Skip to content

Noviny Rodong sinmun vyzývajú na jednotný boj proti nesocialistickým javom

Pchjongjang, 10. marca čučche 109 (2020) (KCNA) – Noviny Rodong sinmun (Noviny práce) vo svojom článku z utorka 10. marca vyzývajú všetkých členov spoločnosti, aby pomohli vytvárať kórejský revolučný, optimistický a kultivovaný spôsob života tým, že budú jednotne bojovať proti nesocialistickým javom a praktikám.

Článok ďalej uvádza, že boj proti cudzím javom je dnes zásadným problémom priamo súvisiacim s osudom ľudových más a socializmu a dôležitou politickou prácou, do ktorej musí byť zapojený celý národ, nie jedna alebo dve osoby.

Nepriateľské sily, ktoré majú strach pred dynamickým pokrokom KĽDR, ktorá odvážne vzdoruje prekážkam a ťažkostiam pod rozvinutým práporom sebestačnosti, vynakladajú zúfalé úsilie aby pokorili republiku.

Rovnako ako každá práca, aj boj za zmarenie zúfalých machinácií nepriateľských síl a dôsledné vykorenenie cudzích a nezdravých javov je možné úspešne uskutočniť iba vtedy, keď sa premení na prácu samotných ľudových más.

Spôsob upevnenia pozície revolúcie a socializmu spočíva v tom, že sa včas odstránia aj najmenšie prvky, ktoré sú v rozpore so socialistickým spôsobom života.

Práca na dôslednej eradikácii javov, ktoré sú kórejskému štýlu cudzie, má veľký význam pri plnom zaisťovaní výhod a životaschopnosti socialistického systému.

Dnes sa všetci ľudia, ktorí pevne podporili ďalekosiahly plán strany, pustili do frontálneho prelomu. Bez rázneho boja proti cudzím a nezdravým javom však nie je možné zvyšovať zapálenie ľudových más pre revolúciu, boj a vlastenectvo, o to viac, že ​​to bude mať vážny dopad na budovanie silnej socialistickej krajiny.

Je potrebné energicky viesť ideologické vzdelávanie, bojovať proti ideologickým deformáciám a zvyšovať intenzitu právnych krokov na potieranie akýchkoľvek negatívnych javov, ktoré sú škodlivé pre rozvoj nášho typu socializmu.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp