Skip to content

Pektusan

Prohlášení proti dalším sankcím RB OSN a štvavé kampani proti KLDR

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan rozhodně odsuzuje neustále stupňované sankce Rady bezpečnosti OSN proti Korejské lidově demokratické republice, zaměřené na zničení jejího socialistického systému, nezávislosti a samostatné státní existence.

RB OSN dlouhodobě jedná jako loutka imperialistů USA, bezohledně usilujících o světovládu a tvrdě utlačujících většinu národů světa.

Opakované jednomyslné schválení sankcí RB OSN je zvláště zarážející ze strany států, které samy čelí výhrůžkám USA za pokusy o samostatnou politiku. Ruská federace je vystavena sankcím USA a jejich vazalů včetně Evropské unie, přesto sama opakovaně schvaluje podobné kroky proti lidové Koreji. Vlády Ruska a Číny dávají znovu najevo, že je jim bližší gangsterský imperialismus USA než nezávislý stát usilující o mír, globální nezávislost a společenský pokrok.Číst dál →

Zemřel soudruh Jiří Jeřábek

Ve čtvrtek 31. srpna 2017 náhle zemřel ve věku 76 let člen Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

soudruh

Ing. RSDr. Jiří Jeřábek.

 

Poslední rozloučení se koná v pondělí 11. září 2017 ve 12.15 hodin v obřadní síni krematoria v Praze – Motole.

 

Nezapomeneme na jeho dlouholetou obětavou práci pro komunistické hnutí a česko-korejské přátelství.

 

Čest jeho památce!

Číst dál →

Návštěva a vyznamenání prvního místopředsedy česko-korejského přátelství v KLDR

 

Praha, 21. srpna čučche 106 (2017) – První místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruh RSDr. Jozef Servista navštívil ve dnech 11. – 18. srpna 2017 Korejskou lidově demokratickou republiku, aby se zúčastnil pátého mezinárodního setkání „Sláva velkému pektusanskému národu“ – Festivalu 2017 ke chvále velkých osob hory Pektu. Přítomno bylo více než tisíc delegátů z přibližně 90 států všech kontinentů světa.Číst dál →

Pozdrav východu slnka na hore Pektu

Samčijon, 14. augusta čučche 106 (2017) (KCNA) – Odštartoval 5. medzinárodný festival na chválu veľkých osôb hory Pektu.

Festival je medzinárodným stretnutím, ktoré dynamicky povzbudzuje boj pokrokového ľudu celého sveta za dodanie lesku revolučným dráham a zásluhám prezidenta Kim Ir Sena a vodcu Kim Čong Ila, prechovávanie vysokej úcty váženému najvyššiemu vodcovi Kim Čong Unovi ako slnku 21. storočia a budovanie spravodlivého, pokojného a sviežeho sveta.

Stretnutie pozdravu slnka sa konalo na vrchole hory Pektu v pondelok.Číst dál →

První místopředseda Společnosti Pektusan na návštěvě KLDR

 

Pchjongjang, 11. srpna čučche 106 (2017) – Do KLDR přicestovalo mnoho zahraničních hostů, aby se účastnili 5. mezinárodního festivalu ke chvále velkých osob hory Pektu. Je mezi nimi i soudruh RSDr. Jozef Servista, první místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, zastupující generální tajemník ÚV KSČ a předseda Přípravného výboru České republiky pro Shromáždění 2017 – Chvála velkých osob hory Pektu.Číst dál →

95 let soudruha Miloše Jakeše

Praha, 10. srpna čučche 106 (2017) – V sobotu 12. srpna 2017 se dožívá významného životního jubilea 95 let velký přítel Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Miloš Jakeš, aktivní účastník činnosti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.Číst dál →

Rozhodně odmítáme sankce RB OSN proti KLDR!

Praha, 7. srpna čučche 106 (2017) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan rozhodně odmítá sankce Rady bezpečnosti OSN proti Korejské lidově demokratické republice, přijaté 5. srpna t.r.

Sankce RB OSN jsou vážným porušením práva KLDR na sebeobranu a aktem hospodářské války proti lidové Koreji. Rada se opět chová jako loutka imperialismu USA, nejhoršího agresora a paliče války. Příznačné je, že mezi patnácti státy zastoupenými v Radě, které jednomyslně odhlasovaly sankce proti mírumilovné Koreji, je i zfašizovaná Ukrajina, zmítaná občanskou válkou a hrozivou sociální situací, masakrující vlastní občany a stojící v čele válečného štvaní a zbrojení ve prospěch imperialismu USA.Číst dál →

V Praze 3 proběhla beseda o KLDR

 

Praha, 13. července čučche 106 (2017) – V Praha 3 na Žižkově proběhla ve čtvrtek 13. července beseda se soudruhem Lukášem Vrobelem, místopředsedou Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a členem Výkonného výboru Krajského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Praze a Obvodního výboru KSČM Praha 1, pořádaná Obvodním výborem KSČM Praha 3.Číst dál →

Zástupca Spoločnosti česko-kórejského priateľstva vystúpil na proteste proti NATO

V piatok 30. júna čučche 106 (2017) sa v Bratislave pred budovou ministerstva obrany na Kutuzovovej ulici uskutočnil protest proti prechodom amerických konvojov územím Slovenskej republiky. Zúčastnili sa ho zástupcovia Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan, Slovensko-ruskej spoločnosti, Frontu ľavicovej mládeže, Komunistickej strany Slovenska a ďalších organizácií, ako aj bezpartajní pokrokovo zmýšľajúci ľudia.Číst dál →

Občania Vrbna pod Pradědem sa dozvedeli pravdu o KĽDR

V piatok 23. júna čučche 106 (2017) sa v meste Vrbno pod Pradědem uskutočnila prednáška pod názvom KĽDR v súvislostiach.

Na prednáške odzneli informácie o ceste delegácie Spoločnosti česko-kórejského priateľstva do KĽDR v apríli 2017 a bolo odprezentovaných vyše 200 fotografií. Po prezentácii nasledovala diskusia. Divákom boli rozdané propagačné materiály Spoločnosti česko-kórejského priateľstva PEKTUSAN.Číst dál →

15. plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

V sobotu 17. června čučche 106 (2017) se uskutečnilo 15. plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan. Jednání, zahájené státními hymnami Československa a KLDR, řídil místopředseda soudruh Jozef Servista, který přivítal účastníky, mezi nimi radu velvyslanectví KLDR v ČR soudruha Kim Čchon Se, III. tajemníka velvyslanectví soudruha Ma Čchol Chuna, čestného předsedu Společnosti soudruha Jiřího Jarku, členy výboru a bývalého generálního tajemníka Komunistické strany Československa soudruha Miloše Jakeše. Omluvil velvyslance KLDR soudruha Kim Pchjong Ila z důvodu jeho pobytu v KLDR, dále ze zdravotních důvodů předsedu Společnosti soudruha Jaroslava Kafku.Číst dál →

Rezoluce pléna Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

 

Členové a sympatizanti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan se setkali, aby zhodnotili svou činnost v uplynulém roce, schválili zaměření činnosti pro příští období, provedli změnu stanov a volby orgánů.

Rok čučche 106 (2017) je významný pro KLDR a celý svět nejen z hlediska velkých historických výročí, ale i vyhrocené a nebezpečné aktuální situace a vážných hrozeb pro brzkou budoucnost. V tomto roce si připomínáme 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, která umožnila vítězství pracujícího lidu na šestině světa a stala se mocným podnětem pro rozvoj světového revolučního hnutí, včetně národně osvobozeneckého hnutí v Koreji, okupované militaristickým Japonskem. Nedlouho po Říjnové revoluci se ve svém dětském věku do tohoto hnutí zapojil věčný prezident soudruh Kim Ir Sen, jehož 105. výročí narození jsme si připomněli letošního 15. dubna. Před 80 lety stál u zrodu Korejské lidové revoluční armády, která za pomoci Rudé armády osvobodila v r. 1945 severní část Koreje od japonských okupantů, čímž byly vytvořeny podmínky pro vznik Korejské lidově demokratické republiky. S revolučním vedením generalissima Kim Ir Sena v čele slavné Korejské strany práce je spjato vítězství nad imperialistickými interventy ve Vlastenecké osvobozenecké válce, vybudování socialismu v osvobozené severní části KLDR i jeho udržení v obtížné situaci po kontrarevolučních převratech ve většině států někdejšího socialistického tábora.Číst dál →

Uskutočnia sa prednášky o KĽDR

Cestovateľská beseda v Brne

Klub absolventov Vás srdečne pozýva na cestovateľskú besedu.

Alexander Velitš, člen ÚV Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan, sa s hosťami podelí o svoje čerstvé zážitky z návštevy Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.

Príďte sa pozrieť na fotografie z nedávnej návštevy KĽDR a dozvedieť sa, ako ľudia v tejto krajine žijú, pracujú a radujú sa.

Beseda sa uskutoční v sobotu 10. 06. 2017 od 12:00 v budove Mestského výboru KSČM na Křenovej 67 v Brne.


KLDR v souvislostech

V pátek 23. 06. 201717:00 hod. se uskuteční v kulturně-vzdělávacím středisku ve Vrbně pod Pradědem přednáška pod názvem „KLDR v souvislostech“.


KĽDR na vlastné oči

OV KSČM Praha 3 pozýva na besedu s Lukášom Vrobelom o jeho nedávnej návšteve Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.

Beseda sa uskutoční vo štvrtok 13. 07. 2017 od 17:00 v zasadacej miestnosti OV KSČM Praha 3, Baranova 11.

Vstup na všetky besedy je bezplatný.

VŘSR pokračuje korejskou revolucí dodnes

Projev soudruha Lukáše Vrobela na 41. pražské teoreticko-politické konferenci ke 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v Praze dne 13. května 2017

 

Soudružky a soudruzi,

vítězství Velké říjnové socialistické revoluce před 100 lety bylo mocným podnětem pro rozvoj revolučního hnutí v mnoha zemích světa. Proletářské revoluce v dalších zemích nebyly v té době úspěšné především z toho důvodu, že nebyly vedeny dostatečně organizovanými a uvědomělými předvoji. Kromě Mongolska se tak až do konce 2. světové války žádná země k budování socialismu nepřipojila.

Ačkoli dokonce i mnozí zastánci socialismu tvrdí, že myšlenky Říjnové revoluce a Leninův odkaz byly záhy po jeho smrti sovětským vedením a Kominternou opuštěny, fakta dokazují, že právě v období, kdy v čele SSSR stál J. V. Stalin, dosáhla socialistická revoluce největších úspěchů ve svých dějinách, ve vnitřní i vnější politice. Říjnová revoluce nebyla otázkou několika dní, nýbrž proces budování socialismu pokračoval a rozvíjel se úspěšně přinejmenším do Stalinovy smrti nebo zlomového XX. sjezdu KSSS, který zasadil těžkou ránu světovému revolučnímu hnutí. Nejenže jej ideologicky podryl, zbavil jej sebedůvěry a vystavil kolísání a pochybnostem, ale otevřel i cestu k liberalizaci v ekonomice, tržním reformám a postupnému návratu ke kapitalismu, dovršenému v éře tzv. přestavby nejhanebnějšího zrádce Gorbačova, odchovance Chruščovova a Brežněvova revizionistického aparátu.Číst dál →

Ulice Pchjongjangu

P1080380

 

Na této stránce jsou umístěny fotografie z ulic Pchjongjangu, pořízené delegací Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan ve dnech 14. – 20. dubna 2017. Hlavní navštívené lokality a objekty jsou popsány a vyfotografovány na samostatných stránkách (záložka v hlavní nabídce a pravá nabídka „Delegace 2017“, případně na stránce „Fotogalerie“), na této stránce se tedy nacházejí snímky nespadající do výše uvedených kategorií.Číst dál →