Skip to content

História

35 let od návštěvy velkého vůdce soudruha KIM IR SENA v ČSSR

Praha, 3. června čučche 108 (2019) – 4. června si připomínáme 35 let od druhé a zároveň poslední návštěvy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena v Československu.

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen navštívil Československou republiku v čele vládní delegace Korejské lidově demokratické republiky v červnu čučche 45 (1956) jako předseda vlády KLDR a předseda Ústředního výboru Korejské strany práce. Československou socialistickou republiku navštívil 4.-7. června čučche 73 (1984) v čele stranické a státní delegace KLDR ve funkci generálního tajemníka Ústředního výboru Korejské strany práce a prezidenta Korejské lidově demokratické republiky. V době své druhé návštěvy Československa byl již nositelem nejvyššího československého státního vyznamenání, Řádu bílého lva I. třídy s řetězem, uděleného v roce čučche 62 (1973).Číst dál →

Vyhlásenie britských organizácií k výročiu povstania v Kwangdžu

Londýn, 19. mája čučche 108 (2019) – Britská asociácia pre štúdium politiky songun (ASSPUK), Anglická študijná skupina myšlienky čučche (JISGE), Spoločnosť priateľov KĽDR v Spojenom kráľovstve (KFA UK) a Britský výbor solidarity pre mier a znovuzjednotenie Kórejského polostrova (BSCPRKP) vydali spoločné vyhlásenie na podporu výzvy, ktorú vydal Ústredný výbor Protiimperialistického národného demokratického frontu južnej Kórey pri príležitosti 39. výročia povstania v Kwangdžu.

Číst dál →

Generalissimus KIM IR SEN, vždyvíťazný brilantný veliteľ so železnou vôľou

Pchjongjang, 13. apríla čučche 108 (2019) (KCNA) – Je to už 27 rokov, odkedy veľký vodca súdruh Kim Ir Sen získal titul Generalissima Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, čo bolo pozoruhodnou udalosťou zaznamenanou v dejinách kórejského národa a Kórey, i v dejinách svetovej politiky.

Veľký vodca, ktorý sa vydal na cestu revolúcie v jeho veľmi mladom veku, razil líniu ozbrojeného boja orientovaného na čučche, zorganizoval prvú ľudovú jednotku a viedol veľkú protijaponskú vojnu k víťazstvu, s cieľom oslobodiť krajinu a ukončiť dlhú históriu národného utrpenia.

Tieto bojové skúsenosti, ktoré vznikli počas protijaponskej revolučnej vojny ako je organizácia ozbrojeného boja založeného na partizánskej vojne a vytvorenie protijaponskej národnej jednotnej fronty, slúžili ako dobrý príklad v boji svetového revolučného ľudu za národné oslobodenie a nezávislosť v koloniálnych krajinách.Číst dál →

Prezident KIM IR SEN, večné slnko ľudstva

Pchjongjang, 29. marca čučche 108 (2019) (KCNA) – Prezident Kim Ir Sen bol veľkým mudrcom, ktorý v sebe prechovával bezhraničnú ľudskú lásku, dôveru a revolučný záväzok.

Medzi zahraničnými priateľmi, ktorí mali tú česť stretnúť sa s ním, je aj bývalý čilský prezident Salvador Allende Gossens.

Allende sa počas štúdia prác, ktoré napísal kórejský vodca, stal prívržencom myšlienky čučche a rozhodol sa, že sa s ním stretne.
Súdruh Kim Ir Sen prijal Allendeho pri jeho návšteve KĽDR v roku čučche 58 (1969) a sľúbili si, že budú spolubojovníkmi na spoločnom fronte proti imperializmu po celý život.Číst dál →

Ke Dni slunce – z revoluční činnosti velkého vůdce soudruha KIM IR SENA

U příležitosti blížícího se Dne slunce, 107. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena (15. dubna), přinášíme několik obrazů a fotografií z revoluční činnosti zakladatele socialistické Koreje, váženého a milovaného vůdce korejského lidu, bezpříkladného vlastence, národního hrdiny, nepřemožitelného vojevůdce s ocelovou vůlí a vynikajícího představitele mezinárodního komunistického a dělnického hnutí.

Snímky byly publikovány v publikaci Ústavu dějin strany Ústředního výboru Korejské strany práce „Stručné dějiny revoluční činnosti soudruha Kim Ir Sena„, Vydavatelství cizojazyčné literatury, Pchjongjang 1970.

Číst dál →

250-míľová cesta poznania Kórey

Veľký vodca súdruh Kim Ir Sen vo svojom ranom veku sám absolvoval 250-míľovú cestu z Badaogou v provincii Čchangbai v Číne do Mangjongde v Kórei. Stalo sa to jedného dňa začiatkom roku čučche 12 (1923), keď končil základnú školu. V tom čase žil spolu so svojimi rodičmi v cudzom čínskom meste Badaogou.

Jeho otec Kim Hjong Džik, vynikajúci líder protijaponského národného hnutia za oslobodenie Kórey, mu povedal, že by mal ísť do Kórey a pokračovať v štúdiu. Povedal: Muž narodený v Kórei musí Kóreu dobre poznať; ak jasne pochopíš, keď budeš v Kórei, prečo bola zničená, bude to veľký čin; podelíš sa o osud ľudí vo svojom rodnom meste a zažiješ, v akej biede žijú; potom uvidíš, čo treba robiť.

Kim Ir Sen odvetil, že urobí to, čo mu otec povedal. I zobral sa on vo svojej školskej uniforme a kórejskom kabáte a 16. marca opustil Badaogou s malým batôžtekom a nevyhnutnými prostriedkami na cestu.Číst dál →

KIM IR SEN – velký internacionalistický hrdina

 

Londýn, 23. března čučche 108 (2019)  – S blížícím se 107. výročím narození velkého vůdce prezidenta Kim Ir Sena dne 15. dubna se zamýšlíme nad jeho četnými úspěchy. Prezident Kim Ir Sen byl zakladatelem čučchejské Koreje, otcem moderní Koreje a autorem nesmrtelné myšlenky čučche, která přitahuje velký zájem na celém světě.Číst dál →

Zásluhy súdruha Kim Čong Ila pri budovaní armády

Pchjongjang, 24. decembra čučche 107 (2018) (KCNA) – Noviny práce (Rodong sinmun) vo svojom pondelňajšom článku napísali, že menovanie veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila najvyšším veliteľom Kórejskej ľudovej armády (KĽA) 24. decembra čučche 80 (1991) bolo historickou udalosťou veľkého významu pre našu krajinu a revolúciu.

Vďaka tomuto dňu bola spoľahlivo zdedená trvalá kontinuita čučchejskej revolúcie, ktorá sa začala na hore Pektu, Kórejská ľudovodemokratická republika sa stala hrdou svetovou vojenskou mocnosťou a víťazná história socialistickej Kórey dôrazne pokračuje storočie po storočí.

Súdruh Kim Čong Il je neporaziteľný veliteľ so železnou vôľou, ktorý s vynikajúcou vojenskou múdrosťou a vzácnym velením vykonal nesmrteľné zásluhy pri budovaní armády orientovanej na čučche.Číst dál →

101 let od narození soudružky Kim Čong Suk

Projev soudruha Dermota Hudsona na zasedání Anglické studijní skupiny myšlenky čučche (JISGE) 8. 12. čučche 107 (2018)

 

Dnes vám povím o životě velké korejské revolucionářky, soudružky Kim Čong Suk, která se narodila 24. prosince před 101 lety. Myslím, že to má zvláštní význam, protože v nedávné době došlo k pokřiku v médiích hlavního proudu o zacházení se ženami v KLDR. Jako obvykle nebyl založen na faktech, ale na zprávách z třetí ruky a ignorantských domněnkách. Říkám ignorantských, protože nezmínili skutečnost, že KLDR vyzdvihuje vůdkyni a uctívá její památku. Ve skutečnosti je KLDR pravděpodobně jedinou asijskou zemí kromě Srí Lanky, která má sochu vůdkyně.
Socha soudružky Kim Čong Suk má čest být umístěna na hřbitově revolučních mučedníků na hoře Tesong v Pchjongjangu. Tento hřbitov je posledním odpočinkem pro revolucionáře, kteří bojovali za nezávislost Koreje proti Japoncům. V jejím rodném městě Herjong stojí socha Kim Čong Suk. Textilka, mateřská škola a okres v KLDR jsou po ní pojmenovány.Číst dál →

Nesmrtelné revoluční zásluhy velkého vůdce soudruha KIM ČONG ILA

Praha, 15. prosince čučche 107 (2018) – K uctění památky velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila (16. 2. 1942 – 17. 12. 2011) zveřejňujeme fotografie zachycující jeho nesmrtelné revoluční zásluhy.

 

Musíme se zbavit zastaralých metod a komplexně uplatnit pracovní metodu soudruha Kim Čong Ila – jeho pracovní metoda je nejrevolučnější a nejlidovější pracovní metodou, znamená mísit se s lidem a vstupovat do jeho mysli.

Kim Čong Un

Číst dál →

Kim Čong Il: Filosofie čučche – původní tvořivá filosofie revoluce

U příležitosti 7. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila zveřejňujeme jeho stať »Filosofie čučche – původní tvořivá filosofie revoluce« dle českého vydání z roku 2003.

V červnu 1996 uveřejnil soudruh Kim Čong Il, generální tajemník Korejské strany práce a předseda Výboru národní obrany KLDR, klasické dílo »Filosofie čučche – původní tvořivá filosofie revoluce«, čímž byla úplně objasněna podstata filosofie čučche.

Objasněním základní podstaty filosofie čučche soudruhem Kim Čong Ilem bylo jasně vysvětleno, že filosofie čučche je skutečně nejvědečtější a nejdokonalejší filosofií k osvobození člověka a reprezentuje současnou éru lidstva.

Celý text stati naleznete na samostatné stránce.

Milión 674 tisíc 610 ri je číslo zapustené do duše kórejského ľudu spolu so životom veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila

Pchjongjang, 11. decembra čučche 107 (2018) (KCNA) – Viac ako jeden milión 674 tisíc 610 ri (10 ri = 4 km) zodpovedá takmer 17 okruhom okolo Zeme. Je to vzdialenosť, ktorú precestoval veľký vodca súdruh Kim Čong Il počas svojho revolučného života, aby zaistil blaho kórejskému ľudu.

Stopy jeho oddanosti vlasti a ľudu sú prítomné v celej krajine. Inšpekciou 105. Rju Kjong Suovej soulskej gardovej tankovej divízie Kórejskej ľudovej armády zahájil jeho revolučné songunské vedenie, pri ktorom navštívil mnoho miest.Číst dál →

Súdruh Kim Čong Il – velikán, ktorý významne prispel k dosiahnutiu veci nezávislosti

Pchjongjang, 10. decembra čučche 107 (2018) (Rodong sinmun) – Pokrokoví ľudia sveta vysoko velebia veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila ako najväčšieho dobrodinca a neskonale veľkého mudrca, ktorý má nesmrteľné zásluhy na veci globálnej nezávislosti.

Veľký vodca súdruh Kim Čong Il je bezmedzne veľkým mužom, ktorý bránil osud socializmu prostredníctvom svojich neúnavných ideologických a teoretických aktivít a energického vedenia.Číst dál →

Hje Čcho a jeho cesty

Pchjongjang, 26. novembra čučche 107 (2018) (KCNA) – Hje Čcho bol kórejský cestovateľ, ktorý precestoval niekoľko krajín začiatkom 8. storočia.

Prešiel cez čínsky Čang’an a Srí Lanku do Indie a ďalej do Perzie a Východorímskej ríše. Taktiež prešiel niektoré krajiny v Strednej Ázii a zomrel v čínskom meste Čang’an na ceste domov.

Počas svojej desaťročnej cesty precestoval viac ako 40 000 kilometrov a napísal „Záznam o cestovaní do Indie,“ ktorý bol rozdelený do troch zväzkov.Číst dál →