Skip to content

Aktivity KIM ČONG UNA

Soudruh KIM ČONG UN u příležitosti dne největšího národního smutku navštívil Palác slunce Kumsusan

Pchjongjang, 8. července čučche 109 (2020) (KCNA) – U příležitosti 26. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, dne největšího národního smutku, všechen lid země s pocity horoucí touhy a nekonečné úcty k otci národa vyjadřuje nejhlubší úctu a přání nesmrtelnosti nejvyšší svatyni čučche.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un navštívil Palác slunce Kumsusan.Číst dál →

Uskutečnilo se 14. rozšířené zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 3. července čučche 109 (2020) (KCNA) – Politbyro Ústředního výboru Korejské strany práce pořádalo 2. července rozšířené zasedání v sídle Ústředního výboru strany za účelem projednání a vyřešení další práce strany a státu a hlavních politických otázek.

Zasedání se zúčastnil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un.

Zúčastnili se jej členové a kandidáti členství politbyra ÚV KSP. Přítomni jako pozorovatelé byli pracovníci Ústředního výboru strany, funkcionáři vlády, ministerstev a ústředních institucí, předsedové provinčních stranických a lidových výborů, velící důstojníci orgánů ozbrojených sil, členové Ústředního nouzového protiepidemického velení a funkcionáři stavebního odvětví.Číst dál →

Uskutečnilo se 13. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 8. června čučche 109 (KCNA) – V  době, kdy celá strana, celá země a všechen lid rázně povstali ke generální ofenzívě k oslavě 75. výročí založení Korejské strany práce jako k velké slavnosti vítězů a z celého srdce podporují skvělou myšlenku čelního útoku, strategii a akční program naší strany, se uskutečnilo 13. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Zasedání politbyra se zúčastnil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.Číst dál →

Vážený najvyšší vodca súdruh KIM ČONG UN viedol rozšírené zasadnutie Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce

Pchjongjang, 24. mája čučche 109 (2020) (KCNA) – Štvrté rozšírené zasadnutie 7. Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce sa uskutočnilo v strhujúcom období, keď celá strana a celá spoločnosť napredujú vpred s veľkým revolučným odhodlaním, aby oslávili rok 75. výročia založenia Kórejskej strany práce ako rok významného prelomu na ceste rozvoja socializmu kórejského typu, čo je v súlade s líniou a politikou pre dosiahnutie prosperity na základe sebestačnosti, stanovenými veľkou stranou.

Zasadnutie viedol predseda Kórejskej strany práce a predseda Ústrednej vojenskej komisie vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un.

Na zasadnutí sa zúčastnili členovia Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce, členovia Výkonného výboru Výboru Kórejskej ľudovej armády Kórejskej strany práce, slúžiaci velitelia a komisári jednotiek Kórejskej ľudovej armády, veliaci dôstojníci Ministerstva štátnej bezpečnosti, Ministerstva ľudovej bezpečnosti, velitelia stráže a ďalších orgánov ozbrojených síl na všetkých úrovniach a vedúci zástupcovia hlavných útvarov Ústredného výboru KSP.Číst dál →

Súdruh KIM ČONG UN prestrihol pásku pri dokončení továrne na výrobu fosfátových hnojív v Sunčchone

Pchjongjang, 2. mája čučche 109 (2020) (KCNA) – Továreň na výrobu fosfátových hnojív v Sunčchone bola postavená ako stelesnenie nášho boja za dosiahnutie prosperity vďaka sebadôvere, čo je ďalší krok vpred vo veľkom pochode všetkých ľudí za otvorenie novej epochy socialistickej výstavby, v súlade s veľkým plánom strany, napriek ťažkostiam, ktorým čelí naša revolúcia.

Kórejská strana práce a ľud preukazujú neotrasiteľnú vôľu napriek zúfalým snahám nepriateľských síl, ktoré sú len ďalším vetrom, umožňujúcim našej červenej vlajke lepšie viať. Prvá veľká základňa chemického priemyslu v krajine bola dokonale dokončená ako prvé tohtoročné víťazstvo na frontoch budovania mocného socialistického štátu, ktoré sa začalo veľkou myšlienkou spustenia ofenzívy na dosiahnutie frontálneho prelomu.

Slávnostné odovzdanie závodu, ktorý bol postavený ako výrobná základňa čučchejského hnojiva, sa uskutočnilo 1. mája, na medzinárodný sviatok pracujúcich ľudí celého sveta.

Ceremónie sa zúčastnil predseda Kórejskej strany práce, predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a najvyšší veliteľ ozbrojených síl KĽDR súdruh Kim Čong Un.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN zkontroloval stíhací letecký pluk v západní oblasti

Pchjongjang, 12. dubna čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un zkontroloval stíhací pluk útočných letadel divize vzdušné a protivzdušné obrany v západní oblasti.

Váženého soudruha nejvyššího vůdce doprovázel místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Pjong Čchol, náčelník generálního štábu Korejské lidové armády armádní generál pozemních vojsk soudruh Pak Čong Čchon a kádry ÚV KSP. Na místě ho uvítal velitel vzdušných a protivzdušných sil Korejské lidové armády armádní generál vojenských vzdušných sil soudruh Kim Kwang Hjok a velící důstojníci pluku stíhacích útočných letadel.Číst dál →

Uskutočnilo sa jednanie politického byra ÚV KSP pod vedením súdruha KIM ČONG UNA

Pchjongjang, 12. apríla čučche 109 (2020) (KCNA) – V sobotu 11. apríla čučche 109 sa v sídle Ústredného výboru Kórejskej strany práce konalo zasadnutie politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce.

Stretnutia sa osobne zúčastnil predseda Kórejskej strany práce, predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a vrchný veliteľ ozbrojených síl KĽDR súdruh Kim Čong Un.

Ďalej sa ho zúčastnili členovia a náhradníci politického byra ÚV Kórejskej strany práce.

Po schválení politickým byrom ÚV Kórejskej strany práce predsedal zasadnutiu vážený najvyšší vodca strany, štátu a ozbrojených síl súdruh Kim Čong UnČíst dál →

Súdruh KIM ČONG UN viedol cvičenie mínometčíkov

Pchjongjang, 10. apríla čučche 109 (2020) (KCNA) – Cvičenie mínometných jednotiek zboru Kórejskej ľudovej armády (KĽA) sa uskutočnilo v strhujúcom období, keď horúci vietor a plameň revolúcie vo výcviku a modernizácie zbraní prechádza Kórejskou ľudovou armádou a jej výzbroj sa zvyšuje s cieľom zvýšiť bojaschopnosť KĽA v rámci ďalekosiahleho plánu a energického vedenia Kórejskej strany práce s cieľom ďalej posilňovať obranyschopnosť krajiny. Cvičenie sa zároveň konalo v čase, keď sa pri rozvíjaní schopností národnej obrany postupne dosahujú nevídané hrdé úspechy.

Predseda Kórejskej strany práce, predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a najvyšší veliteľ ozbrojených síl KĽDR súdruh Kim Čong Un, viedol cvičenie mínometných jednotiek zboru KĽA.

Spolu s ním sledovali cvičenie funkcionári Ústredného výboru Kórejskej strany práce.

Vážený najvyšší vodca strany, štátu a ozbrojených síl súdruh Kim Čong Un bol privítaný na mieste cvičenia vedúcim generálneho politického byra KĽA armádnym generálom súdruhom Kim Su Gilom, náčelníkom generálneho štábu KĽA armádnym generálom súdruhom Pak Čong Čchonom a veliteľmi zborov KĽA.

Slúžiace vojsko Kórejskej ľudovej armády malo veľkú česť a hrdosť zúčastniť sa cvičenia pod priamym vedením váženého súdruha najvyššieho vodcu, ktorý od začiatku roka podniká cesty na frontovú líniu a svojím vynikajúcim vojenským vodcovstvom a dômyselnou vojenskou strategickou ideou otvára obdobie rozmachu revolučných ozbrojených síl, čím uskutočňuje svoj plán ďalších inovatívnych skokov a pokroku v posilňovaní bojaschopnosti ľudovej armády v roku, v ktorom pozdravíme 75. výročie založenia slávnej Kórejskej strany práce.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN sledoval cvičnou střelbu taktické řízené zbraně

Pchjongjang, 22. března čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un sledoval 21. března cvičnou střelbu taktické řízené zbraně.

Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN vedl dělostřeleckou soutěž velkých kombinovaných jednotek na západní frontě

Pchjongjang, 21. března čučche 109 (2020) (KCNA) – Uprostřed vysoké bojové morálky, kterou je prostoupena celá armáda díky vynikajícímu bojovému umění a schopnostem váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, stoupá neporazitelný bojový duch jako nikdy předtím a planou plameny dokončení příprav na vojenské operace, další cvičení dělostřelby otřáslo nebem a zemí jako součást úsilí o pokračování revoluce ve výcviku.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl 20. března dělostřeleckou soutěž velkých kombinovaných jednotek Korejské lidové armády na západní frontě.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN zahájil výstavbu pchjongjangské všeobecné nemocnice

 

Pchjongjang, 18. března čučche 109 (2020) (KCNA) – Dle plánu a rozhodnutí naší strany, která považuje věc dlouhověkosti a zlepšování zdraví lidu za jednu z nejdůležitějších státních záležitostí, bude v hlavním městě Pchjongjangu k 75. výročí založení Korejské strany práce postavena moderní všeobecná nemocnice.

Slavnostní zahájení výstavby nemocnice se konalo 17. března.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN vedl dělostřeleckou soutěž 7. a 9. sboru Korejské lidové armády

Pchjongjang, 13. března čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl 12. března soutěž dělostřeleckých jednotek 7. a 9. sboru Korejské lidové armády.

Číst dál →

Súdruh KIM ČONG UN viedol ďalšie cvičenie delostreleckých jednotiek

Pchjongjang, 10. marca čučche 109 (2020) (KCNA) – Vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un, predseda Kórejskej strany práce, predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a najvyšší veliteľ ozbrojených síl KĽDR, velil 9. marca ďalším cvičným streľbám delostreleckých jednotiek Kórejskej ľudovej armády.

Váženého súdruha najvyššieho vodcu na mieste privítal náčelník generálneho štábu KĽA armádny generál súdruh Pak Čong Čchon a veliaci dôstojníci frontových delostreleckých jednotiek.

Účelom cvičných strelieb bolo otestovať schopnosti delostreleckých jednotiek v prednej línii pri prekvapivom vojenskom protiútoku.Číst dál →

Súdruh KIM ČONG UN viedol cvičenie palebného úderu delostreleckých jednotiek

Pchjongjang, 3. marca čučche 109 (2020) (KCNA) – Predseda Kórejskej strany práce, predseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR, najvyšší veliteľ ozbrojených síl KĽDR, najvyšší vodca našej strany, štátu a armády súdruh Kim Čong Un navštívil 2. marca miesto cvičenia palebnej artilérie delostreleckých jednotiek Kórejskej ľudovej armády, za účelom ešte viac rozblčať plamene revolúcie.Číst dál →

Rozšířené zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang, 29. února čučche 109 (2020) (KCNA) – Konalo se rozšířené zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce.

Zasedání vedl předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un. Zúčastnili se členové a kandidáti politbyra ÚV KSP. Jako pozorovatelé byly přítomny kádry Ústředního výboru strany a dalších jednotek.

Zasedání předsedal z pověření politbyra Ústředního výboru strany soudruh Kim Čong Un.Číst dál →

Súdruh KIM ČONG UN viedol spoločné bojové cvičenie jednotiek Kórejskej ľudovej armády

Pchjongjang, 29. februára čučche 109 (2020) (KCNA) – Vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un, predseda Kórejskej strany práce, predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a najvyšší veliteľ ozbrojených síl KĽDR, viedol v piatok 28. februára bojové cvičenie jednotiek Kórejskej ľudovej armády (KĽA).

Účelom cvičenia bolo posúdiť mobilitu a bojovú schopnosť obranných jednotiek na frontovej línii a vo východnej oblasti a dať im príležitosť získať skúsenosti pri vedení kombinovaného boja jednotiek KĽA.Číst dál →

Súdruh KIM ČONG UN kondoloval pozostalej rodine Dmitrija Jazova

Pchjongjang, 27. februára čučche 109 (2020) (KCNA) – Vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un poslal v utorok 25. februára sústrastný dopis pozostalej rodine maršala Sovietskeho zväzu a bývalého ministra obrany Sovietskeho zväzu Dmitrija Jazova.

Vo svojom dopise vyjadril najhlbšiu sústrasť v súvislosti so smutnou správou, že maršál Dmitrij Jazov, blízky súdruh a priateľ KĽDR, zomrel po dlhej chorobe.

Uviedol, že Jazov bol poprednou vojenskou a politickou osobnosťou, skutočným vlastencom a vzorovým veteránom, ktorý sa v mladosti pridal k armáde a prešiel bitkami v posvätnej Vlasteneckej vojne proti fašistickým nemeckým útočníkom a celý svoj život zasvätil posilňovaniu obrany krajiny.Číst dál →