Skip to content

Aktivity KIM ČONG UNA - 3. page

První rok provádění závěrů sjezdu strany oslavme hrdým novátorstvím a pokrokem

Zpráva o 2. plénu 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang  12. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Od 8. do 11. února čučche 110 (2021) se konalo 2. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce za velkého očekávání a pozornosti všech členů strany a lidu, kteří aktivně povstali k novému revolučnímu pochodu a vysoko pozvedli prapor bojového programu přijatého 8. sjezdem KSP.

Plénu předsedal generální tajemník KSP soudruh Kim Čong Un.

Plenární zasedání jednomyslně schválilo body pořadu jednání:

1. Důsledné plnění úkolů prvního roku pětiletého plánu přijatého 8. sjezdem strany.

2. Další intenzivní rozvoj boje proti antisocialistickým a nesocialistickým jevům v celé společnosti.

3. Změny souboru hesel Ústředního výboru strany.

4. Přezkoumání „Výkladu Stanov KSP“.

5. Organizační záležitosti.Číst dál →

Představení k lunárnímu Novému roku

 

Pchjongjang 12. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un 11. února společně se členy ústředního řídícího orgánu strany sledoval představení na počest lunárního Nového roku.

Vystoupení umělců Státního zasloužilého sboru a hlavních uměleckých souborů zahrnovala monumentální mistrovská díla odrážející bezmeznou důvěru lidu v Korejskou stranu práce a vedoucí vlast a lid k velkým změnám a vítězstvím v letech revoluce.Číst dál →

3. den jednání 2. pléna 8. Ústředního výboru KSP

 

Pchjongjang 11. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 3. den jednání 2. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se konal 10. února.

Generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un pokračoval ve své zprávě k 1. bodu pořadu jednání.

Zpráva soudruha generálního tajemníka, která zdůrazňuje účinné praktické způsoby, jak úspěšně plnit revoluční povinnosti svěřené každému odvětví v klíčové době, kdy začíná první pochod k provádění rozhodnutí sjezdu strany, vnáší mezi účastníky velkou důvěru a odvahu.Číst dál →

2. den jednání 2. pléna 8. Ústředního výboru KSP

 

Pchjongjang 10. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 9. února pokračovalo 2. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, na kterém byly projednávány důležité otázky klíčového významu při provádění usnesení 8. sjezdu naší strany.

Generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un pokračoval ve svém projevu zprávou k prvnímu bodu pořadu jednání. Zpráva stanovuje úkoly letošního roku pro různé oblasti, včetně hospodářství a kultury, a pro jejich realizaci zvláště zmiňuje otázku posílení role státních vedoucích ekonomických orgánů.Číst dál →

1. den jednání 2. pléna 8. Ústředního výboru KSP

 

Pchjongjang 9. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Z rozhodnutí prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce bylo svoláno 2. plénum 8. Ústředního výboru strany za účelem projednání a schválení plánu práce všech oblastí pro rok čučche 110 (2021) pro důsledné provádění strategických úkolů stanovených 8. sjezdem strany.

Plénu předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un. Zúčastnili se členové a kandidáti Ústředního výboru KSP. Jako pozorovatelé byli přítomni zástupci vedoucích příslušných oddělení Ústředního výboru strany, vedoucí straničtí a správní funkcionáři výborů, ministerstev a ústředních institucí, vedoucí funkcionáři řídících orgánů na úrovni provincií, vedoucí tajemníci provinčních a městských výborů strany a straničtí a správní funkcionáři velkých továren a podniků.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN blahopřál generálnímu tajemníkovi ÚV KS Vietnamu

Pchjongjang 2. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 1. února zaslal generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un blahopřejný telegram generálnímu tajemníkovi Ústředního výboru Komunistické strany Vietnamu soudruhu Nguyễn Phú Trọngovi.

Ve svém poselství vyjádřil vážený soudruh Kim Čong Un srdečné blahopřání a soudružské pozdravy v souvislosti s úspěšným konáním 13. sjezdu Komunistické strany Vietnamu a znovuzvolením soudruha Nguyễn Phú Trọnga generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Vietnamu.Číst dál →

Ohlédnutí za 8. sjezdem Korejské strany práce

8. sjezd Korejské strany práce se konal 5. – 12. ledna čučche 110 (2021) v Pchjongjangu, hlavním městě Korejské lidově demokratické republiky.

Sjezd zvolil soudruha Kim Čong Una generálním tajemníkem Korejské strany práce v souladu s jednomyslnou vůlí a přáním všech delegátů, všech členů strany a všeho lidu celé země a sloužícího mužstva Korejské lidové armády pro rozvoj kimirsensko-kimčongilské strany a svěží vítězný pokrok revoluční věci čučche.

Sjezd zhodnotil revoluční práci posledních pěti let, provedl vědeckou analýzu rozvoje revoluce a objektivní a subjektivní situace a na základě toho nastolil novou linii boje a strategickou a taktickou politiku upevňování strany a provedení skoku vpřed v budování socialismu.

Generální tajemník soudruh Kim Čong Un objasnil hlavní myšlenku a hlavního ducha 8. sjezdu KSP a zdůraznil, že celá strana by se měla ještě pevněji držet ideálů “uctívat lid jako nebe”, “jednomyslná jednota” a “soběstačnost”.Číst dál →

Pamětní snímky soudruha KIM ČONG UNA se členy ÚV, vlády a dalšími kádry

 

Pchjongjang, 19. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un se setkal 18. ledna na místě konání sjezdu strany s nově zvolenými členy 8. ústředního řídícího orgánu strany a byl s nimi na paměť vyfotografován.

Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un se 18. ledna setkal se členy vlády (rady ministrů) nově jmenovanými 4. zasedáním 14. Nejvyššího lidového shromáždění a byl s nimi na paměť vyfotografován. S každým si potřásl rukou a srdečně mu poblahopřál.
Číst dál →

Pamětní snímky soudruha KIM ČONG UNA s účastníky přehlídky a příslušníky bezpečnosti


 
Pchjongjang, 17. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un byl 16. ledna na paměť vyfotografován s účastníky vojenské přehlídky na počest 8. sjezdu strany.

Fotografování byl přítomen člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a místopředseda Ústřední vojenské komise KSP soudruh Ri Pjong Čchol a vedoucí funkcionáři orgánů ozbrojených sil soudruzi Pak Čong Čchon, Kwon Jong Džin, Kim Čong Gwan a Ri Jong Gil.

Účastníci byli naplněni velkým vzrušením, že mají tu čest být na paměť vyfotografováni spolu s váženým soudruhem Kim Čong Unem na Kim Ir Senově náměstí, kde se slavnostně konala vojenská přehlídka na počest 8. sjezdu strany.
Číst dál →

Pamětní snímek soudruha KIM ČONG UNA s delegáty 8. sjezdu KSP

 

Pchjongjang, 15. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un byl 14. ledna na paměť vyfotografován s delegáty 8. sjezdu Korejské strany práce.

Fotografování byli přítomni členové prezídia politbyra Ústředního výboru KSP soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun a členové a kandidáti politbyra.

Delegáti, kteří měli tu čest být vyfotografováni na paměť společně s váženým soudruhem generálním tajemníkem na místě jednání slavného sjezdu, byli velmi nadšeni a potěšeni.Číst dál →

Vojenská přehlídka na počest 8. sjezdu KSP

 

Pchjongjang, 15. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Večer 14. ledna se na Kim Ir Senově náměstí v Pchjongjangu konala vojenská přehlídka na počest 8. sjezdu Korejské strany práce.

Na zvláště vyzdobené pódium se dostavil Vokální a instrumentální soubor Komise pro státní záležitosti a Ústřední vojenský orchestr Ministerstva obrany, aby hrály přehlídkovou hudbu.

Přehlídkové oddíly vstoupily slavnostním pochodem na náměstí. Motorizované kolony se seřadily na ulicích k náměstí a demonstrovaly nevyčerpatelně mohutnou sílu ozbrojených sil republiky. Letecké eskadry také čekaly na rozkaz ke vzlétnutí.

Na pódium se dostavil generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR soudruh Kim Čong Un. Výkřiky „Hurá!“, „Kim Čong Un“ a „Oddaná obrana“ na projev úcty otřásly nebem i zemí a ohňostroj jasně ozářil noční oblohu.Číst dál →

Velké představení „Opěvujeme stranu“

Pchjongjang, 14. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Velké umělecké představení “Opěvujeme stranu” na počest 8. sjezdu Korejské strany práce se slavnostně konalo 13. ledna v Paláci sportu v Pchjongjangu.

Představení sledoval generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.

Mezi diváky byli členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun a delegáti 8. sjezdu strany.

Ve chvíli, kdy do hlediště vešel za zvuku uvítacího pochodu vážený soudruh generální tajemník, propukl bouřlivý jásot „hurá!“Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN navštívil se členy 8. ÚV KSP Palác slunce Kumsusan

 

Pchjongjang, 13. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un spolu s nově zvolenými členy řídícího orgánu 8. Ústředního výboru strany navštívil 12. ledna Palác slunce Kumsusan.

Doprovázeli ho člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, 1. místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He; člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP a tajemník Ústředního výboru strany soudruh Čo Jong Won; člen prezídia politbyra ÚV KSP, místopředseda Ústřední vojenské komise strany a tajemník ÚV soudruh Ri Pjong Čchol a člen prezídia politbyra ÚV KSP a předseda vlády KLDR soudruh Kim Tok Hun.Číst dál →

Zakončení 8. sjezdu Korejské strany práce

S hlubokým pochopením vznešených ideálů „uctívat lid jako nebe“, „jednomyslná jednota“ a „soběstačnost“ dosáhněme nového vítězství socialismu našeho stylu

 

Pchjongjang, 13. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Za plné podpory a horoucích očekávání všech členů strany, lidu celé země a lidové armády byl 12. ledna ukončen 8. sjezd Korejské strany práce, který úspěšně dokončil diskusi o otázkách na pořadu jednání.

Zasedání osmého dne sjezdu proběhlo v atmosféře plného projevení revoluční vůle delegátů být nekonečně věrni myšlenkám a vedení Ústředního výboru strany, věnovat se plnění rozhodnutí sjezdu a bezpodmínečně sloužit našemu lidu.

Na tribunu se dostavil generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un.

Vítajíce váženého soudruha generálního tajemníka, který s vynikající ideologickou a teoretickou prozíravostí a osvědčeným uměním vedení stanovil milník nového velkého vítězství na cestě vpřed naší strany a revoluce a proslavil sjezd strany jako revoluční sjezd pokroku a novátorství, všichni delegáti propukli v bouřlivý jásot „Hurá!“Číst dál →

Pod vedením generálního tajemníka soudruha KIM ČONG UNA se konalo 1. plénum 8. ÚV KSP

 

Pchjongjang, 11. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 1. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se konalo 10. ledna v zasedacím sále sekretariátu Ústředního výboru strany.

Plénu předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Pléna se zúčastnili členové a kandidáti členství Ústředního výboru strany zvolení na 8. sjezdu strany. Jako pozorovatelé se zúčastnili vedoucí funkcionáři oddělení Ústředního výboru strany a provinčních, městských a okresních výborů Korejské strany práce, ministerstev a ústředních institucí.

Na 1. plénu 8. Ústředního výboru strany bylo zvoleno politbyro a prezídium politbyra Ústředního výboru strany v čele s generálním tajemníkem KSP. Rovněž byli zvoleni tajemníci ÚV a sekretariát.Číst dál →

6. den 8. sjezdu KSP – soudruh KIM ČONG UN zvolen generálním tajemníkem strany

Velká politická událost, která se mimořádně zapíše do dějin posilování a rozvoje velké Korejské strany práce a slavné revoluce čučche

 

Pchjongjang, 11. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – V atmosféře vysokého politického uvědomění a nadšení delegátů se 10. ledna uskutečnilo zasedání šestého dne 8. sjezdu Korejské strany práce.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un, symbol všech vítězství a slávy našeho lidu, se dostavil na místo konání sjezdu společně se členy pracovního předsednictva.

Na sjezdu byl projednán čtvrtý bod programu „Volby ústředního řídícího orgánu Korejské strany práce”.Číst dál →

Skvělý bojový program, vedoucí budování socialismu našeho stylu k novému vítězství (4)

 

O zprávě váženého nejvyššího vůdce soudruha KIM ČONG UNA na 8. sjezdu Korejské strany práce

4. část

 

4. Za posílení a rozvoj stranické práce

 

Vážený soudruh Kim Čong Un ve čtvrté části své zprávy shrnul úspěchy dosažené při posilování a rozvoji strany během sledovaného období a navrhl úkoly a způsoby, jak zlepšit posilování práce strany v souladu s požadavky doby a rozvíjející se skutečnosti.

V celé straně byl pevně zaveden jednotný systém vedení Ústředního výboru strany, bojeschopnost a vedoucí úloha strany byly mimořádně posíleny, komplexně byla dána do pořádku a posílena základna strany. Jedná se o cenný úspěch dosažený při práci strany během sledovaného období, zhodnotil.

Zdůraznil, že naše strana vždy zůstávala oddaná svému poslání a úkolu, přičemž myšlenku „masy nade vše“ považovala za politický ideál.Číst dál →

Skvělý bojový program, vedoucí budování socialismu našeho stylu k novému vítězství (3)

O zprávě váženého nejvyššího vůdce soudruha KIM ČONG UNA na 8. sjezdu Korejské strany práce

3. část

 

3. Za nezávislé znovusjednocení vlasti a rozvoj vnějších vztahů

 

Vážený soudruh Kim Čong Un ve třetí části své zprávy poukázal na důležité otázky pro nezávislé znovusjednocení vlasti a rozvoj zahraničních vztahů.

Zpráva zvážila otázku jihu země v souladu se současnou situací a změněnými požadavky doby a objasnila principiální postoj naší strany k mezikorejským vztahům.

Jak je uvedeno ve zprávě, náš národ stojí v současné době na důležité křižovatce, zda prolomit mrtvý bod mezikorejských vztahů a postupovat po cestě míru a znovusjednocení nebo stále trpět bolestí rozdělení v bludném kruhu konfrontace a nebezpečí války.Číst dál →

Skvělý bojový program, vedoucí budování socialismu našeho stylu k novému vítězství (2)

 

O zprávě váženého nejvyššího vůdce soudruha KIM ČONG UNA na 8. sjezdu Korejské strany práce

2. část

 

2. Za radikální pokrok v budování socialismu

 

Ve druhé části zprávy vážený soudruh Kim Čong Un analyzoval a shrnul zejména nedostatky a poučení v budování hospodářství, kultury a obrany, řízení vlády a společnosti a v práci organizací pracujícího lidu a navrhl důležité úkoly pro další nový pokrok a rozvoj.

Zpráva ostře kritizovala, že cíle pro růst národního hospodářství nebyly ani zdaleka splněny a proto nebylo možné znatelně zlepšit životní úroveň obyvatel, a to kvůli neúspěchu revolučního zlepšení hospodářské práce za vleklé těžké vnější a vnitřní situace a tváří v tvář neočekávaným výzvám. Rovněž se zabývala stagnací v různých odvětvích a jejími příčinami.Číst dál →

Skvělý bojový program, vedoucí budování socialismu našeho stylu k novému vítězství (1)

 

O zprávě váženého nejvyššího vůdce soudruha KIM ČONG UNA na 8. sjezdu Korejské strany práce

 

1. část

 

Pchjongjang, 9. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Od 5. do 7. ledna čučche 110 (2021) byla podána zpráva 7. Ústředního výboru strany na 8. sjezdu Korejské strany práce, což bylo důležitou politickou událostí ve vývoji naší strany a revoluce.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un přednesl zprávu o činnosti Ústředního výboru strany.

Vážený soudruh Kim Čong Un ve své zprávě, která trvala 9 hodin, komplexně a hluboce analyzoval a shrnul práci 7. Ústředního výboru strany a navrhl novou linii boje a taktické a strategické směřování zaměřené na dosažení epochálního pokroku v budování socialismu a nastínil důležité úkoly, které vyvstávají při prosazování věci znovusjednocení vlasti a zahraničních vztahů, posilování a rozvíjení stranické práce.Číst dál →