Skip to content

Armáda, bezpečnost

1. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise KSP

 

Pchjongjang 25. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 1. rozšířené zasedání 8. Ústřední vojenské komise Korejské strany práce se konalo 24. února v sekretariátu Ústředního výboru strany.

Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Čong Un předsedal rozšířenému zasedání.

Zasedání se zúčastnil místopředseda Ústřední vojenské komise KSP soudruh Ri Pjong Čchol a její členové. Přítomni byli také velící důstojníci sborů Korejské lidové armády, členové výkonného výboru stranického výboru lidové armády, velitelé některých útvarů ozbrojených sil a zástupci vedoucích příslušných oddělení Ústředního výboru strany.Číst dál →

Syn bývalej vojačky so zdravotným postihnutím

Súdružka Pak Jong Hi, vyznamenaná zdravotne postihnutá vojačka žijúca v Mangjongde-dong v obvode Mangjongde v Pchjongjangu, opustila v januári pchjongjanskú pôrodnicu s novorodencom v náručí. Keď odchádzala z nemocnice uprostred vrelého lúčenia s lekármi a sestrami, povedala svojmu manželovi súdruhovi Kim Son Ho, že len ťažko verí, že sa stala „maminkou“.

Potom, čo bola počas vojenskej služby vážne zranená, absolvovala súdružka Pak Jong Hi osem operácií chrbtice. V tom čase jej bolo odporúčané, že by nemala mať dieťa. Podľa primára pôrodníckeho oddelenia č. 4 súdruha U Ri Čchola, keď ženy ako súdružka Pak Jong Hi otehotnejú, môžu trpieť extrémnym fyzickým vyčerpaním a prísť o život na pôrodnej posteli. Je to však žena a tak veľmi túžila byť matkou. Cítiac vinu za to, že nedokázala dať roztomilé dieťa svojmu manželovi, ktorý sa oženil so zmrzačenou ženou a obetoval všetko pre to, aby sa o ňu dobre staral, si, keď bola sama, často poplakala.Číst dál →

73 let pravidelných revolučních ozbrojených sil

Pchjongjang 8. února čučche 110 (2021) (KCNA) – Před 73 lety byla 8. února 1948 velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem založena Korejská lidová armáda, pravidelné revoluční ozbrojené síly typu čučche.

Velký vůdce, který vedl protijaponskou revoluční válku k vítězství a uskutečnil historickou věc osvobození vlasti (15. srpna 1945), stanovil založení silné pravidelné armády jako nezbytný požadavek pro budování suverénního a nezávislého státu a podporoval budování armády. Ve svých nesmrtelných dílech jako „O založení strany, státu a ozbrojených sil v osvobozené vlasti“ a „Vytvořme skutečně lidovou armádu, moderní pravidelnou armádu“ objasnil myšlenky vybudování armády založené na čučche a způsoby jejich uskutečnění.Číst dál →

Prohlášení zástupce KLDR na konferenci o odzbrojení

Pchjongjang 29. ledna čučche 110 (2021) (MZV KLDR) – Han Te Song, stálý zástupce Korejské lidově demokratické republiky při Úřadu OSN v Ženevě a dalších mezinárodních organizacích ve Švýcarsku, přednesl 26. ledna prohlášení na plenárním zasedání konference o odzbrojení konané prostřednictvím videokonference.

Ve svém prohlášení uvedl, že na této planetě není žádná země jako KLDR, která by byla vystavena neustálému ohrožení válkou, a že touha jejího lidu po míru je s ohledem na to silná, a pokračoval: Vláda KLDR vyvinula veškeré úsilí, aby zabránila zhoršení regionálního napětí, ze své silné touhy zajistit mír a bezpečnost na Korejském poloostrově a na celém světě. Důmyslné zbraně nepřátelských sil namířené na náš stát však nabývají na síle a bezohledné zbrojení narušuje mezinárodní rovnováhu sil.Číst dál →

Ohlédnutí za 8. sjezdem Korejské strany práce

8. sjezd Korejské strany práce se konal 5. – 12. ledna čučche 110 (2021) v Pchjongjangu, hlavním městě Korejské lidově demokratické republiky.

Sjezd zvolil soudruha Kim Čong Una generálním tajemníkem Korejské strany práce v souladu s jednomyslnou vůlí a přáním všech delegátů, všech členů strany a všeho lidu celé země a sloužícího mužstva Korejské lidové armády pro rozvoj kimirsensko-kimčongilské strany a svěží vítězný pokrok revoluční věci čučche.

Sjezd zhodnotil revoluční práci posledních pěti let, provedl vědeckou analýzu rozvoje revoluce a objektivní a subjektivní situace a na základě toho nastolil novou linii boje a strategickou a taktickou politiku upevňování strany a provedení skoku vpřed v budování socialismu.

Generální tajemník soudruh Kim Čong Un objasnil hlavní myšlenku a hlavního ducha 8. sjezdu KSP a zdůraznil, že celá strana by se měla ještě pevněji držet ideálů „uctívat lid jako nebe“, „jednomyslná jednota“ a „soběstačnost“.Číst dál →

Pamětní snímky soudruha KIM ČONG UNA s účastníky přehlídky a příslušníky bezpečnosti


 
Pchjongjang, 17. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un byl 16. ledna na paměť vyfotografován s účastníky vojenské přehlídky na počest 8. sjezdu strany.

Fotografování byl přítomen člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a místopředseda Ústřední vojenské komise KSP soudruh Ri Pjong Čchol a vedoucí funkcionáři orgánů ozbrojených sil soudruzi Pak Čong Čchon, Kwon Jong Džin, Kim Čong Gwan a Ri Jong Gil.

Účastníci byli naplněni velkým vzrušením, že mají tu čest být na paměť vyfotografováni spolu s váženým soudruhem Kim Čong Unem na Kim Ir Senově náměstí, kde se slavnostně konala vojenská přehlídka na počest 8. sjezdu strany.
Číst dál →

Shromáždění armády a lidu v Pchjongjangu

Pchjongjang, 17. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Na Kim Ir Senově náměstí se 15. ledna konalo shromáždění armády a lidu města Pchjongjangu, aby vzdalo nejvyšší poctu váženému soudruhu Kim Čong Unovi při jeho zvolení generálním tajemníkem Korejské strany práce a slíbilo důsledné provádění závěrů 8. sjezdu strany.

Na pódium vystoupili členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čche Rjong He, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun, kádry strany a vlády, vedoucí funkcionáři výborů, ministerstev, ústředních institucí a stranických a správních orgánů v Pchjongjangu, novátoři práce a funkcionáři ozbrojených sil.

Shromáždění se zúčastnili pracovníci výborů, ministerstev a ústředních institucí, funkcionáři a pracující institucí, továren, podniků a zemědělských družstev v Pchjongjangu a důstojníci a mužstvo Korejské lidové armády a Sil veřejné bezpečnosti.Číst dál →

Oslavy na počest 8. sjezdu KSP

Pchjongjang, 15. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 14. ledna obyvatelé města Pchjongjangu srdečně přivítali účastníky vojenské přehlídky, kteří spolehlivě bránili 8. sjezd Korejské strany práce nepřemožitelnou vojenskou mocí a projeli ulicemi hlavního města ve slavnostním průvodu demonstrujícím všemocného ducha revoluční armády strany.

Vojáci a důstojníci lidové armády, kteří obdrželi vřelé pozdravy od obyvatel města, složili pevnou přísahu, že ani na okamžik nezapomenou na důvěru vlasti a lidu, aby spolehlivě zdědili tradici věrnosti k revoluční armádě strany a bojové tradice oddané služby.Číst dál →

Vojenská přehlídka na počest 8. sjezdu KSP

 

Pchjongjang, 15. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Večer 14. ledna se na Kim Ir Senově náměstí v Pchjongjangu konala vojenská přehlídka na počest 8. sjezdu Korejské strany práce.

Na zvláště vyzdobené pódium se dostavil Vokální a instrumentální soubor Komise pro státní záležitosti a Ústřední vojenský orchestr Ministerstva obrany, aby hrály přehlídkovou hudbu.

Přehlídkové oddíly vstoupily slavnostním pochodem na náměstí. Motorizované kolony se seřadily na ulicích k náměstí a demonstrovaly nevyčerpatelně mohutnou sílu ozbrojených sil republiky. Letecké eskadry také čekaly na rozkaz ke vzlétnutí.

Na pódium se dostavil generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR soudruh Kim Čong Un. Výkřiky „Hurá!“, „Kim Čong Un“ a „Oddaná obrana“ na projev úcty otřásly nebem i zemí a ohňostroj jasně ozářil noční oblohu.Číst dál →

Úspěšné zakončení 80denní kampaně

Pchjongjang, 1. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Korejská ústřední tisková agentura 31. prosince čučche 109 (2020) oznámila, že všechen lid se vší energií rozvinul velký proces soběstačnosti a završil historickou 80denní pracovní kampaň hrdým vítězstvím.

Státní mimořádná protiepidemická práce, kterou naše strana navrhla jako hlavní bojový cíl 80denní pracovní kampaně, je stále posilována, protiepidemická fronta je nedobytně chráněna a vznikly zázraky, které z katastrofy udělaly štěstí, a nový příběh obrovských změn, které v bojových oblastech eliminují následky škod, když okouzlující socialistické vesnice rostou jedna za druhou.

V hlavních bojových oblastech socialistické výstavby bylo dosaženo mnoha cenných úspěchů, které přispěly k posílení základny nezávislé ekonomiky a zlepšení životní úrovně lidu, čímž byly napsány zářivé stránky do bojového deníku naší strany.Číst dál →

Revoluční zásluhy soudruha KIM ČONG ILA budou věčné

Uplynulo 29 let od jmenování velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila vrchním velitelem Korejské lidové armády 24. prosince čučche 80 (1991), jež bylo historickou událostí pro zajištění pevné základny vedení revoluční věci čučche  k vítězství. Každým rokem si v tento slavný den náš lid v hlubokém pohnutí připomíná vlasteneckou cestu, kterou prošel soudruh Kim Čong Il, když hájil osud země a lidu tvrdým rozdrcením politiky spojených imperialistických sil k izolaci a potlačení během „náročného pochodu“ a „nuceného pochodu“ a věnoval se rozvoji průmyslu národní obrany.

Díky tomu se naše země stala socialistickou pevností, úspěšně bránící svou suverenitu a důstojnost navzdory těžkostem způsobeným zlomyslnou blokádou a izolačními manévry nepřátelských sil, a náš lid se stal mocným a odvážným lidem otáčejícím koly dějin soběstačného rozvoje a rozkvětu.

Číst dál →

Cesta songunu – správná volba soudruha KIM ČONG ILA

Na začátku ledna 1995, prvního nového roku po úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena (1912-1994), vyšel v západním tisku článek o Korejské lidově demokratické republice, který uváděl:

„Je příznačné, že Kim Čong Il, de facto nástupce prezidenta Kim Ir Sena, nepronesl novoroční projev, ale místo toho na začátku nového roku zkontroloval jednotku Korejské lidové armády. O budoucím směřování státnictví nového vůdce země a hlavní politické síle, na kterou se bude spoléhat, obvykle rozhoduje první bod jeho programu. Na základě této skutečnosti bude zajímavé počkat a zjistit, jaký význam bude mít nedávná Kim Čong Ilova inspekce.“

Číst dál →

Ostatky zesnulých vlastenců uloženy v Sinmi-ri

Pchjongjang, 4. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – Ostatky zesnulých vlastenců byly nově uloženy na hřbitov vlasteneckých hrdinů v Sinmi-ri.

Patří mezi ně soudruh Sin Un Ho, který byl důstojníkem Korejské lidové armády, a soudruh Kang Čong Ho, bývalý ředitel Uměleckého studia Korejské lidové armády. Kromě nich také bývalý náměstek ministra zahraničí soudruh Čon Hi Čong a někdejší rada ředitelství těžebního průmyslu v Tančchonu soudruh Hong Si Hak, kteří věrně podporovali vedení strany.Číst dál →

100 let vlasteneckého bojovníka za znovusjednocení

Pchjongjang, 29. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un poslal narozeninové pohoštění nezlomnému vlasteneckému bojovníkovi za znovusjednocení a bývalému dlouholetému politickému vězni Čang Ho u příležitosti jeho 100. narozenin.

Čang Ho, sdílející zármutek lidu zbaveného vlasti, se narodil v chudé rodině ve čtvrti Mapcho v Soulu a v cizí zemi byl vystaven všemožnému ponížení a útlaku. Hodnotný život mohl vést teprve poté, co velký vůdce soudruh Kim Ir Sen osvobodil svou vlast a vybudoval skutečně lidovou zemi.

S jedinou touhou oplatit péči velkého vůdce se Čang Ho obětavě věnoval budování nové vlasti. Jako novinář přispíval k povzbuzení lidu k dosažení vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce a poválečné obnově.

Statečně bojoval za znovusjednocení vlasti a byl zatčen nepřáteli. Během více než 30 let vězení vždy věřil naší straně a neochvějně bojoval za obranu svého revolučního přesvědčení.Číst dál →

Okouzlující socialistické vesnice zbudovány v oblasti Komdok

Pchjongjang, 27. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – V oblasti Komdok vyrostly okouzlující socialistické vesnice, které slibují světlou budoucnost hornického města. V oblasti, kde kvůli velkým přírodním katastrofám bylo všechno zaplaveno bahnitou vodou a pohřbeno v hromadě kamenů, v důsledku čehož ani hospodáři nemohli rozeznat svůj dům, byly v horské rokli všude postaveny moderní domy, vytvářející pohádkové scenérie.

Jednopatrové, přízemní a vícepatrové obytné budovy pro více než 2 300 rodin, veřejné budovy a parky byly úspěšně postaveny, a tak se neštěstí oblasti Komdok změnilo v požehnání.Číst dál →

16. listopad – Den matek

Pchjongjang, 14. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Blíží se 16. listopad, Den matek Korejské lidově demokratické republiky.

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen 16. listopadu čučche 50 (1961) ve svém projevu na prvním celostátním setkání matek „Odpovědnost matek při výchově dětí“ zdůraznil otázky naplňování odpovědnosti a role žen jako matek.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un zajistil, aby tento historický den byl ustanoven jako Den matek, a tak pozvedl na vrchol štěstí a slávy matky, které tlačí jedno ze dvou kol vozíku revoluce a vychovávají budoucí generace vlasti.Číst dál →

Nové domy pro tisíce rodin ve městě Samdžijon

Pchjongjang, 14. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Ve městě Samdžijon v oblasti Pektusanu došlo k další významné události. Úsilím všech velících důstojníků a členů úderné brigády divize „16. února“ a vojenských budovatelů byly postaveny ve více než 10 čtvrtích a obcích města Samdžijon nové obytné domy pro několik tisíc rodin.

Shromáždění k předání nových domů se konala od 11. do 13. listopadu domů se konala v Pektusanmiljong-dong, Sinmusong-dong, Rimjongsu-dong, Pchotche-dong, Ohomuldong-dong, Čunghung-ri, Hunggjesu-ri, Sobeksan-ri, Peksam-ri, Poso-ri a Tchongsin-ri.Číst dál →

Velká jednota armády a lidu v budování socialismu

Pchjongjang, 9. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Dnes je na všech místech naší země, včetně měst, vesnic, továren, uhelných dolů, osad lesních dělníků, pobřežních osad a míst socialistické výstavby, hlasitě slyšet píseň „Arirang jednoty armády a lidu“. Tato píseň nadšeně oslavuje skutečnost, že armáda a lid vždy sdílejí myšlenky a úmysly na jediné cestě podpory vedení strany.

V tuto chvíli náš lid a sloužící mužstvo společně s touto písní vytvářejí zázraky a výkony silou jednoty armády a lidu.Číst dál →

Vojnový veterán sa dožil 100 rokov

Jedným z vojnových veteránov je aj súdruh Ri Tong Gju, žijúci v dedine Rjonggok-ri v okrese Kangnam pri Pchjongjangu. V septembri oslávil sté narodeniny.

Všetci dedinčania mu srdečne zablahoželali k narodeninám a vláda mu poslala dary. V ten deň súdruh Ri oslávil svoje narodeniny vo vojenskej uniforme. Pri tejto príležitosti sa s emóciami obzrel späť do minulosti.Číst dál →