Skip to content

Seminář vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany zakončen čtvrtým dnem zasedání

Posílením role městských a okresních organizací strany mocně podpořme budování socialismu našeho stylu

 

Na závěr semináře vystoupil generální tajemník KSP vážený soudruh KIM ČONG UN

 

Pchjongjang 7. března čučche 110 (2021) (KCNA) – První seminář vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany, který stanovil nový milník pro posílení výborů, obnovu stranické práce a rozvoj regionů v dějinách naší slavné strany, byl zakončen 6. března čtvrtým dnem zasedání.

Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, tajemník pro organizační záležitosti Ústředního výboru strany soudruh Čo Jong Won měl přednášku o důkladnějším budování jednotného systému vedení Ústředního výboru strany.

 

 

Na semináři byla složena písemná přísaha, která odráží pevné odhodlání vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany, odhodlaných dokonale proměnit své regiony v pevnosti jednomyslné jednoty a solidarity, socialistický ráj na zemi, podporujíce z celého srdce velkolepou linii strany k posílení měst a okresů.

Vážený soudruh generální tajemník během vedení semináře vydal cenné pokyny, které jsou vodítkem při práci vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany.

Soudruh Kim Čong Un uvedl, že městské a okresní výbory strany jsou hlavními bojovými jednotkami pro organizaci a pro provádění linie a politiky strany. Poznamenal, že pokud městské a okresní výbory strany řádně uplatní  hlavní myšlenky a umění vedení Ústředního výboru strany a mocně pozvednou a zmobilizují masy pro revoluci, budou moci mávat praporem vítězství na všech frontách budování socialismu.

Řekl, že vedoucí tajemníci městských a okresních výborů strany by měli do své práce aktivně promítnout nejlepší zkušenosti představené na tomto semináři, neochvějně připravit cestu vpřed a energicky vést rozvoj měst a okresů. Přesvědčivě poukázal na to, že vedoucí tajemníci by měli vždy přikládat velký význam veřejnému mínění a přijímat hodnocení své práce od lidu.

 

 

Soudruh Kim Čong Un přednesl projev na závěr prvního semináře vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany.

Soudruh Kim Čong Un uvedl, že náš Ústřední výbor strany s velkou nadějí ve vedoucí tajemníky městských a okresních výborů strany v rozhodném přechodu budování socialismu do další fáze přikládá současnému semináři zvláštní význam. Dodal, že prostřednictvím tohoto semináře byli vyzbrojeni, povzbuzeni a znovu inspirováni všichni vedoucí tajemníci a nashromážděny praktické zkušenosti ke zlepšení a posílení práce městských a okresních výborů strany.

Soudruh Kim Čong Un vedoucí tajemníky srdečně vyzval, aby se stali na cestě služby našemu skvělému lidu skutečnými věrnými služebníky lidu, kteří jsou lidem skutečně uznávaní. Poté oznámil uzavření prvního semináře vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany.

Když domluvil, všichni účastníci začali bouřlivě skandovat „Hurá!“ s bezmeznou úctou k soudruhu generálnímu tajemníkovi, který svou vzácnou moudrostí a vynikající ideologickou a teoretickou činností jasně osvětlil směr a cestu epochálního rozvoje všech měst a okresů celé země a dodal jim velkou důvěru a odvahu.

 

 

První seminář pro výkonné tajemníky městských a okresních výborů strany, jenž bude mimořádně zapsán v kronice bojové cesty naší strany k novému vítězství revoluce, poslouží jako epochální zlom a upevní základnu pro posílení měst a okresů, regionálních pevností budování socialismu, a povzbudí posílení a rozvoj naší strany a všeobecný rozvoj země.

6. března se generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un v sídle Ústředního výboru strany zúčastnil fotografování s vedoucími tajemníky provinčních, městských a okresních výborů strany, kteří se zúčastnili prvního semináře vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany.

Vedoucí tajemníci složili pevnou přísahu, že jako političtí pracovníci v terénu s pokyny přímo od váženého soudruha generálního tajemníka spolehlivě posílí městské a okresní stranické organizace jako silná politická ústředí a dosáhnou znatelných úspěchů, které lid očekává, a tak podají zprávu o věrnosti Ústřednímu výboru strany.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp