Skip to content

Pektusan

Recepce ke Dni zářící hvězdy čučche 109 (2020)

Praha, 13. února čučche 109 (2020) – Na velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v Praze se konala recepce ke Dni zářící hvězdy, 78. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Zúčastnil se předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche soudruh RSDr. Jozef Servista, který je zástupcem generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa, 1. místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche soudruh Lukáš Vrobel, členové organizací česko-korejského přátelství a další přátelé socialistické Koreje, generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruh RSDr. Jiří Vábr, předseda Ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy a 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky soudruh JUDr. Vojtěch Filip, 1. místopředseda ÚV KSČM soudruh Petr Šimůnek, místopředseda ÚV KSČM a poslanec PS PČR soudruh JUDr. Stanislav Grospič, předsedkyně Ústřední revizní komise KSČM a poslankyně PS PČR soudružka Ing. Marie Pěnčíková, tisková mluvčí KSČM soudružka MgA. Helena Grofová, funkcionáři a členové Komunistické strany Československa a Komunistické strany Čech a Moravy, ředitelka odboru států Asie a Pacifiku Ministerstva zahraničních věcí České republiky PhDr. Eliška Žigová a další pozvaní hosté.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni zářící hvězdy

Vážený súdruh

Kim Čong Un

predseda Kórejskej strany práce

predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky

vrchný veliteľ ozbrojených síl Kórejskej ľudovodemokratickej republiky

Pchjongjang

 

Vážený súdruh Kim Čong Un!

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan Vám a Vášmu ľudu srdečne blahoželá ku Dňu žiariacej hviezdy – 78. výročiu narodenia veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila.Číst dál →

Seminář „Význam korejské revoluce pro mezinárodní pokrokové hnutí“

Praha, 9. 2. čučche 109 (2020) – V Praze se 8. února uskutečnil seminář „Význam korejské revoluce pro mezinárodní pokrokové hnutí“, pořádaný Společností česko-korejského přátelství Pektusan a Českou skupinou pro studium a uskutečnění myšlenky čučche u příležitosti Dne zářící hvězdy, výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Zúčastnili se přátelé Koreje z České a Slovenské republiky, mezi nimi držitelé Řádu přátelství Korejské lidově demokratické republiky soudruh Jozef Servista, soudruh Jan Langer, soudružka Nataša Weberová a soudruh Lukáš Vrobel a generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruh Jiří Vábr. Přítomen byl třetí tajemník velvyslanectví KLDR soudruh Ri Kjong Son.Číst dál →

Projev soudruha Alexandra Velitše na semináři „Význam korejské revoluce pro mezinárodní pokrokové hnutí“ 8. 2. 2020

     Vážené súdružky, vážení súdruhovia, milí priatelia KĽDR,

     náš seminár nesie názov „Význam kórejskej revolúcie pre pokrokové hnutie“. Túto problematiku je potrebné riešiť, pretože pokrokové hnutie sveta je momentálne v troskách a mladí ľudia majú vymyté mozgy buržoáznou malomeštiackou kultúrou, pričom začína u nich absentovať zdravý rozum, myslia si, akí sú slobodní a na druhej strane sa nechajú strhnúť davovou psychózou rôznych mimovládnych organizácií. Toto v Kórei nenájdeme.

     Väčšina mladých ľudí u nás je ohlúpnutá buď liberálnymi myšlienkami, mysliac si, že majú na všetko právo a že to, čo povedia, musí každý rešpektovať; alebo naopak extrémne nacionalistickými myšlienkami, pri ktorých dávajú všetko zlo v spoločnosti za vinu príslušníkom nejakých menšín, čo tiež samozrejme nie je úplne tak. Číst dál →

Koreferát soudruha Lukáše Vrobela na semináři „Význam korejské revoluce pro mezinárodní pokrokové hnutí“ 8. 2. 2020

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

letošní Den zářící hvězdy, výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, si připomínáme v obtížném období mezinárodního pokrokového hnutí i v těžké době pro korejskou revoluci, ohrožovanou dnes nejen sankcemi, blokádou a vydíráním ze strany reakčních nepřátelských sil v čele s imperialisty USA, nejen nepřízní počasí spjatou s globálními klimatickými změnami, ale dnes i hrozbou smrtelného koronaviru ze sousední Číny.

Socialistická Korea dnes bojuje současně proti hrozbě vojenské, ideologické, ale i proti hrozbám přírodním, od sucha přes tajfuny až po virová onemocnění, v míře za poslední desítky let nebývalé. Všech těchto nebezpečí si je dobře vědoma a pod vedením slavné Korejské strany práce je jistě překoná.Číst dál →

Úvodní referát soudruha Jozefa Servisty na semináři ke Dni zářící hvězdy 8. 2. 2020

Vážené soudružky, vážení soudruzi, sympatizanti, přátelé KLDR!

Dovolte mi, abych Vás, všechny přítomné, kteří jste přijali pozvání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, na dnešním semináři přivítal.

Rád mezi námi vítám zástupce velvyslanectví KLDR soudruha Ri Kjong Sona, třetího tajemníka ambasády.

Chtěl bych uvést, že činnost Pektusanu nechceme odvíjet pouze od jednání výboru v kanceláři. Přemýšlíme o tom, jak dále, mimo besed, rozšířit informovanost o KLDR, životě jejího lidu, směrem k naší veřejnosti.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 72 letům Korejské lidové armády

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

blahopřejeme Vám, dále vojákům Korejské lidové armády i všemu lidu Korejské lidově demokratické republiky, k 72. výročí založení Korejské lidové armády.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI na podporu závěrů 5. pléna 7. ÚV KSP

Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!
Výbor naší společnosti na svém jednání dne 7. 1. 2020 podrobně projednal dokumenty z 5. plenárního zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.
Oceňujeme komplexní pohled na danou situaci v KLDR a hodnocení mezinárodních vztahů. Jsme plně solidární s řešením současných problémů, ke kterému přistoupila Vaše strana.
Odsuzujeme imperialistické plány, zejména USA, jejichž dlouhodobé embargo podporované OSN je hlavní příčinou problémů, které musí Vaše země řešit.

Číst dál →

Přednáška o KLDR v Praze-Vršovicích

Praha, 8. ledna čučche 109 (2020) – V prostorách Obvodního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Praha 10 ve Vršovicích se 7. ledna uskutečnila přednáška prvního místopředsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche soudruha Lukáše Vrobela o Korejské lidově demokratické republice.

Základem přednášky, pořádané Komisí mládeže Krajského výboru Komunistické strany Čech a Moravy Praha, byla komentovaná prezentace fotografií ze tří návštěv soudruha Vrobela v KLDR v letech 2017-2019. Přítomen byl také místopředseda Společnosti Pektusan soudruh Alexander Velitš, který navštívil KLDR dvakrát. Účastníci měli možnost prohlédnout si noviny, časopisy a další publikace ze socialistické Koreje v korejštině, angličtině a ruštině.Číst dál →

Novoroční blahopřání soudruhu KIM ČONG UNOVI

Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu nejvyšší představiteli KLDR,
dovolte nám, Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, popřát Vám u vstupu do roku 2020 hlavně zdraví, a především sílu k úspěšné realizaci výstavby socialismu ve Vaší krásné a milované vlasti.
Vaše země a Korejská strana práce před sebou neměla nikdy malé cíle a musela překonávat v různých obdobích velice těžké a náročné překážky. Museli jste vždy čelit nepřátelství ze strany imperialistů. Nejinak tomu je i v současné době, plné zlosti a jejich nenávisti jak proti Vám, soudruhu maršále, tak vůči Vaší zemi. Je jim trnem v oku úspěšné budování socialismu a zvyšování standardu vašeho lidu.Číst dál →

BLAHOPŘÁNÍ K NOVÉMU ROKU ČUČCHE 109 (2020)

SPOLEČNOST ČESKO-KOREJSKÉHO PŘÁTELSTVÍ PEKTUSAN
A
VELVYSLANECTVÍ KOREJSKÉ LIDOVĚ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY V ČESKÉ REPUBLICE

 

Vážené soudružky, vážení soudruzi,
dovolujeme si Vám, členům Pektusanu, přátelům KLDR, popřát u příležitosti nového roku 2020 radost, úspěchy, pevný krok, zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Ať se Vám v novém roce všechno vydaří.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k výročí zvolení vrchním velitelem lidové armády

Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si dne 30. prosince 2019 s úctou připomínají 8. výročí Vašeho zvolení vrchním velitelem Korejské lidové armády.

Pokračujete tak v rozvíjení velkého díla nesmrtelného vůdce Kim Ir Sena a velkého vůdce Kim Čong Ila při budování a soustavném zkvalitňování bojové síly a obranyschopnosti ozbrojených sil KLDR, které jsou dnes zárukou nepřemožitelnosti hrdinného korejského lidu při mírovém rozvoji socialismu v jeho krásné vlasti. V každodenní těsné spolupráci vojenských útvarů a složek s občanskými orgány a organizacemi se vytváří pevná jednota lidu  celé země a jeho rozhodné odhodlání ubránit rodnou vlast před všemi úklady a útoky světového imperialismu v čele s USA.Číst dál →

Dopis súdruhovi KIM ČONG UNOVI k 28. výročiu zvolenia súdruha KIM ČONG ILA vrchným veliteľom Kórejskej ľudovej armády

Vážený súdruh

Kim Čong Un

predseda Kórejskej strany práce

predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky

vrchný veliteľ ozbrojených síl Kórejskej ľudovodemokratickej republiky

Pchjongjang

 

Vážený súdruh Kim Čong Un!

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan a Česká skupina pre štúdium a uskutočnenie myšlienky čučche si dnes, 24. decembra 2019, pripomína 28. výročie zvolenia veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila vrchným veliteľom Kórejskej ľudovej armády.

Vďaka jeho energickému vedeniu ľudovej armády a aplikácii politiky songun sa Kórejskej ľudovodemokratickej republike podarilo posilniť svoju pozíciu rozvinutím ozbrojeného potenciálu krajiny a uhájiť tak vec socializmu pre ďalšie generácie.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 8. výročí úmrtí soudruha KIM ČONG ILA

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si s hlubokým zármutkem v těchto dnech připomínají 8. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.Číst dál →

Prohlášení na podporu stanoviska KLDR k provokacím amerických imperialistů a jejich jihokorejských vazalů

Praha, 15. listopadu čučche 108 (2019) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche vyjadřují podporu prohlášení mluvčího Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky z 13. listopadu t. r., zásadně odsuzujícímu nová provokační vojenská cvičení amerických imperialistů v okupované jižní Koreji.

Hrdinná Korejská lidově demokratická republika znovu prokazuje, že je silným nezávislým socialistickým státem a nenechá se zastrašit žádnými výhrůžkami a tlakem. Američtí imperialisté nedodržují závazky vyjednané na setkání nejvyšších představitelů USA a KLDR, opakovaně se dopouštějí nepřátelských akcí a trvají na nespravedlivé a nezákonné hospodářské blokádě a jednostranném odzbrojení lidové Koreje. Je zjevné, že chtějí učinit z osvobozené severní poloviny Koreje svou kolonii a z jejího lidu své otroky.Číst dál →

Prohlášení k zařazení KLDR do americké „Zprávy o terorismu“

Praha, 6. listopadu čučche 108 (2019) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche vyjadřují rozhodnou podporu prohlášení tiskového mluvčího Ministerstva zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky z 5. listopadu t. r., odmítajícímu zařazení KLDR do „Zprávy o terorismu podle zemí za rok 2018“ Ministerstva zahraničí USA.

Socialistická Korea rozhodně odmítá všechny formy terorismu. V mezinárodní politice od svého vzniku prosazuje nezávislost a mírovou spolupráci. Díky zajištění jednomyslné jednoty lidu a rozhodné obrany socialismu neexistují ani uvnitř republiky teroristické hrozby, postrach obyvatelstva kapitalistických zemí.

Číst dál →

KLDR má plné právo na vlastní sebeurčení

Rozhovor Haló novin s Jozefem Servistou, předsedou společnosti Pektusan

 

Protože vaše společnost Pektusan není až tak známa, řekněte nám, prosím, kdy a kým byla společnost založena a za jakým účelem?

Jsme Češi a Slováci, kteří mají velmi přátelský vztah ke Korejské lidově demokratické republice a jejímu lidu. Jsme především společenská organizace. Zajímáme se o její kulturu, společensko-sociální procesy, zajímají nás otázky, jak se vypořádávají s ekonomickými problémy, politickými a ideovými otázkami. Společnosti, jako je naše Společnost česko-korejského přátelství Pektusan, působí dokonce ve 140 zemích světa a kupodivu jedna z těch nejsilnějších ve Velké Británii.Číst dál →

Mezinárodní elektronický seminář k 25 letům díla „Socialismus je věda“

Stockholm, 1. listopadu čučche 108 (2019) – 1. listopadu před 25 lety bylo v novinách Rodong sinmun (Noviny práce) vydáno monumentální dílo soudruha Kim Čong Ila „Socialismus je věda“.

V této práci objasňuje Kim Čong Il základy, na kterých spočívá korejský socialismus, a analyzuje příčiny selhání jiných socialistických států. Práce zdůrazňuje perspektivu zaměřenou na člověka, která je zásadní pro myšlenku čučche, kde základem jsou sociální a tvůrčí schopnosti člověka. Práce také zdůrazňuje význam ideologické jednoty, kolektivního úsilí a silného vztahu mezi vedením strany a lidem. Ve své práci soudruh Kim Čong Il odsuzuje ty, kdo pokřivili a zneužili socialismus pro své vlastní zájmy, a tím jej materiálně i ideologicky poškodili.Číst dál →

Vědeckost a pravdivost socialistické teorie čučche

Příspěvek k mezinárodnímu elektronickému semináři u příležitosti 25. výročí vydání práce velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila „Socialismus je věda“

 

Před 25 lety, 1. listopadu 1994, zveřejnil velký vůdce soudruh Kim Čong Il svou zásadní práci „Socialismus je věda“. Jejím vydáním přispěl k obhajobě velké věci socialismu ve velmi obtížném období mezinárodního revolučního hnutí, nedlouho po obnově kapitalismu v někdejších Sovětském svazu a většině socialistických zemí, a jen několik měsíců po úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, který přivedl korejskou revoluci k vítězství nad japonskými okupanty i barbarskou agresí amerických imperialistů a jejich vazalů a po téměř půl století stál v čele socialistické Koreje, která se pod jeho vedením pozvedla z popela v nejskvělejší zemi vládnoucího pracujícího lidu.Číst dál →