Skip to content

Pektusan

V Brne sa uskutočnila beseda ku Dňu Slnka

Brno, 15. apríla čučche 107 (2018) – Ústredný výbor Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan v spolupráci s brnenskou pobočkou Pektusanu zorganizoval v sobotu 14. apríla v Brne besedu pri príležitosti Dňa Slnka – 106. výročia narodenia veľkého vodcu a prezidenta KĽDR súdruha Kim Ir Sena.Číst dál →

Dopis váženému nejvyššímu vůdci soudruhu Kim Čong Unovi ke Dni slunce – čučche 107 (2018)

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel Korejské lidové armády

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

členové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, stejně jako pokrokoví lidé naší vlasti a celého světa, s hrdostí slaví letošní Den slunce v roce velkého 70. výročí vzniku Korejské lidově demokratické republiky.

Zásluhou rozhodné politiky Korejské strany práce zůstává KLDR v nesmírně obtížných podmínkách po porážce socialismu v mnoha dřívějších spřátelených zemích pevností společenského pokroku a nezávislosti. Na mezinárodní scéně nejdůsledněji hájí spravedlivý mír a odpor proti imperialismu. Současně zajišťuje všemu svému lidu sociální jistoty, které ve většině světa neexistují.

Třídní nepřátelé se snaží zničit lidovou Koreu po celých 70 let její existence. Naprosto proto uznáváme nezbytnost jejích obranných opatření. Nezákonné a naprosto nespravedlivé hospodářské sankce proti KLDR rozhodně odmítáme a požadujeme jejich zrušení a naopak žádáme s ní rozvíjet všestranné přátelské kulturní i obchodní vztahy.

KLDR nedopustila obnovu kapitalismu ani za těch nejtěžších okolností díky myšlence čučche, politice songun a velkému kimirsenismu-kimčongilismu. S radostí pozorujeme současné zásadní posílení pozice země na mezinárodní scéně a významná jednání směřující k uhájení míru a zmírnění napětí na Korejském poloostrově.

 

U příležitosti Dne slunce Vám přejeme, vážený soudruhu maršále, pevné zdraví a mnoho úspěchů ve Vaší záslužné práci v čele výstavby a obrany socialismu a v úsilí o odchod okupačních vojsk z obsazené jižní části země a nezávislé znovusjednocení.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

v Praze dne 3. dubna čučche 107 (2018)

Dopis váženému nejvyššímu vůdci soudruhu Kim Čong Unovi ke zvolení do nejvyšších funkcí

Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Výboru pro státní záležitosti

vrchní velitel Korejské lidové armády

Vážený soudruhu maršále!

Společnost Pektusan si dnes připomíná 11. duben 2012, kdy jste byl zvolen do funkce 1. tajemníka Korejské strany práce. Vzpomínáme, jak se mladý soudruh dostal do nejvyšší politické funkce v KLDR. Tím si připomínáme také 13. duben, kdy jste byl zvolen do velice náročné a zodpovědné funkce 1. předsedy Výboru státní obrany KLDR.

Jsme velice hrdi na to, že jste v obou funkcích zosobnil výraz velice náročného člověka, který se nebál  rázně prosazovat KLDR jako suverénní zemi, která je připravena zajistit si svobodu a bezpečnost vlastními silami pro její další rozvoj.

Číst dál →

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k návštěvě váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una v Čínské lidové republice

Praha, 3. dubna čučche 107 (2018) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan vítá probíhající mezinárodní jednání nejvyššího vedení Korejské lidově demokratické republiky, směřující k upevnění pozice republiky na mezinárodní scéně, zabránění válce, k zeslabení napětí na Korejském poloostrově a k úsilí o nezávislé znovusjednocení.

Nejvýznamnějším jednáním tohoto druhu se v nedávných dnech stala návštěva váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una v Čínské lidové republice a jeho jednání se soudruhem Si Ťin-pchingem a dalšími nejvyššími čínskými stranickými a státními představiteli.

Dovedná zahraniční politika KLDR už od doby jejího vzniku byla jedním z rozhodujících faktorů uhájení jejího socialistického zřízení a národní nezávislosti. Velcí vůdci soudruzi Kim Ir Sen a Kim Čong Il navázali a upevňovali bratrské vztahy se socialistickými státy i řadou dalších zemí na základě nezávislosti, míru a přátelství a usilovali o politické, hospodářské a kulturní vztahy na zásadách úplné rovnosti, vzájemné úcty, nezasahování do vnitřních věcí a vzájemného prospěchu. Usilovali o jednotu světového revolučního hnutí a udržovali přátelské vztahy s Čínskou lidovou republikou i v době čínsko-sovětské roztržky. Uplatňováním myšlenky čučche a politiky songun zajistili udržení a upevnění socialismu korejského stylu i v těžkém období po rozpadu světové socialistické soustavy.Číst dál →

Vstříc Dni slunce roku čučche 107 (2018)

Praha, 30. března čučche 107 (2018) – 15. dubna lid Korejské lidově demokratické republiky a její přátelé z celého světa oslaví Den slunce, 106. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena.

Korejská lidově demokratická republika se zrodila z trosek země okupované po 35 let japonskými imperialisty. Jejich zvěrstva ještě předčilo řádění agresorů z USA a jejich vazalů během Vlastenecké osvobozenecké války. V mnoha jiných zemích došlo rychle k zapomenutí válečných zločinů, setkáváme se i s jejich omlouváním a schvalováním. Jinak je tomu v lidové Koreji, kde díky důslednému třídnímu vzdělávání a velké myšlence čučche i mladá generace chápe skutečnou podstatu imperialismu a význam národní nezávislosti a výstavby socialismu.Číst dál →

Zveřejňujeme zprávu mezinárodní ženské komise o zvěrstvech Korejské války

Praha, 23. března čučche 107 (2018) – V roce 70. výročí vzniku Korejské lidově demokratické republiky (9. 9. 1948) a 65. výročí vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce (Korejské válce, 25. 6. 1950 – 27. 7. 1953) zveřejňujeme Zprávu mezinárodní ženské komise pro vyšetření zvěrstev spáchaných americkými a lysinmanovskými vojsky.

Mezinárodní demokratická federace žen předkládá národům světa tento dokument, sestavený Mezinárodní ženskou komisí pro vyšetření zločinů, spáchaných v Koreji americkými interventy a jejich spojenci ze „Spojených národů“. Na návrh Demokratického svazu žen Koreje podjala se MDFŽ iniciativy zorganisovat tuto komisi, kterou tvořily zástupkyně žen nejrůznějšího přesvědčení a náboženských vyznání z Evropy, Ameriky, Asie a Afriky. Komise se vydala do Koreje, aby mohla celému světu předložit pravdivý obraz zhoubné války, rozpoutané vládou USA proti korejskému lidu.

Zpráva byla sestavena a podepsána v době mezi 16. a 27. květnem 1951 na korejském území blízko Pchjongjangu (ve zprávě se uvádí starší nepřesná transkripce „Fenjan“).

Zpráva ve formátu PDF zde.

Kondolence z KLDR k úmrtí s. Jiřího Jarky

(Neoficiální překlad)

 

Společnost česko-korejského přátelství PEKTUSAN

P R A H A

 

Společnost korejsko-českého přátelství vyjadřuje upřímnou soustrast s úmrtím čestného předsedy Společnosti česko-korejského přátelství PEKTUSAN, pana Jiřího Jarky.

Pan čestný předseda po dlouhou dobu udržoval blízký vztah s naší zemí a věnoval veškeré úsilí práci Společnosti Pektusan.Číst dál →

Deň žiariacej hviezdy

16. februára čučche 107 (2018) – Občania Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a všetci pokrokoví ľudia sveta dnes slávia Deň žiariacej hviezdy, čo je výročie narodenia veľkého vodcu Kim Čong Ila, ktorý sa narodil dňa 16. februára 1942 v partizánskom tábore na úpätí hory Pektu.

Jeho najväčšou zásluhou je to, že v KĽDR vydržal dodnes socialistický systém, keď ako jedna z mála krajín nepodľahla vlne kontrarevolúcií a kapitalistického moru, ktorý sa začal šíriť svetom na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia. Aj za cenu namáhavého pochodu sa KĽDR pod vedením veľkého Kim Čong Ila nepodrobila tlaku imperialistických krajín a obhájila svoj systém založený na filozofii čučche.

Dopis soudruhu Kim Čong Unovi ke Dni zářící hvězdy

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel Korejské lidové armády

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

dovolte nám předat bojové pozdravy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan Vám, Korejské straně práce a všemu korejskému lidu u příležitosti velkého národního svátku, Dne zářící hvězdy.Číst dál →

Zemřel soudruh Jiří Jarka

Praha, 13. února čučche 107 (2018) – Hluboce se nás dotkla zpráva o odchodu našeho přítele, soudruha, spoluzakladatele Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, jejího bývalého předsedy, později čestného předsedy,

soudruha Jiřího Jarky.

Soudruh Jiří Jarka, narozen 15. 4. 1929, zemřel náhle ve středu 7. 2. 2018.

Byl pilotem Československé lidové armády, dosáhl hodnosti majora. Ve 2. polovině 80. let působil jako vojenský zmocněnec ČSSR v Korejské lidově demokratické republice. Byl dlouholetým členem Komunistické strany Československa a nositelem několika vysokých státních vyznamenání KLDR.

V těchto hodinách velice cítíme s rodinou a prosíme rodinu o přijetí výrazu naší soustrasti od všech členů a přátel Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.

Nelze slovy ocenit jím vykonané dobro a jeho velice vřelý vztah ke KLDR a jejímu lidu. Jeho postojů a práce, kterou vykonal pro Společnost Pektusan a pro lepší zítřek nás všech, si velice vážíme.

Čest jeho památce!Číst dál →

Blahopřání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan maršálu Kim Čong Unovi

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel Korejské lidové armády

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

členové Společnosti česko-korejského přátelství se seznámili s Vaším novoročním projevem, který je hrdou bilancí úspěchů lidové Koreje v budování a obraně socialismu. Jsme šťastni, že Korejská lidově demokratická republika pevně kráčí cestou socialismu a nezávislosti i v době zostřených a zcela neoprávněných sankcí a vyhrožování imperialistů a jejich následovníků.

V letošním roce, kdy Korejská lidově demokratická republika oslaví 70. výročí svého vzniku, si v bývalém Československu připomínáme 70 let od vítězství pracujícího lidu, který pod vedením Komunistické strany Československa zahájil budování socialismu. Po tragické obnově kapitalismu v naší vlasti a jejím rozdělení ve dva vazalské státy imperialismu zvláště oceňujeme revoluční zásluhy velkých vůdců soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, kteří uskutečňováním myšlenky čučche a politiky songun uhájili věc socialismu v nejtěžším období.Číst dál →

Uctění památky velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila

Praha, 15. prosince čučche 106 (2017) – V Praze na velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky proběhlo uctění památky velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila u příležitosti 6. výročí jeho úmrtí. Přítomni byli členové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, další přátelé socialistické Koreje, velvyslanec soudruh Kim Pchjong Il a pracovníci velvyslanectví.

Soudruh velvyslanec přednesl projev, ve kterém uvedl:

U příležitosti šestého výročí úmrtí velkého vůdce s. Kim Čong Ila, věčného generálního tajemníka KSP a věčného předsedy Výboru pro státní obranu KLDR, hluboce vzpomínáme na jeho nesmrtelné zásluhy před stranou a revolucí.

Velký vůdce s. Kim Čong Il, který už dávno učinil slib povýšit čest Koreje učením se skvělých myšlenek s. Kim Ir Sena (Kim Il Sunga), prosadil pokračování a dovršení velké revoluční věci s. Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) jako své celoživotní poslání a vedl naši revoluci a stavby socialismu podle myšlenek a záměrů s. Kim Ir Sena (Kim Il Sunga).

Historie revolučního vedení s. Kim Čong Ila, trvající déle než půl století, je historií vítězství a slávy, která učinila důstojnost a čest naší země pod praporem songun, a zároveň historií stvoření a transformace, která otevřela a rozvinula zlatou éru, která nikdy nebyla v historii našeho národa.

Celoživotní zásluhy s. Kim Čong Ila o socialistickou Koreu a náš lid budou navždy nesmrtelné.Číst dál →

Blahopřání KLDR k úspěšnému testu rakety Hwasong-15

Praha, 3. prosince čučche 106 (2017) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan blahopřeje Korejské lidově demokratické republice k úspěšnému testu mezikontinentální balistické rakety Hwasong-15, který názorně demonstroval před celým světem pokrok nezávislé socialistické Koreje v sebeobraně a její schopnost účinně čelit hrozbám imperialistů a jejich vazalů.

Skvělý úspěch vědy a techniky, dosažený lidem svobodné části Koreje díky pevnému a rozhodnému vedení Korejské strany práce v čele s maršálem Kim Čong Unem, uznávají dokonce i nepřátelé společenského pokroku a míru a prohlubuje jejich zběsilost. Je však naprosto nezbytný pro obhájení věci národní nezávislosti a sociálního pokroku. Lidová Korea se dobře poučila z hanebné porážky všech, kdo tváří v tvář imperialistickému vydírání ustupovali a odzbrojovali. V bývalém Československu s tím máme smutnou zkušenost. O to více si vážíme hrdinného korejského lidu, který dosahuje skvělých výsledků ve výstavbě i obraně navzdory tvrdým podmínkám nelítostných a hluboce nespravedlivých politických a hospodářských sankcí.Číst dál →

Vystoupení na podporu KLDR v Praze a Frýdku-Místku

Praha, 14. listopadu čučche 106 (2017) – Členové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan vystoupili v sobotu 11. listopadu čučche 106 (2017) s projevy na podporu Korejské lidově demokratické republiky na veřejných akcích v Praze a Frýdku-Místku.

Místopředseda soudruh Lukáš Vrobel přednesl projev na 42. pražské teoreticko-politické konferenci „O teorii a praxi komunistického hnutí“, pořádané v Praze v budově ÚV KSČM Obvodním výborem KSČM Praha 1 a některými dalšími územními organizacemi strany, Komunistickou stranou Československa, Komunistickým svazem mládeže a Klubem pokrokové inteligence Olomouc. Mezi zhruba 130 účastníky konference byli přítomni kromě českých také soudruzi z Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Řecka, Slovenska, Ukrajiny a Velké Británie.

Soudruh Vrobel v projevu uvedl: „Dějiny potvrdily, že k udržení socialismu bylo nezbytné provedení kulturní revoluce, změny myšlení lidí. Největších úspěchů v tomto ohledu dosáhla Korejská lidově demokratická republika, která dokázala úspěšně přenést socialistickou revoluci už na třetí generaci, v nesmírně obtížných podmínkách po obnově kapitalismu ve většině socialistických zemí a nelítostné blokády a jaderného vyhrožování. Hrdinný korejský lid neměl v letech obtížného pochodu co jíst, přesto svůj socialismus uhájil. Češi a Slováci se měli v 80. letech tak dobře, jako nikdy předtím ani potom, přesto si socialismus nechali vzít a svůj stát rozbít.“Číst dál →

Zástupca Pektusanu sa zúčastnil svetového festivalu mládeže

Bratislava, 25. októbra čučche 106 (2017) – Ako člen Ústredného výboru Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan, som sa zúčastnil XIX. Svetového festivalu mládeže a študentstva, ktorý sa konal v dňoch 14. 10. – 22. 10. 2017 v ruskom Soči.

Hlavným cieľom mojej účasti bolo nadväzovanie priateľských a súdružských vzťahov medzi pokrokovo zmýšľajúcimi mladými ľuďmi z celého sveta.Číst dál →

Společnost Pektusan rozhodně odsuzuje nehorázné výroky prezidenta ČR

Praha, 14. října čučche 106 (2017) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan ostře odsuzuje výrok prezidenta České republiky Ing. Miloše Zemana z televizní stanice TV Barrandov ze dne 12. října 2017, kde navázal na své dřívější urážky této země a uvedl, že trvá na tom, že „řešením její situace“ by mohlo být „komando, které by zabilo Kim Čong Una“.

Výzva hlavy státu k likvidaci nejvyššího státního představitele země, která je členským státem OSN a ČR s ní udržuje diplomatické vztahy, odporuje všem pravidlům mezinárodní politiky a je neomluvitelnou urážkou nejen Korejské lidově demokratické republiky, ale i České republiky, která před světem dokazuje, že její hlavou je neomluvitelný hulvát, podporující terorismus. Zemanův přístup svědčí o tom, že „svoboda a demokracie“ v rukou buržoazních politiků je pouhým fíkovým listem, zatímco v praxi jim nejsou cizí k potlačení revolučního hnutí žádné nelegitimní prostředky včetně spiknutí a vražd, odporující dokonce jejich vlastnímu právnímu řádu.Číst dál →

Dopis soudruhu Kim Čong Unovi k 72 letům Korejské strany práce

Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti

vrchní velitel Korejské lidové armády

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

u příležitosti 72. výročí založení Korejské strany práce zasíláme srdečný pozdrav Vám, Korejské straně práce a všemu korejskému lidu, hrdě kráčejícímu vpřed k dalším úspěchům ve výstavbě a obraně socialistické společnosti navzdory sankcím a výhrůžkám nepřátel.Číst dál →

Proběhla přednáška o KLDR pro Klub českého pohraničí

Praha, 26. září čučche 106 (2017) – V pondělí 25. září se v Praze v budově Ústředního výboru KSČM uskutečnila přednáška o politice a životě Korejské lidově demokratické republiky, pořádaná Pražskou radou Klubu českého pohraničí. S projevem vystoupil soudruh Lukáš Vrobel, místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.

Ve svém referátu seznámil přítomné s dějinami KLDR, Korejské strany práce a základními principy její ideologie kimirsenismu-kimčongilismu. Shrnul skvělé úspěchy v socialistické výstavbě i obraně revoluce, dosažené hrdinným korejským lidem za posledních pět let pod vedením drahého váženého vůdce soudruha Kim Čong Una.

Věnoval se otázce agitace a propagace a důrazu na mladou generaci. Uvedl, že Korejská strana práce si je dobře vědoma, že jednou z hlavních příčin zhroucení většiny socialistických států byla skutečnost, že mladá generace nepřevzala revoluční tradice. Oproti tomu KLDR předává revoluci z generace na generaci a dnes zde vyrůstá ve společnosti bez třídních antagonismů již třetí generace.Číst dál →

Prohlášení k nehorázným výrokům prezidenta USA

Praha, 22. září čučche 106 (2017) – Společnost Pektusan je velice znepokojena vystoupením prezidenta USA na půdě OSN, která má zastupovat všechny státy světa. Je velice neseriózní, že člověk, který se vydává za představitele „největší, nejvyspělejší a nejdemokratičtější země světa“, si dovolí velice drze a z pozice imperialistického diktátora ve svém vystoupení napadat a vyhrožovat zemím, které mají odlišný názor na vývoj ve světě než on, právě v tak významné světové organizaci a na tak významném fóru představitelů zastupujících svoje země.Číst dál →

Prohlášení proti dalším sankcím RB OSN a štvavé kampani proti KLDR

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan rozhodně odsuzuje neustále stupňované sankce Rady bezpečnosti OSN proti Korejské lidově demokratické republice, zaměřené na zničení jejího socialistického systému, nezávislosti a samostatné státní existence.

RB OSN dlouhodobě jedná jako loutka imperialistů USA, bezohledně usilujících o světovládu a tvrdě utlačujících většinu národů světa.

Opakované jednomyslné schválení sankcí RB OSN je zvláště zarážející ze strany států, které samy čelí výhrůžkám USA za pokusy o samostatnou politiku. Ruská federace je vystavena sankcím USA a jejich vazalů včetně Evropské unie, přesto sama opakovaně schvaluje podobné kroky proti lidové Koreji. Vlády Ruska a Číny dávají znovu najevo, že je jim bližší gangsterský imperialismus USA než nezávislý stát usilující o mír, globální nezávislost a společenský pokrok.Číst dál →