Skip to content

Konalo se 19. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang, 6. října čučche 109 (2020) (KCNA) – 19. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce se konalo 5. října v sídle Ústředního výboru strany.

Zasedání se zúčastnil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.

Přítomni byli členové prezídia politbyra Ústředního výboru KSP a členové a kandidáti členství politbyra Ústředního výboru strany. Jako pozorovatelé byli přítomni také vedoucí a první zástupci vedoucích oddělení Ústředního výboru strany.

 

Zasedání předsedal z pověření politbyra Ústředního výboru strany vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un.

Na zasedání politbyra byl projednán první bod programu – otázka vedení energické 80denní pracovní kampaně celé strany, celé země a všeho lidu k 8. sjezdu strany.

Zasedání objasnilo hlavní účel kampaně, základní principy a odvětvové cíle, kterých má každý sektor během kampaně dosáhnout, a vypracovalo konkrétní pokyny a způsoby jejich důkladného provádění.

Politbyro Ústředního výboru Korejské strany práce se rozhodlo prosazovat bojové heslo a zaslat dopis Ústředního výboru strany všem stranickým organizacím a členům strany, aby povzbudili celou stranu, celou zemi a všechen lid do 80denní kampaně.

 

 

Zasedání ve druhém bodě programu rozhodlo o udělení vysokých vojenských hodností předním kádrům strany a armády u příležitosti 75. výročí založení Korejské strany práce.

Podle společného usnesení Ústředního výboru a Ústřední vojenské komise KSP a Komise pro státní záležitosti KLDR byla hodnost maršála Korejské lidové armády udělena místopředsedovi Ústřední vojenské komise KSP a místopředsedovi Ústředního výboru KSP soudruhu Ri Pjong Čcholovi a náčelníkovi generálního štábu Korejské lidové armády soudruhu Pak Čong Čchonovi.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce je informoval o společném usnesení, poblahopřál jim a požádal je, aby splnili hlubokou důvěru a očekávání strany a lidu velkými úspěchy ve své práci.

Revoluční opatření projednaná na 19. zasedání politbyra 7. ÚV KSP znamenají důležitý zlom v urychlení revoluce a výstavby v souladu se současnou situací.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp