Skip to content

KĽDR - 2. page

Vstříc 73. výročí Korejské lidově demokratické republiky

Brzy oslavíme 73. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky.

Založení KLDR 9. září 1948 velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem dle jednomyslné vůle celého korejského národa bylo historickou událostí, která poprvé v korejských dějinách oznámila zrození lidové země.

Během své 73leté existence jako nezávislé suverénní země psala KLDR své dějiny jen vítězstvími a slávou a prokazovala hrdost socialistické země, země skutečně pro lid.Číst dál →

Účastníci oslav Dne mládeže si prohlédli Pchjongjang

Pchjongjang 1. září čučche 110 (2021) (KCNA) – Účastníci oslav Dne mládeže navštívili různá místa v Pchjongjangu.

Navštívili Mangjongde, svatyni revoluce. Vyslechli výklad o historických datech a materiálech vystavených v Revolučním muzeu Mangjongde a připomněli si revoluční život velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN se setkal s účastníky oslav Dne mládeže

 
Pchjongjang 31. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se 30. srpna setkal s účastníky oslav Dne mládeže a nechal se s nimi na paměť vyfotografovat.

Účastníci, kteří měli nejvyšší čest být fotografováni na památku s drahým maršálem, byli ohromeni velkou radostí a nadšením.Číst dál →

Představení “Předveďme sílu vlastenecké mládeže”

Pchjongjang 30. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – 29. srpna se v Letním divadle Parku mládeže v Pchjongjangu konalo slavnostní představení na počest Dne mládeže „Předveďme sílu vlastenecké mládeže“.

Mezi diváky byl vedoucí oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Tu Song, předseda Ústředního výboru Socialistického svazu vlastenecké mládeže soudruh Mun Čchol, funkcionáři svazu mládeže a účastníci oslav Dne mládeže.Číst dál →

Velkolepé oslavy 30. Dne mládeže

Pchjongjang 29. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – U příležitosti 30. výročí ustavení Dne mládeže se konaly velkolepé oslavy v souladu se vznešenou vůlí Korejské strany práce oslavit hodnotný život vlastenecké mládeže, věrné volání vlasti v historickém pokroku k novému vítězství revoluce, a mocně podpořit budování socialismu silným duchem a horlivostí milionů mladých lidí.

Oslav Dne mládeže se zúčastnily desetitisíce mladých mužů a žen, včetně mladých lidí dobrovolně přihlášených do obtížných a pracovně náročných oblastí v souladu se závěry 8. sjezdu strany a včetně příkladných funkcionářů svazu mládeže.Číst dál →

Příklad vznešeného ducha vlastenecké mládeže

Pchjongjang 26. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – V současné době se v naší zemi mladí muži a ženy předhánějí v tom, kdo půjde do nejdůležitějších oblastí socialistické výstavby. Dobrovolně se tam vydávají s nadšením, že živě projeví ducha vlastenecké mládeže a otevřou novou cestu ofenzivě na všech místech, kam strana volá. Jejich vznešený duševní svět nyní dělá na mnoho lidí velký dojem.

Mezi nimi je dívka z hlavního města Pak Un Gjong, která na podporu politiky Korejské strany práce v péči o děti odešla do komplexu hospodářských zvířat v okrese Sepcho. Předtím pracovala v nákupním centru Kwangbok v obvodě Mangjongde v Pchjongjangu.Číst dál →

Konalo se 16. plénum prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění

Pchjongjang 26. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – 24. srpna se v Paláci shromáždění Mansude konalo 16. plénum prezídia (stálého výboru) 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Plénu předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia NLS soudruh Čche Rjong He. Zúčastnili se členové prezídia NLS, mezi nimi místopředseda prezídia NLS soudruh Pak Jong Il a jeho generální tajemník soudruh Ko Kil Son. Jako pozorovatelé byli přítomni příslušní pracovníci prezídia NLS, sekretariátu vlády, ministerstev, ústředních úřadů a ústřední mimořádné protiepidemické oblasti.Číst dál →

Hybná sila kórejskej revolúcie

Jednota armády a ľudu je národnou črtou KĽDR a hybnou silou kórejskej revolúcie.

Je to jednota ideológie, ducha a spôsobu boja, ktorá vládne medzi armádou a ľuďmi, pričom v centre je vodca. Pravda, potvrdená celým historickým priebehom kórejskej revolúcie hovorí, že iba ak existuje veľká jednota armády a ľudu, nie je sa čoho báť a nič nie je vtedy nemožné.Číst dál →

Státní terorismus páchaný západními zeměmi naprosto nelze tolerovat

Pchjongjang 21. srpna čučche 110 (2021) (MZV KLDR) – Teroristické zločiny, které vznikají z důvodů nadvlády, vměšování, chudoby, sociální nerovnosti, rasové diskriminace a dalších, negativně ovlivňují bezpečnost lidských životů a a společenských aktivit a po mnoho let postihují lidstvo bolestivým utrpením a katastrofami.

V prosinci 2017 72. zasedání Valného shromáždění OSN zdůraznilo potřebu zajistit lepší ochranu lidských práv a právního řádu při předcházení teroristickým útokům a boji proti terorismu a stanovilo 21. srpen Mezinárodním dnem památky obětí terorismu s cílem uctít památku obětí terorismu a hájit lidská práva těch, kteří přežili.

Pokud Západ vyjadřuje soustrast těm, kteří utrpěli katastrofu a prožili utrpení v důsledku teroristických útoků, jakými slovy to utěší mnoho lidí, kteří nevinně zemřeli nebo se stali uprchlíky v důsledku „protiteroristické války“ vedené Západem?Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN vedl výstavbu obytné čtvrti u řeky Potchong

 

Pchjongjang 21. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un vedl na místě výstavbu terasovité obytné čtvrti na nábřeží řeky Potchong. Doprovázel ho člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP a tajemník pro organizační záležitosti Ústředního výboru strany soudruh Čo Jong Won.

Na stavbě přivítaly váženého soudruha Kim Čong Una kádry Ústředního výboru strany, mezi nimi soudruzi Čong Sang Hak a Ri Hi Jong, a velitelé a vedoucí funkcionáři jednotek zapojených do výstavby.Číst dál →

Co je hlavní příčinou humanitárních krizí?

Pchjongjang 19. srpna čučche 110 (2021) (MZV KLDR) – Ochrana nezávislých lidských práv a důstojnosti a zajištění stabilnějších životních podmínek je hlavní výzvou humanitární práce. Mezinárodní společenství dlouhodobě vytrvale usiluje o odstranění všech druhů společenského zla a důsledků zločinů proti lidským právům, jimž je lidstvo vystaveno po mnoho let.

V prosinci 2008 63. zasedání Valného shromáždění OSN vyjádřilo velké znepokojení nad pokračujícím násilím, včetně diskriminace na základě pohlaví, sexuálního násilí a zneužívání dětí, odsoudilo kroky, které mají negativní dopad na humanitární spolupráci, a vyhlásilo 19. srpen Světovým dnem humanitární pomoci.Číst dál →

Výstava k 74. výročí Pchjongjangského institutu výtvarných umění

Pchjongjang 18. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – 17. srpna byla na Výstavišti Okrju zahájena výstava výtvarného umění na počest 74. výročí založení Pchjongjangského institutu výtvarných umění.

Výstava představuje více než 530 děl výtvarného umění vytvořených učiteli, umělci a studenty Pchjongjangského institutu výtvarných umění, mezi nimi průmyslový design a plakáty, nad kterými poskytl roku čučche 107 (2018) pokyny vážený soudruh Kim Čong Un. Patří sem korejská národní malba, kaligrafie, olejomalby, akrylové malby, rytiny, kresby perem, užité umění a sochařství.Číst dál →

“Fabriky pracujúcim”

V auguste pred 75 rokmi Kórea prijala opatrenie na znárodnenie veľkých priemyselných odvetví. Bola to historická udalosť, ktorá umožnila kórejskému ľudu stať sa pánom tovární a výrobných prostriedkov.

Bolo to tesne po oslobodení Kórey spod japonskej vojenskej okupácie (1905 – 1945). Japonskí imperialisti sa počas okupácie zmocnili väčšiny priemyselných odvetví, hlavných ekonomických tepien a vďaka bohatým zdrojom vyvážali z Kórey obrovské zisky. Aby bolo možné odstrániť dôsledky japonskej koloniálnej nadvlády, oslobodiť robotníkov od vykorisťovania a útlaku a zaistiť nezávislý rozvoj národného hospodárstva, bolo nevyhnutné znárodniť hlavné priemyselné odvetvia.Číst dál →

Oslavy 76. výročí osvobození Koreje

Pchjongjang 16. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – Všechen lid země oslavil 76. výročí osvobození vlasti.

15. srpna zaslal generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un věnec k Památníku osvobození u příležitosti 76. výročí národního osvobození.Číst dál →

Posílení protiepidemické práce v období dešťů

Pchjongjang 14. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – Jednotky mimořádné protiepidemické práce na všech úrovních dále posilují svou činnost v souvislosti se zhoršující se světovou zdravotní krizí a podmínkami období dešťů.

V ústřední mimořádné protiepidemické oblasti je pečlivě zavedena kontrola a vedení, aby si všechna odvětví a jednotky udržely v období dešťů trvalou protiepidemickou připravenost v souladu s myšlenkami a duchem pléna Ústředního výboru strany, které zdůraznilo potřebu maximální ostražitosti a přísného dodržování pravidel v protiepidemické práci.Číst dál →

Mládež Pchjongjangu se hlásí do živočišné výroby

Pchjongjang 12. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – Po příkladu mládeže z oblastního obchodního centra Kwangbok a Sdružení výrobků lidového umění Minje, která se dobrovolně přihlásila na základnu chovu hospodářských zvířat v oblasti Sepcho, se více než 20 mladých lidí v hlavním městě opět dobrovolně přihlásilo do práce v rozsáhlé základně chovu dobytka, věrni záměru strany denně poskytovat výživnější stravu dětem.Číst dál →

Soudruh Kim Tok Hun se seznámil s povodňovými škodami v Jižním Hamgjongu

Pchjongjang 12. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun se na místě seznámil s průběhem likvidace následků povodní v provincii Jižní Hamgjong.

Soudruh Kim Tok Hun při prohlídce postižených oblastí v okresech Jonggwang, Sinhung a Hongwon a městě Tančchon povzbudil lidovou armádu a lid provincie, kteří plně prokazují sílu velké jednoty armády a lidu a rozhodně provádějí boj za obnovu důsledným prováděním směrnic Ústřední vojenské komise Korejské strany práce a usnesení rozšířeného zasedání provinční vojenské komise strany.Číst dál →

Jihokorejské orgány zahodily šanci zlepšit mezikorejské vztahy

Pchjongjang 11. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – Vedoucí oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce Kim Jong Čchol zveřejnil 11. srpna následující tiskové prohlášení:

Od 10. srpna opět zahájily jihokorejské orgány zběsilá vojenské cvičení, považující náš stát za nepřítele, čímž se odvrátily od šance na obrat, který byl s obtížemi připraven s jednomyslným očekáváním uvnitř i vně země, včetně celého národa, který chce mír a bezpečnost na Korejském poloostrově.Číst dál →

Je nutné, aby USA stáhly své agresivní síly a vojenské vybavení z jižní Koreje

Pchjongjang 10. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – Zástupkyně vedoucího oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce Kim Jo Džong zveřejnila 10. srpna následující tiskové prohlášení:

Navzdory jednomyslnému odsouzení a odmítnutí uvnitř i vně země nakonec USA a jihokorejská armáda zahájili společná vojenská cvičení, která ještě více destabilizují situaci.

Společná vojenská cvičení jsou rozdělena na „cvičení štábu pro zvládání krizí“ od 10. do 13. srpna a „cvičení kombinovaného velení“ od 16. do 26. srpna. Jsou nejkoncentrovanějším výrazem nepřátelské politiky USA vůči KLDR, jejímž cílem je násilné potlačení našeho státu, a rovněž nevítaným sebevražedným aktem, za který musí být draze zaplaceno, protože ohrožuje bezpečnost našeho lidu a zhoršuje situaci na Korejském poloostrově.Číst dál →