Skip to content

All posts by 올빼미 - 2. page

Přednáška o KLDR v Praze-Vršovicích

Praha, 8. ledna čučche 109 (2020) – V prostorách Obvodního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Praha 10 ve Vršovicích se 7. ledna uskutečnila přednáška prvního místopředsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche soudruha Lukáše Vrobela o Korejské lidově demokratické republice.

Základem přednášky, pořádané Komisí mládeže Krajského výboru Komunistické strany Čech a Moravy Praha, byla komentovaná prezentace fotografií ze tří návštěv soudruha Vrobela v KLDR v letech 2017-2019. Přítomen byl také místopředseda Společnosti Pektusan soudruh Alexander Velitš, který navštívil KLDR dvakrát. Účastníci měli možnost prohlédnout si noviny, časopisy a další publikace ze socialistické Koreje v korejštině, angličtině a ruštině.Číst dál →

Masové shromáždění ke splnění závěrů 5. pléna ÚV KSP

Pchjongjang, 5. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 5. ledna se na Kim Ir Senově náměstí uskutečnilo shromáždění obyvatel města Pchjongjangu pro důsledné provádění programových úkolů stanovených 5. plenárním zasedáním 7. Ústředního výboru Korejské strany práce. Zúčastnily se jej kádry strany a vlády, mezi nimi člen politbyra Ústředního výboru KSP,  člen Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda vlády soudruh Kim Če Rjong, místopředseda Ústředního výboru KSP soudruh Kim Tok Hun, místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise soudruh Kim Il Čchol, pracující lid a mládež a studentstvo hlavního města.Číst dál →

Socialistická Korea přivítala příchod nového roku čučche 109 (2020)

Pchjongjang, 1. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – V Pchjongjangu se 31. prosince 2019 uskutečnilo představení k oslavě nadějného nového roku čučche 109 (2020).

Pracující lid, mládež a studenti obsadili Kim Ir Senovo náměstí, nádherně ozdobené zvláštním osvětlením a třpytivou scénou.

Umělci ze slavných uměleckých souborů, jako je umělecká skupina Mansude a Národní lidová umělecká skupina, a učitelé a žáci z oboru umělecké výchovy v Pchjongjangu uvedli na pódium pestrá čísla včetně sólového zpěvu a smíšeného sboru, aby nádherně ozdobili poslední noc starého roku.

Interpreti opěvovali nesmrtelné zásluhy váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, který vykonal nezměrné úsilí a odhodlání a dosáhl epochálních zázraků a změn, které budou věčně zaznamenány v dějinách korejského národa.Číst dál →

Skončilo 5. plénum 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang, 1. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 5. plenární zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce se konalo od 28. prosince do 31. prosince čučche 108 (2019) v sídle Ústředního výboru strany.

Plénum vedl předseda Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un. Zúčastnili se členové a kandidáti členství ÚV KSP a členové Ústřední revizní komise strany.  Jako pozorovatelé byli přítomni pracovníci Ústředního výboru strany, ministerstev a ústředních institucí, předsedové provinčních lidových výborů, předsedové provinčních zemědělských výborů, předsedové městských a okresních výborů KSP, funkcionáři hlavních průmyslových odvětví a jednotek a orgánů ozbrojených sil.Číst dál →

Novoroční blahopřání soudruhu KIM ČONG UNOVI

Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu nejvyšší představiteli KLDR,
dovolte nám, Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, popřát Vám u vstupu do roku 2020 hlavně zdraví, a především sílu k úspěšné realizaci výstavby socialismu ve Vaší krásné a milované vlasti.
Vaše země a Korejská strana práce před sebou neměla nikdy malé cíle a musela překonávat v různých obdobích velice těžké a náročné překážky. Museli jste vždy čelit nepřátelství ze strany imperialistů. Nejinak tomu je i v současné době, plné zlosti a jejich nenávisti jak proti Vám, soudruhu maršále, tak vůči Vaší zemi. Je jim trnem v oku úspěšné budování socialismu a zvyšování standardu vašeho lidu.Číst dál →

3. den 5. pléna 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 31. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – 30. prosince se uskutečnil 3. den zasedání 5. pléna 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Předseda Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un pokračoval v přednesu zprávy po zasedání v 1. a 2. dni.

Soudruh předseda KSP ve zprávě uvedl základní otázky pro posílení strany a pro posílení role kádrů. Podrobně hovořil o úkolech a způsobech, jak organizačně a ideologicky upevnit stranu, jak to vyžaduje rozvoj revoluce, výrazně posílit její vůdčí schopnosti generálního štábu revoluce a rozvinout ji v bojovnou stranu plnou životní síly a energie. Zdůraznil, že funkcionáři musí bezpodmínečně a důsledně uplatňovat myšlenku vedoucí úlohy strany a upřímně sloužit lidu.

Na plenárním zasedání po dlouhou dobu 7 hodin přednášel souhrnnou zprávu týkající se činnosti Ústředního výboru KSP, budování státu, hospodářského rozvoje a budování ozbrojených sil.

Číst dál →

BLAHOPŘÁNÍ K NOVÉMU ROKU ČUČCHE 109 (2020)

SPOLEČNOST ČESKO-KOREJSKÉHO PŘÁTELSTVÍ PEKTUSAN
A
VELVYSLANECTVÍ KOREJSKÉ LIDOVĚ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY V ČESKÉ REPUBLICE

 

Vážené soudružky, vážení soudruzi,
dovolujeme si Vám, členům Pektusanu, přátelům KLDR, popřát u příležitosti nového roku 2020 radost, úspěchy, pevný krok, zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Ať se Vám v novém roce všechno vydaří.Číst dál →

2. den zasedání 5. pléna 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang, 30. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – 29. prosince 2. dnem pokračovalo 5. plenární zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Předseda Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un pokračoval ve svém projevu zprávou o činnosti Ústředního výboru strany a obecných státních záležitostech. Komplexně a podrobně analyzoval problémy, které v tomto období vyvstaly v obecných státních záležitostech, včetně veřejné správy a hospodářské výstavby. Podrobně navrhl orientaci boje za dosažení rozhodujícího obratu ve vývoji hospodářství země a životní úrovně lidu, jak to vyžaduje korejská revoluce a budování mocné socialistické země.Číst dál →

Rodný otec vojáků

Pchjongjang, 28. prosince čučche 108 (2019) (Nenara) – Před 8 lety byl 30. prosince vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un jmenován vrchním velitelem ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky. Při této příležitosti je korejský lid naplněn pocity nekonečné úcty k váženému soudruhu nejvyššímu vůdci, který s plamennou láskou k vojákům vřele pečuje o jejich životy a plně odpovídá za jejich osud.

Nevěřím v děla, rakety ani jiné moderní zbraně, ale v naše milované vojáky, pro které existují jak důstojníci, tak vrchní velitel – tak uvažuje.

Pro něho jsou vojáci jeho milovaní synové a dcery, kteří s ním sdílejí stejnou krev, a vzácní vojáci vrchního velitele. Proto navštěvuje vojáky na všech místech služby, navzdory dlouhým a obtížným cestám.Číst dál →

Pochod dělnické třídy navštívil rodiště soudruha KIM ČONG ILA

Samdžijon, 27. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – Dělnická třída a funkcionáři odborových svazů, kteří se účastní pochodu po místech revoluční a bojové slávy v oblasti hory Pektu (Pektusan), 27. prosince navštívili rodiště soudruha Kim Čong Ila v Pektusanském tajném táboře.

Účastníci pochodu položili květiny před mozaiku zobrazující vynikající velikány a poklonili se jim. Navštívili srub velitelství v údolí říčky Sobek (Sobeksu) a vryli si do srdcí nesmrtelné zásluhy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, který od 2. poloviny 30. let toto místo učinil tato místo ohniskem korejské revoluce a vedl tvrdý protijaponský národně osvobozenecký zápas.Číst dál →

Pochod dělnické třídy na místa revoluční a bojové slávy v oblasti Pektusanu

Samdžijon, 25. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – Slavnostní setkání dělnické třídy a funkcionářů odborových svazů k zahájení studijního pochodu na místa revoluční a bojové slávy v oblasti hory Pektu (Pektusan) se uskutečnilo 25. prosince na náměstí před bronzovou sochou velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila v Samdžijonu.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k výročí zvolení vrchním velitelem lidové armády

Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si dne 30. prosince 2019 s úctou připomínají 8. výročí Vašeho zvolení vrchním velitelem Korejské lidové armády.

Pokračujete tak v rozvíjení velkého díla nesmrtelného vůdce Kim Ir Sena a velkého vůdce Kim Čong Ila při budování a soustavném zkvalitňování bojové síly a obranyschopnosti ozbrojených sil KLDR, které jsou dnes zárukou nepřemožitelnosti hrdinného korejského lidu při mírovém rozvoji socialismu v jeho krásné vlasti. V každodenní těsné spolupráci vojenských útvarů a složek s občanskými orgány a organizacemi se vytváří pevná jednota lidu  celé země a jeho rozhodné odhodlání ubránit rodnou vlast před všemi úklady a útoky světového imperialismu v čele s USA.Číst dál →

Oslavy výročí soudruha KIM ČONG ILA a soudružky Kim Čong Suk

Pchjongjang, 24. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – U příležitosti 28. výročí jmenování velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila vrchním velitelem Korejské lidové armády a 102. výročí narození hrdinky protijaponské války soudružky Kim Čong Suk se konaly 24. prosince taneční slavnosti mládeže a studentstva.

Pracující, sloužící mužstvo, studenti a žáci položili koše a kytice květin před bronzové sochy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila na různých místech. Pracující lid, sloužící mužstvo lidové armády, studenti a žáci z různých míst navštívili bronzové sochy a portréty slunečně usměvavých velkých vůdců a vyjádřili jim hlubokou úctu.Číst dál →

Přísaha účastníků pochodu v Samdžijonu

Samdžijon, 23. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – 23. prosince se na náměstí před bronzovou sochou velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila ve městě Samdžijon v provincii Rjanggang konalo shromáždění k přijetí dopisu účastníků pochodu mládeže z celé země na místa revoluční a bojové slávy v oblasti hory Pektu (Pektusan) váženému nejvyššímu vůdci maršálu Kim Čong Unovi.

Na setkání byl přečten dopis maršálu Kim Čong Unovi.Číst dál →

Pochod mládeže navštívil Mupcho a Tehongdan

Tehongdan, 22. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – Pochod mládeže z celé země na místa revoluční a bojové slávy v oblasti hory Pektu (Pektusan) 22. prosince navštívil tábor Mupcho a místo revoluční a bojové slávy Tehongdan.

Účastníci pochodu dorazili do tábora Mupcho, kde velký vůdce soudruh Kim Ir Sen  28. května čučche 28 (1939) v čele hlavní jednotky Korejské lidové revoluční armády strávil noc na cestě do vlasti.Číst dál →

Vatra studijního pochodu na Pektusan

Samdžijon, 21. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – Mládež z celé země na studijní cestě po místech revoluční a bojové slávy v oblasti hory Pektu (Pektusan) dorazila 21. prosince do Mubongu a uspořádala setkání u táborového ohně.

Při táborovém ohni přednesli účastníci pochodu revoluční básně a písně, odrážející jejich vzrušení.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN vedl rozšířené zasedání Ústřední vojenské komise KSP

 

Pchjongjang, 22. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – Uskutečnilo se třetí rozšířené zasedání sedmé Ústřední vojenské komise Korejské strany práce.

Zasedání vedl předseda Korejské strany práce a předseda Ústřední vojenské komise KSP soudruh Kim Čong Un.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce na rozšířeném zasedání poskytl analýzu a informace o složité vnitřní a vnější situaci a řekl, že shromáždění rozhodne o důležitých organizačních a politických opatřeních a vojenských krocích k vojensko-politickému posílení ozbrojených sil země včetně lidové armády, jak to vyžaduje rychle se měnící situace a rozhodující doba pro rozvoj naší revoluce, a bude se zabývat organizačními záležitostmi.Číst dál →

Ke 140. výročí narození J. V. Stalina

„Naše strana a lid si váží Marxe, Engelse, Lenina a Stalina jako vůdců dělnické třídy a pochvalně hovoří o jejich význačných zásluhách. S ohledem na požadavky a touhy dělnické třídy Marx a Engels, první vůdci dělnické třídy, rozvinuli socialismus z utopického konceptu ve vědu a zahájili socialistické a komunistické hnutí. Lenin zdědil a rozvinul marxismus, aby vyhověl změněné době, a dosáhl vítězství Říjnové socialistické revoluce organizací a mobilizací dělnické třídy. Stalin, následuje věc Lenina, upevnil první mladý socialistický stát ve světovou mocnost a v čele armády a lidu ubránil socialistickou vlast. Ve své době Marx, Engels, Lenin a Stalin představovali touhy a požadavky vykořisťovaných pracujících mas a věc socialismu byla neoddělitelně spjata s jejich jmény.“

 

Kim Čong IlČíst dál →

Pochod mládeže vystoupal na Pektusan

Samdžijon, 19. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – Pochod mládeže z celé země na místa revoluční a bojové slávy v oblasti hory Pektu (Pektusan) 19. prosince vystoupal na horu Pektu.

Účastníci pochodu urychlovali výstup na horu Pektu za hlasitého zpěvu písní jako „Půjdeme na horu Pektu“ a „Pozvedněme výše rudý prapor“.Číst dál →

Korea si v nejhlubší úctě připomněla 8. výročí úmrtí soudruha KIM ČONG ILA

 

Pchjongjang, 17. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – U příležitosti 8. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila všechen lid celé země v nejhlubší úctě truchlil nad velkým vůdcem.

U příležitosti největšího národního smutku lid a sloužící mužstvo navštívili Palác slunce Kumsusan, posvátný chrám čučche, kde leží velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il v životní podobě, a vzdali jim hold.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un navštívil Palác slunce Kumsusan.Číst dál →