Skip to content

Slavnostní vojenská přehlídka k 75. výročí založení Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 10. října čučche 109 (2020) (KCNA) – 10. října v 0:00 se na Kim Ir Senově náměstí konala vojenská přehlídka na počest 75. výročí založení Korejské strany práce.

Vokální a instrumentální soubor Komise pro státní záležitosti a vojenský orchestr Korejské lidové armády vstoupily na náměstí a vystoupily na pódium, aby hrály přehlídkovou hudbu.

Přehlídkové oddíly, demonstrující sílu naší republiky a spořádanost jejích ozbrojených sil, hrdě vstoupily na osvětlené náměstí.

Neporazitelné mechanizované jednotky se seřadily na ulicích vedoucích na náměstí. Přehlídková letadla vyčkávala na vzlétnutí.

 

Kombinovaná vojenská skupina vstoupila na náměstí a za vojenské hudby vytvořila měnící se formace „10. 10.“, „1945“, „2020“ a „Peksung” (Neporazitelnost). Když na náměstí dorazil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky), vrchní velitel ozbrojených sil naší republiky soudruh Kim Čong Un, konal se slavnostní obřad  jeho uvítání čestnou stráží Korejské lidové armády.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce obdržel pozdrav od velitele čestné stráže a provedl její přehlídku.

Neporazitelného ocelového velitele, vynikajícího vrchního našich ozbrojených sil, uvítali generálové pozemních, námořních a vzdušných sil Korejské lidové armády.

Soudruh Kim Čong Un za zvuku uvítacího pochodu vešel na tribunu vojenské přehlídky na náměstí a zamával jásajícím účastníkům vojenské přehlídky a divákům.

Členové Korejského svazu dětí předali kytice květin váženému soudruhu nejvyššímu vůdci a vedoucím kádrům strany, vlády a armády.

 

 

Na tribunu se postavili člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He; člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, místopředseda Ústřední vojenské komise KSP a místopředseda Ústředního výboru KSP soudruh Ri Pjong Čchol; člen prezídia politbyra ÚV KSP a předseda vlády KLDR soudruh Kim Tok Hun a člen prezídia politbyra ÚV KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP soudruh Pak Pong Džu.

Na tribuně byli také přítomni také soudruzi Kim Če Rjong, Ri Il Hwan, Čche Hwi, Pak Tche Dok, Kim Jong Čchol, Čche Pu Il, Tche Hjong Čchol, O Su Jong, Kim Hjong Džun, Ho Čchol Man, Čo Jong Won, soudružka Kim Jo Džong, soudruzi Pak Mjong Sun, Čong Kjong Tchek, Kim Il Čchol, Im Čchol Ung, Ri Rjong Nam, Kim Jong Hwan, Pak Čong Nam a další členové vedoucího orgánu Ústředního výboru strany a soudruzi Pak Čong Čchon, Kim Su Gil, Kim Čong Gwan a další velící důstojníci armády.

Na zvláštních místech hostů byly přítomny staré kádry, které dlouho pracovaly ve straně, vládě a armádě, mezi nimi soudruzi Kim Jong Nam, Čche Jong RIm, Jang Hjong Sop, Kim Ki Nam a Čche Tche Bok.

Na místech pro hosty byli také delegáti oslav 75. výročí založení Korejské strany práce.

Za zvuku písně “Slavná vlast” bylo vypáleno dělostřeleckých salv na počest 75. výročí založení KSP.

 

 

Nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un přednesl projev.

Vážený nejvyšší vůdce ve svém projevu srdečně poděkoval a blahopřál lidu celé země a sloužícímu mužstvu lidové armády, kteří po překonání bezpříkladně těžkých zkoušek oslavili velký říjnový svátek velkými úspěchy a vítězstvími připravenými v jednomyslné jednotě.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce rovněž vyjádřil své odhodlání chránit věčné blaho a budoucnost našeho velkého státu a našeho skvělého lidu s ještě silnější vírou a odvahou, s mimořádným nadšením a připraveností zahájit pochod vpřed směrem k novému rozvoji a rozkvětu s mocnými ozbrojenými silami. Horlivě vyzval k mocnému postupu ke světlé budoucnosti socialismu a novým vítězstvím.

Všichni účastníci s bezmezným vzrušením přijali projev váženého soudruha nejvyššího vůdce, plný jeho horoucí lásky k lidu a upřímné důvěry v lid, hleděli na velkého otce se slzami v očích a propukli v bouřlivé nadšení.

Poté se konal obřad vztyčení státní vlajky.

 

 

Náčelník generálního štábu maršál Korejské lidové armády soudruh Pak Čong Čchon podal zprávu místopředsedovi Ústřední vojenské komise strany maršálu KLA soudruhu Ri Pjong Čcholovi, že přehlídkové oddíly jsou připraveny k vojenské přehlídce na počest 75. výročí založení Korejské strany práce.

Soudruh Ri Pjong Čchol zkontroloval přehlídkové jednotky a s úctou předložil předsedovi KSP zprávu, že přehlídka je připravena k zahájení.

Přehlídkové oddíly ozbrojených sil republiky na příkaz náčelníka generálního štábu maršála Pak Čong Čchona zahájily pochod.

Poté se na obloze nad náměstím konal slavnostní let, znázorňující nepřemožitelnou sílu letectva založeného na čučche.

 

 

Ultramoderní zbraně, které byly vytvořeny díky ušlechtilé věrnosti a hrdinnému boji vědců a techniků v oblasti národní obrany a pracujícími v muničním průmyslu, vyjely na náměstí a předvedly vojenský potenciál země.

Kolony raket se staly symbolem sebeobranných sil jaderného odstrašení Korejské strany práce, které zaručují věčnou budoucnost vlasti a národa.

Po vojenské přehlídce byl odpálen slavnostní ohňostroj.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce srdečně odpověděl jásajícím davům.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

 

Úplná fotogalerie z vojenské přehlídky ve velkém rozlišení (112 snímků) je umístěna na samostatné stránce.