Skip to content

Pektusan - 2. page

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k volbám poslanců 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Praha, 12. března čučche 108 (2019) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan blahopřeje lidu socialistické Koreje k úspěšným volbám poslanců 14. Nejvyššího lidového shromáždění. 100 % zvolených kandidátů při volební účasti 99,99 % přesvědčivě dokazuje jednomyslnou jednotu pracujícího lidu, který je skutečným pánem společnosti pod skvělým vedením slavné Korejské strany práce.

Volby v Korejské lidově demokratické republice jsou skutečně demokratickými volbami, protože v nich pracující lid volí obhájce svých zájmů z řad dělníků, rolníků a pracující inteligence. Nekonají se v atmosféře politických a sociálních střetů a není v nich připuštěna kandidatura reakcionářů a korupčníků, sledujících své osobní obohacení a hájících zájmy vykořisťovatelů a imperialistů.

Číst dál →

Recepce ke Dni zářící hvězdy

Praha, 15. února čučche 108 (2019) – Ve čtvrtek 14. února čučche 108 (2019) se uskutečnila na velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v Praze recepce u příležitosti Dne zářící hvězdy, 77. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Číst dál →

Dopis súdruhovi KIM ČONG UNOVI ku Dňu žiariacej hviezdy

Vážený súdruh

KIM ČONG UN

predseda Kórejskej strany práce

predseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR

vrchný veliteľ Kórejskej ľudovej armády

Pchjongjang

 

Vážený súdruh maršal!

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan si v týchto dňoch spolu so všetkými pokrokovými ľuďmi sveta pripomína 77. výročie narodenia veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila. Pri tejto príležitosti nám dovoľte zablahoželať Vám k národnému sviatku Dňu žiariacej hviezdy.Číst dál →

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k 71. výročí založení Korejské lidové armády

Praha, 5. února čučche 108 (2019) – V těchto dnech si společně s korejskými soudruhy a přáteli připomínáme památné datum 8. 2. 1948, kdy velký vůdce soudruh Kim Ir Sen rozvinul Korejskou lidovou revoluční armádu v pravidelné ozbrojené síly a založil tak slavnou Korejskou lidovou armádu. Připomínáme si tedy již 71. výročí jejího vzniku a spolu s tím její nehynoucí zásluhy o ubránění samostatnosti země i míru na celém Korejském poloostrově.Číst dál →

KIM ČONG IL: KLDR je neporazitelně silný stát typu čučche

Praha, 21. ledna čučche 108 (2019) – U příležitosti blížícího se Dne zářící hvězdy, 77. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila (16. 2. čučche 31 /1942/ – 17. 12. čučche 100 /2011/), zveřejňuje Společnost česko-korejského přátelství Pektusan, Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche a Český přípravný výbor pro oslavu Dne zářící hvězdy významnou teoretickou práci velkého generála „Korejská lidově demokratická republika je neporazitelně silný stát typu čučche“, poprvé publikovanou 5. září čučche 97 (1998) u příležitosti 60. výročí založení slavné Korejské lidově demokratické republiky.Číst dál →

Poděkování velvyslance KLDR

Praha, 14. ledna čučche 108 (2019) – Předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche soudruh RSDr. Jozef Servista obdržel dopis od mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské lidově demokratické republiky v České republice soudruha Kim Pchjong Ila, který z pověření váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una vyjádřil hluboké poděkování za novoroční blahopřání.

Číst dál →

Slavnostní setkání ke 20. výročí Společnosti Pektusan

Praha, 9. ledna čučche 108 (2019) – V úterý 8. ledna čučche 108 (2019) se v Praze uskutečnilo slavnostní setkání výboru Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan u příležitosti 20. výročí jejího založení.

Úvodní projev přednesl předseda společnosti soudruh RSDr. Jozef Servista. Připomněl dějiny organizace a připomněl zásluhy jejích zakladatelů a poděkoval funkcionářům a členům za jejich aktivity. Plný text projevu přinášíme zde.

Pracovníci velvyslanectví předali soudruhu Servistovi blahopřání mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské lidově demokratické republiky v České republice soudruha Kim Pchjong Ila k tomuto výročí. Text blahopřání uvádíme zde.Číst dál →

Prohlášení k novoročnímu projevu soudruha KIM ČONG UNA

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche k novoročnímu projevu nejvyššího představitele KLDR soudruha KIM ČONG UNA

 

Výbor Pektusanu projednal na svém jednání 8. 1. 2019 plný text projevu nejvyššího vůdce KLDR soudruha KIM ČONG UNA a po diskusi zaujímá následující prohlášení.

Oceňuje vyrovnaný obsah předneseného projevu, kterým vážený soudruh nejvyšší vůdce ocenil práci všeho korejského lidu, který se plně věnoval výstavbě socialismu novém revolučním duchu čučche. V projevu vznesl pozdravy krajanům žijícím na jihu i v zahraničí. Pozdravy zaslal také hlavám států a přátelům, kteří usilují o společenský pokrok, mír a spravedlnost. Zvýraznil úlohu lidu při budování socialismu a obrany své suverenity.Číst dál →

Blahopřání velvyslance KLDR ke 20. výročí Společnosti Pektusan

Blahopřání mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské lidově demokratické republiky v České republice soudruha Kim Pchjong Ila ke 20. výročí založení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

 

Vážení soudruzi!

Dovolte mi, abych Vám, všem členům Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, jménem Velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v České republice zaslal upřímné blahopřání k 20. výročí založení Vaší společnosti.

Vysoce oceňujeme Vaši činnost, kterou jste se aktivně podíleli na rozvoji přátelských vztahů mezi lidmi obou našich zemí a na podpoře boje našeho lidu za budování prosperujícího socialistického státu a sjednocení země.Číst dál →

20. výročí Společnosti Pektusan

Projev předsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha RSDr. Jozefa Servisty na slavnostním setkání jejího výboru v Praze dne 8. ledna čučche 108 (2019)

 

Vážené soudružky a soudruzi, přátelé a sympatizanti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan!

Chtěl bych vzpomenout 6. 1. 1999, kdy byla naše společnost ministerstvem vnitra zaregistrována. Díky této registraci začala svoji činnost rozvíjet samostatně, nezávisle na Společnosti 2001, kterou tehdy vedl prof. Ing. Břetislav Chvála, DrSc.

Chci dnes poděkovat a vyslovit srdečný dík tehdejšímu přípravnému výboru, který pracoval ve složení: soudruh Jiří Jarka, soudružka RSDr. Marie Hrůzová a Ing. Miroslav Šmoldas. Zmocněncem oprávněným jednat jménem přípravného výboru byl soudruh Jiří Jarka.Číst dál →

Přednáška o KLDR v Brně

Brno, 7. ledna čučche 108 (2019) – V Brně se v sobotu 5. ledna uskutečnila přednáška o Korejské lidově demokratické republice, jejímž základem byla komentovaná prezentace fotografií z návštěv lidové Koreje delegací Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan v dubnu 2017, dubnu 2018 a září 2018. První místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruh Lukáš Vrobel seznámil asi 30 přítomných, mezi kterými převažovali mladí lidé, s pozitivními dojmy ze země skutečného socialismu a s její politikou, zaměřenou na zvyšování životní úrovně lidových mas, ale i jejich třídního uvědomění. Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k Novému roku

Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel Korejské lidové armády

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si Vám u příležitosti Nového roku a Vašich narozenin dovoluje zaslat poděkování za Vaše úsilí, které jste v tomto roce vyvíjel ve prospěch své vlasti, v oblasti mezinárodní politiky, zachování míru na Korejském poloostrově a zabránění imperialismu v ohrožení KLDR.Číst dál →

Společnost Pektusan si připomněla 7. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila

Praha, 18. prosince čučche 107 (2018) – Členové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche uctili dne 18. prosince památku velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, který odešel z tohoto světa před sedmi lety.

Členové položili květiny k obrazům velkých vůdců na velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky a vzdali jim hlubokou poctu. Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Pchjong Il přednesl projev, jehož znění přinášíme samostatně. Poděkoval podporovatelům KLDR za jejich činnost pro česko-korejské přátelství a vyzval k jejímu prohloubení.Číst dál →

Projev velvyslance KLDR soudruha Kim Pchjong Ila k 7. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila

Praha, 17. prosince čučche 107 (2018) – Projev mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské lidově demokratické republiky soudruha Kim Pchjong Ila na pietním shromáždění k 7. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila

 

Vážené soudružky, vážení soudruzi a milí přátelé,

rád bych Vám srdečně poděkoval, že jste navštívili naše velvyslanectví u příležitosti 7. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila a položili kytice a vzdali hlubokou poctu.

U této příležitosti si ještě jednou připomínáme nehynoucí revoluční zásluhy našich velkých vůdců.Číst dál →

Dopis soudruhu Kim Čong Unovi k 7. výročí úmrtí soudruha Kim Čong Ila

Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel Korejské lidové armády

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si v těchto dnech společně s hrdinným korejským lidem a pokrokovými lidmi celého světa připomínají smutné 7. výročí odchodu velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.Číst dál →

Ke štvavé knize Niny Špitálníkové

Praha, 26. listopadu čučche 107 (2018) – Kniha Niny Špitálníkové s neuctivým názvem „Mezi dvěma Kimy – na studiích v KLDR“ (Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017) získala značný mediální ohlas, jednak díky tomu, že autorka své aktivity skandalizující socialistickou Koreu rozsáhle propaguje, jednak protože duše českého maloměšťáka přímo pase po informacích, jak se někde jinde (prý) mají lidé špatně a že u nás je oproti tomu ráj na zemi. K popularitě knihy zřejmě přispěla i skutečnost, že českých studentů v KLDR nebylo zrovna mnoho. A i díky aktivitám Niny Špitálníkové zřejmě v dohledné době ani mnoho nebude.Číst dál →

Socialismus je nadán věčnou životaschopností

Diskusní příspěvek prvního místopředsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha Lukáše Vrobela na 44. pražské teoreticko-politické konferenci 3. listopadu 2018

 

Vážení soudruzi, vážené soudružky,

je mi ctí pozdravit dnešní mezinárodní konferenci, pořádanou v roce 70. výročí vítězství československého pracujícího lidu nad buržoazií a reakcí v únoru 1948, ale také v roce 70. výročí vzniku Korejské lidově demokratické republiky v září 1948. Vzpomínám-li letošní výročí spjatá s dějinami mezinárodního komunistického hnutí, nemohu opomenout říjnové 110. výročí narození soudruha Envera Hodži.Číst dál →

Dopis velvyslanectví KLDR k 70 letům diplomatických styků

Dopis Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v Praze k 70. výročí navázání diplomatických vztahů Československé republiky a Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážení soudruzi!

 

Zasíláme srdečné pozdravy Vám a všemu korejskému lidu u příležitosti 70. výročí navázání diplomatických styků Československé republiky a Korejské lidově demokratické republiky dne 21. října čučche 37 (1948).

Jsme hrdi na více než 40 let přátelských vztahů našich zemí, spojených budováním socialistické společnosti a bojem proti imperialismu.Číst dál →

Z návštevy našej delegácie v KĽDR v septembri čučche 107 (2018)

O návšteve delegácie Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan a Českej skupiny pre štúdium a uskutočnenie myšlienky čučche v KĽDR v septembri čučche 107 (2018) sme už informovali článkom zo 16. septembra.

Okrem toho sme pridali ďalšie fotografie a informácie o navštívených miestach.

Závod na výrobu obuvi Rjuwon – nová stránka

Ulice Pchjongjangu – září čučche 107 (2018) – nová stránka

Venkov KLDR – září čuche 107 (2018) – nová stránka

Pchjongjangský pedagogický institut – aktualizácia stránky

Doprava – aktualizácia stránky