Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN zkontroloval povodňové škody v provincii Severní Hwanghe

 

Pchjongjang, 7. srpna čučche 109 (2020) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un se na místě seznámil se situací povodňových škod v oblasti obce Tečchong-ri okresu Unpcha v provincii Severní Hwanghe.

V důsledku několika po sobě následujících dnů přívalových dešťů a bouřek, které byly nedávno způsobeny sezónní deštivou frontou, se protrhla hráz vodního toku v oblasti Tečchong-ri v okrese Unpcha a bylo zaplaveno více než 730 jednopodlažních domů a více než 600 čongbo (přibližně hektarů, pozn. překl.) rýžových polí a zničeno 179 obytných domů.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce po vyslechnutí zprávy o situaci osobně odcestoval na místo a seznámil se se stavem poškození a objasnil podrobné úkoly a způsoby související s obnovou postižené oblasti.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce obdržel zprávu, že nedošlo k žádným ztrátám, protože všichni obyvatelé okresu Unpcha byli předem evakuováni na bezpečné místo. Zdůraznil, že se jedná o štěstí, a vyzval vedoucí orgány okresu včetně stranických a vládních orgánů, organizací pracujících a orgánů veřejné bezpečnosti, k ubytování obyvatel, kteří ztratili své domovy, v kancelářích institucí, včetně okresního výboru Korejské strany práce a okresního lidového výboru, ve veřejných budovách a bytech a k odpovědné práci ke stabilizaci jejich bydlení a jejich útěše.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce dal příslušné oblasti pokyn k předložení dokladu o zásobování každé domácnosti v postižené oblasti z rezervního potravinového fondu předsedy Komise pro státní záležitosti.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že nejdůležitější věcí je co nejdříve vrátit život obyvatel postižených povodněmi do normálního stavu bezodkladným poskytnutím základních materiálů včetně lůžkovin, domácích potřeb a léků. Pověřil tímto úkolem oddělení Ústředního výboru strany a rodiny funkcionářů.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vydal rozkaz zorganizovat velitelství pro odstranění následků povodní z kádrů příslušných útvarů Ústředního výboru strany a Ministerstva lidových ozbrojených sil. Nařídil, aby velitelství, které se konkrétně seznámí se situací poškození na místě, vypracovalo zprávu po přesném výpočtu materiálů a sil potřebných k odstranění následků.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce prohlásil, že z centra by měly být vyslány projektové síly k zahájení výstavby nových 800 příkladných domů ve vsi zemědělského družstva okresu Unpcha, aby byla výstavba dokončena v krátké době na nejvyšší úrovni.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že se rozhodl znovu mobilizovat armádu pro kampaň za odstranění následků povodně, a nařídil lidové armádě vytvořit nezbytné síly a naléhavě je nasadit společně s obyvateli okresu k aktivní práci na opravě zničených domů, silnic a okolí. Zdůraznil, že je důležité přijmout opatření k zajištění cementu a dalších materiálů nezbytných pro výstavbu, a dal pokyn k využití vypočtené částky ze strategických rezerv předsedy Komise pro státní záležitosti.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyzval vládu, Státní plánovací komisi, ministerstva a ústřední instituce, aby aktivně spolupracovaly při obnově povodněmi zasaženého okresu Unpcha, přesně chápajíce záměr strany.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Snímky Korejská ústřední televize