Skip to content

Architektura - 2. page

Dokončena rekonstrukce nábřeží řeky Potchong

Pchjongjang, 29. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Okolí řeky Potchong se proměnilo. Rekonstrukce jejího nábřeží je rozsáhlou prací v oblasti správy půdy. Jedná se o vyzdění břehu řeky v délce 22,4 km, betonáž o ploše více než 40 tisíc metrů čtverečních, travnaté plochy pokrývající více než 110 tisíc metrů čtverečních, opravu a novostavby desítek rekreačních míst, dvou mostů, dvou pavilonů atd.

S jedinou touhou vybavit Pchjongjang centrem socialistické kultury dokončili přední funkcionáři a dělníci města rekonstrukci bulváru podél břehů řeky Potchong za pouhý měsíc.Číst dál →

Okouzlující socialistické vesnice zbudovány v oblasti Komdok

Pchjongjang, 27. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – V oblasti Komdok vyrostly okouzlující socialistické vesnice, které slibují světlou budoucnost hornického města. V oblasti, kde kvůli velkým přírodním katastrofám bylo všechno zaplaveno bahnitou vodou a pohřbeno v hromadě kamenů, v důsledku čehož ani hospodáři nemohli rozeznat svůj dům, byly v horské rokli všude postaveny moderní domy, vytvářející pohádkové scenérie.

Jednopatrové, přízemní a vícepatrové obytné budovy pro více než 2 300 rodin, veřejné budovy a parky byly úspěšně postaveny, a tak se neštěstí oblasti Komdok změnilo v požehnání.Číst dál →

Nová ubytovna textilního závodu v Sinidžu

Pchjongjang, 26. listopadu čučche 109 (2020) (Pyongyang Times) – V textilním závodě v Sinidžu (Sinuidžu) na břehu řeky Amnok byla postavena nádherná ubytovna. Je vybavena útulnými pokoji, jídelnou, knihovnou, sálem pro mládež a kulturním sálem a komplexem zdraví s celkovou podlahovou plochou přibližně 29 tisíc metrů čtverečních, který je vybaven bazénem, posilovnou, kadeřnictvím, kosmetickým salonem a dalšími zařízeními služeb. Ubytovaným poskytne veškeré pohodlí, aby mohli vést kulturní život.Číst dál →

Nové okouzlující domy v okresech Orang a Hočchon

Pchjongjang, 23. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Divize vybraných členů strany z hlavního města poté, co splnily své přidělené úkoly, se opět vydaly do oblastí, které utrpěly nejvážnější škody, a přeměnily obec Rjongpchjong-ri v okrese Orang provincie Severní Hamgjong a dělnickou čtvrť Sinhong v okrese Hočchon provincie Jižní Hamgjong v okouzlující vesnice.

V bezvadně postavených nových vesnicích se konala shromáždění k předání nových obytných budov. Zúčastnili se jich funkcionáři provincií Severní a Jižní Hamgjong a obyvatelé postižených oblastí. Řečníci srdečně poblahopřáli obyvatelům k novým domovům. Uvedli, že vážený soudruh nejvyšší vůdce, který zanechal stopy obětavosti a úsilí na větrném východním pobřeží, kde ještě nebyly odstraněny následky tajfunu, přijal veškerá opatření k výstavbě domů pro obyvatele postižených oblastí. Konstatovali, že nikde na světě nejsou tak šťastní lidé jako náš lid, který má skvělého otce, a s duší horoucí věrnosti obyvatel postižených oblastí a všeho lidu provincie provolali nejvyšší slávu a vyjádřili nejvřelejší díky váženému nejvyššímu vůdci soudruhu Kim Čong Unovi.Číst dál →

Hrdinské činy divizí členů strany z hlavního města budou navždy zářit v dějinách naší strany

Pchjongjang, 21. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Divize vybraných členů strany z hlavního města, směřující do první linie boje za obranu lidu, kam směřuje naše strana všechny síly, vytvořily hrdinský příběh ve slavných dějinách naší strany za dobu 70 dní úderné pracovní stráže věrnosti, tvrdé nepřetržité bitvy a odvážného bleskového boje.

Přinášíme fotografie hrdinného boje divizí členů strany z hlavního města, kteří s velkým zanícením přijali historický otevřený dopis váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una a s pevným závazkem jistě uskutečnit ušlechtilý plán Ústředního výboru strany za cenu svých životů krásně postavili nové okouzlující vesnice v oblasti východního pobřeží, které byly zasaženy přírodní katastrofou.Číst dál →

Nové domy pro tisíce rodin ve městě Samdžijon

Pchjongjang, 14. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Ve městě Samdžijon v oblasti Pektusanu došlo k další významné události. Úsilím všech velících důstojníků a členů úderné brigády divize “16. února” a vojenských budovatelů byly postaveny ve více než 10 čtvrtích a obcích města Samdžijon nové obytné domy pro několik tisíc rodin.

Shromáždění k předání nových domů se konala od 11. do 13. listopadu domů se konala v Pektusanmiljong-dong, Sinmusong-dong, Rimjongsu-dong, Pchotche-dong, Ohomuldong-dong, Čunghung-ri, Hunggjesu-ri, Sobeksan-ri, Peksam-ri, Poso-ri a Tchongsin-ri.Číst dál →

Nové domy v postižených oblastech okresu Kimhwa

Pchjongjang, 12. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – V okrese Kimhwa provincie Kangwon došlo ke šťastné události, kterou může všechen lid závidět. Sloužící mužstvo lidové armády v odvážné nepřetržité bitvě postavilo nové obytné budovy v centru okresu a jeho různých obcích zasažených těžkými přírodními katastrofami a vytvořilo další okouzlující krajinu socialistické pohádky.

Pod pečlivým vedením a péčí váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una byly v postižených oblastech okresu Kimhwa krásně postaveny nové domovy a 11. listopadu se konalo jejich slavnostní osídlení.Číst dál →

Nové domy ve městě Kimčchek a okrese Riwon

Pchjongjang, 7. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – V zasažených oblastech Čchundong-ri, Unho-ri a Sokho-ri v obvodu města Kimčchek provincie Severní Hamgjong a Haksade-ri v okrese Riwon provincie Jižní Hamgjong byly postaveny nové obytné domy a obyvatelé se do nich nastěhovali.

V místech se konala slavnostní shromáždění k předání nových domů, které byly v postižených oblastech krásně vystavěny.Číst dál →

Nové domy v provincii Kangwon

Pchjongjang, 25. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Okresy provincie Kangwon, zasažené přírodními katastrofami, se změnily v pohádkové vesnice socialismu.

V oblastech zasažených velkými přírodními katastrofami, jako jsou okresy Čcholwon, Pchjonggang, Čchangdo, Ičchon, Hejang, Pchangjo a Kumgang, bylo nově postaveno více než 810 bloků několikapatrových a přízemních domů s více než 1670 byty a obyvatelé se do nich slavnostně přestěhovali.

Číst dál →

Předány nové domy v Tečchong-ri a okrese Hongwon

Pchjongjang, 17. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Příkladná socialistická obec byla postavena v obnovené Tečchon-ri v okrese Unpcha v provincii Severní Hwanghe.

Vojáci lidové armády, kteří se pustili do rekonstrukčních prací s cílem eliminovat následky přírodních katastrof, za pouhé dva měsíce bezchybně dokončili stavbu více než 820 obytných budov a z celého srdce podporovali ušlechtilý pohled na lid váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una a jeho vznešený plán nezištné služby.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN zkontroloval místa obnovy provincie Jižní Hamgjong

 

Pchjongjang, 15. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un zkontroloval místa rekonstrukčních prací ve východní oblasti včetně města Sinpcho a okresu Hongwon v provincii Jižní Hamgjong.

Doprovázel ji ho soudruzi Pak Čong Čchon, Čo Jong Won, Kim Jong Su, soudružka Hjon Song Wol a soudruh Kim Mjong Sik.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN navštívil obnovovanou oblast Komdok

Pchjongjang, 14. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl rekonstrukční práce v oblasti Komdok provincie Jižní Hamgjong.

Doprovázeli ho soudruzi Pak Čong Čchon, Ri Il Hwan, Kim Jong Su, Čo Jong Won, soudružka Hjon Song Wol a soudruh Kim Mjong Sik.Číst dál →

Lid ze Sunanu se stěhuje do nových domů

Pchjongjang, 5. října čučche 109 (2020) (KCNA) – V obvodě Sunan v Pchjongjangu byly nově postaveny stovky vícepodlažních a jednopodlažních bytových domů, veřejných budov a zařízení. Každý dům má několik obytných pokojů, kuchyň, sklad atd.

2. a 4. října se konaly slavnostní obřady udělování nových domů obyvatelům Čegjong-ri, Sanjang-ri, Rjongbok-ri a Čchondong-ri v obvodě.

Číst dál →

Továrna na lékařské přístroje Mjohjangsan zrekonstruována

Pchjongjang, 5. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Továrna na lékařské přístroje Mjohjangsan byla dokonale zrekonstruována a modernizována.

Všechny výrobní procesy v závodě, vybavené zařízením vyrobeným naší dělnickou třídou, vědci a techniky, jsou automatizovány a mechanizovány pro výrobu moderních lékařských přístrojů a výroba a řízení jsou jsou založené na vědecké a informačně-technologické bázi na vysoké úrovni.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN vedl obnovu okresu Kimhwa

Pchjongjang, 2. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl na místě obnovu poškozeného okresu Kimhwa.

Doprovázeli ho soudruh Pak Čong Čchon, soudruh Ri Il Hwan, soudruh Kim Jong Su, soudruh Čo Jong Won, soudružka Kim Jo Džong, soudruh Pak Tche Song a soudružka Hjon Song Wol.Číst dál →

Lid Kangbuk-ri se stěhuje do nových domovů

Pchjongjang, 18. září čučche 109 (2020) (KCNA) – Díky boji sloužícího mužstva lidové armády, které ve svých srdcích třímá ušlechtilý plán váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, se lid vsi Kangbuk-ri v okrese Kumčchon provincie Severní Hwanghe radostně přestěhoval do nových domovů, postavených jako příkladná socialistická pohádková země a vzorná socialistická zemědělská obec po mohutných přírodních katastrofách.

Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN navštívil obnovenou obec Kangbuk-ri

 

Pchjongjang, 15. září čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un zkontroloval obnovenou obec Kangbuk-ri v okrese Kumčchon provincie Severní Hwanghe, která byla poškozena mohutným deštěm a silným větrem.

Doprovázeli ho soudruzi Čche Rjong He, Pak Pong Džu, Kim Če Rjong, Pak Čong Čchon, Ri Il Hwan, Čo Jong Won, Kim Jong Su, Pak Tche Song a soudružka Hjon Song Wol.Číst dál →