Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN navštívil obnovenou obec Kangbuk-ri

 

Pchjongjang, 15. září čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un zkontroloval obnovenou obec Kangbuk-ri v okrese Kumčchon provincie Severní Hwanghe, která byla poškozena mohutným deštěm a silným větrem.

Doprovázeli ho soudruzi Čche Rjong He, Pak Pong Džu, Kim Če Rjong, Pak Čong Čchon, Ri Il Hwan, Čo Jong Won, Kim Jong Su, Pak Tche Song a soudružka Hjon Song Wol.

 

Váženého soudruha nejvyššího vůdce na místě přivítal předseda provinčního výboru Korejské strany práce Severního Hwanghe soudruh Pak Čchang Ho a velící důstojníci jednotek lidové armády mobilizovaných pro rekonstrukční práce.

Díky moudrému vedení váženého soudruha nejvyššího vůdce, horlivé vlastenecké věrnosti a hrdinnému boji lidové armády byly v Kangbuk-ri zcela odstraněny následky velkých přírodních katastrof a byla upravena jako příkladná socialistická vesnice.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se seznámil se situací v Kangbuk-ri, která byla v nebezpečném stavu, protože utrpěla velké škody v důsledku nedávných lijáků a silného větru a některé obytné a veřejné budovy nebyly řádně opraveny, ačkoli obec každý rok obec trpěla přírodními katastrofami. Okamžitě vydal bojový rozkaz jednotkám lidové armády zbourat všechny budovy ve středu vesnice, přestavět ji a pozvednout její vzhled.

 

 

Vojáci lidové armády, kteří dorazili do postižené oblasti na rozkaz váženého soudruha nejvyššího vůdce, zahájili tvrdou kampaň věrnosti, třímajíce ve svých srdcích ušlechtilý pohled naší strany na lid a  myšlenku „masy nade vše“, a přestavěli centrum Kangbuk-ri na úžasné úrovni, a tak podali Ústřednímu výboru strany zprávu o prvním vítězství v likvidaci následků přírodních katastrof.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce, obdivující panorama příkladné socialistické vesnice, které připomíná krásný obraz, řekl, že ho překvapilo, že za tak krátkou dobu se vesnice, žalostná kvůli své zaostalosti a škodám způsobeným tajfunem, úplně proměnila, jako by do jiného světa. Vyjádřil velké uspokojení, že díky vlastenecké obětavosti našich vojáků a jejich boji byl velký plán naší strany na budování zemědělských oblastí a periferií proveden tím nejsprávnějším způsobem.

Díky našemu maršálovi a naší skvělé straně brzy nastane den, kdy na všech místech země zasažených přírodními katastrofami budou postupně položeny základy nádherného života a štěstí lidu.


Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp