Skip to content

22. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru KSP

 

Pchjongjang, 30. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – V sekretariátu Ústředního výboru strany se 29. prosince konalo 22. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un se zúčastnil zasedání.

Přítomni byli členové prezídia politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti členství politbyra ÚV KSP. Pod vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una předsedal zasedání místopředseda Ústředního výboru KSP Kim Če Rjong.
 

 

Zasedání se zabývalo přípravami 8. sjezdu KSP. Zkontrolovalo pověřovací listiny delegátů zvolených na konferencích organizací KSP všech úrovní a uznalo je za platné. Projednalo a stanovilo plán na vytvoření pracovního orgánu, prezídia a sekretariátu 8. sjezdu KSP a program sjezdu strany. Projednalo také dokumenty, které budou sjezdu předloženy.

Politbyro ÚV KSP hluboce rozpracovalo výše uvedené otázky a schválilo pořad jednání. Přijalo usnesení o konání 8. sjezdu KSP počátkem ledna 2021.

Zasedání ocenilo, že díky výjimečnému politickému nadšení celé strany a všeho lidu bylo během 80denní pracovní kampaně dosaženo novátorských úspěchů a pokroku ve všech oblastech, díky čemuž byly připraveny skvělé podmínky pro svolání 8. sjezdu strany a všechny přípravy sjezdu probíhají hladce. Zdůraznilo, že musíme důsledně pokračovat v účinných přípravách a zajistit úspěch práce sjezdu.

Politbyro Ústředního výboru strany provedlo hlubokou diskusi o řadě důležitých otázek, které budou zahrnuty do programu sjezdu, a přijalo příslušná rozhodnutí.

 

 

 Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp