Skip to content

Rozšířené zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang, 29. února čučche 109 (2020) (KCNA) – Konalo se rozšířené zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce.

Zasedání vedl předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un. Zúčastnili se členové a kandidáti politbyra ÚV KSP. Jako pozorovatelé byly přítomny kádry Ústředního výboru strany a dalších jednotek.

Zasedání předsedal z pověření politbyra Ústředního výboru strany soudruh Kim Čong Un.
 

 

Rozšířené zasedání politbyra diskutovalo o zásadních otázkách důsledného provádění myšlenky „lidové masy na prvním místě“ při budování strany a její činnosti v souladu s požadavky rozvoje revoluce a neustálého posilování řad strany a její bojeschopnosti, způsobech přesného plnění dalších politických, vojenských a hospodářských úkolů, a o přijímání a přísném vymáhání protiepidemických opatření na nejvyšší úrovni s cílem zastavit virovou epidemii, rychle se šířící v celosvětovém měřítku.

Na rozšířeném zasedání bylo ostře kritizováno nestranické jednání, zneužívání moci, praktikování výsad, záliba v byrokracii a korupce, odhalené mezi kádry Ústředního výboru strany a pracovníky základny pro přípravu stranických kádrů. Závažnost a důsledky takových činů byly rozvážně analyzovány.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce objasnil výsledky analýzy a postoj Ústředního výboru strany ve vztahu k záležitostem předloženým k posouzení a zasadil mocný úder projevům protistranického, protilidového a protisocialistického chování. Poté zdůraznil, že všichni funkcionáři a stranické organizace by se měli vážně poučit z toho, co se stalo, a revolučně zakalit sebe a své jednotky a provést nový obrat ve stranické práci.

Politbyro Ústředního výboru strany zbavilo Ri Man Gona a Pak Tche Doka funkce místopředsedů Ústředního výboru strany.

Na rozšířeném zasedání politbyra bylo přijato rozhodnutí rozpustit stranický výbor základny pro přípravu stranických kádrů, ve kterém se projevila korupce a úchylky, a uplatnit odpovídající trest.

Na zasedání byly projednány otázky, které vyvstaly v důsledném přijímání nejvyšších státních protiepidemických opatření k potlačení virové epidemie, která se rychle šíří v celosvětovém měřítku, a jejich přísném provádění.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že pokud se epidemie nekontrolovatelně rozšíří do naší země, její důsledky budou velmi závažné. Vzhledem k velmi rychlému tempu jejího šíření, inkubační době a nedostatečně vědecky odůvodněnému stanovení přesné cesty šíření, byla opatření přijatá naší stranou a vládou od samého začátku šíření epidemie nejspolehlivějšími a nejjistějšími rozhodnými preventivními opatřeními.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že provést nápravu a doplnění, a tím zlepšit zákon o státní krizové protiepidemické práci a harmonicky znovu upravit státní režim krizového řízení, je naléhavý úkol. Příslušné orgány, včetně prezídia Nejvyššího lidového shromáždění a vlády, by na základě zkušeností získaných při přijímání současných preventivních a silných protiepidemických opatření v souvislosti s epidemickými okolnostmi měly důrazně podporovat práci na okamžitém posílení protiepidemických sil země na vyšší úrovni, doplnit a zlepšit protiepidemické látky, systémy a zákony.

Na rozšířeném zasedání politbyra byly projednány otázky týkající se opatření k vědeckému zdůvodnění, prevenci a zabránění pronikání a šíření této epidemie.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že v rámci státního protiepidemického systému nejsou v žádném případě povolena jakákoli privilegia, a zdůraznil nutnost zavést přísnou disciplínu, ve které se všechny sektory, všechny jednotky země bezpodmínečně a absolutně řídí velením a kontrolou Ústředního mimořádného velení protiepidemické práce a důsledně vykonávají jeho pokyny, a také posilují systém podávání zpráv straně a právní dohled.

Nařídil vládě a Ústřednímu mimořádnému velení protiepidemické práce, aby zcela zablokovaly všechny možné cesty a prostory pronikání epidemie na základě již zavedeného systému a způsobu provozu, a posílily kontroly, testy a karanténu.

 

 

Zasedání také zdůraznilo otázku nezbytného naplnění bojových cílů letošního roku zpřísněním hospodářsko-organizačních prací a protiepidemickými opatřeními s přihlédnutím k aktuální situaci a podmínkám a důslednou ochranou života a bezpečnosti lidu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce podotkl, že hlavní věc je, aby stranické organizace na všech úrovních správně chápaly záměr Ústředního výboru strany a uplatňovaly jej, a zdůraznil, že je třeba, aby strana poskytla podnět vládě a hospodářským institucím všech úrovní k zajištění řádného hospodářského provozu a velení za současné situace.

Protiepidemická opatření, která přijímáme, jsou klíčovou státní záležitostí pro obranu lidu a velkou odpovědností Ústředního výboru strany, nejen prevencí této nemoci, řekl vážený soudruh nejvyšší vůdce a zdůraznil, že je třeba, aby všichni důkladně prováděli rozhodnutí a pokyny Ústředního výboru strany a soustředili veškeré úsilí k zajištění bezpečnosti státu a života lidu.

Na rozšířeném zasedání politbyra byly diskutovány otázky o opatřeních na urychlení výstavby bytových domů v Pchjongjangu a v provinciích v souladu s politikou strany v oblasti výstavby, která upřednostňuje pohodlí lidu.

Zasedání diskutovalo organizační otázky. Soudruh Kim Jong Hwan byl jmenován předsedou městského výboru strany v Pchjongjangu, soudruh Ri Tche Il předsedou provinčního výboru strany v Rjanggangu a soudruh Čang Jong Rok předsedou městského výboru strany v Kesongu.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp