Skip to content

Aktivity KIM ČONG UNA - 2. page

Soudruh KIM ČONG UN svolal schůzi odpovědných kádrů ÚV a provinčních výborů strany

 

Pchjongjang 8. června čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un svolal 7. června v sekretariátu Ústředního výboru strany setkání odpovědných kádrů Ústředního výboru strany a provinčních výborů strany.

Zúčastnili se členové prezídia politbyra ÚV KSP soudruzi Čo Jong Won a Kim Tok Hun, tajemníci strany, vedoucí oddělení ÚV a vedoucí tajemníci provinčních výborů strany.Číst dál →

Uskutečnilo se 1. zasedání politbyra 8. ÚV KSP

 

Pchjongjang 5. června čučche 110 (2021) (KCNA) – 4. června se v sekretariátu Ústředního výboru strany konalo 1. zasedání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Zasedání předsedal generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un.

Přítomni byli členové prezídia politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti členství politbyra ÚV strany.

Na zasedání proběhlo předběžné shrnutí provádění klíčové politiky strany a státu v roce 2021, stanovené 2. plénem 8. Ústředního výboru strany, a jako hlavní program bylo projednáno svolání plenárního zasedání Ústředního výboru strany k přijetí dalších státních opatření k řešení naléhavých problémů v hospodářské práci a životě lidu.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN sledoval vystoupení manželek důstojníků

 

Pchjongjang 6. května čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un 5. května sledoval vystoupení amatérských uměleckých skupin manželek důstojníků velkých kombinovaných jednotek Korejské lidové armády.

Umělecké divadlo Mansude, kde se konalo slavné představení, vřelo nekonečným stěstím a nadšením členek amatérských uměleckých skupin manželek důstojníků, které měly tu čest vidět váženého soudruha generálního tajemníka, po kterém vždy toužily, dokonce i ve svých snech.

Číst dál →

Skončil 10. sjezd svazu mládeže

Pchjongjang 30. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – V atmosféře mimořádného politického uvědomění a vysokého nadšení účastníků 29. dubna úspěšně dokončil svou práci 10. sjezd Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže.

Na sjezdu, který trval tři dny, byla hluboce diskutována opatření k dosažení radikální změny v práci svazu mládeže, důsledně ztělesňující hlavní myšlenku a ducha 8. sjezdu Korejské strany práce, a byla přijata příslušná rozhodnutí.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN s účastníky sjezdu svazu mládeže

 

Pchjongjang 30. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se 29. dubna setkal s účastníky 10. sjezdu svazu mládeže a nechal se s nimi na paměť vyfotografovat.

Účastníci sjezdu byli nekonečně nadšeni a potěšeni, že se jim dostalo cti nechat se na paměť vyfotografovat v Paláci slunce Kumsusan, nejvyšší svatyni čučche, společně s váženým soudruhem generálním tajemníkem, který zajistil, že 10. sjezd svazu mládeže se stane bodem obratu a vytvoří nový milník v dějinách čučchejského mládežnického hnutí, a poskytl velký bojový program pro posílení svazu.Číst dál →

Významně oslaven Den slunce

Pchjongjang 16. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Všechen lid země oslavil největší svátek národa – Den slunce. U příležitosti Dne slunce jsou všechna zákoutí vlasti zaplavena pocitem úcty k velkému vůdci soudruhu Kim Ir Senovi.

U příležitosti největšího a nejvýznamnějšího svátku národa generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un spolu se svou manželkou Ri Sol Džu navštívil 15. dubna Palác slunce Kumsusan. Doprovázeli ho člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won, člen politbyra ÚV KSP a náčelník generálního štábu Korejské lidové armád maršál Pak Čong Čchon a zástupkyně vedoucích oddělení ÚV KSP soudružky Kim Jo Džong a Hjon Song Wol.Číst dál →

Vážený súdruh KIM ČONG UN zhliadol predstavenie ku Dňu slnka


Pchjongjang 16. apríla čučche 110 (2021) (KCNA) – Generálny tajomník Kórejskej strany práce a predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky vážený súdruh Kim Čong Un vo štvrtok sledoval spoločné umelecké vystúpenie „Navždy so stranou“, ktoré predstavili hlavné umelecké súbory pri príležitosti osláv Dňa slnka.

Keď vážený súdruh generálny tajomník prišiel do auly divadla so svojou manželkou Ri Sol Džu za doprovodu uvítacej hudby, všetci zúčastnení nadšene volali na slávu tomu, ktorý vo všetkých ohľadoch posilňuje vodcovstvo a bojovnosť veľkej kimirsensko-kimčongilskej strany, a tým rázne vedie vec socializmu na ceste k víťazstvu.

Predstavenie tiež sledovali členovia predsedníctva politického byra ÚV KSP súdruhovia Čche Rjong He, Čo Jong Won, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun, ako aj kádre a pracovníci oddelení Ústredného výboru strany a ich rodinní príslušníci. Číst dál →

Pamětní fotografie soudruha KIM ČONG UNA s účastníky 6. konference tajemníků buněk KSP

Pchjongjang 14. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – 13. dubna byl generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un na paměť vyfotografován s účastníky 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce.

Fotografování se zúčastnil člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won, tajemníci ÚV strany soudruzi Čong Sang Hak a Ri Il Hwan, vedoucí oddělení  ÚV strany soudruzi Kim Če Rjong a O Il Džong a náčelník Generálního politbyra Korejské lidové armády soudruh Kwon Jong Džin.Číst dál →

Skončila 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce

Závěrečný projev přednesl generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh KIM ČONG UN

 

Pchjongjang 9. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce, která má velký význam při provádění rozhodnutí historického 8. sjezdu strany a pro ideologické a organizační posílení celé strany, úspěšně dosáhla svého cíle za vysokého politického nadšení účastníků a byla ukončena 8. dubna.

Soudruh generální tajemník Korejské strany práce v doprovodu tajemníků Ústředního výboru strany vstoupil na tribunu, aby řídil práci konference.

Na zasedání pokračovala diskuse.Číst dál →

Zahájena 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce

 

Příležitost k dosažení nového pokroku v posilování celé strany a budování socialismu

Konferenci řídí generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh KIM ČONG UN

 
Pchjongjang 7. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce byla zahájena v Pchjongjangu 6. dubna za velkého zájmu a očekávání všech členů strany a všeho lidu při provádění nové strategické linie a bojové politiky budování socialismu stanovené na 8. sjezdu KSP a na 2. plenárním zasedání 8. Ústředního výboru strany.

Na 6. konferenci tajemníků buněk KSP budou komplexně analyzovány výsledky práce tajemníků buněk strany od 5. konference a diskutovány úkoly a vyplývající z radikálního zlepšení a posílení práce buněk strany v současnosti a praktické způsoby jejich plnění.

Konference se zúčastnili především vzorní tajemníci strany z výrobních závodů, jakož i tajemníci z různých odvětví a funkcionáři strany z ústředí a místních výborů.

Během uvítacího pochodu vstoupil na tribunu soudruh generální tajemník Korejské strany práce, aby řídil práci konference.Číst dál →

Zahájena výstavba na nábřeží řeky Potchong

 

Vážený soudruh KIM ČONG UN si místo znovu prohlédl

 
Pchjongjang 1. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Bude zahájena výstavba moderních řadových bytových domů na nábřeží řeky Potchong. Tato obytná čtvrť bude ztělesňovat velkolepý plán naší strany pro rozvoj architektury a myšlenku její architektury „masy nade vše“.

Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un si společně s tajemníky Ústředního výboru strany znovu prohlédl staveniště.

Byla zahájena další užitečná stavba, během níž bude realizován dalekosáhlý plán soudruha Kim Čong Una, jehož cílem je představit našemu lidu čtvrť moderních řadových bytových domů na dobře zvoleném místě na břehu malebné řeky Potchong.Číst dál →

Vážený súdruh KIM ČONG UN objasnil plán na vytvorenie rezidenčnej štvrte v okolí rieky Potchong

Pchjongjang 26. marca čučche 110 (2021) (KCNA) – Generálny tajomník Kórejskej strany práce a predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky vážený súdruh Kim Čong Un objasnil plán na výstavbu novej rezidenčnej štvrte okolo Potchongskej brány a preskúmal miesto výstavby.

Sprevádzali ho funkcionári strany a vlády súdruhovia Čo Jong Won, Kim Tok Hun, Čong Sang Hak, Ri Il Hwan, O Su Jong, Čche Sang Gon, Kim Če Rjong a výkonný tajomník mestského výboru KSP v Pchjongjangu súdruh Kim Jong Hwan. Číst dál →

Vážený soudruh KIM ČONG UN zkontroloval nové autobusy

 

Pchjongjang 26. března čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se seznámil se zkušebními výrobky nových autobusů.

Vážený soudruh Kim Čong Un, který vždy věnuje pozornost řešení problému veřejné dopravy v hlavním městě, rozvinul velkolepý plán k přijetí rozhodných opatření pro zlepšení přepravy obyvatel Pchjongjangu, přestože byl velmi zaneprázdněn vedením 2. plenárního zasedání 8. Ústředního výboru strany, a zajistil podrobné diskuse o konkrétních otázkách vznikajících při rozvoji sítě veřejné dopravy hlavního města.Číst dál →

KĽDR postaví za 5 rokov 50 000 bytov

Vážený súdruh Kim Čong Un vystúpil na slávnostnom ceremoniáli zahájenia projektu výstavby 10 000 bytov v Pchjongjangu

Pchjongjang 24. marca čučche 110 (2021) (KCNA) – Podľa grandiózneho plánu výstavby hlavného mesta, ktorý bol načrtnutý na 8. zjazde Kórejskej strany práce, budú v Pchjongjangu počas nového päťročného obdobia postavené moderné obytné budovy s 50 tisíc bytmi. Stanú sa vzorom ušľachtilého ideálu našej strany v zmysle hesla „uctievať ľudí ako nebo“ a stelesnením architektúry a estetiky na čučchejskom základe.

Rozsiahla výstavba bytov zameraná na vybudovanie novej vzorovej ulice pre ľudí, ktorá bude demonštrovať našu štátnu moc a socialistickú civilizáciu, je najdôležitejšou úlohou pre našu stranu a vládu. Najmä postaviť tento rok 10 000 obytných domov ako dar obyvateľom hlavného mesta je grandiózny tvorivý boj za realizáciu uznesenia prijatého na 2. plenárnom zasadnutí 8. Ústredného výboru KSP.

23. marca sa v oblastiach Songsin a Songhwa v obvode Sadong uskutočnil ceremoniál pri príležitosti zahájenia výstavby 10 000 bytov v Pchjongjangu.

Miesto, kde sa začala realizovať grandiózna stavba, ktorá sa stane ďalším medzníkom v histórii výstavby hlavného mesta, bolo plné červených zástav, sloganov, hesiel a vysokého revolučného nadšenia staviteľov armády a ľudu vytvoriť novú legendárnu stavbu na základe veľkej jednoty armády a ľudu v plodnom boji za uvedenie ušľachtilého zámeru Ústredného výboru strany do reality.

Na miesto slávnostného zahájenia stavby dorazil generálny tajomník Kórejskej strany práce a predseda štátnych záležitostí Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, vážený súdruh Kim Čong Un.Číst dál →

Seminář vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany zakončen čtvrtým dnem zasedání

Posílením role městských a okresních organizací strany mocně podpořme budování socialismu našeho stylu

 

Na závěr semináře vystoupil generální tajemník KSP vážený soudruh KIM ČONG UN

 

Pchjongjang 7. března čučche 110 (2021) (KCNA) – První seminář vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany, který stanovil nový milník pro posílení výborů, obnovu stranické práce a rozvoj regionů v dějinách naší slavné strany, byl zakončen 6. března čtvrtým dnem zasedání.

Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, tajemník pro organizační záležitosti Ústředního výboru strany soudruh Čo Jong Won měl přednášku o důkladnějším budování jednotného systému vedení Ústředního výboru strany.Číst dál →

Druhý den prvního semináře vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany

Oddaně bojujme za posílení stranické práce a rozvoj měst a okresů

 

Generální tajemník KSP vážený soudruh KIM ČONG UN přednesl významný závěrečný projev

 

Pchjongjang 5. března čučche 110 (2021) (KCNA) – 4. března pokračoval první seminář vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany, který má velký význam pro důsledné provádění linie a politiky strany na posílení měst a okresů v souladu s požadavky nové etapy rozvoje budování socialismu.

Semináři předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.Číst dál →

Zahájení prvního semináře vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany

Důležitý obrat v posilování regionálních základen socialistické výstavby

 

Generální tajemník KSP vážený soudruh KIM ČONG UN přednesl úvodní projev

 

Pchjongjang 4. března čučche 110 (2021) (KCNA) – V době, kdy je veden velký boj o dosažení všestranného rozvoje socialismu našeho stylu po vítězné cestě stanovené vždy vítěznou Korejskou stranou práce, byl 3. března v zasedací místnosti sekretariátu Ústředního výboru Korejské strany práce zahájen první seminář pro vedoucí tajemníky městských a okresních výborů strany.

Seminář pro vedoucí tajemníky městských a okresních výborů strany, první svého druhu v dějinách naší strany, se stal významnou příležitostí k mimořádnému posílení funkce a role městských a okresních stranických organizací a  tím k posílení bojeschopnosti celé strany, rozvoje a zlepšení místního hospodářství a životní úrovně lidu. Tyto organizace strany jsou přímo odpovědné za provádění myšlenky strany o upřednostňování měst a okresů a linie jejich posilování.Číst dál →

1. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise KSP

 

Pchjongjang 25. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 1. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise Korejské strany práce se konalo 24. února v sekretariátu Ústředního výboru strany.

Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Čong Un předsedal rozšířenému zasedání.

Zasedání se zúčastnil místopředseda Ústřední vojenské komise KSP soudruh Ri Pjong Čchol a její členové. Přítomni byli také velící důstojníci sborů Korejské lidové armády, členové výkonného výboru stranického výboru lidové armády, velitelé některých útvarů ozbrojených sil a zástupci vedoucích příslušných oddělení Ústředního výboru strany.Číst dál →

Vážený súdruh KIM ČONG UN navštívil Palác slnka Kumsusan

Pchjongjang 17. februára čučche 110 (2021) (KCNA) – Vážený generálny tajomník Kórejskej strany práce a predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky súdruh Kim Čong Un navštívil dňa 16. februára, na Deň žiariacej hviezdy – najväčší sviatok kórejského národa, Palác slnka Kumsusan.

Sprevádzali ho členovia prezídia politbyra ÚV KSP, členovia a náhradníci politbyra ÚV KSP a členovia ústredného orgánu strany.

Palác slnka Kumsusan bol zahalený do vznešenej atmosféry uprostred hlbokej túžby po veľkom vodcovi súdruhovi Kim Čong Ilovi, ktorý žil životom úplnej oddanosti ľudu, aký v histórii nemá obdoby, a jeho heslom bolo „uctievať ľud ako nebesá“. Číst dál →

Vážený súdruh KIM ČONG UN zhliadol predstavenie ku Dňu žiariacej hviezdy

Pchjongjang 17. februára čučche 110 (2021) (KCNA) – Súdruh Kim Čong Un, generálny tajomník Kórejskej strany práce (KSP) a predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, sledoval v utorok 16. februára s členmi ústredného riadiaceho orgánu strany predstavenie pri príležitosti osláv Dňa žiariacej hviezdy, výročia narodenia veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila.

Umelecké divadlo Mansude, ktoré bolo dejiskom predstavenia, bolo naplnené veľkou radosťou a vzrušením divákov, ktorí mali to šťastie sledovať veľkolepé predstavenie spolu s váženým generálnym tajomníkom v historickom divadle, kde sú živo prítomné posvätné stopy a dych súdruha Kim Čong Ila, ktorý otvoril obdobie rozkvetu čučchejsky orientovaného umenia. Číst dál →