Skip to content

Monthly Archives: jún 2020 - 3. page

Pektusanská prírodná rezervácia sa môže pochváliť jedinečnou biotou

Oblasť hory Pektusan bola v roku čučche 78 (1989) zaregistrovaná ako prvá prírodná rezervácia svetového významu v KĽDR v rámci programu UNESCO – Človek a biosféra. Táto rezervácia zahŕňa horu Pektu a rozsiahle oblasti okolo nej, ktoré obkolesujú mesto Samdžijon v provincii Rjanggang.

Oblasť hory Pektu je tvorená geologickými vrstvami rôznych období od neskoršieho proterozoika po kenozoikum. Na vrchole hory sa vypínajú štíty Čanggun (2 750 m n. m.) a ďalšie vysoké vrchy, ktoré obklopujú jazero Čchon ako širma, vytvárajúc zrázovité útesy, čím dotvárajú nádhernú krásu hôr.

Pôvodné prírodné prostredie sa zriedkavo vyskytuje aj v iných oblastiach Kórey a zvyšku sveta, avšak táto oblasť je výnimočná čo sa týka prírodných prvkov hory vrátane geológie a topografie, ktoré sa formovali v priebehu niekoľkých etáp erupcií sopky a jej vývoja. V dôsledku sopečných erupcií sa fauna a flóra v tejto oblasti neustále menila.Číst dál →

Shromáždění odsuzující “přeběhlíky”

Kangso, 8. června čučche 109 (2020) (KCNA) – Členové Svazu zemědělských pracovníků Koreje a zemědělští pracovníci se 8. června shromáždili na náměstí Domu třídního vzdělávání v obci Susan-ri v okrese Kangso, aby odsoudili činy jihokorejských orgánů a „přeběhlíků ze severu“ namířené proti KLDR.

Shromáždění se zúčastnil předseda Ústředního výboru Svazu zemědělských pracovníků Koreje soudruh Kim Čchang Jop, funkcionáři svazu a zemědělští pracovníci.Číst dál →

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Pieseň spievaná v troch jazykoch

V júni 1971, keď v Kórei prebiehali prípravy na vystúpenie na počesť VI. Zjazdu Zväzu socialistickej pracujúcej mládeže (dnes Kimirsensko-kimčongilský socialistický zväz mládeže), si súdruh Kim Čong Il zavolal hudobného dramaturga.

Povedal mu, že počul, že na predstavenie boli vybrané kórejské piesne a spýtal sa, či existujú nejaké plány zahrnúť aj zahraničné piesne. Hudobný dramaturg mu nemohol odpovedať, pretože také plány nemal.Číst dál →

Uskutečnilo se 13. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 8. června čučche 109 (KCNA) – V  době, kdy celá strana, celá země a všechen lid rázně povstali ke generální ofenzívě k oslavě 75. výročí založení Korejské strany práce jako k velké slavnosti vítězů a z celého srdce podporují skvělou myšlenku čelního útoku, strategii a akční program naší strany, se uskutečnilo 13. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Zasedání politbyra se zúčastnil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.Číst dál →

Korejský lid požaduje nemilosrdné potrestání “přeběhlíků”

Pchjongjang, 7. června čučche 109 (2020) (KCNA) – Mládež a studenti se 6. června shromáždili v Letním divadle Parku mládeže města Pchjongjangu, aby odsoudili jihokorejské orgány a nepřátelský čin “přeběhlíků ze severu” proti republice.

Shromáždění se zúčastnili funkcionáři Svazu mládeže, mezi nimi předseda Ústředního výboru Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže soudruh Pak Čchol Min, a mládež a studenti.

Byly předneseny projevy. Řečníci zdůraznili, že je nezbytné nemilosrdně potrestat přeběhlíky do posledního muže, a vyjádřili silné rozhořčení nad skutečností, že přeběhlíci, lidská spodina, za souhlasu jihokorejských orgánů bezohledně urazili nejvyšší vedení, které je pro nás nejsvětější.

Číst dál →

Deti pestujú vlasteneckého ducha pri vysádzaní stromov

V obvode Mangjongde v Pchjongjangu sa nachádza les, o ktorý sa starajú žiaci nižšej strednej školy Kwangbogui Čchollikil.

„Les Zväzu detí pri našej škole pokrýva plochu takmer desať hektárov. Stromčeky, ktoré boli vysadené pred desiatkami rokov, sa teraz rozrástli na silné stromy, ktoré tvoria les,“ hovorí súdruh Ra Te Mjong, hlavný inštruktor školského výboru Zväzu detí.

Veľký podiel v lese zaberá borovica lesná a vyváženým spôsobom tu rastú ďalšie desiatky druhov stromov vrátane tuje, borovice píniovej a arónie čiernoplodej.Číst dál →

Nepriateľ je nepriateľ, tvrdí hovorca oddelenia Strany pre južné záležitosti

Pchjongjang, 6. júna čučche 109 (2020) (Pyongyang Times) – “Náš ľud teraz pociťuje obrovskú zúrivosť a znechutenie, po tom, ako boli rozptýlené letáky proti KĽDR takzvanými ‘utečencami zo severu’ s tichým súhlasom juhokórejských orgánov,” uviedol hovorca oddelenia Zjednotenej fronty Ústredného výboru Kórejskej strany práce vo svojom stanovisku z piatka 5. júna čučche 109 (2020).

Vyhlásenie prišlo po tom, ako juhokórejské úrady interpretovali vyhlásenie prvej zástupkyne vedúceho oddelenia Ústredného výboru Kórejskej strany práce súdružky Kim Jo Džong takým spôsobom, akoby sa predtým vyskytla nežiaduca udalosť z našej strany, namiesto toho, aby urobili opatrenia pre zabránenie rozptylu letákov.

Postoj juhokórejských orgánov nevykazuje žiadne známky poľutovania a ani žiadny náznak vôle neopakovať zbytočné činy zvyšujúce napätie, uviedol hovorca.Číst dál →

Rodina pedagógov ocenená súdruhom KIM ČONG UNOM

Pchjongjang, 5. júna čučche 109 (2020) (KCNA) – V KĽDR existuje veľa vlasteneckých rodín, z ktorých všetci členovia pracujú s úprimnosťou na rovnakej pracovnej pozícii s cieľom prispieť k prosperite krajiny.

Medzi nimi je rodina pedagógov vysoko ocenená váženým najvyšším vodcom súdruhom Kim Čong Unom.

Vážený súdruh najvyšší vodca navštívil túto obyčajnú rodinu v septembri čučche 101 (2012). Potriasol si pravicou s každým členom domácnosti, ktorá žije šťastným životom v novom byte na ulici Čchangdžon a informoval sa o ich životných podmienkach.

Číst dál →

“Přeběhlíci ze severu” – spodina se dopustila nepřátelské akce proti republice s tichým souhlasem jihokorejských orgánů

Pchjongjang, 4. června čučche 109 (2020) (KCNA) – První zástupkyně vedoucího oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce soudružka Kim Jo Džong vydala prohlášení varující před závažností situace s ohledem na to, že 31. května se spodina, „přeběhlíci ze severu“, dopustila pobouření nesmyslným jednáním rozptýlení letáků proti republice ve frontových oblastech.

Následuje plné znění jejího tiskového prohlášení „Nekopejte si sami jámu“, zveřejněného 4. června.Číst dál →

More jabloňových kvetov vo Wonhungu

S príchodom jari sa kombinovaná ovocinárska farma Tedonggang zmenila na more snehobielych kvetov jabloní na niekoľkých tisíc hektároch sadov pozdĺž brehu rieky Tedong. Pracoviská a dediny sú plné sladkej vône jabloňových kvetov a radostných ľudí.

Tento veľkolepý pohľad však nie je iba dielom prírody. Funkcionári a poľnohospodárski pracovníci farmy nešetrili úsilím pri kultivácii a hnojení ovocných stromov na vedeckom základe a starali sa o ne s mimoriadnou pozornosťou aj za neobvyklých klimatických podmienok minulú zimu, vďaka čomu vznikla súčasná scenéria.Číst dál →

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: V idúcom vlaku

3. júna 1996 išiel drahý vodca súdruh Kim Čong Il vlakom, aby skontroloval jednotky KĽA.

Zaujímavý film

Počas toho, ako rozoberal spôsoby zvýšenia bojovej schopnosti armády, nadhodil tému televíznych prijímačov a videorekordérov, ktoré boli dodávané do práporov. Politický komisár uviedol, že podľa plánov práporu sa politickí inštruktori, spoločnosti a podjednotky pod priamou kontrolou práporu striedali, aby sledovali nové filmy a mali stretnutia, aby napodobnili hrdinov týchto filmov.

Súdruh Kim Čong Il sa ho opýtal, či vojaci radi sledujú filmy.
“Majú ich veľmi radi,” odpovedal dôstojník.
“Som rád, že vojaci radi sledujú filmy,” odvetil generál.
Potom sa opýtal, či majú radšej bežné filmy alebo filmy s vojnovou tematikou.
Dôstojník odpovedal, že uprednostňujú tie druhé.
Generál prikývol a povedal, že ako vojaci, ktorí sa môžu ocitnúť tvárou v tvár nepriateľovi, by mali uprednostňovať vojenské piesne, filmy a romány na vojnové témy.Číst dál →

Známka k 70 letům Mezinárodního dne dětí

Pchjongjang, 1. června (KCNA) – Státní známkový výbor Korejské lidově demokratické republiky vydal 1. června list se známkou na památku 70. výročí Mezinárodního dne dětí.

V horní části listu je napsáno korejsky a anglicky „70. výročí Mezinárodního dne dětí“. List obsahuje známku ve tvaru hvězdy, zobrazující hrající si korejské a zahraniční děti, a dále vyobrazuje slova a noty písně „Nezávidíme nikomu na světě“, kterou radostně zpívá korejský lid, a mateřskou školu Kjongsang, která je v zemi známá výchovou hudebních géniů světové úrovně.Číst dál →

Pchjongjang včera a dnes

Pchjongjang, jedna z kolísok ľudskej civilizácie, bol svedkom slávnej 5 000-ročnej histórie kórejského národa.

Ale až oslobodenie krajiny od japonskej vojenskej okupácie 15. augusta čučche 34 (1945) umožnilo, aby sa začal rozvoj mesta, ktorý skutočne prináleží ľudu.

Projekt na reguláciu koryta rieky Potchong sa uskutočnil v roku čučche 35 (1946) a vďaka nemu sa zabránilo škodám, ktoré spôsobovali povodne pri pravidelných obdobiach dažďa, čo umožnilo ďalší rozvoj mesta.

Keď bol Pchjongjang počas trojročnej vojny proti agresívnym imperialistickým silám Spojených štátov amerických a ich vazalov v 50. rokoch 20. storočia zničený na trosky, imperialisti tvrdili, že Pchjongjang nebude znovu vystavaný ani za sto rokov.Číst dál →

Maršál KIM ČONG UN je náš otec

Pchjongjang, 2. června čučche 109 (2020) (Uri minzokkiri) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un neskonale miluje děti, budoucnost země, a věnuje se tomu, aby jim přinesl štěstí.

V květnu čučche 101 (2012) navštívil zrekonstruovaný dětský obchodní dům v Pchjongjangu na ulici Čchangdžon a vydal pokyny, jak uspořádat nejen pulty, ale i dětské hřiště.

V listopadu 2012 si krátce před zahájením provozu prohlédl lidové venkovní kluziště a podíval se na bruslící děti. Poté, co se jich zeptal, jak jsou staré a zda rády bruslí, jemně pohladil jejich tváře. Jeho laskavost rozptýlila plachost dětí a ony ho požádaly, aby se s nimi vyfotil na památku. Vůdce země se s laskavým pohledem rozhlédl a hlasitě se zasmál a s širokým úsměvem ve tváři se s nimi nechal vyfotografovat.Číst dál →

Soudruh Kim Če Rjong zkontroloval zemědělství provincie Severní Hwanghe

Pchjongjang, 31. května čučche 109 (2020) (KCNA) – Člen politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, člen Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda vlády soudruh Kim Če Rjong se na místě seznámil se stavem zavlažovacího kanálu na planině Miru a výsadbou sazenic rýže v okresech Koksan a Singje v provincii Severní Hwanghe.

Při kontrole vodního kanálu na pláni Miru soudruh Kim Če Rjong zdůraznil nezbytnost včasného poskytnutí materiálů nezbytných pro správu kanálu a výsadby mnoha stromů dobrých druhů podél vodního kanálu pro jeho ochranu.Číst dál →

Zdravotní sestra se stala manželkou vojenského invalidy

Pchjongjang, 29. května čučche 109 (2020) (Pyongyang Times) – „Jak se říká, tvář je odrazem srdce. Čche Sun Džong je krásná, ale její duševní svět je ještě krásnější, “ říká Kim Hak Song, ředitel polikliniky Jonde v obvodě Waudo města Nampcho.

Čche Sun Džong, zdravotní sestra polikliniky, je uznávána svými kolegy zdravotníky a dalšími lidmi nejen proto, že je oddaná pacientům, ale také protože je manželkou váženého vojenského invalidy Kim Il Nama.

Poprvé se s Kimem setkala v říjnu loňského roku. Po cestě zpět z práce náhle potkala mladého muže, kulhajícího po ulici. Čche, povoláním sestra, cítila, že nemůže kolem něho projít, a tak mu pomohla dostat se domů, držíc ho za paži, ačkoli její pomoc odmítl. Toho dne se Sun Džong dozvěděla, že je vojenským invalidou a jeho otec je váženým invalidním pracovníkem. Zaujali ji jeho rodiče, kteří byli na svého syna hrdí, protože se bez váhání obětoval na pozici národní obrany, a vznešený duch muže, který žil optimisticky, ačkoli ztratil jednu nohu, vzpomíná soudružka Čche.Číst dál →

Malebná hora Čchilbo

Pchjongjang, 29. mája čučche 109 (2020) (KCNA) – Hora Čchilbo je jednou zo šiestich slávnych hôr v Kórei. Oddávna je nazývaná aj ako „Kumgang Hambuku,“ pretože je rovnako krásna ako svetoznáma hora Kumgang.

Toto horstvo, ktoré tvorí Vnútorné Čchilbo, Vonkajšie Čchilbo a Prímorské Čchilbo, má mnoho vyhliadkových miest a nachádza sa tu množstvo historických pamiatok, prameňov a kúpeľov pozdĺž desiatok kilometrov hlavnej cesty, takmer 100 kilometrov pobrežnej turistickej cesty, desiatok kilometrov vedľajších ciest a vyhliadkovej cesty.

Je to domov čírovky statnej (Tricholoma matsutake), výbornej a zdravej huby.

Hora je spojená s odhodlaným úsilím veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila, ktorý pracoval srdcom a dušou, aby ľuďom zabezpečil lepšie možnosti rekreácie. V júni a novembri čučche 85 (1996), keď krajinu sužovali útrapy, navštívil horu a vytýčil úlohu, aby sa z nej stalo stredisko kultúrneho vyžitia.Číst dál →