Skip to content

Pektusan

Prohlášení na podporu stanoviska KLDR k provokacím amerických imperialistů a jejich jihokorejských vazalů

Praha, 15. listopadu čučche 108 (2019) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche vyjadřují podporu prohlášení mluvčího Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky z 13. listopadu t. r., zásadně odsuzujícímu nová provokační vojenská cvičení amerických imperialistů v okupované jižní Koreji.

Hrdinná Korejská lidově demokratická republika znovu prokazuje, že je silným nezávislým socialistickým státem a nenechá se zastrašit žádnými výhrůžkami a tlakem. Američtí imperialisté nedodržují závazky vyjednané na setkání nejvyšších představitelů USA a KLDR, opakovaně se dopouštějí nepřátelských akcí a trvají na nespravedlivé a nezákonné hospodářské blokádě a jednostranném odzbrojení lidové Koreje. Je zjevné, že chtějí učinit z osvobozené severní poloviny Koreje svou kolonii a z jejího lidu své otroky.Číst dál →

Prohlášení k zařazení KLDR do americké „Zprávy o terorismu“

Praha, 6. listopadu čučche 108 (2019) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche vyjadřují rozhodnou podporu prohlášení tiskového mluvčího Ministerstva zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky z 5. listopadu t. r., odmítajícímu zařazení KLDR do „Zprávy o terorismu podle zemí za rok 2018“ Ministerstva zahraničí USA.

Socialistická Korea rozhodně odmítá všechny formy terorismu. V mezinárodní politice od svého vzniku prosazuje nezávislost a mírovou spolupráci. Díky zajištění jednomyslné jednoty lidu a rozhodné obrany socialismu neexistují ani uvnitř republiky teroristické hrozby, postrach obyvatelstva kapitalistických zemí.

Číst dál →

KLDR má plné právo na vlastní sebeurčení

Rozhovor Haló novin s Jozefem Servistou, předsedou společnosti Pektusan

 

Protože vaše společnost Pektusan není až tak známa, řekněte nám, prosím, kdy a kým byla společnost založena a za jakým účelem?

Jsme Češi a Slováci, kteří mají velmi přátelský vztah ke Korejské lidově demokratické republice a jejímu lidu. Jsme především společenská organizace. Zajímáme se o její kulturu, společensko-sociální procesy, zajímají nás otázky, jak se vypořádávají s ekonomickými problémy, politickými a ideovými otázkami. Společnosti, jako je naše Společnost česko-korejského přátelství Pektusan, působí dokonce ve 140 zemích světa a kupodivu jedna z těch nejsilnějších ve Velké Británii.Číst dál →

Mezinárodní elektronický seminář k 25 letům díla „Socialismus je věda“

Stockholm, 1. listopadu čučche 108 (2019) – 1. listopadu před 25 lety bylo v novinách Rodong sinmun (Noviny práce) vydáno monumentální dílo soudruha Kim Čong Ila „Socialismus je věda“.

V této práci objasňuje Kim Čong Il základy, na kterých spočívá korejský socialismus, a analyzuje příčiny selhání jiných socialistických států. Práce zdůrazňuje perspektivu zaměřenou na člověka, která je zásadní pro myšlenku čučche, kde základem jsou sociální a tvůrčí schopnosti člověka. Práce také zdůrazňuje význam ideologické jednoty, kolektivního úsilí a silného vztahu mezi vedením strany a lidem. Ve své práci soudruh Kim Čong Il odsuzuje ty, kdo pokřivili a zneužili socialismus pro své vlastní zájmy, a tím jej materiálně i ideologicky poškodili.Číst dál →

Vědeckost a pravdivost socialistické teorie čučche

Příspěvek k mezinárodnímu elektronickému semináři u příležitosti 25. výročí vydání práce velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila „Socialismus je věda“

 

Před 25 lety, 1. listopadu 1994, zveřejnil velký vůdce soudruh Kim Čong Il svou zásadní práci „Socialismus je věda“. Jejím vydáním přispěl k obhajobě velké věci socialismu ve velmi obtížném období mezinárodního revolučního hnutí, nedlouho po obnově kapitalismu v někdejších Sovětském svazu a většině socialistických zemí, a jen několik měsíců po úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, který přivedl korejskou revoluci k vítězství nad japonskými okupanty i barbarskou agresí amerických imperialistů a jejich vazalů a po téměř půl století stál v čele socialistické Koreje, která se pod jeho vedením pozvedla z popela v nejskvělejší zemi vládnoucího pracujícího lidu.Číst dál →

Představitelé Společnosti Pektusan se rozloučili s končícím velvyslancem KLDR

Praha, 25. října čučche 108 (2019) – Zástupci Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České myšlenky pro studium a uskutečnění myšlenky čučche navštívili velvyslance KLDR soudruha Kim Pchjong Ila na velvyslanectví v Praze v souvislosti s ukončením jeho mise v České republice. Setkání se uskutečnilo na pozvání soudruha velvyslance. Přítomen byl také rada velvyslanectví soudruh Kim Čchon Se.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 74. výročí založení Korejské strany práce

Vážený súdruh
Kim Čong Un
predseda Kórejskej strany práce
predseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR
vrchný veliteľ ozbrojených síl KĽDR
Pchjongjang

Vážený súdruh Kim Čong Un,
dovoľte, aby sme Vám čo najsrdečnejšie zablahoželali k nadchádzajúcemu 74. výročiu založenia Kórejskej strany práce, ktoré bolo významným medzníkom v slávnych dejinách kórejskej revolúcie.
História Vašej strany, ktorú založil veľký vodca súdruh Kim Ir Sen, je písaná zlatým písmom a pod jej vedením dosiahol kórejský ľud znamenité úspechy pri výstavbe socialistickej vlasti.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 22. výročí zvolení soudruha KIM ČONG ILA generálním tajemníkem KSP

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

Pchjongjang  

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

dovolte, abychom Vám jménem Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan vyslovili u příležitosti 22. výročí zvolení velkého vůdce a věčného generálního tajemníka Korejské strany práce soudruha Kim Čong Ila do čela strany hold a uznání za to, že pokračujete v započaté cestě budování socialismu pro blaho korejského lidu, zajišťujete jeho bezpečnost a dále rozvíjíte Vaši kvetoucí krásnou socialistickou zemi.Číst dál →

Projev místopředsedy Společnosti Pektusan na semináři v Sofii

Projev místopředsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha Alexandra Velitše na Evropském semináři o myšlence čučche v Sofii, 14. září čučche 108 (2019)

 

Vážené súdružky, vážení súdruhovia,

pred pár dňami sme oslávili 71 rokov od vzniku Kórejskej ľudovodemokratickej republiky. Som veľmi rád, že takto pred rokom som mohol navštíviť KĽDR a zúčastniť sa krásnych a veľkolepých osláv 70. výročia vzniku Republiky.

Vznik Kórejskej ľudovodemokratickej republiky pred 71 rokmi bol zavŕšením viac ako 20-ročného boja kórejského ľudu na čele s veľkým vodcom súdruhom Kim Ir Senom proti japonským okupantom. KĽDR tak konečne dosiahla ozajstnú nezávislosť.Číst dál →

Uskutočnil sa Európsky seminár o myšlienke čučche

Bratislava, 17. septembra čučche 108 (2019) – V Sofii, hlavnom meste Bulharskej republiky, sa v dňoch 14. – 15. septembra 2019 uskutočnil Európsky seminár o myšlienke čučche, na tému Nezávislosť, suverenita a medzinárodná spolupráca.

Prítomní boli delegáti z množstva európskych krajín vrátane podpredsedu Spoločnosti česko-kórejského priateľstva súdruha Alexandra Velitša.Číst dál →

Recepce k 71. výročí vzniku KLDR

Praha, 8. září čučche 108 (2019) – Ve čtvrtek 5. září pořádalo velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v Praze recepci k 71. výročí vzniku republiky (9. 9. čučche 37 /1948/). Přítomen byl chargé d’affaires ad interim  soudruh Kim Čchon Se, personál velvyslanectví, občané KLDR pobývající toho času v ČR, členové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche v čele s předsedou soudruhem Jozefem Servistou a další hosté z České a Slovenské republiky, mezi nimi osobnosti se zásluhami o rozvoj česko(slovensko)-korejského přátelství a držitelé Řádu přátelství I. a II. stupně.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni songunu

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si v těchto dnech připomínají významné 59. výročí zahájení songunského vedení velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 74. výročí osvobození Koreje

Vážený súdruh

Kim Čong Un

predseda Kórejskej strany práce

predseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR

vrchný veliteľ ozbrojených síl KĽDR

Pchjongjang

 

 

Vážený súdruh Kim Čong Un,

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan a Česká skupina pre štúdium a realizáciu myšlienky čučche Vám zasiela pozdravný dopis k výročiu oslobodenia Kórey spod fašistickej okupácie.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce

Vážený soudruh 

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

přijměte prosím pozdravný dopis Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, který Vám zasíláme u příležitosti Dne vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce hrdinného korejského lidu proti imperialistické agresi.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k Měsíci solidarity s bojem proti imperialismu

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

Společnost česko-korejského přátelství – Pektusan Vám zasílá pozdravný dopis k probíhajícímu „Měsíci solidarity s bojem proti imperialismu“.Číst dál →

Pietny akt k výročiu úmrtia súdruha KIM IR SENA

Praha, 8. júla čučche 108 (2019) – Na veľvyslanectve Kórejskej ľudovodemokratickej republiky v Prahe sa v pondelok 8. júla uskutočnil pietny akt k 25. výročiu úmrtia večného prezidenta KĽDR súdruha Kim Ir Sena.

Prítomní boli členovia a funkcionári Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan a Českej skupiny pre štúdium a uskutočnenie myšlienky čučche na čele s predsedom súdruhom RSDr. Jozefom Servistom, priatelia KĽDR z Českej republiky a členovia diplomatického zboru KĽDR.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 25. výročí úmrtí soudruha KIM IR SENA

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si dne 8. 7. 2019 pietním aktem připomene dvaceti pěti let od úmrtí velkého člověka, politika, věčného prezidenta KLDR, který se zapsal zlatým písmem nejen do historie Vaší země, hrdinné KLDR, ale do historie celého mezinárodního komunistického a dělnického hnutí.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k výročí zahájení práce soudruha KIM ČONG ILA na ÚV KSP

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan zasílá pozdravný dopis k 55. výročí zahájení práce věčného generálního tajemníka Korejské strany práce soudruha Kim Čong Ila na Ústředním výboru Korejské strany práce.Číst dál →