Skip to content

All posts by 올빼미 - 3. page

Představení k 73 letům svazu mládeže

Pchjongjang, 17. ledna čučche 108 (2019) (KCNA) – Ústřední umělecká agitační brigáda mládeže pořádala ve středu 16. ledna koncert v Sále mládeže k 73. výročí založení Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže.

Mezi posluchači byl místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Čche Hwi a představitelé svazu mládeže.Číst dál →

Požehnaná trojčata opustila pchjongjangskou porodnici

Pchjongjang, 16. ledna čučche 108 (2019) (KCNA) – Zpráva, že trojčata opustila Pchjongjangskou porodnici, potěšila všechen lid celé země, který s velkými naději uvítal nový rok.

Jejich matkou je Kwon Ok Ran, bydlištěm v sousedské jednotce 120, okresním městě Songhwa, provincii Jižní Hwanghe, a jejich otcem je Ri Jun Bom pracující v okresní potravinové správě.Číst dál →

Národní setkání k 60 letům Dělnicko-rolnických rudých gard

Pchjongjang, 14. ledna čučche 108 (2019) (KCNA) – V pondělí 14. ledna se uskutečnilo národní setkání v Lidovém paláci kultury k oslavě 60. výročí založení Dělnicko-rolnických rudých gard, revolučních ozbrojených sil Korejské strany práce.

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen vypracoval dalekosáhlý plán ozbrojení všeho lidu a založil Dělnicko-rolnické rudé gardy, elitní revoluční miliční síly, 14. ledna čučche 48 (1959), reorganizací a dalším rozvojem jejich předchůdce, Lidových sil sebeobrany.
Číst dál →

Masové závody zaměstnanců výborů, ministerstev a ústředních orgánů

Pchjongjang, 13. ledna čučche 108 (2019) (KCNA) – U příležitosti prvního sportovního dne v novém roce, 13. ledna, se uskutečnily masové běžecké závody zaměstnanců výborů, ministerstev a ústředních orgánů.

Kim Ir Senovo náměstí bylo plné státních zaměstnanců. Po projevu předsedy Ústředního výboru Generální federace odborových svazů Koreje Ču Jong Gila zahájili pracovníci výborů, ministerstev a ústředních orgánů, rozdělení do dvou skupin, masové závody.Číst dál →

60 let vítězství a slávy Dělnicko-rolnických rudých gard

 

Pchjongjang, 14. ledna čučche 108 (2019) (KCNA) – Rodong sinmun (Noviny práce) v pondělí 14. ledna věnuje úvodník 60. výročí založení Dělnicko-rolnických rudých gard.

Díky jejich založení 14. ledna čučche 48 (1959) byl všechen lid odzbrojen; celá země byla opevněna; vojenská moc země byla všestranně posílena a úspěšný postup v socialistické výstavbě pevně zaručen.Číst dál →

Poděkování velvyslance KLDR

Praha, 14. ledna čučche 108 (2019) – Předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche soudruh RSDr. Jozef Servista obdržel dopis od mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské lidově demokratické republiky v České republice soudruha Kim Pchjong Ila, který z pověření váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una vyjádřil hluboké poděkování za novoroční blahopřání.

Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN navštívil Čínskou lidovou republiku

 

Pchjongjang, 10. ledna čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un navštívil ve dnech 7. – 10. ledna čučche 108 (2019) Čínskou lidovou republiku na pozvání soudruha Si Ťin-pchinga, generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Číny a prezidenta Čínské lidové republiky.Číst dál →

Slavnostní setkání ke 20. výročí Společnosti Pektusan

Praha, 9. ledna čučche 108 (2019) – V úterý 8. ledna čučche 108 (2019) se v Praze uskutečnilo slavnostní setkání výboru Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan u příležitosti 20. výročí jejího založení.

Úvodní projev přednesl předseda společnosti soudruh RSDr. Jozef Servista. Připomněl dějiny organizace a připomněl zásluhy jejích zakladatelů a poděkoval funkcionářům a členům za jejich aktivity. Plný text projevu přinášíme zde.

Pracovníci velvyslanectví předali soudruhu Servistovi blahopřání mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské lidově demokratické republiky v České republice soudruha Kim Pchjong Ila k tomuto výročí. Text blahopřání uvádíme zde.Číst dál →

Prohlášení k novoročnímu projevu soudruha KIM ČONG UNA

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche k novoročnímu projevu nejvyššího představitele KLDR soudruha KIM ČONG UNA

 

Výbor Pektusanu projednal na svém jednání 8. 1. 2019 plný text projevu nejvyššího vůdce KLDR soudruha KIM ČONG UNA a po diskusi zaujímá následující prohlášení.

Oceňuje vyrovnaný obsah předneseného projevu, kterým vážený soudruh nejvyšší vůdce ocenil práci všeho korejského lidu, který se plně věnoval výstavbě socialismu novém revolučním duchu čučche. V projevu vznesl pozdravy krajanům žijícím na jihu i v zahraničí. Pozdravy zaslal také hlavám států a přátelům, kteří usilují o společenský pokrok, mír a spravedlnost. Zvýraznil úlohu lidu při budování socialismu a obrany své suverenity.Číst dál →

Blahopřání velvyslance KLDR ke 20. výročí Společnosti Pektusan

Blahopřání mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské lidově demokratické republiky v České republice soudruha Kim Pchjong Ila ke 20. výročí založení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

 

Vážení soudruzi!

Dovolte mi, abych Vám, všem členům Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, jménem Velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v České republice zaslal upřímné blahopřání k 20. výročí založení Vaší společnosti.

Vysoce oceňujeme Vaši činnost, kterou jste se aktivně podíleli na rozvoji přátelských vztahů mezi lidmi obou našich zemí a na podpoře boje našeho lidu za budování prosperujícího socialistického státu a sjednocení země.Číst dál →

20. výročí Společnosti Pektusan

Projev předsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha RSDr. Jozefa Servisty na slavnostním setkání jejího výboru v Praze dne 8. ledna čučche 108 (2019)

 

Vážené soudružky a soudruzi, přátelé a sympatizanti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan!

Chtěl bych vzpomenout 6. 1. 1999, kdy byla naše společnost ministerstvem vnitra zaregistrována. Díky této registraci začala svoji činnost rozvíjet samostatně, nezávisle na Společnosti 2001, kterou tehdy vedl prof. Ing. Břetislav Chvála, DrSc.

Chci dnes poděkovat a vyslovit srdečný dík tehdejšímu přípravnému výboru, který pracoval ve složení: soudruh Jiří Jarka, soudružka RSDr. Marie Hrůzová a Ing. Miroslav Šmoldas. Zmocněncem oprávněným jednat jménem přípravného výboru byl soudruh Jiří Jarka.Číst dál →

Uhelný průmysl překypuje horlivostí pro zvýšení produkce

Pchjongjang, 5. ledna čučche 108 (2019) (KCNA) – Funkcionáři ministerstva uhelného průmyslu v KLDR jsou naplněni horlivostí hrát vedoucí úlohu při rozvoji soběstačné ekonomiky jako předvoj primární fronty, v souladu s novoročním projevem váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una.

V srdečné odezvě na novoroční projev váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una jsou uhelné doly v KLDR plné horlivosti pro zvýšení produkce. V tomto ohledu soudruh Kim Čchang Sok, ředitel odboru ministerstva uhelného průmyslu, řekl Korejské ústřední tiskové agentuře (KCNA):Číst dál →

Přednáška o KLDR v Brně

Brno, 7. ledna čučche 108 (2019) – V Brně se v sobotu 5. ledna uskutečnila přednáška o Korejské lidově demokratické republice, jejímž základem byla komentovaná prezentace fotografií z návštěv lidové Koreje delegací Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan v dubnu 2017, dubnu 2018 a září 2018. První místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruh Lukáš Vrobel seznámil asi 30 přítomných, mezi kterými převažovali mladí lidé, s pozitivními dojmy ze země skutečného socialismu a s její politikou, zaměřenou na zvyšování životní úrovně lidových mas, ale i jejich třídního uvědomění. Číst dál →

Z oslav Nového roku čučche 108 (2019)

 

Pchjongjang, 1. ledna čučche 108 (2019) (KCNA) – Pracující lid, mládež a studenti a sloužící mužstvo Korejské lidové armády navštívili sochy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila a mozaiky zobrazující jejich usměvavé portréty na Nový rok v úterý 1. ledna ráno.

Před sochami velkých vůdců na kopci Mansu stál květinový koš, který zaslal vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un.

Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN navštívil Palác slunce Kumsusan u příležitosti Nového roku čučche 108 (2019)

 

Pchjongjang, 1. ledna čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un navštívil Palác slunce Kumsusan a vyjádřil hlubokou úctu velkému vůdci soudruhu Kim Ir Senovi a velkému vůdci soudruhu Kim Čong Ilovi u příležitosti Nového roku 2019.Číst dál →

Otevřený dotazník lidskoprávním intrikánům

Pchjongjang, 31. prosince čučche 107 (2018) (KCNA) – Korejská společnost pro studium lidských práv v otevřeném dotazníku, zveřejněném 30. prosince, poznamenala, že došlo ke znatelné změně v tomto roce 2018 ve světovém politickém trendu a zejména na Korejském poloostrově a v regionu se zvedl teplý vánek míru, který upoutal pozornost a naději všeho lidu.

Společnost v dotazníku uvedla, že svět se úžasně změnil, ale navzdory tomu se vůbec nezměnil odporný a hloupý plán potlačení KLDR ze strany Spojených států a jeho satelitů.Číst dál →