Skip to content

Aktivity KIM ČONG UNA

Soudruh KIM ČONG UN na místě sledoval zkušební palbu hypersonické rakety

Znovu se celému světu jasně ukázala skvělá zásluha Korejské strany práce, která se jasně zapsala do dějin čučchejského obranného průmyslu

Úspěch v další testovací palbě hypersonické rakety

 

Pchjongjang 12. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un 11. ledna sledoval zkušební palbu hypersonické rakety, vedenou Akademií národní obrany.

Doprovázel ho člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won, zástupci vedoucích příslušných oddělení ÚV strany a vedoucí pracovníci v oblasti obranné vědy. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN se setkal se zasloužilými pracovníky a novátory

 

Pchjongjang 2. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se setkal se zasloužilými pracovníky a novátory práce, kteří vykonali mimořádné činy v boji prvního roku provádění závěrů sjezdu strany, a nechal se s nimi na paměť vyfotografovat. Číst dál

Naše země oslavila příchod nového roku čučche 111 (2022)


 
Pchjongjang 2. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un u příležitosti nového roku čučche 111 (2022) navštívil Palác slunce Kumsusan.

Doprovázeli ho členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Kim Tok Hun a Pak Čong Čchon a členové ústředního řídícího orgánu strany. Číst dál

Rozhodně bojujme za rozkvět a rozvoj našeho velikého státu a za blahobyt našeho lidu

Zpráva o 4. plénu 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 1. ledna čučche 111 (2022) – Za velké pozornosti a očekávání celé strany a všeho lidu země se od 27. prosince do 31. prosince čučche 110 (2021) v sekretariátu Ústředního výboru strany uskutečnilo 4. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, jehož cílem bylo shrnout výsledky velkého roku boje a stanovit směrnice nového rozvoje.

Plenární zasedání bylo svoláno v historickém období, kdy celá strana, celý stát a všechen lid srdečně podporuje velkolepou strategickou myšlenku a praktický program 8. sjezdu strany k další etapě boje za všestranný rozvoj, poté co završili první rok pětiletého plánu chvályhodným vítězstvím.

Politbyro Ústředního výboru strany pověřilo řízením pléna váženého soudruha Kim Čong Una.

Číst dál

Zahájení nové éry posilování vojenské moci

Uplynulo deset let od jmenování váženého soudruha Kim Čong Una vrchním velitelem ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky 30. prosince čučche 100 (2011).

Pod vedením soudruha Kim Čong Una oslavila KLDR rozkvět rozvoje svých ozbrojených sil.

Způsob, jakým korejský lid získal soběstačnou schopnost národní obrany, byl neprošlapanou cestou plnou nejrůznějších výzev a obtíží a vše musel dělat svým vlastním stylem. Číst dál

Jednalo 4. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce


 
Pchjongjang 28. prosince čučche 110 (2021) (KCNA) – 27. prosince bylo svoláno 4. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Přítomen byl generální tajemník KSP vážený soudruh Kim Čong Un.

Zúčastnili se členové a kandidáti ÚV KSP. Jako pozorovatelé byli přítomni pracovníci oddělení ÚV strany, vedoucí funkcionáři ministerstev, ústředních institucí, řídících orgánů na úrovni provincií, měst a okresů, velkých průmyslových podniků a pracovníci příslušných klíčových odvětví. Číst dál

Korejský lid si v nejhlubší úctě připomněl 10. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha KIM ČONG ILA


 

Pchjongjang 18. prosince čučche 110 (2021) (KCNA) – U příležitosti 10. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila si všechen lid celé země s úctou připomíná památku velkého generála, majestátního obrazu socialistické Koreje.

Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un v den největšího národního smutku 17. prosince navštívil Palác slunce Kumsusan. Číst dál

Uskutečnila se 8. konference pedagogů Korejské lidové armády

 

Pchjongjang 7. prosince čučche 110 (2021) (KCNA) – 4. a 5. prosince se v Domě kultury 25. dubna konal 8. seminář pracovníků vojenského školství Korejské lidové armády.

Ústřední výbor Korejské strany práce a Ústřední vojenská komise Korejské strany práce svolaly vševojskové shromáždění pracovníků vojenského školství za účelem všestranného posílení postavení aktivních příslušníků našich revolučních ozbrojených sil dosažením radikální změny ve vojenském vzdělávání v souladu s požadavky měnící se doby a situace revoluce.

Generální tajemník Korejské strany práce a předseda Ústřední vojenské komise KSP soudruh Kim Čong Un se konference zúčastnil a řídil ji. Číst dál

FOTOVÝSTAVA: Pre budúcnosť krajiny

Vážení návštevníci stránok!

Ponúkame Vám na stiahnutie elektronickú fotografickú publikáciu pod názvom Pre budúcnosť krajiny, ktorá sa venuje zásluhám váženého generálneho tajomníka súdruha Kim Čong Una v oblasti rozvoja vzdelávania a mimoškolských aktivít mladého pokolenia počas uplynulej dekády.

Elektronická publikácia bola vydaná tento rok Vydavateľstvom cudzojazyčnej literatúry v Pchjongjangu a je k dispozícii v anglickom jazyku vo formáte .pdf na tomto odkaze: Fotovýstava.

 

Uskutečnilo se 5. zasedání politbyra 8. ÚV KSP

 

Pchjongjang 2. prosince čučche 110 (2021) (KCNA) – 1. prosince se v sekretariátu Ústředního výboru strany konalo 5. zasedání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Jednání předsedal vážený soudruh Kim Čong Un.

Soudruh generální tajemník uvedl, že navzdory tomu, že v rozvoji ekonomiky země stále existují potíže, díky spolehlivému vedení Ústředního výboru strany byly po celý rok sebevědomě a efektivně prosazovány důležité politické cíle stanovené na 8. sjezdu strany. Číst dál

5. konference průkopníků tří revolucí

Vážený soudruh KIM ČONG UN zaslal účastníkům programový dopis

 

Pchjongjang 19. listopadu čučche 110 (2021) (KCNA) – 18. listopadu byla v hlavním městě Pchjongjangu zahájena 5. konference průkopníků tří revolucí.

Shromáždění se zúčastnili vlajkonoši tří revolucí a členové skupin tří revolucí, kteří se vyznamenali v provádění ideologické, technické a kulturní revoluce. Přítomni byli také vedoucí funkcionáři provinčních, městských a okresních výborů strany, vedoucí straničtí funkcionáři ministerstev a ústředních institucí, političtí pracovníci orgánů ozbrojených sil, pracovníci příslušných oddělení Ústředního výboru strany a další příslušní funkcionáři. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN na místě vedl město Samdžijon

 

Pchjongjang 16. listopadu čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un vedl na místě město Samdžijon, aby se seznámil se situací třetí etapy výstavby v souvislosti s nadcházejícím dokončením výstavby města.

Doprovázeli ho člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemník pro organizační záležitosti Ústředního výboru strany soudruh Čo Jong Won, člen prezídia politbyra ÚV KSP a předseda vlády soudruh Kim Tok Hun, člen prezídia politbyra ÚV KSP a tajemník Ústředního výboru strany soudruh Pak Čong Čchon, vedoucí oddělení ÚV strany soudruh Kim Če Rjong, místopředseda vlády soudruh Pak Hun a vedoucí funkcionáři stavebního průmyslu. Číst dál

Uctění památky čínských lidových dobrovolníků

Pchjongjang 26. října čučche 110 (2021) (KCNA) – U příležitosti významného dne vstupu čínských lidových dobrovolníků na korejskou frontu poslal generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un věnec na Hřbitov čínských lidových dobrovolníků v okrese Hečchang v provincii Jižní Pchjongan. Číst dál

Slavnostní zahájení výstavy „Sebeobrana 2021“

Vážený soudruh KIM ČONG UN pronesl při slavnostním zahájení pamětní projev

 

Pchjongjang 12. října čučche 110 (2021) (KCNA) – Lid celé země, jenž povstal do boje za dosažení nového rozvoje budování socialismu našeho stylu a bezvýhradně podporuje závěry 8. sjezdu Korejské strany práce a politický kurs vlády republiky, slaví říjnový svátek s velkým nadšením a pohnutím vítězů.

Na oslavu 76. výročí založení Korejské strany práce byla 11. října na Výstavišti tří revolucí slavnostně zahájena výstava úspěchů rozvoje obrany státu „Sebeobrana 2021“.

Slavnostního zahájení se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Přednáška k 76. výročí založení Korejské strany práce

 

Pchjongjang 11. října čučche 110 (2021) (KCNA) – Všichni členové strany a lid celé země pod zkušeným a osvědčeným vedením vždy vítězné Korejské strany práce urychlují postup revoluce a otevírají velkou éru „náš stát nade vše“, novou éru budování bohatého státu a mocné armády. Na takové bojové cestě slaví 76. výročí založení naší důstojné strany.

U příležitosti významného dne založení strany uspořádal Ústřední výbor Korejské strany práce 10. října jubilejní vzpomínkovou přednášku v sídle Ústředního výboru strany.

Jubilejní přednášky se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un. Číst dál

5. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Vážený soudruh KIM ČONG UN přednesl historický politický projev „O orientaci současného boje za nový rozvoj budování socialismu“

 

Pchjongjang 29. září čučche 110 (2021) – 28. září bylo v Paláci shromáždění Mansude zahájeno 5. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Úvodní slovo přednesl předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He. Číst dál

Oslavy 73 let KLDR

Pchjongjang 10. září čučche 110 (2021) (KCNA) – Všechen lid celé země významně oslavil den založení naší slavné vlasti, Korejské lidově demokratické republiky, vyjádřením nejhlubší úcty a srdečné vděčnosti velkému vůdci soudruhu Kim Ir Senovi a velkému vůdci soudruhu Kim Čong Ilovi, kteří proslavili nové dějiny budování nezávislého, soběstačného a silného státu schopného sebeobrany. Číst dál

Přehlídka polovojenských sil a veřejné bezpečnosti k 73. výročí republiky

Pchjongjang 9. září čučche 110 (2021) (KCNA) – Na Kim Ir Senově náměstí se slavnostně konala přehlídka polovojenských sil a Sil veřejné bezpečnosti na počest 73. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky.

Konalo se mimořádné slavnostní zahájení společného bojového orchestru.

Výsadkáři ukázali své dovednosti v seskoku a zakryli zářijovou noční oblohu vlajkami republiky.

Konvoj letadel majestátně proletěl nad náměstím a stíhačky seřazené do útvaru vějíře odpálily ohňostroje a oživily tak sváteční náladu. Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN se setkal s novátory práce u příležitosti 73. výročí vzniku republiky

Pchjongjang 9. září čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se 8. září v sídle Ústředního výboru strany setkal s novátory práce a vyznamenanými pracovníky, kteří se účastnili oslav 73. výročí vzniku republiky, a srdečně jim poblahopřál. Číst dál