Skip to content

Pektusan

Kondolence z KLDR k úmrtí s. Jiřího Jarky

(Neoficiální překlad)

 

Společnost česko-korejského přátelství PEKTUSAN

P R A H A

 

Společnost korejsko-českého přátelství vyjadřuje upřímnou soustrast s úmrtím čestného předsedy Společnosti česko-korejského přátelství PEKTUSAN, pana Jiřího Jarky.

Pan čestný předseda po dlouhou dobu udržoval blízký vztah s naší zemí a věnoval veškeré úsilí práci Společnosti Pektusan.Číst dál →

Deň žiariacej hviezdy

16. februára čučche 107 (2018) – Občania Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a všetci pokrokoví ľudia sveta dnes slávia Deň žiariacej hviezdy, čo je výročie narodenia veľkého vodcu Kim Čong Ila, ktorý sa narodil dňa 16. februára 1942 v partizánskom tábore na úpätí hory Pektu.

Jeho najväčšou zásluhou je to, že v KĽDR vydržal dodnes socialistický systém, keď ako jedna z mála krajín nepodľahla vlne kontrarevolúcií a kapitalistického moru, ktorý sa začal šíriť svetom na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia. Aj za cenu namáhavého pochodu sa KĽDR pod vedením veľkého Kim Čong Ila nepodrobila tlaku imperialistických krajín a obhájila svoj systém založený na filozofii čučche.

Dopis soudruhu Kim Čong Unovi ke Dni zářící hvězdy

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel Korejské lidové armády

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

dovolte nám předat bojové pozdravy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan Vám, Korejské straně práce a všemu korejskému lidu u příležitosti velkého národního svátku, Dne zářící hvězdy.Číst dál →

Zemřel soudruh Jiří Jarka

Praha, 13. února čučche 107 (2018) – Hluboce se nás dotkla zpráva o odchodu našeho přítele, soudruha, spoluzakladatele Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, jejího bývalého předsedy, později čestného předsedy,

soudruha Jiřího Jarky.

Soudruh Jiří Jarka, narozen 15. 4. 1929, zemřel náhle ve středu 7. 2. 2018.

Byl pilotem Československé lidové armády, dosáhl hodnosti majora. Ve 2. polovině 80. let působil jako vojenský zmocněnec ČSSR v Korejské lidově demokratické republice. Byl dlouholetým členem Komunistické strany Československa a nositelem několika vysokých státních vyznamenání KLDR.

V těchto hodinách velice cítíme s rodinou a prosíme rodinu o přijetí výrazu naší soustrasti od všech členů a přátel Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.

Nelze slovy ocenit jím vykonané dobro a jeho velice vřelý vztah ke KLDR a jejímu lidu. Jeho postojů a práce, kterou vykonal pro Společnost Pektusan a pro lepší zítřek nás všech, si velice vážíme.

Čest jeho památce!Číst dál →

Blahopřání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan maršálu Kim Čong Unovi

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel Korejské lidové armády

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

členové Společnosti česko-korejského přátelství se seznámili s Vaším novoročním projevem, který je hrdou bilancí úspěchů lidové Koreje v budování a obraně socialismu. Jsme šťastni, že Korejská lidově demokratická republika pevně kráčí cestou socialismu a nezávislosti i v době zostřených a zcela neoprávněných sankcí a vyhrožování imperialistů a jejich následovníků.

V letošním roce, kdy Korejská lidově demokratická republika oslaví 70. výročí svého vzniku, si v bývalém Československu připomínáme 70 let od vítězství pracujícího lidu, který pod vedením Komunistické strany Československa zahájil budování socialismu. Po tragické obnově kapitalismu v naší vlasti a jejím rozdělení ve dva vazalské státy imperialismu zvláště oceňujeme revoluční zásluhy velkých vůdců soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, kteří uskutečňováním myšlenky čučche a politiky songun uhájili věc socialismu v nejtěžším období.Číst dál →

Uctění památky velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila

Praha, 15. prosince čučche 106 (2017) – V Praze na velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky proběhlo uctění památky velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila u příležitosti 6. výročí jeho úmrtí. Přítomni byli členové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, další přátelé socialistické Koreje, velvyslanec soudruh Kim Pchjong Il a pracovníci velvyslanectví.

Soudruh velvyslanec přednesl projev, ve kterém uvedl:

U příležitosti šestého výročí úmrtí velkého vůdce s. Kim Čong Ila, věčného generálního tajemníka KSP a věčného předsedy Výboru pro státní obranu KLDR, hluboce vzpomínáme na jeho nesmrtelné zásluhy před stranou a revolucí.

Velký vůdce s. Kim Čong Il, který už dávno učinil slib povýšit čest Koreje učením se skvělých myšlenek s. Kim Ir Sena (Kim Il Sunga), prosadil pokračování a dovršení velké revoluční věci s. Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) jako své celoživotní poslání a vedl naši revoluci a stavby socialismu podle myšlenek a záměrů s. Kim Ir Sena (Kim Il Sunga).

Historie revolučního vedení s. Kim Čong Ila, trvající déle než půl století, je historií vítězství a slávy, která učinila důstojnost a čest naší země pod praporem songun, a zároveň historií stvoření a transformace, která otevřela a rozvinula zlatou éru, která nikdy nebyla v historii našeho národa.

Celoživotní zásluhy s. Kim Čong Ila o socialistickou Koreu a náš lid budou navždy nesmrtelné.Číst dál →

Blahopřání KLDR k úspěšnému testu rakety Hwasong-15

Praha, 3. prosince čučche 106 (2017) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan blahopřeje Korejské lidově demokratické republice k úspěšnému testu mezikontinentální balistické rakety Hwasong-15, který názorně demonstroval před celým světem pokrok nezávislé socialistické Koreje v sebeobraně a její schopnost účinně čelit hrozbám imperialistů a jejich vazalů.

Skvělý úspěch vědy a techniky, dosažený lidem svobodné části Koreje díky pevnému a rozhodnému vedení Korejské strany práce v čele s maršálem Kim Čong Unem, uznávají dokonce i nepřátelé společenského pokroku a míru a prohlubuje jejich zběsilost. Je však naprosto nezbytný pro obhájení věci národní nezávislosti a sociálního pokroku. Lidová Korea se dobře poučila z hanebné porážky všech, kdo tváří v tvář imperialistickému vydírání ustupovali a odzbrojovali. V bývalém Československu s tím máme smutnou zkušenost. O to více si vážíme hrdinného korejského lidu, který dosahuje skvělých výsledků ve výstavbě i obraně navzdory tvrdým podmínkám nelítostných a hluboce nespravedlivých politických a hospodářských sankcí.Číst dál →

Vystoupení na podporu KLDR v Praze a Frýdku-Místku

Praha, 14. listopadu čučche 106 (2017) – Členové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan vystoupili v sobotu 11. listopadu čučche 106 (2017) s projevy na podporu Korejské lidově demokratické republiky na veřejných akcích v Praze a Frýdku-Místku.

Místopředseda soudruh Lukáš Vrobel přednesl projev na 42. pražské teoreticko-politické konferenci „O teorii a praxi komunistického hnutí“, pořádané v Praze v budově ÚV KSČM Obvodním výborem KSČM Praha 1 a některými dalšími územními organizacemi strany, Komunistickou stranou Československa, Komunistickým svazem mládeže a Klubem pokrokové inteligence Olomouc. Mezi zhruba 130 účastníky konference byli přítomni kromě českých také soudruzi z Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Řecka, Slovenska, Ukrajiny a Velké Británie.

Soudruh Vrobel v projevu uvedl: „Dějiny potvrdily, že k udržení socialismu bylo nezbytné provedení kulturní revoluce, změny myšlení lidí. Největších úspěchů v tomto ohledu dosáhla Korejská lidově demokratická republika, která dokázala úspěšně přenést socialistickou revoluci už na třetí generaci, v nesmírně obtížných podmínkách po obnově kapitalismu ve většině socialistických zemí a nelítostné blokády a jaderného vyhrožování. Hrdinný korejský lid neměl v letech obtížného pochodu co jíst, přesto svůj socialismus uhájil. Češi a Slováci se měli v 80. letech tak dobře, jako nikdy předtím ani potom, přesto si socialismus nechali vzít a svůj stát rozbít.“Číst dál →

Zástupca Pektusanu sa zúčastnil svetového festivalu mládeže

Bratislava, 25. októbra čučche 106 (2017) – Ako člen Ústredného výboru Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan, som sa zúčastnil XIX. Svetového festivalu mládeže a študentstva, ktorý sa konal v dňoch 14. 10. – 22. 10. 2017 v ruskom Soči.

Hlavným cieľom mojej účasti bolo nadväzovanie priateľských a súdružských vzťahov medzi pokrokovo zmýšľajúcimi mladými ľuďmi z celého sveta.Číst dál →

Společnost Pektusan rozhodně odsuzuje nehorázné výroky prezidenta ČR

Praha, 14. října čučche 106 (2017) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan ostře odsuzuje výrok prezidenta České republiky Ing. Miloše Zemana z televizní stanice TV Barrandov ze dne 12. října 2017, kde navázal na své dřívější urážky této země a uvedl, že trvá na tom, že „řešením její situace“ by mohlo být „komando, které by zabilo Kim Čong Una“.

Výzva hlavy státu k likvidaci nejvyššího státního představitele země, která je členským státem OSN a ČR s ní udržuje diplomatické vztahy, odporuje všem pravidlům mezinárodní politiky a je neomluvitelnou urážkou nejen Korejské lidově demokratické republiky, ale i České republiky, která před světem dokazuje, že její hlavou je neomluvitelný hulvát, podporující terorismus. Zemanův přístup svědčí o tom, že „svoboda a demokracie“ v rukou buržoazních politiků je pouhým fíkovým listem, zatímco v praxi jim nejsou cizí k potlačení revolučního hnutí žádné nelegitimní prostředky včetně spiknutí a vražd, odporující dokonce jejich vlastnímu právnímu řádu.Číst dál →

Dopis soudruhu Kim Čong Unovi k 72 letům Korejské strany práce

Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti

vrchní velitel Korejské lidové armády

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

u příležitosti 72. výročí založení Korejské strany práce zasíláme srdečný pozdrav Vám, Korejské straně práce a všemu korejskému lidu, hrdě kráčejícímu vpřed k dalším úspěchům ve výstavbě a obraně socialistické společnosti navzdory sankcím a výhrůžkám nepřátel.Číst dál →

Proběhla přednáška o KLDR pro Klub českého pohraničí

Praha, 26. září čučche 106 (2017) – V pondělí 25. září se v Praze v budově Ústředního výboru KSČM uskutečnila přednáška o politice a životě Korejské lidově demokratické republiky, pořádaná Pražskou radou Klubu českého pohraničí. S projevem vystoupil soudruh Lukáš Vrobel, místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.

Ve svém referátu seznámil přítomné s dějinami KLDR, Korejské strany práce a základními principy její ideologie kimirsenismu-kimčongilismu. Shrnul skvělé úspěchy v socialistické výstavbě i obraně revoluce, dosažené hrdinným korejským lidem za posledních pět let pod vedením drahého váženého vůdce soudruha Kim Čong Una.

Věnoval se otázce agitace a propagace a důrazu na mladou generaci. Uvedl, že Korejská strana práce si je dobře vědoma, že jednou z hlavních příčin zhroucení většiny socialistických států byla skutečnost, že mladá generace nepřevzala revoluční tradice. Oproti tomu KLDR předává revoluci z generace na generaci a dnes zde vyrůstá ve společnosti bez třídních antagonismů již třetí generace.Číst dál →

Prohlášení k nehorázným výrokům prezidenta USA

Praha, 22. září čučche 106 (2017) – Společnost Pektusan je velice znepokojena vystoupením prezidenta USA na půdě OSN, která má zastupovat všechny státy světa. Je velice neseriózní, že člověk, který se vydává za představitele „největší, nejvyspělejší a nejdemokratičtější země světa“, si dovolí velice drze a z pozice imperialistického diktátora ve svém vystoupení napadat a vyhrožovat zemím, které mají odlišný názor na vývoj ve světě než on, právě v tak významné světové organizaci a na tak významném fóru představitelů zastupujících svoje země.Číst dál →

Prohlášení proti dalším sankcím RB OSN a štvavé kampani proti KLDR

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan rozhodně odsuzuje neustále stupňované sankce Rady bezpečnosti OSN proti Korejské lidově demokratické republice, zaměřené na zničení jejího socialistického systému, nezávislosti a samostatné státní existence.

RB OSN dlouhodobě jedná jako loutka imperialistů USA, bezohledně usilujících o světovládu a tvrdě utlačujících většinu národů světa.

Opakované jednomyslné schválení sankcí RB OSN je zvláště zarážející ze strany států, které samy čelí výhrůžkám USA za pokusy o samostatnou politiku. Ruská federace je vystavena sankcím USA a jejich vazalů včetně Evropské unie, přesto sama opakovaně schvaluje podobné kroky proti lidové Koreji. Vlády Ruska a Číny dávají znovu najevo, že je jim bližší gangsterský imperialismus USA než nezávislý stát usilující o mír, globální nezávislost a společenský pokrok.Číst dál →

Zemřel soudruh Jiří Jeřábek

Ve čtvrtek 31. srpna 2017 náhle zemřel ve věku 76 let člen Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

soudruh

Ing. RSDr. Jiří Jeřábek.

 

Poslední rozloučení se koná v pondělí 11. září 2017 ve 12.15 hodin v obřadní síni krematoria v Praze – Motole.

 

Nezapomeneme na jeho dlouholetou obětavou práci pro komunistické hnutí a česko-korejské přátelství.

 

Čest jeho památce!

Číst dál →

Návštěva a vyznamenání prvního místopředsedy česko-korejského přátelství v KLDR

 

Praha, 21. srpna čučche 106 (2017) – První místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruh RSDr. Jozef Servista navštívil ve dnech 11. – 18. srpna 2017 Korejskou lidově demokratickou republiku, aby se zúčastnil pátého mezinárodního setkání „Sláva velkému pektusanskému národu“ – Festivalu 2017 ke chvále velkých osob hory Pektu. Přítomno bylo více než tisíc delegátů z přibližně 90 států všech kontinentů světa.Číst dál →

Pozdrav východu slnka na hore Pektu

Samčijon, 14. augusta čučche 106 (2017) (KCNA) – Odštartoval 5. medzinárodný festival na chválu veľkých osôb hory Pektu.

Festival je medzinárodným stretnutím, ktoré dynamicky povzbudzuje boj pokrokového ľudu celého sveta za dodanie lesku revolučným dráham a zásluhám prezidenta Kim Ir Sena a vodcu Kim Čong Ila, prechovávanie vysokej úcty váženému najvyššiemu vodcovi Kim Čong Unovi ako slnku 21. storočia a budovanie spravodlivého, pokojného a sviežeho sveta.

Stretnutie pozdravu slnka sa konalo na vrchole hory Pektu v pondelok.Číst dál →