Skip to content

All posts by 올빼미 - 3. page

Soudruh KIM ČONG UN s účastníky sjezdu svazu mládeže

 

Pchjongjang 30. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se 29. dubna setkal s účastníky 10. sjezdu svazu mládeže a nechal se s nimi na paměť vyfotografovat.

Účastníci sjezdu byli nekonečně nadšeni a potěšeni, že se jim dostalo cti nechat se na paměť vyfotografovat v Paláci slunce Kumsusan, nejvyšší svatyni čučche, společně s váženým soudruhem generálním tajemníkem, který zajistil, že 10. sjezd svazu mládeže se stane bodem obratu a vytvoří nový milník v dějinách čučchejského mládežnického hnutí, a poskytl velký bojový program pro posílení svazu.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Svátku práce

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

P c h j o n g j a n g

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

posíláme Vám a všemu lidu socialistické Koreje srdečné pozdravy u příležitosti nadcházejícího Svátku práce, mezinárodního svátku pracujícího lidu celého světa.

Svátek práce je významným výročím mezinárodního komunistického a dělnického hnutí, ve kterém zastává Korejská lidově demokratická republika mimořádnou úlohu jako nezávislý stát skutečné vlády lidu a pevnost boje proti imperialismu.Číst dál →

Významně oslaveno 89. výročí založení revoluční armády

Pchjongjang 26. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – V různých částech země bylo významně oslaveno 89. výročí založení Korejské lidové revoluční armády.

Nekonečný proud lidu mířil do Paláce slunce Kumsusan, nejvyšší svatyně čučche, kde leží ve své životní podobě velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il.

Na nádvoří paláce se masy poklonily slunečně usměvavým portrétům velkého vůdce a velkého generála.

Sloužící mužstvo a lid navštívili slunečně usměvavé bronzové sochy a portréty velkého vůdce a velkého generála na kopci Mansude a v dalších částech země a připomněli si revoluční život vynikajících velikánů, kteří budou navždy oslavováni spolu s dějinami budování revolučních ozbrojených sil čučche.Číst dál →

89. výročí založení Korejské lidové revoluční armády

Pchjongjang 25. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Ústřední noviny 25. dubna vydaly úvodníky věnované 89. výročí založení Korejské lidové revoluční armády velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem.

Deník Rodong sinmun (Noviny práce) uvedl, že 25. duben čučche 21 (1932) je historickým dnem, kdy se splnil sen našeho lidu, který hluboce toužil mít svou skutečnou revoluční armádu.

Naše revoluční ozbrojené síly po mnoho let od svého založení dosahují vynikajících výsledků při zakládání a vítězném postupu revoluční věci čučche.Číst dál →

22. duben – Den Země

Pchjongjang 22. dubna čučche 110 (2021) (Nenara) – 22. duben je Dnem Země.

Svět nyní čelí řadě výzev vyplývajících z lidské činnosti, změny klimatu a ničení biologické rozmanitosti a ekosystémů. Mezi nimi jsou ničivé požáry, rekordně vysoké teploty, invaze rojů kobylek, šíření eboly atd. Nedávno vypukla pandemie koronaviru způsobená přenosem infekce mezi zvířaty a lidmi a zdravotní krize pokračuje. To vše je obtížné překonat bez společného vědomí a společného úsilí lidstva. Tato skutečnost ukazuje, že cesta k radikálnímu potlačení pandemie COVID-19 a jiných infekčních onemocnění spočívá ve snížení kontaktu člověka s různými biologickými druhy a v zachování zdravého ekosystému a zdravé přírody.

Z tohoto pohledu slouží Den Země jako dobrá příležitost k zajištění domova v úzkém vzájemném vztahu se zvířaty a životním prostředím.Číst dál →

Dopis k výročí založení Korejské lidové revoluční armády

Vážený soudruh

 

Kim Čong Un

 

generální tajemník Korejské strany práce

 

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

 

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

P c h j o n g j a n g

 

 

Vážený soudruhu maršále!

 

Přijměte naše pozdravy v tyto dny, kdy si připomínáme, že uplynulo 89 let od památného dne 25. dubna 1932, kdy věčný prezident soudruh Kim Ir Sen založil slavnou Korejskou lidovou revoluční armádu. S obdivem si připomínáme hrdinnou bojovou cestu korejské armády, vedoucí až k osvobození Vaší nádherné země a k vytvoření samostatné Korejské lidově demokratické republiky.Číst dál →

Světelný festival na počest Dne slunce

Pchjongjang 20. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Od 18. dubna se v hlavním městě Pchjongjangu koná světelný festival na počest Dne slunce „Kouzelné paprsky světla – 2021“.

Okolí Pchjongjangského obchodního domu číslo 1 a úpatí kopce Čangde byly od podvečera plné obyvatel, kteří se shromáždili, aby sledovali světelný festival.

Kouzelné světelné umění bylo zahájeno titulkem „Kouzelné paprsky světla – 2021“, nápisem „Den slunce“ a čísly „4.15“ (datum 15. 4. v korejském formátu, pozn. překl.).

Světelný festival ukázal podobu naší socialistické vlasti, která pod vedením veliké strany otevírá éru nového rozvoje, éru prvořadosti našeho státu, stejně jako hodnotný boj a život našeho lidu budujícího krásnou budoucnost.Číst dál →

Významně oslaven Den slunce

Pchjongjang 16. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Všechen lid země oslavil největší svátek národa – Den slunce. U příležitosti Dne slunce jsou všechna zákoutí vlasti zaplavena pocitem úcty k velkému vůdci soudruhu Kim Ir Senovi.

U příležitosti největšího a nejvýznamnějšího svátku národa generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un spolu se svou manželkou Ri Sol Džu navštívil 15. dubna Palác slunce Kumsusan. Doprovázeli ho člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won, člen politbyra ÚV KSP a náčelník generálního štábu Korejské lidové armád maršál Pak Čong Čchon a zástupkyně vedoucích oddělení ÚV KSP soudružky Kim Jo Džong a Hjon Song Wol.Číst dál →

Mezinárodní seminář ke Dni slunce

Mezinárodní internetový seminář k oslavě Dne slunce – 109. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena – pořádá Mezinárodní institut myšlenky čučche (IIJI) 10. – 17. dubna 2021. Slavnostní zahájení provedl 10. dubna v Mexiku profesor Ramón Jiménez López, generální ředitel Mezinárodního institutu myšlenky čučche. Slavnostní ukončení bude provedeno 17. dubna od 8 hodin mexického času (16 hodin našeho času) a zájemci jej mohou sledovat online prostřednictvím programu ZOOM na stránce https://us02web.zoom.us/j/4388467507.

Písemně odevzdané příspěvky do konference, aktuálně z asi 65 zemí Asie, Latinské Ameriky, Afriky a Evropy, jsou zveřejněny anglicky, japonsky, francouzsky, španělsky a rusky na stránce konference – anglická mutace  zde: http://juche.v.wol.ne.jp/Seminar_202104/english.html, japonská zde: http://juche.v.wol.ne.jp/Seminar_202104/japanese.html.Číst dál →

Pamětní fotografie soudruha KIM ČONG UNA s účastníky 6. konference tajemníků buněk KSP

Pchjongjang 14. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – 13. dubna byl generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un na paměť vyfotografován s účastníky 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce.

Fotografování se zúčastnil člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won, tajemníci ÚV strany soudruzi Čong Sang Hak a Ri Il Hwan, vedoucí oddělení  ÚV strany soudruzi Kim Če Rjong a O Il Džong a náčelník Generálního politbyra Korejské lidové armády soudruh Kwon Jong Džin.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni slunce

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

Pchjongjang

 
Vážený soudruhu maršále!

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si Vám dovoluje jménem svých členů, sympatizantů a přátel KLDR u příležitosti Dne slunce – 109. výročí narození velikána socialistické politiky, zakladatele KLDR a jejího věčného prezidenta soudruha Kim Ir Sena zaslat nejsrdečnější blahopřání k nejvýznamnějšímu dni, který není jen Vaším svátkem, ale připomínají si jej všichni pokrokoví lidé světa.Číst dál →

Oslavy 9 let soudruha KIM ČONG UNA v čele strany a státu

Pchjongjang 12. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Lid celé země oslavil 9. výročí povýšení váženého soudruha Kim Čong Una na nejvyšší místo strany a státu.

Povýšení váženého soudruha Kim Čong Una na nejvyšší místo strany a státu v dubnu čučche 101 (2012) bylo projevem absolutní důvěry a bezmezné věrnosti všech členů strany a všeho korejského lidu a velkým revolučním svátkem, který poskytl rozhodující záruku vítězství socialismu našeho stylu a jeho skvělou budoucnost.Číst dál →

Plakáty k povzbuzení budovatelů bytové výstavby

Pchjongjang 10. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce a Umělecké studio Mansude vytvořily plakáty povzbuzující budovatele zapojené do výstavby řadové obytné čtvrti na břehu řeky Potchong.

Plakát „Postavme co nejdříve šťastné domovy, které lid netrpělivě očekává!“ vyzývá k oddanému uskutečnění plánu a záměru Ústředního výboru Korejské strany práce zkrášlit hlavní město Pchjongjang a poskytnout lidu kulturnější životní prostředí a podmínky.

Další plakáty vyzývají k dokončení moderní řadové bytové čtvrti na nejlepší úrovni na malebném břehu řeky prostřednictvím dynamické stavební kampaně a odrážejí slib věrnosti budovatelů splnit velkou důvěru a očekávání strany vytvořením nové budovatelské legendy a  nové pchjongjangské rychlosti.

Číst dál →

Stručně k významu myšlenky čučche pro mezinárodní pokrokové hnutí

Ke Dni slunce – 109. výročí narození velkého vůdce soudruha KIM IR SENA 15. dubna čučche 110 (2021)

 
(Příspěvek do mezinárodního semináře pořádaného Rumunským národním výborem pro studium myšlenky čučche)
 
Význam myšlenky čučche pro mezinárodní pokrokové hnutí vynikne zvláště ve srovnání dějin Korejské lidově demokratické republiky a bývalých socialistických států, ve kterých došlo ke kontrarevoluci a obnově kapitalismu.

Takové srovnání rovněž objasňuje, jak bylo možné korejský socialismus uhájit v nejtěžších letech zostřené ofenzívy reakčních sil po pádu světové socialistické soustavy.

Síla korejského socialismu je zajištěna především jednomyslnou jednotou, ukovanou velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem a velkým vůdcem soudruhem Kim Čong Ilem, pod jejichž vedením byly rozdrceny všechny frakční a nepřátelské síly v celé straně a společnosti. Oproti tomu bývalé socialistické státy draze doplatily na přítomnost kontrarevolucionářů dokonce i ve vedení bývalých vládnoucích stran, kteří se stali hlavní vnitřní silou obnovy kapitalismu.Číst dál →

Skončila 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce

Závěrečný projev přednesl generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh KIM ČONG UN

 

Pchjongjang 9. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce, která má velký význam při provádění rozhodnutí historického 8. sjezdu strany a pro ideologické a organizační posílení celé strany, úspěšně dosáhla svého cíle za vysokého politického nadšení účastníků a byla ukončena 8. dubna.

Soudruh generální tajemník Korejské strany práce v doprovodu tajemníků Ústředního výboru strany vstoupil na tribunu, aby řídil práci konference.

Na zasedání pokračovala diskuse.Číst dál →

2. den jednání 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce

Pchjongjang 8. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce pokračovala 7. dubna za neustále rostoucího revolučního nadšení účastníků k dosažení epochálního pokroku při provádění usnesení 8. sjezdu strany a 2. plenárního zasedání 8. Ústředního výboru strany dalším posílením buněk strany, jednotek přímého boje za provádění linie a politiky strany.

Druhému dni zasedání předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP a tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won a další tajemníci ÚV.Číst dál →

Nové agitační plakáty k povzbuzení bytové výstavby

Pchjongjang 6. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce vytvořilo a vydalo agitační plakáty vyzývající všechen lid a sloužící mužstvo k boji za výstavbu 50 tisíc bytů v Pchjongjangu.

Plakát „Mocí velké jednoty armády a lidu vytvořme novou rychlost Pchjongjangu, legendu budování!“ odráží potřebu srdečně odpovědět na výzvu Ústředního výboru velké strany a prokázat sílu velké jednoty armády a lidu v boji za současnou velkolepou výstavbu ideální ulice lidu.Číst dál →

Zahájena 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce

 

Příležitost k dosažení nového pokroku v posilování celé strany a budování socialismu

Konferenci řídí generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh KIM ČONG UN

 
Pchjongjang 7. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce byla zahájena v Pchjongjangu 6. dubna za velkého zájmu a očekávání všech členů strany a všeho lidu při provádění nové strategické linie a bojové politiky budování socialismu stanovené na 8. sjezdu KSP a na 2. plenárním zasedání 8. Ústředního výboru strany.

Na 6. konferenci tajemníků buněk KSP budou komplexně analyzovány výsledky práce tajemníků buněk strany od 5. konference a diskutovány úkoly a vyplývající z radikálního zlepšení a posílení práce buněk strany v současnosti a praktické způsoby jejich plnění.

Konference se zúčastnili především vzorní tajemníci strany z výrobních závodů, jakož i tajemníci z různých odvětví a funkcionáři strany z ústředí a místních výborů.

Během uvítacího pochodu vstoupil na tribunu soudruh generální tajemník Korejské strany práce, aby řídil práci konference.Číst dál →

Účastníci 6. konference tajemníků buněk KSP navštívili Palác slunce Kumsusan

Pchjongjang 5. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Účastníci 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce navštívili Palác slunce Kumsusan, kde leží ve své životní podobě velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il, a vyjádřili jim hlubokou úctu.

Účastníci, kteří navštívili Palác slunce Kumsusan – nejvyšší svatyni čučche, byli naplněni pocitem bezmezné touhy a úcty k velkému vůdci a velkému generálovi, kteří po celé období svého revolučního vedení s vynikající moudrostí a mimořádným vůdčím uměním budovali nepřemožitelnou revoluční stranu, skutečnou mateřskou stranu, hluboce zakořeněnou v masách, a vytvořili nové dějiny socialismu našeho stylu, postupujícího vpřed od vítězství k vítězství silou nezávislosti a jednomyslné jednoty.Číst dál →

Soudruh Kim Tok Hun zkontroloval průmysl Jižního a Severního Hamgjongu

Pchjongjang 3. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun se na místě seznámil se situací různých jednotek provincií Jižní a Severní Hamgjong.

Soudruh Kim Tok Hun zkontroloval jednotky klíčových průmyslových odvětví v provinciích Jižní a Severní Hamgjong, včetně metalurgického, chemického, uhelného a strojírenského průmyslu. Projednal a přijal opatření k důležitým otázkám, které vyvstaly při zajišťování dynamiky výroby a provádění plánu zefektivnění a rozvoje a při plnění hospodářských úkolů letošního roku, přičemž metalurgický a chemický průmysl je v souladu se závěry 8. sjezdu strany a 2. pléna 8. Ústředního výboru strany považován za klíčový článek.Číst dál →