Skip to content

K výročí knihy „O myšlence čučche“

31. března uplyne 38 let od zveřejnění knihy velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila „O myšlence čučche“, napsané u příležitosti semináře k 70. narozeninám velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena (15. 4. 1982).

Soudruh Kim Čong Il ve své práci objasnil původ a základní principy myšlenky čučche, vzniklé jako nová revoluční teorie tvůrčím uplatněním myšlenek vědeckého světového názoru marxismu-leninismu v obtížných podmínkách korejské revoluce. Celoživotní prací soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila byla myšlenka čučche rozvinuta ve veliký kimirsenismus-kimčongilismus. Tento název geniální ideologie Korejské lidově demokratické republiky byl přijat z iniciativy váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, neochvějně prosazujícího ideologickou ofenzívu a uchování slavných bojových tradic revoluce a výstavby socialismu.

V práci soudruha Kim Čong Ila se odráží jeho nezměrná láska k lidu jako tvůrci dějin. Vyzdvihuje nezbytnost třídní uvědomělosti lidových mas a jejich boje za nezávislost. Zdůrazňuje význam národní nezávislosti v politice i hospodářství. V té době by málokdo očekával zhroucení světové socialistické soustavy, ale brzká budoucnost potvrdila, že důraz lidové Koreje na nezávislost ji zachránil od obnovy kapitalismu, zabránil „sjednocení“ v režii imperialistů po německém vzoru a obsazení severní části Korejského poloostrova okupačními vojsky.

Základní principy, objasněné soudruhem Kim Čong Ilem v práci „O myšlence čučche“, uplatňuje socialistická Korea ve své politice až do současnosti a bude uplatňovat i v budoucnosti, jakkoli se ji falešní přátelé snaží přesvědčit o nezbytnosti liberalizace, jednostranného odzbrojení a obratu ke kapitalismu.

„Síla mas je v jednotě,“ říká soudruh Kim Čong Il. Díky jednomyslné jednotě lidu osvobozené poloviny Koreje, zbavené vnitřních nepřátel a důsledně opevněné proti nepřátelům vnějším, bylo možné překonat období náročného pochodu a tíhu imperialistických sankcí a hrozeb a přeměnit pevnost vzorného socialismu v jaderně ozbrojenou mocnost.

Kniha „O myšlence čučche“ zůstává zapsána zlatým písmem v 75 let dlouhých dějinách slavné Korejské strany práce a je významnou učebnicí revoluční teorie pro nové generace, které jsou důsledně ideologicky vzdělávány v souladu s nehynoucím dědictvím velkých vůdců a revolučních předchůdců. Priorita ideologické práce je mocnou zárukou toho, že lidová Korea nepozná odtržení strany od mas, že se Strana práce nepokryje byrokratickou rzí, nepodlehne oportunismu a revizionismu a nebude rozložena zvenku ani zevnitř.

Jednomyslná jednota a kolektivistická disciplína dosahuje v poslední době velkého vítězství v Korejské lidově demokratické republice i v prevenci šíření pandemie koronaviru. Díky nejpřísnějším protiepidemickým opatřením a jejich důslednému dodržování, jakož i díky vyspělému a bezplatnému socialistickému zdravotnictví nemá dodnes severní polovina Koreje žádného nakaženého nemocí COVID-19 a je dobře připravena pro její zvládnutí. I to je dědictvím odkazu velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, který v nejtěžších podmínkách rozvinul a upevnil geniální myšlenku čučche.

 

Lukáš Vrobel,

1. místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche