Skip to content

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k Novému roku

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu maršále,

dovolte nám, Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, popřát u příležitosti nového roku 2021 pevní zdraví, radost a mnoho osobních a pracovních úspěchů.

Stojíte v čele země, která prošla až do osvobození trpkým vývojem. Pod vedením věčného prezidenta Kim Ir Sena, věčného generálního tajemníka Korejské strany práce soudruha Kim Čong Ila a nyní pod vedením Vaším se země změnila v rozkvetlou zahradu, která se stává čím dál krásnější.

Pod vedením slavné Korejské strany práce byla zajištěna pro všechen lid socialistického státu bezpečnost, stabilita a rozvoj životní úrovně a pod praporem myšlenek čučche neochvějně pokračuje budování a obrana socialismu.

Chceme Vám za to poděkovat, neboť jste příkladem pro ostatní země světa.

Přejeme Vám mnoho sil pro další úspěšný rozvoj země a naplňování odkazu soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila.

Očekáváme, že 8. sjezd Korejské strany práce přinese závěry, které přispějí k dalšímu prohloubení a upevnění jednoty všeho lidu.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

 

V Praze dne 28. 12. 2020