Skip to content

Kultura - 3. page

Vážený súdruh KIM ČONG UN zhliadol predstavenie ku Dňu žiariacej hviezdy

Pchjongjang 17. februára čučche 110 (2021) (KCNA) – Súdruh Kim Čong Un, generálny tajomník Kórejskej strany práce (KSP) a predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, sledoval v utorok 16. februára s členmi ústredného riadiaceho orgánu strany predstavenie pri príležitosti osláv Dňa žiariacej hviezdy, výročia narodenia veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila.

Umelecké divadlo Mansude, ktoré bolo dejiskom predstavenia, bolo naplnené veľkou radosťou a vzrušením divákov, ktorí mali to šťastie sledovať veľkolepé predstavenie spolu s váženým generálnym tajomníkom v historickom divadle, kde sú živo prítomné posvätné stopy a dych súdruha Kim Čong Ila, ktorý otvoril obdobie rozkvetu čučchejsky orientovaného umenia. Číst dál →

Představení ke Dni zářící hvězdy

Pchjongjang 15. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Koncerty Ústřední umělecké agitační brigády mládeže a Ústřední umělecké agitační brigády Svazu pracovníků v zemědělství na počest Dne zářící hvězdy se konaly samostatně 14. února.

V Ústředním sále mládeže se konal koncert Ústřední umělecké agitační brigády mládeže „Budeme pokračovat v pochodu zahájeném na hoře Pektu až do konce“.

Koncert Ústřední umělecké agitační brigády Svazu pracovníků v zemědělství „Nebe, kterému je navždy svěřen osud“ se uskutečnil v zeleninovém zemědělském družstvu Čangčchon v obvodě Sadong Pchjongjangu.Číst dál →

Agitační plakáty na pochod prvního roku nové pětiletky

Pchjongjang 14. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Umělecké studio Mansude, Ústřední svaz výtvarných umění a Pchjongjangský institut výtvarných umění vytvořily a vydaly agitační plakáty, rázně povzbuzující ke splnění závěrů 2. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Plakát „Vše pro splnění závěrů 2. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce!“ vyzývá všechny členy strany a další pracující, aby jednotně povstali k novému revolučnímu pochodu s bezmeznou věrností velké věci strany.Číst dál →

Představení k lunárnímu Novému roku

 

Pchjongjang 12. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un 11. února společně se členy ústředního řídícího orgánu strany sledoval představení na počest lunárního Nového roku.

Vystoupení umělců Státního zasloužilého sboru a hlavních uměleckých souborů zahrnovala monumentální mistrovská díla odrážející bezmeznou důvěru lidu v Korejskou stranu práce a vedoucí vlast a lid k velkým změnám a vítězstvím v letech revoluce.Číst dál →

Pohřeb soudruha Ri Če Ila

Pchjongjang 7. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 6. února se v sále Sodžang uskutečnil smuteční obřad laureáta Kim Ir Senova řádu a Kim Čong Ilova řádu a hrdiny práce, bývalého poradce oddělení propagandy a agitace Ústředního výboru Korejské strany práce soudruha Ri Če Ila. Smutečního obřadu se zúčastnili pracovníci Ústředního výboru KSP, příslušní funkcionáři a rodina zesnulého.

U katafalku účastníci a rodina zesnulého uctili památku zesnulého soudruha Ri Če Ila chvilkou ticha. Poté byla rakev s tělem zesnulého odvezena na hřbitov vlasteneckých hrdinů v Sinmi-ri, kde proběhlo rozloučení se zesnulým.Číst dál →

Skončila výstava na počest 8. sjezdu KSP

Pchjongjang 1. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Ústřední výstava fotografií, knih a uměleckých děl na počest 8. sjezdu Korejské strany práce se konala od 23. prosince loňského roku do 31. ledna tohoto roku v Galerii korejského umění. Funkcionáři a pracující z mnoha jednotek navštívili výstavní síň, obsahující fotografické materiály a umělecká díla, která odrážejí revoluční kroniku neskonalých velikánů, kteří s mimořádnou moudrostí a vynikajícím vedením dosáhli velkých vítězství a obrovských změn, a díla vyjadřující jejich nesmrtelné ideologické a teoretické přednosti.Číst dál →

Nové plakáty k urychlení rázného pokroku při budování socialismu

Pchjongjang 31. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Umělecké studio Mansude, Ústřední svaz výtvarných umění, Pchjongjangský institut výtvarných umění a Umělecké studio ministerstva železnic nedávno vydaly propagační plakáty urychlující snahu všeho lidu o provedení závěrů 8. sjezdu Korejské strany práce.

Plakáty odrážejí hlavní myšlenku celkové obnovy hospodářství a zlepšení životní úrovně obyvatel pozvednutím metalurgického a chemického průmyslu, což jsou dva pilíře nezávislé ekonomiky. Rovněž zohledňují potřebu růstu klíčových průmyslových odvětví, včetně elektrárenského, uhelného a strojírenského průmyslu, dalšího posilování ekonomického potenciálu a síly pro dynamické vedení celkové hospodářské výstavby.Číst dál →

Skončilo velké představení na počest 8. sjezdu KSP

Pchjongjang 25. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Velké umělecké představení „Opěvujeme stranu“ na počest 8. sjezdu Korejské strany práce se konalo 13. – 24. ledna v Pchjongjangském paláci sportu. Představení, vyprodané po více než 10 dní, sledovali pracující města Pchjongjangu.

Diváci pocítili celou svou duší, že díky moudrému vedení naší strany, která považuje princip „masy lidu nade vše“ za hlavní ideál a vedoucí myšlenku, bylo dosaženo rozkvětu a rozvoje vlasti. Představení pozvedlo revolučního ducha našeho lidu, který se pozvedl k boji za všestranný rozvoj budování socialismu našeho stylu pod vztyčenými prapory ideálů “uctívat lid jako nebe“, „jednomyslná jednota“ a „soběstačnost”.

Číst dál →

Pět let Muzea hnutí mládeže

Pchjongjang, 21. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Muzeum hnutí mládeže v Pchjongjangu slaví 5. výročí svého otevření – 21. ledna čučche 105 (2016).

Muzeum bylo nádherně postaveno ve významné době, kdy se pod vedením Korejské strany práce otevíralo nejzářnější období hnutí mládeže orientovaného na čučche.

Ve vstupním síle muzea stojí barevné sochy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila obklopených mládeží a dětmi. V lednu čučche 105 (2016) navštívil nově vybudované muzeum vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un. Dlouho se díval na slunečně usměvavé sochy velkého vůdce a velkého generála, vedoucích děti a mládež ke světlé budoucnosti a zahrnujících je horoucí láskou, a řekl, že dokonale ukazují skutečný obraz naší společnosti, kde vůdce a masy tvoří jeden harmonický celek.Číst dál →

Plakáty ke splnění závěrů 8. sjezdu strany

Pchjongjang, 19. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce, Umělecké studio Mansude a Ústřední svaz výtvarného umění vytvořily a vydaly propagandistické plakáty s cílem pozvednout všechen lid ke splnění závěrů 8. sjezdu Korejské strany práce.

Plakát „Vše pro splnění závěrů 8. sjezdu strany!“ s hesly “(Uctívat) lid jako nebe“, „Jednomyslná jednota“ a „Soběstačnost“ odráží revoluční vůli a pevnou přísahu všeho lidu celé země, který rozhodně povstal na podporu bojového plánu stanoveného naší stranou.Číst dál →

Oslavy na počest 8. sjezdu KSP

Pchjongjang, 15. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 14. ledna obyvatelé města Pchjongjangu srdečně přivítali účastníky vojenské přehlídky, kteří spolehlivě bránili 8. sjezd Korejské strany práce nepřemožitelnou vojenskou mocí a projeli ulicemi hlavního města ve slavnostním průvodu demonstrujícím všemocného ducha revoluční armády strany.

Vojáci a důstojníci lidové armády, kteří obdrželi vřelé pozdravy od obyvatel města, složili pevnou přísahu, že ani na okamžik nezapomenou na důvěru vlasti a lidu, aby spolehlivě zdědili tradici věrnosti k revoluční armádě strany a bojové tradice oddané služby.Číst dál →

Velké představení „Opěvujeme stranu“

Pchjongjang, 14. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Velké umělecké představení “Opěvujeme stranu” na počest 8. sjezdu Korejské strany práce se slavnostně konalo 13. ledna v Paláci sportu v Pchjongjangu.

Představení sledoval generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.

Mezi diváky byli členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun a delegáti 8. sjezdu strany.

Ve chvíli, kdy do hlediště vešel za zvuku uvítacího pochodu vážený soudruh generální tajemník, propukl bouřlivý jásot „hurá!“Číst dál →

Nový rok v Pchjongjangu

Pchjongjang, 1. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Ráno prvního dne nového roku, plného naděje, navštívili funkcionáři, pracující a sloužící mužstvo lidové armády bronzové sochy a portréty slunečně usměvavých velkých vůdců soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila na různých místech a vyjádřili jim hlubokou úctu.

Od časného rána nového roku mířil nekonečný proud lidí na vrch Mansude, kde stojí bronzové sochy velkých vůdců soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila. Mnoho obyvatel a vojáků lidové armády dorazilo na nádvoří Paláce slunce Kumsusan. V ulicích hlavního města vlály státní vlajky a rudé prapory a byly umístěny plakáty s nápisem „Šťastný nový rok čučche 110 (2021)“ a další.
Číst dál →

Z novoročních oslav čučche 110 (2021)

Pchjongjang, 31. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – 31. prosince se v Paláci školáků Mangjongde konalo novoroční představení školáků a dětí na počest roku čučche 110 (2021) „Nezávidíme nikomu na světě“.

Představení sledovali významní vědci, učitelé, výzkumníci, lékaři, novináři a redaktoři v oblastech vědy, vzdělávání, zdravotnictví a médií, stejně jako pracovní novátoři z Pchjongjangu, pedagogický a technický personál a studenti revolučních škol.Číst dál →

Ľudová pieseň Singosanská balada

Medzi národné nehmotné dedičstvo patrí ľudová pieseň Singosanská balada vytvorená v oblasti Singosanu v provincii Kangwon. Spočiatku sa spievala ako ľudová pieseň v oblasti východného pobrežia. V polovici 10. rokov 20. storočia vznikla v okolí Kosanu  nová dedina, ktorá sa začala nazývať „Singosan“, čo znamená nový Kosan. Jej obyvatelia spievali pieseň začínajúcu slovom „singosani“ na začiatku verša. Odvtedy dostala pieseň názov Singosanská balada.

Pieseň sa začala rýchlo šíriť po celej krajine od začiatku 30. rokov 20. storočia, keď bola nahraná na platňu. Pred oslobodením Kórey (august 1945) obsahovali slová piesne romantický obsah a ľudové výrazy. Po oslobodení bol prepísaný tak, aby odrážal čerstvé a radostné pocity života ľudí, a spievali ju členovia amatérskych umeleckých skupín i umelci.Číst dál →

Nejlepší harmonikářka Ústřední umělecké agitační brigády mládeže

Pchjongjang, 27. prosince čučche 109 (2020) (Pyongyang Times) – “Koncert na harmoniku soudružky Kim Un Sim si získává největší oblibu. Její technické dovednosti stojí za to vidět, protože střídavě hraje na několik foukacích harmonik, “ říká O Nam Džin, funkcionář Pchjongjangských gumáren. Devatenáctiletá hudebnice Ústřední umělecké agitační brigády mládeže soudružka Kim Un Sim zde pracuje jen něco málo přes jeden rok. Její sólo vždy nadchne diváky, když dovedně hraje na harmoniky s různými zabarveními a tóny.

“Naše agitační brigáda zahrnuje mnoho zkušených a věhlasných hudebníků a hudebnic, sólo na harmoniky soudružky Kimové je však nedílnou součást našich vystoupení,“ uvádí vedoucí brigády Kim Tong Uk.Číst dál →

Dokončeny nové stavby v Jižním Pchjonganu

Pchjongjang, 25. prosince čučche 109 (2020) (Pyongyang Times) – Provincie Jižní Pchjongan dokončila stavbu Pchjongsongského letního divadla mládeže s kapacitou 5 tisíc míst, místnostmi pro různé zájmové skupiny a šatnami a Pchjongsongskou tělocvičnu pro futsal, košíkovou, odbíjenou, tenis a další sporty.

Nově zřízené želví sádky Sunčchonské sumčí farmy s roční výrobní kapacitou desítek tun jsou vybaveny zařízením pro zajištění optimálních podmínek pro želvy, rybníkem tilápií a množírnou žížal.
 
Číst dál →