Skip to content

Pektusan

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 74. výročí založení Korejské strany práce

Vážený súdruh
Kim Čong Un
predseda Kórejskej strany práce
predseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR
vrchný veliteľ ozbrojených síl KĽDR
Pchjongjang

Vážený súdruh Kim Čong Un,
dovoľte, aby sme Vám čo najsrdečnejšie zablahoželali k nadchádzajúcemu 74. výročiu založenia Kórejskej strany práce, ktoré bolo významným medzníkom v slávnych dejinách kórejskej revolúcie.
História Vašej strany, ktorú založil veľký vodca súdruh Kim Ir Sen, je písaná zlatým písmom a pod jej vedením dosiahol kórejský ľud znamenité úspechy pri výstavbe socialistickej vlasti.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 22. výročí zvolení soudruha KIM ČONG ILA generálním tajemníkem KSP

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

Pchjongjang  

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

dovolte, abychom Vám jménem Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan vyslovili u příležitosti 22. výročí zvolení velkého vůdce a věčného generálního tajemníka Korejské strany práce soudruha Kim Čong Ila do čela strany hold a uznání za to, že pokračujete v započaté cestě budování socialismu pro blaho korejského lidu, zajišťujete jeho bezpečnost a dále rozvíjíte Vaši kvetoucí krásnou socialistickou zemi.Číst dál →

Projev místopředsedy Společnosti Pektusan na semináři v Sofii

Projev místopředsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha Alexandra Velitše na Evropském semináři o myšlence čučche v Sofii, 14. září čučche 108 (2019)

 

Vážené súdružky, vážení súdruhovia,

pred pár dňami sme oslávili 71 rokov od vzniku Kórejskej ľudovodemokratickej republiky. Som veľmi rád, že takto pred rokom som mohol navštíviť KĽDR a zúčastniť sa krásnych a veľkolepých osláv 70. výročia vzniku Republiky.

Vznik Kórejskej ľudovodemokratickej republiky pred 71 rokmi bol zavŕšením viac ako 20-ročného boja kórejského ľudu na čele s veľkým vodcom súdruhom Kim Ir Senom proti japonským okupantom. KĽDR tak konečne dosiahla ozajstnú nezávislosť.Číst dál →

Uskutočnil sa Európsky seminár o myšlienke čučche

Bratislava, 17. septembra čučche 108 (2019) – V Sofii, hlavnom meste Bulharskej republiky, sa v dňoch 14. – 15. septembra 2019 uskutočnil Európsky seminár o myšlienke čučche, na tému Nezávislosť, suverenita a medzinárodná spolupráca.

Prítomní boli delegáti z množstva európskych krajín vrátane podpredsedu Spoločnosti česko-kórejského priateľstva súdruha Alexandra Velitša.Číst dál →

Recepce k 71. výročí vzniku KLDR

Praha, 8. září čučche 108 (2019) – Ve čtvrtek 5. září pořádalo velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v Praze recepci k 71. výročí vzniku republiky (9. 9. čučche 37 /1948/). Přítomen byl chargé d’affaires ad interim  soudruh Kim Čchon Se, personál velvyslanectví, občané KLDR pobývající toho času v ČR, členové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche v čele s předsedou soudruhem Jozefem Servistou a další hosté z České a Slovenské republiky, mezi nimi osobnosti se zásluhami o rozvoj česko(slovensko)-korejského přátelství a držitelé Řádu přátelství I. a II. stupně.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni songunu

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si v těchto dnech připomínají významné 59. výročí zahájení songunského vedení velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 74. výročí osvobození Koreje

Vážený súdruh

Kim Čong Un

predseda Kórejskej strany práce

predseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR

vrchný veliteľ ozbrojených síl KĽDR

Pchjongjang

 

 

Vážený súdruh Kim Čong Un,

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan a Česká skupina pre štúdium a realizáciu myšlienky čučche Vám zasiela pozdravný dopis k výročiu oslobodenia Kórey spod fašistickej okupácie.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce

Vážený soudruh 

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

přijměte prosím pozdravný dopis Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, který Vám zasíláme u příležitosti Dne vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce hrdinného korejského lidu proti imperialistické agresi.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k Měsíci solidarity s bojem proti imperialismu

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

Společnost česko-korejského přátelství – Pektusan Vám zasílá pozdravný dopis k probíhajícímu „Měsíci solidarity s bojem proti imperialismu“.Číst dál →

Pietny akt k výročiu úmrtia súdruha KIM IR SENA

Praha, 8. júla čučche 108 (2019) – Na veľvyslanectve Kórejskej ľudovodemokratickej republiky v Prahe sa v pondelok 8. júla uskutočnil pietny akt k 25. výročiu úmrtia večného prezidenta KĽDR súdruha Kim Ir Sena.

Prítomní boli členovia a funkcionári Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan a Českej skupiny pre štúdium a uskutočnenie myšlienky čučche na čele s predsedom súdruhom RSDr. Jozefom Servistom, priatelia KĽDR z Českej republiky a členovia diplomatického zboru KĽDR.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 25. výročí úmrtí soudruha KIM IR SENA

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si dne 8. 7. 2019 pietním aktem připomene dvaceti pěti let od úmrtí velkého člověka, politika, věčného prezidenta KLDR, který se zapsal zlatým písmem nejen do historie Vaší země, hrdinné KLDR, ale do historie celého mezinárodního komunistického a dělnického hnutí.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k výročí zahájení práce soudruha KIM ČONG ILA na ÚV KSP

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan zasílá pozdravný dopis k 55. výročí zahájení práce věčného generálního tajemníka Korejské strany práce soudruha Kim Čong Ila na Ústředním výboru Korejské strany práce.Číst dál →

Jednalo 17. plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

 

Praha, 9. června čučche 108 (2019) – 17. plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan jednalo v sobotu 8. června čučche 108 (2019) v Praze.

Přítomni byli členové a sympatizanti Společnosti Pektusan z České a Slovenské republiky, mezi nimi nositelé vyznamenání Korejské lidově demokratické republiky – Řádu přátelství I. a II. stupně a osobnosti spjaté s dějinami přátelství Československé socialistické republiky a Korejské lidově demokratické republiky, mezi nimi soudruh RSDr. Miloš Jakeš (*1922), generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa v letech 1987-1989, a soudruh plukovník Doc. Ing. Antonín Malach, CSc. (*1926), účastník první československé mise v Dozorčí komisi neutrálních států v Koreji v letech 1953 – 1954. Oba veteráni se setkali s velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem.

Úvodu jednání byli přítomni rada velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky a chargé d´affaires ad interim soudruh Ing. Kim Čchon Se a III. tajemník velvyslanectví soudruh Ri Kjong Son.

Číst dál →

PROHLÁŠENÍ 17. PLÉNA SPOLEČNOSTI ČESKO-KOREJSKÉHO PŘÁTELSTVÍ PEKTUSAN

Praha, 8. června čučche 108 (2019) – Členové a hosté 17. pléna Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan si připomněli 20. výročí dne, kdy byla tato společnost zaregistrována jako občanské sdružení. Členové Společnosti usilují o navázání a prohlubování přátelských vztahů mezi lidem České republiky a Korejské lidově demokratické republiky ve všech oblastech života obou zemí. Napomáhají rozvoji kulturních, hospodářských a politických česko-korejských styků. Důrazně vystupují proti všem snahám zdiskreditovat KLDR a proti politickému zkreslování historie a zejména současného života v této zemi.Číst dál →

Vyšel občasník PEKTUSAN

Praha, 8. června čučche 108 (2019) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan vydala nové číslo svého časopisu, občasníku „Pektusan“, věnované 25. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a 20. výročí registrace Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan jako občanského sdružení.

Nesmrtelné dílo velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena připomíná citace ze stati „Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen je věčným vůdcem naší strany a lidu“, napsané váženým nejvyšším vůdcem soudruhem Kim Čong Unem u příležitosti 100. výročí narození věčného prezidenta.

Po stručné informaci o dějinách Společnosti Pektusan následuje výtah z projevu váženého soudruha nejvyššího vůdce na 1. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění 12. 4. čučche 108 (2019).

Připomenuty jsou některé významné události, ke kterým došlo v KLDR v lednu až květnu letošního roku.

Časopis pokračuje informací o návštěvě naší delegace v KLDR v dubnu tohoto roku a vyznamenání 1. místopředsedy Řádem přátelství II. stupně. Zakončen je několika fotografiemi Korejské ústřední tiskové agentury, ukazujícími rozvoj mocné a nezávislé socialistické Koreje.Číst dál →

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k 1. výročí summitu KLDR – USA

Praha, 3. června čučche 108 (2019) – V souvislosti s blížícím se 1. výročím summitu KLDR – USA a přijetí společného prohlášení předsedy Kim Čong Una a prezidenta Donalda J. Trumpa Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche se znepokojením sledují intriky reakčních sil, zaměřené proti Korejské lidově demokratické republice a proti duchu společného prohlášení obou nejvyšších představitelů z 12. června 2018.Číst dál →

Posledná rozlúčka so súdruhom Kafkom

Praha, 3. mája čučche 108 (2019) – V obradnej sieni krematória Strašnice sa 3. mája 2019 uskutočnila posledná rozlúčka so súdruhom RSDr. Jaroslavom Kafkom, bývalým predsedom a čestným predsedom Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan a dlhoročným priateľom KĽDR.

Na poslednej rozlúčke boli prítomní rodinní príslušníci, známi a priatelia súdruha Kafku; za Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan predseda súdruh Jozef Servista, podpredseda súdruh Alexander Velitš a členovia výboru súdruhovia Ivan Pekař, Vilém Danda a Pavel Rejf. Prítomní tiež boli zástupcovia veľvyslanectva Kórejskej ľudovodemokratickej republiky v Českej republike.Číst dál →

Další doručené kondolence k úmrtí soudruha Jaroslava Kafky

Praha, 3. května čučche 108 (2019) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche děkuje za doručená vyjádření upřímné soustrasti s úmrtím čestného předsedy a bývalého předsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha RSDr. Jaroslava Kafky (27. 3. 1943 – 25. 4. 2019). Zveřejňujeme další doručené kondolence (1. část zde).

*

Praha, 27. dubna čučche 108 (2019) – Velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v České republice vyjadřuje upřímnou soustrast k úmrtí soudruha Jaroslava Kafky.

Jsme v této těžké chvíli s Vámi. Soudruh Jaroslav Kafka jako čestný předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche se aktivně podílel na rozvoji přátelských vztahů mezi lidmi obou našich zemí.

Velvyslanectví KLDR ještě jednou vyjadřuje upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku.Číst dál →