustrast s úmrtím čestného předsedy Společnosti česko-korejského přátelství PEKTUSAN, pana Jiřího Jarky.

Pan čestný předseda po dlouhou dobu udržoval blízký vztah s naší zemí a věnoval veškeré úsilí práci Společnosti Pektusan.Číst dál →

Deň žiariacej hviezdy

16. februára čučche 107 (2018) – Občania Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a všetci pokrokoví ľudia sveta dnes slávia Deň žiariacej hviezdy, čo je výročie narodenia veľkého vodcu Kim Čong Ila, ktorý sa narodil dňa 16. februára 1942 v partizánskom tábore na úpätí hory Pektu.

Jeho najväčšou zásluhou je to, že v KĽDR vydržal dodnes socialistický systém, keď ako jedna z mála krajín nepodľahla vlne kontrarevolúcií a kapitalistického moru, ktorý sa začal šíriť svetom na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia. Aj za cenu namáhavého pochodu sa KĽDR pod vedením veľkého Kim Čong Ila nepodrobila tlaku imperialistických krajín a obhájila svoj systém založený na filozofii čučche.