Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN zahájil výstavbu pchjongjangské všeobecné nemocnice

 

Pchjongjang, 18. března čučche 109 (2020) (KCNA) – Dle plánu a rozhodnutí naší strany, která považuje věc dlouhověkosti a zlepšování zdraví lidu za jednu z nejdůležitějších státních záležitostí, bude v hlavním městě Pchjongjangu k 75. výročí založení Korejské strany práce postavena moderní všeobecná nemocnice.

Slavnostní zahájení výstavby nemocnice se konalo 17. března.

 

Slavnostního zahájení výstavby se zúčastnil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.

Všeobecná nemocnice, která bude postavena na dobře zvoleném místě na malebném břehu řeky Tedong (Tedonggang), je dalším darem láskyplné péče o lid ze strany Korejské strany práce, která neúnavně pokračuje v cestě obětavé služby nejlepším lidem na světě.

Místo slavnostního zahájení výstavby bylo prostoupeno vášnivým nadšením budovatelů, kteří věrně podporovali zámysl Ústředního výboru strany dosáhnout radikálního rozvoje veřejného zdraví, plně projevit převahu našeho socialismu a poskytnout lidu nejcivilizovanější a nejšťastnější život.

 

Když vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un dorazil na místo slavnostního zahájení stavby, všichni účastníci začali bouřlivě provolávat „Hurá!“ na počest váženého soudruha nejvyššího vůdce, který s horlivou láskou k lidu vyvíjí neustálé úsilí a otevírá širokou cestu nového pokroku socialismu našeho typu.

Slavnostního zahájení výstavby se zúčastnil člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda Ústředního výboru strany soudruh Pak Pong Džu.

Zúčastnil se také člen politbyra Ústředního výboru KSP, člen Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda vlády soudruh Kim Če Rjong a místopředsedové Ústředního výboru strany soudruh Ri Il Hwan a Pak Tche Song, velící důstojníci a funkcionáři a budovatelé armádních jednotek a civilních budovatelů.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un přednesl slavnostní projev.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že 5. plenární zasedání 7. Ústředního výboru strany projednalo a rozhodlo postavit moderní všeobecnou nemocnici v Pchjongjangu, aby se zlepšilo zdraví lidu, a provedlo všestranné přípravy k dokončení výstavby v nejkratším čase jako projektu nejvyšší důležitosti v tomto roce 75. výročí založení strany. Vyzdvihl důležitost výstavby nemocnice a řekl, že náš lid a naši potomci vedou vysoce civilizovaný život v dobrém zdravotním stavu pod dohledem socialistického systému veřejného zdraví. To je největší radost a síla naší strany.

Jakmile vážený soudruh nejvyšší vůdce dokončil projev, nebem i zemí znovu otřásly bouřlivé výkřiky “hurá” na oslavu váženého soudruha nejvyššího vůdce, který s horlivou vášní otevírá v novém století čučche posvátné dějiny  principu „masy na prvním místě”, spojeného s celým životem velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

 

 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un na počest slavnostního zahájení výstavby pchjongjangské všeobecné nemocnice osobně jako první rozryl zemi a stiskl tlačítko elektrického odpalovače. V tu chvíli se rozlehl ohlušující výbuch první exploze a oznámil zahájení výstavby pchjongjangské všeobecné nemocnice.

Všichni budovatelé rychle zahájili výstavbu s horoucím nadšením rychle postavit nemocnici jako monumentální stavbu éry Strany práce, dokonalé ztělesnění skvělého pohledu naší strany na lid u příležitosti 75. výročí založení strany, aby podali zprávu o své oddanosti.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp