Skip to content

All posts by 알렉스 - 3. page

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Čapovaná fazuľová pasta

28. októbra 1999 drahý vodca súdruh Kim Čong Il povedal funkcionárom, že ich bude sprevádzať na ďalšie nádherné miesto.

Ich cieľom bola továreň na koreniny. Pokúšajúc sa oceniť kvalitu fazuľovej pasty, ktorá vytekala von zo stroja, sa súdruh Kim Čong Il opýtal mladej robotníčky: „Ako hodnotíš túto fazuľovú pastu z továrne v porovnaní s tou, ktorú robíte u vás doma?“

Veselým hlasom odpovedala, že produkt z jej továrne má oveľa lepšiu chuť ako domáca fazuľová pasta.

„Takže chutí to lepšie,“ povedal súdruh Kim Čong Il so smiechom.

Ostatní pracovníci a funkcionári v jeho sprievode sa radovali.

Súdruh Kim Čong Il sa pri debate spýtal funkcionárov: „Prečo si myslíte, že sa to nazýva fazuľová pasta?“ Číst dál →

Uskutočnil sa 13. medzinárodný seminár o boji proti neoliberalizmu

Pchjongjang, 28. októbra čučche 107 (2018) (KCNA) – V brazílskom Rio de Janeiro sa uskutočnil 13. medzinárodný seminár o boji proti neoliberalizmu.

Diskusie sa zúčastnili osobnosti z rozličných spoločenských kruhov, občania Brazílie a diplomatickí predstavitelia z rôznych krajín, vrátane mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca KĽDR v Brazílskej federatívnej republike.Číst dál →

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Hádanka vyriešená

V októbri 2000 navštívila Kóreu Madeleine Albrightová, ministerka zahraničia Spojených štátov.

Na bankete organizovanom súdruhom Kim Čong Ilom, položila účastníkom hádanku. Ako je možné urobiť číslo 16 s desiatimi prstami?

V banketovej sále zavládlo hlboké ticho. To prerušil súdruh Kim Čong Il, ktorý prišiel s riešením. Povedal, že je to celkom jednoduché a ukázal dlane s oboma palcami prekríženými do kríža, vyjadrujúc 4 x 4.

Všetci ho obdivovali. Albrightová bola prvá, ktorá zatlieskala.

Rodong sinmun: Kapitalizmus nikdy nezakryje svoju protiľudovú povahu

Pchjongjang, 18. októbra čučche 107 (2018) (KCNA) – Noviny Rodong sinmun (Noviny práce) vo svojom autorskom článku z 18. októbra píšu o tom, že kapitalistická spoločnosť nie je spoločnosťou pre pracujúcich ľudí, ale pre triedu vykorisťovateľov; spoločnosťou, v ktorej menšina vykorisťovateľov rozkazuje väčšine a užíva si materiálne bohatstvo vytvorené väčšinou pracujúcich.Číst dál →

Výročie založenia Zväzu za zvrhnutie imperializmu

17. októbra čučche 15 (1926), keď veľký vodca súdruh Kim Ir Sen vykonával revolučné aktivity vo svojich raných rokoch, sa mladí, dvadsaťroční vlastenci zhromaždili v dome Kim Si U, oblastného kontrolóra mesta Huadian.

V septembri toto roku zasiahol školu Hwasong Uisuk neodolateľnou silou prúd sympatií k novej myšlienke. Súdruh Kim Ir Sen dal mladým mužom úlohu pripraviť sa na vytvorenie prvej skutočnej revolučnej organizácie v Kórei.

Jeho otec Kim Hjong Džik vždy hovoril, že človek potrebuje mať v živote veľa spoľahlivých druhov a že človek, nech má akokoľvek spravodlivý a úžasný cieľ, ho nemôže dosiahnuť, ak nemá žiadnych druhov, s ktorými by mohol zdieľať svoj osud. Opierajúc sa o jeho učenie, vykonal súdruh Kim Ir Sen mnoho ťažkého úsilia, aby z nich urobil svojich revolučných súdruhov.

Tí, ktorí boli prítomní, boli zaplavení vzrušením a vášňou.

Stretnutie k vytvoreniu novej organizácie sa konalo v tichosti.

Po svojom prejave navrhol súdruh Kim Ir Sen pomenovať organizáciu ako Zväz za zvrhnutie imperializmu (kórejsky Tado čegukčuui tongmeng), skrátene Tudu. Názov a bojový program organizácie, ktorý navrhol, bol schválený jednomyseľne.Číst dál →

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Cena medu

Bolo to 21. októbra 1982, pár rokov po otvorení pôrodnice v Pchjongjangu.

Počas rozhovoru s príslušnými funkcionármi sa drahý vodca súdruh Kim Čong Il spýtal jedného z nich, či v nemocnici poskytujú pacientkam po pôrode med.

Ten poskytol osobitnú správu o zásobovaní medom po otvorení pôrodnice.

Súdruh Kim Čong Il vyzeral, že ho to veľmi teší a opýtal sa, ako poskytujú med.

Funkcionár váhal, pretože nepochopil, čo tým drahý vodca vlastne myslel.Číst dál →

Z návštevy našej delegácie v KĽDR v septembri čučche 107 (2018)

O návšteve delegácie Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan a Českej skupiny pre štúdium a uskutočnenie myšlienky čučche v KĽDR v septembri čučche 107 (2018) sme už informovali článkom zo 16. septembra.

Okrem toho sme pridali ďalšie fotografie a informácie o navštívených miestach.

Závod na výrobu obuvi Rjuwon – nová stránka

Ulice Pchjongjangu – září čučche 107 (2018) – nová stránka

Venkov KLDR – září čuche 107 (2018) – nová stránka

Pchjongjangský pedagogický institut – aktualizácia stránky

Doprava – aktualizácia stránky

Kórejský ľud bude vždy žiť svojím vlastným spôsobom

Pchjongjang, 13. októbra čučche 107 (2018) (KCNA) – Slogan „Žime svojím vlastným spôsobom!“ je skvelým strategickým sloganom, ktorého by sa malo pevne držať až dovtedy, kým sa nedosiahne historická vec formovania celej spoločnosti na princípoch kimirsenizmu-kimčongilizmu, píšu vo svojom článku Noviny práce (Rodong sinmun).

Tento slogan odráža rozhodného bojového ducha, berúc svoj osud do vlastných rúk na základe vlastnej sily, technológie a zdrojov.Číst dál →

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: „Žije bažant pri potoku Sobek?“

Stalo sa to 7. októbra 2002, keď sa drahý vodca súdruh Kim Čong Il prechádzal po Hoteli Samčijon č 1.

Uvidel veľkú krajinnú maľbu Potešenie pri potoku Sobek, ktorá zdobila stenu vo vstupnej hale.

Chvíľu sa díval na obraz, pričom jeleň a bažant na maľbe priťahoval jeho pohľad.

Prehliadal si pozorne maľbu a potom sa opýtal: „Žije bažant pri potoku Sobek?“ Hoci tam boli mnohí funkcionári a chválili umelecké dielo vo vstupnej hale, ale nikto nebol zvedavý, či v okolí potoka žijú jelene a bažanty.Číst dál →

Výročie zvolenia súdruha Kim Čong Ila za generálneho tajomníka Kórejskej strany práce

8. októbra čučche 86 (1997) bol veľký generál súdruh Kim Čong Il zvolený za generálneho tajomníka Kórejskej strany práce.

Počas jeho pôsobenia v tejto funkcii navštívil mnohé závody a vojenské jednotky v krajine, ktorým poskytol terénne pokyny, čím upevnil jednomyseľnú jednotu a bojovného ducha kórejského ľudu.

Veľký generál dokázal v najnáročnejších podmienkach zachovať i posilniť socialistický systém a triednu uvedomelosť ľudu na princípoch politiky songun. Urobil veľké kroky k znovuzjednoteniu vlasti a obrane nezávislosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.

Od 11. apríla čučche 101 (2012) je súdruh Kim Čong Il večným generálnym tajomníkom Kórejskej strany práce.Číst dál →

Súdruh Pak Pong Ču navštívil závody v provincii Južný Hamgjong

Pchjongjang, 2. októbra čučche 107 (2018) (KCNA) – Premiér KĽDR súdruh Pak Pong Ču, člen predsedníctva politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce a podpredseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR, navštívil rôzne závody provincie Južný Hamgjong.

Pri pohľade na proces výroby hydroxidu sodného vo Vinalonovom komplexe 8. februára1 zdôraznil premiér potrebu radikálne zvýšiť produkciu základných chemických produktov s plným nasadením ducha sebestačnosti a samostatného rozvoja založeného na vede a technológii.

Navštívil tiež komplex na výrobu hnojív Hungnam a strojárenský komplex Rjongsong, kde povedal, že príslušné odvetvia by mali podniknúť dôkladné opatrenia na dodanie materiálov komplexu.Číst dál →

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Čo má rád a čo neznáša

Jedného dňa v októbri 1958 išiel funkcionár navštíviť súdruha Kim Čong Ila, ktorý bol v tom čase študentom vyššej strednej školy.
Funkcionár sa ho spýtal, čo má najradšej a čo najviac neznáša.

Súdruh Kim Čong Il si bol dobre vedomý toho, že tento človek bol prirodzene veľmi zvedavý. Preto zopakoval túto otázku a hlasno sa zasmial:
– „Čo mám najradšej?“
Potom odpovedal.
„Najcennejšia je pre mňa revolučná viera, ktorá sa stala mojou duševnou oporou. Každý deň skúmam, či nie je na mojom revolučnom presvedčení a disciplíne hoci aj tá najmenšia škvrna.“
Číst dál →

Noviny urgujú do boja proti reakčnej ideologickej a kultúrnej otrave

Pchjongjang, 29. septembra čučche 107 (2018) (KCNA) – Ideologická a kultúrna otrava imperialistami, zameraná na nezávislé krajiny, sa stáva čoraz kreatívnejšou a zákernejšou, uvádza sa v článku Novín práce (Rodong sinmun) zo soboty 29. septembra.

Neschopnosť zabrániť imperialistickej ideologickej a kultúrnej otrave nedovoľuje krajine brániť svoju zvrchovanosť a dôstojnosť, nieto ešte dosahovať nezávislý rozvoj a prosperitu.

V náročných podmienkach, keď intrigy imperialistov zintenzívňujú snahy o zničenie nezávislých síl, vždy existuje nebezpečenstvo, že buržoázne myšlienky a kultúra preniknú do iných krajín.

Hlavným cieľom kampane ideologickej a kultúrnej otravy imperialistov sú mladí ľudia.Číst dál →

Predseda Maďarskej strany práce navštívil Mangjongde

Pchjongjang, 26. septembra čučche 107 (2018) (KCNA) – Gyula Thürmer, predseda Maďarskej strany práce (Munkáspárt), a jeho spolupracovníci navštívili Mangjongde, rodisko veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena.

Na starobylom mieste Slnka, kde sa narodil veľký vodca súdruh Kim Ir Sen a strávil svoje detstvo, si návštevníci prehliadli historické pamiatky a dozvedeli sa o nesmrteľnom príbehu spojenom s historickým domovom.Číst dál →

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Bavlníkový kvet

Jedného dňa v septembri 1969 navštívil drahý vodca súdruh Kim Čong Il farmu na pestovanie bavlny. Keď sa prechádzal po poliach, vyjadril svoju spokojnosť s dobrým bavlníkom a požiadal funkcionárov, aby vymenovali kvety, ktoré sa im najviac páčia.

Jeden po druhom menovali kvety, ktoré sa im páčili, ako napríklad azalka, ľalia a ruža, pričom hovorili, že majú radi krásne a voňavé kvety.

Po vypočutí toho, čo povedali, to drahý vodca okomentoval:
Samozrejme, ľudia majú radi krásne a voňavé kvety. Je pravda, ako ste spomenuli, máme radi ruže, pretože vyzerajú krásne a sú voňavé. Avšak, existuje kvetina krásnejšia ako ruža. Je to bavlníkový kvet. Milujem ho.Číst dál →

Občania KĽDR si uctili pamiatku súdružky Kim Čong Suk

Pchjongjang, 22. septembra čučche 107 (2018) (KCNA) – V sobotu sa uskutočnilo kladenie vencov k buste súdružky Kim Čong Suk, protijaponskej vojnovej hrdinky, ktorá je pochovaná na Cintoríne revolučných mučeníkov na hore Tesong, pri skutočnosti 69. výročia jej úmrtia.

Pred bustu bol položený veniec, ktorý poslal vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un.

Na slávnostnom kladení vencov boli prítomní stranícki a vládni predstavitelia súdruhovia Pak Kwang Ho, Čche Pu Il, Čche Hwi a Kim Nung O, predstavitelia Ústredného výboru Kórejskej strany práce, štátnych orgánov, organizácii pracujúcich ľudí, ministerstiev, učitelia a študenti Revolučnej školy Mangjongde a predstavitelia inštitúcií a závodov v meste Pchjongjang.

Taktiež bol prítomný súdruh No Kwang Čchol a ďalší členovia orgánov ozbrojených síl.Číst dál →

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Na rybačke pri Mupo

V septembri 1971 sa drahý vodca súdruh Kim Čong Il spolu s niektorými funkcionármi pohyboval v oblasti miesta Mupo, kde veľký vodca súdruh Kim Ir Sen postavil tábor počas protijaponského revolučného boja.

Jedného dňa jeden z funkcionárov navrhol, aby šli rybárčiť na rieku Tuman, ktorá tečie okolo Mupa a je plná rýb.

Súdruh Kim Čong Il návrh prijal.

Zatiaľ čo funkcionári lovili ryby, drahý vodca bol zahĺbený do myšlienok a vlasec jeho rybárskej udice klesal do vody. Čas plynul, ale on zostával v rovnakej pozícii. Funkcionár sa k nemu otočil. Všimol si, že hoci ryba vzala návnadu, súdruh Kim Čong Il to nevedel. Po chvíli si drahý vodca všimol prítomnosť funkcionára. Povedal, že Mupo je naozaj malebné a že pri tom, ako tu sedí s rybárskou udicou vo vode, napadla mu myšlienka. Funkcionár si uvedomil, že ich snaha prinútiť ho k odpočinku tým, že pôjdu na ryby, nefunguje.Číst dál →