Skip to content

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k významným dnům 1. poloviny dubna

Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

S hlubokou úctou ke korejské revoluci si připomínáme významná výročí první poloviny dubna: rok 1992, kdy byl 13. 4. velký vůdce soudruh Kim Ir Sen vyznamenán titulem generalissima KLDR. Rok 1993, kdy byl 9. 4. velký vůdce soudruh Kim Čong Il zvolen předsedou Výboru národní obrany KLDR. Dále rok 2012, kdy jste byl 11. 4. zvolen prvním tajemníkem Korejské strany práce a 13. 4. prvním předsedou Výboru národní obrany KLDR.

Připomínáme si životní dílo velkého vůdce a velkého generála, kteří v severní polovině Koreje vytvořili nejlepší socialismus, který je příkladem skutečné vlády lidu pro celý svět.

Korejská lidově demokratická republika dnes dokazuje celému světu, že dokáže překonat zločinné sankce a blokádu, uhájit své sociální výdobytky a úspěšně bojovat proti pandemii nového koronaviru, proti které jsou kapitalistické vlády bezmocné.

Přejeme Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů v upevňování národní nezávislosti, budování socialistické velmoci, boji za spravedlivý mír a proti imperialismu.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan

Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

V Praze dne 7. 4. 2020