Skip to content

Posílení protiepidemické práce v období dešťů

Pchjongjang 14. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – Jednotky mimořádné protiepidemické práce na všech úrovních dále posilují svou činnost v souvislosti se zhoršující se světovou zdravotní krizí a podmínkami období dešťů.

V ústřední mimořádné protiepidemické oblasti je pečlivě zavedena kontrola a vedení, aby si všechna odvětví a jednotky udržely v období dešťů trvalou protiepidemickou připravenost v souladu s myšlenkami a duchem pléna Ústředního výboru strany, které zdůraznilo potřebu maximální ostražitosti a přísného dodržování pravidel v protiepidemické práci.

V souladu se skutečností, že vlivem sezónní dešťové fronty nyní často prší a v některých oblastech se očekává silný déšť, rychle vypracovává a oznamuje pokyny pro přijetí preventivních opatření a aktivně šíří vysvětlující a hygienické informace.

Mimořádné jednotky k prevenci epidemie v provinciích, městech a okresech pečlivě přijímají předběžná opatření, aby v období dešťů nedošlo k žádnému pochybení v protiepidemické práci. Věnují hlubokou pozornost pravidelné kontrole kvality vody, čištění a dezinfekci pramenů, vodních nádrží a studní a věnují velkou pozornost tomu, aby obyvatelé neustále udržovali čisté své životní prostředí.

Všechny jednotky se zvýšenou odpovědností provádějí dezinfekci a měření teploty, zvyšují úlohu hygienických informačních pracovníků a naléhají na své zaměstnance, aby vždy nosili roušky v souladu s pravidly, důsledně udržovali sociální odstup a dodržovali pravidla osobní hygieny včetně dezinfekce rukou.

 

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp