Skip to content

Pektusan

Pietní akt k 27. výročí úmrtí soudruha KIM IR SENA

Členové výboru Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a pozvaní hosté se 8. července 2021 na velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v Praze zúčastnili pietního aktu k 27. výročí úmrtí věčného prezidenta soudruha Kim Ir Sena.

Přítomni byli mimořádný a zplnomocněný velvyslanec soudruh PhDr. Ču Won Čchol, rada velvyslanectví soudruh Ing. Kim Čchon Se a 3. tajemník velvyslanectví soudruh Ri Kjong Son.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 27. výročí úmrtí soudruha KIM IR SENA

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

P c h j o n g j a n g

 

Vážený soudruhu maršále!

Jménem Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche nám dovolte u příležitosti 27. výročí úmrtí největšího myslitele, geniálního politika a věčného prezidenta soudruha Kim Ir Sena vyslovit přesvědčení, že se plní jeho základní myšlenka vybudovat a dále upevnit a rozvinout socialismus ve Vaší krásné zemi.

Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 5. výročí zvolení předsedou Komise pro státní záležitosti KLDR

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si s úctou připomínají významné 5. výročí Vašeho zvolení předsedou Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky. Tato volba znovu potvrdila jednomyslnou jednotu socialistické Koreje pod skvělým vedením slavné Korejské strany práce a zajistila pokračování neporazitelné korejské revoluce.Číst dál →

Jednalo 18. plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

V sobotu 19. června 2021 jednalo v Praze 18. plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.

Jednání bylo zahájeno hymnami Československé socialistické republiky a Korejské lidově demokratické republiky.

Předseda soudruh RSDr. Jozef Servista v úvodu svého projevu přivítal mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské lidově demokratické republiky soudruha PhDr. Ču Won Čchola a III. tajemníka velvyslanectví soudruha Ri Kjong Sona. Zhodnotil dějiny a činnost organizace, poznamenanou v období od 17. pléna (8. 6. 2019) pandemií koronaviru, kvůli které musela být zrušena většina plánovaných akcí.Číst dál →

Prohlášení 18. pléna Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan v Praze dne 19. června 2021

Členové a sympatizanti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche se setkali po dvou letech, aby zhodnotili svou činnost za uvedené období a vyjádřili podporu hrdinné Korejské lidově demokratické republice, pokračující v budování socialismu za mimořádně obtížných podmínek.

Lidová Korea čelila v posledních dvou letech pokračujícím nespravedlivým a nezákonným sankcím a tlaku imperialistů a jejich vazalů. Sliby prezidentů USA a jižní Koreje ze summitů s nejvyšším vedením KLDR zůstaly nenaplněny, pokračuje okupace jižní poloviny Korejského poloostrova, agresivní vojenská cvičení zaměřená proti severní straně a nenávistná mezinárodní mediální kampaň proti ní. Sever neustupuje nemilosrdnému vyhrožování agresorů a posiluje soběstačnou obranyschopnost, věnuje však úsilí také zlepšování životní úrovně lidu.Číst dál →

Projev předsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha RSDr. Jozefa Servisty na 18. plénu 19. 6. 2021

Vážené soudružky, soudruzi, přátelé, sympatizanti KLDR a jejího lidu!

Dovolte mi, abych Vás jménem Společnosti česko-korejského přátelství srdečně přivítal na našem osmnáctém plenárním zasedání. Zvláště srdečně chci mezi námi přivítat mimořádného a zplnomocněného velvyslance KLDR v České republice soudruha PhDr. Ču Won Čchola a jeho spolupracovníka, III. tajemníka velvyslanectví soudruha Ri Kjong Sona. Přeji jim, i jejich rodinným příslušníkům, příjemný pobyt.Číst dál →

Prohlášení Společnosti Pektusan k 21. výročí Společné deklarace severu a jihu a 3. výročí 1. summitu KLDR-USA

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan sleduje, jak probíhají jednání o míru a znovusjednocení na Korejském poloostrově. Je tomu již dvacet jedna let, kdy došlo k uzavření Společné deklarace 15. června (2000). Situace se však od té doby nezlepšuje.

Odsuzujeme jih, který ostře vyhrocuje situaci zejména tím, že neustále provokuje KLDR pořádanými cvičeními o značné síle armádních uskupení. Tato vojenská cvičení vyvolávají u KLDR a pokrokových lidí celého světa vážné obavy z možnosti vyvolání válečného konfliktu.

Odsuzujeme zejména nehorázné a nepřípustné vměšování USA přítomností svých vojsk přímo v jižní Koreji a neustálým podněcováním nepřátelských akcí jihu proti KLDR.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Svátku práce

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

P c h j o n g j a n g

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

posíláme Vám a všemu lidu socialistické Koreje srdečné pozdravy u příležitosti nadcházejícího Svátku práce, mezinárodního svátku pracujícího lidu celého světa.

Svátek práce je významným výročím mezinárodního komunistického a dělnického hnutí, ve kterém zastává Korejská lidově demokratická republika mimořádnou úlohu jako nezávislý stát skutečné vlády lidu a pevnost boje proti imperialismu.Číst dál →

Dopis k výročí založení Korejské lidové revoluční armády

Vážený soudruh

 

Kim Čong Un

 

generální tajemník Korejské strany práce

 

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

 

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

P c h j o n g j a n g

 

 

Vážený soudruhu maršále!

 

Přijměte naše pozdravy v tyto dny, kdy si připomínáme, že uplynulo 89 let od památného dne 25. dubna 1932, kdy věčný prezident soudruh Kim Ir Sen založil slavnou Korejskou lidovou revoluční armádu. S obdivem si připomínáme hrdinnou bojovou cestu korejské armády, vedoucí až k osvobození Vaší nádherné země a k vytvoření samostatné Korejské lidově demokratické republiky.Číst dál →

Mezinárodní seminář ke Dni slunce

Mezinárodní internetový seminář k oslavě Dne slunce – 109. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena – pořádá Mezinárodní institut myšlenky čučche (IIJI) 10. – 17. dubna 2021. Slavnostní zahájení provedl 10. dubna v Mexiku profesor Ramón Jiménez López, generální ředitel Mezinárodního institutu myšlenky čučche. Slavnostní ukončení bude provedeno 17. dubna od 8 hodin mexického času (16 hodin našeho času) a zájemci jej mohou sledovat online prostřednictvím programu ZOOM na stránce https://us02web.zoom.us/j/4388467507.

Písemně odevzdané příspěvky do konference, aktuálně z asi 65 zemí Asie, Latinské Ameriky, Afriky a Evropy, jsou zveřejněny anglicky, japonsky, francouzsky, španělsky a rusky na stránce konference – anglická mutace  zde: http://juche.v.wol.ne.jp/Seminar_202104/english.html, japonská zde: http://juche.v.wol.ne.jp/Seminar_202104/japanese.html.Číst dál →

Deň Slnka

 

15. apríl je dňom narodením veľkého vodcu a večného prezidenta Kórejskej ľudovodemokratickej republiky súdruha Kim Ir Sena. Členovia Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan a Českej skupiny pre štúdium a uskutočnenie myšlienky čučche, ako aj ostatní pokrokovo zmýšľajúci ľudia, si s úctou pripomínajú jeho nesmrteľné zásluhy.

 

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni slunce

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

Pchjongjang

 
Vážený soudruhu maršále!

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si Vám dovoluje jménem svých členů, sympatizantů a přátel KLDR u příležitosti Dne slunce – 109. výročí narození velikána socialistické politiky, zakladatele KLDR a jejího věčného prezidenta soudruha Kim Ir Sena zaslat nejsrdečnější blahopřání k nejvýznamnějšímu dni, který není jen Vaším svátkem, ale připomínají si jej všichni pokrokoví lidé světa.Číst dál →

Stručně k významu myšlenky čučche pro mezinárodní pokrokové hnutí

Ke Dni slunce – 109. výročí narození velkého vůdce soudruha KIM IR SENA 15. dubna čučche 110 (2021)

 
(Příspěvek do mezinárodního semináře pořádaného Rumunským národním výborem pro studium myšlenky čučche)
 
Význam myšlenky čučche pro mezinárodní pokrokové hnutí vynikne zvláště ve srovnání dějin Korejské lidově demokratické republiky a bývalých socialistických států, ve kterých došlo ke kontrarevoluci a obnově kapitalismu.

Takové srovnání rovněž objasňuje, jak bylo možné korejský socialismus uhájit v nejtěžších letech zostřené ofenzívy reakčních sil po pádu světové socialistické soustavy.

Síla korejského socialismu je zajištěna především jednomyslnou jednotou, ukovanou velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem a velkým vůdcem soudruhem Kim Čong Ilem, pod jejichž vedením byly rozdrceny všechny frakční a nepřátelské síly v celé straně a společnosti. Oproti tomu bývalé socialistické státy draze doplatily na přítomnost kontrarevolucionářů dokonce i ve vedení bývalých vládnoucích stran, kteří se stali hlavní vnitřní silou obnovy kapitalismu.Číst dál →

Prohlášení k hanebným útokům imperialistů USA a jejich nohsledů proti KLDR

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche jsou rozhořčeny stupňováním nepřátelských činů imperialistů USA a jejich nohsledů proti Korejské lidově demokratické republice, která je trnem v oku svým nepřátelům jako důstojný nezávislý socialistický stát.

Američtí imperialisté nesplnili žádný ze slibů, který učinili při jednání s nejvyšším vedením KLDR, a neustálým tlakem na jednostranné odzbrojení a lpěním na nezákonných sankcích nadlouho zmařili úsilí všech pokrokových lidí z celé Koreje i zahraničí po spravedlivém míru na Korejském poloostrově a nezávislém mírovém znovusjednocení.

Jihokorejské orgány po krátkém období přetvářky znovu vystupují jako věrná loutková klika svých amerických pánů a provádějí s jejich okupačními žoldáky další provokativní společná vojenská cvičení zaměřená proti krajanům.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni zářící hvězdy

Vážený súdruh

Kim Čong Un

generálny tajomník Kórejskej strany práce

predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky 

vrchný veliteľ ozbrojených síl Kórejskej ľudovodemokratickej republiky

Pchjongjang

 

Vážený súdruh maršal,

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan Vám posiela srdečné pozdravy pri príležitosti významného štátneho sviatku KĽDR, Dňa žiariacej hviezdy – 79. narodenín súdruha Kim Čong Ila.

Zásluhy súdruha Kim Čong Ila, ktorý pevne držal rudý prápor socializmu vo Vašej krajine počas obdobia namáhavého a núteného pochodu, sú nehynúce nielen v srdciach kórejského ľudu, ale aj v srdciach ľudí veriacich v lepšiu, socialistickú spoločnosť vo všetkých krajinách sveta. Nesmrteľné revolučné činy veľkého generála sú nositeľmi nádeje komunistov 21. storočia.Číst dál →

K ustavení výboru pro oslavu Dne zářící hvězdy

Praha 27. ledna čučche 110 (2021) – V souvislosti s blížícím se Dnem zářící hvězdy, výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila (16. 2. čučche 31 /1942/), se v mnoha zemích formují výbory k oslavě tohoto významného svátku. Předsedou českého výboru byl zvolen předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche soudruh RSDr. Jozef Servista.

Při této příležitosti přinášíme dopis korejských sdružení pro přátelství s evropskými národy.

 

*

Brzy oslavíme 79. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila. 16. únor je slavným dnem pro náš lid a pokrokové lidi celého světa.

Nesmrtelný revoluční život velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila je skutečným příkladem a učebnicí vlastenectví, která ukazuje, jak milovat zemi a lid. Byl skvělým ideologickým teoretikem, vynikajícím vůdcem a velitelem železné vůle, ale především skutečným vlastencem.Číst dál →

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k 8. sjezdu Korejské strany práce

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche přijaly s nadšením povzbudivé zprávy o proběhlém 8. sjezdu slavné Korejské strany práce.

Jednání sjezdu realisticky zhodnotilo plnění pětiletého plánu 2016-2020, k jehož uskutečňování docházelo v mimořádně obtížném období protiprávní a nelidské blokády a výhrůžek ze strany imperialistů a jejich posluhovačů a v posledním roce též v podmínkách světové zdravotní krize, vyžadující rozhodný boj nejen proti imperialismu, ale též proti zhoubné pandemii.Číst dál →