Skip to content

Uskutečnilo se 14. rozšířené zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 3. července čučche 109 (2020) (KCNA) – Politbyro Ústředního výboru Korejské strany práce pořádalo 2. července rozšířené zasedání v sídle Ústředního výboru strany za účelem projednání a vyřešení další práce strany a státu a hlavních politických otázek.

Zasedání se zúčastnil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un.

Zúčastnili se jej členové a kandidáti členství politbyra ÚV KSP. Přítomni jako pozorovatelé byli pracovníci Ústředního výboru strany, funkcionáři vlády, ministerstev a ústředních institucí, předsedové provinčních stranických a lidových výborů, velící důstojníci orgánů ozbrojených sil, členové Ústředního nouzového protiepidemického velení a funkcionáři stavebního odvětví.
 

 

Z rozhodnutí politbyra Ústředního výboru strany zasedání předsedal a důležité závěry vyvodil soudruh Kim Čong Un.

Zasedání jako první bod pořadu jednání shrnulo výsledky práce provedené za posledních 6 měsíců v oblasti prevence nebezpečné epidemie a projednalo otázku dalšího upevnění současné protiepidemické situace posílením státní nouzové protiepidemické práce.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zmínil cíl a záměr naší strany znovu na zasedání projednat otázku nouzové protiepidemické situace státu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce podrobně analyzoval šestiměsíční národní nouzovou protiepidemickou situaci a uvedl, že navzdory globální zdravotní krizi jsme zcela zamezili proniknutí zhoubného viru na naše území a udrželi stabilní protiepidemickou situaci, což je zářným úspěchem dosaženým díky prozíravému vedení Ústředního výboru strany a vysoké dobrovolné pospolitosti celého lidu, který jedná jako jeden muž na rozkaz Ústředního výboru strany. Dodal, že bychom měli ocenit takový úspěch v protiepidemické oblasti a neustále jej upevňovat, čímž plně zajistíme bezpečnost státu a blahobyt lidu.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zdůraznil, že v posledních dnech v okolních zemích a regionech pokračuje šíření nakažlivého onemocnění a opětovné rozšiřování zhoubné pandemie a nelze očekávat spolehlivé odstranění jejího nebezpečí v budoucnosti. V takovém prostředí je třeba zachovat nejpřísnější pohotovost a ostražitost bez sebemenšího uspokojení a oddechu a důkladně vést a zpřísnit  protiepidemickou práci.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce ostře kritizoval lhostejnost, nepozornost a porušování nouzové protiepidemické disciplíny mezi funkcionáři, vznikající s ohledem na zdlouhavost této práce. Znovu varoval, že předčasné zmírnění protiepidemických opatření by vedlo k nepředstavitelné a nezvratné smrtelné krizi, a zdůraznil, že v žádné oblasti a jednotce nelze být spokojen se současnou dobrou protiepidemickou situaci a odpočívat, ale měli bychom zpřísnit nouzovou protiepidemickou práci až do úplného zmizení pandemie.

 

 

Na zasedání byla přednesena zpráva o stavu nouzové protiepidemické práce provedené za posledních 6 měsíců a byly předneseny projevy.

Zpráva a projevy hluboce a kriticky analyzovaly a přezkoumaly problémy ve státní nouzové protiepidemické práci v první polovině roku. Zdůraznily, že s ohledem na globálních škody by měla být pečlivěji zavedena organizační a politická práce na důsledném dodržování nouzových protiepidemických opatření a měla by být přijata zásadnější a spolehlivější opatření k přísnému zachování nouzového protiepidemického režimu.

 

 

Jako druhý bod programu byla projednána otázka urychlení výstavby Pchjongjangské všeobecné nemocnice a přijetí opatření v oblasti lidské, materiální a technické podpory lékařské péče.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil uspokojení, že díky mimořádné duševní síle a odhodlanému úsilí budovatelů Pchjongjangské všeobecné nemocnice stavba dynamicky pokračuje podle plánu a odvážně překonává obtížné a nepříznivé podmínky. Stanovil podrobné úkoly pro odvětví zodpovědná za výstavbu, zajištění materiálů a přípravy k provozu.

Zasedání vypracovalo návrhy usnesení k 1. a 2. bodu programu a jednomyslně je přijalo.

Na zasedání byly rovněž studovány důležité otázky týkající se vnějších vztahů strany a dalších záležitostí.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp