Skip to content

Monthly Archives: január 2020 - 2. page

Lidová Korea má skvělou budoucnost pod praporem soběstačnosti

Londýn, 14. ledna čučche 109 (2020) – Nedávno se USA neúspěšně pokusily znovu zahájit rozhovory s Korejskou lidově demokratickou republikou. Zdálo se, že americký prezident to zamýšlel blahopřáním k narozeninám nejvyššímu vůdci KLDR váženému maršálu Kim Čong Unovi, čímž by usnadnil návrat KLDR k jednacímu stolu. To bylo ze strany USA zbožným přáním a skutečnou iluzí. Přísnou odpovědí KLDR bylo prohlášení poradce Ministerstva zahraničí KLDR Kim Kje Gwana, bývalého jaderného vyjednavače KLDR, který řekl, že „USA jsme byli oklamáni a vedli jsme s nimi dialog více než rok a půl, a byl to pro nás ztracený čas.

Číst dál →

Shromáždění odhodlání v průmyslových podnicích

Pchjongjang, 15. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – V jednotkách hlavních průmyslových odvětví národního hospodářství se konala shromáždění odhodlání k důslednému provedení programových úkolů předložených 5. plenárním zasedáním 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Na setkáních byly předneseny projevy odhodlání. Řečníci vyzvali k naplnění záměru strany, která navrhla ekonomickou frontu jako hlavní frontu v současné bitvě o frontální průlom, k oslabení sankcí a tlaku nepřátelských sil dosažením prosperity pomocí soběstačnosti a k dosažení obrovského skoku vpřed v revolučním postupu.

Číst dál →

Socialistická civilizace přetékající lidským štěstím: Lázeňská zóna kulturního oddechu Jangdok zahájila provoz

Pchjongjang, 14. ledna čučche 109 (2020) (Pyongyang Times) – Lázeňská zóna kulturního oddechu Jangdok zahájila provoz 10. ledna.

První skupina hostů zahrnovala rodiny vojáků a členy úderné brigády, kteří se podíleli na výstavbě střediska, a příkladné pracující z provincie Jižní Pchjongan, kde se středisko nachází.

Středisko městského charakteru v zasněžených horách se skládá z krytých a venkovních lázní, lyžařského areálu a jízdárny. K dispozici je bazén s rybami, které koupajícím čistí pokožku. Rekreanti mohou zažít neobvyklé letní a zimní pocity současně na venkovním lázeňském pozemku, obklopeném lesem zasněžených borovic, které vydávají svěží vůni.Číst dál →

Národ oslavil první sportovní den

Pchjongjang, 13. ledna čučche 109 (2020) (Pyongyang Times) – První sportovní den v roce byl oslaven řadou sportovních aktivit po celé zemi. Úředníci výborů, ministerstev a ústředních institucí se účastnili masových běžeckých závodů na Kim Ir Senově náměstí v Pchjongjangu. Skupinové běhání následovalo provádění masových rytmických cvičení a tchekwondo pro zdraví.

Továrny, podniky a vzdělávací instituce v Pchjongjangu pořádaly různé sportovní hry a zvyšovaly tak náladu sportovního dne.Číst dál →

Masové běžecké závody pracovníků výborů, ministerstev a ústředních útvarů

Pchjongjang, 12. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – U příležitosti prvního sportovního dne v novém roce čučche 109 (2020) se 12. ledna na Kim Ir Senově náměstí konaly masové běžecké závody pracovníků výborů, ministerstev a ústředních útvarů.

Účastníci, rozděleni do dvou skupin, zahájili masový závod a běželi ulicemi města. Po hromadném závodu předváděli masovou rytmickou gymnastiku a tchekwondo (taekwon-do) pro zdraví.

Ve stejný den se konaly masové sportovní aktivity na různých místech země.Číst dál →

Kapitalistická média – podvodník šířící buržoazní ideologii a kulturu

Pchjongjang, 13. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – Noviny Rodong sinmun (Noviny práce) z 13. ledna v autorské stati uvádějí, že v kapitalistické společnosti jsou média jen najatým trubačem, který pod rouškou „svobody projevu“ ve skutečnosti chrání reakční vnitřní a zahraniční politiku vládnoucí třídy, kapitalistické třídy, a zastupuje její zájmy.

Článek pokračuje:

Média v kapitalistické společnosti jsou propagátorem a šiřitelem zkažené buržoazní ideologie, kultury a způsobu života. V kapitalistické společnosti vládnoucí třída používá média k ochromení zdravého ideologického vědomí dělnické třídy a k dosažení zisku obchodních výdělečných organizací.Číst dál →

Pracoviště plné ohnivého vlasteneckého nadšení

Pchjongjang, 11. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – Pracující Pchjongjangské přádelny hedvábí Kim Čong Suk, aktivně podporujíce rozhodnutí 5. pléna 7. Ústředního výboru Korejské strany práce, s ohnivým vlasteneckým nadšením provádějí novátorství ve výrobě hedvábných nití od samého začátku nového roku.

Číst dál →

Masová shromáždění v provincii Severní Hamgjong a městech Nampcho, Kesong a Rason

Pchjongjang, 10. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 9. a 10. ledna se v provincii Severní Hamgjong a ve městech Nampcho, Kesong a Rason konala shromáždění k důkladnému provádění programových úkolů stanovených 5. plenárním zasedáním 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Shromáždění se zúčastnili pracovníci místních stranických a mocenských orgánů, organizací pracujících, továren, podniků, družstev a vysokých škol, pracující lid a studenti.Číst dál →

Další provinční shromáždění ke splnění úkolů 5. pléna 7. ÚV KSP

Pchjongjang, 9. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 9. ledna se v provinciích Jižní Pchjongan, Jižní Hwanghe, Severní Hwanghe a Čagang konala shromáždění k důslednému splnění programových úkolů stanovených na 5. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce. Zúčastnili se jich funkcionáři místních stranických a mocenských orgánů, organizací pracujícího lidu, podniků, družstev a vysokých škol a pracující lid a studenti.

Na shromážděních byly předneseny projevy odhodlání. Řečníci zdůraznili, že zpráva váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una na 5. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru KSP je nesmrtelným skvělým programem, který nám umožňuje urychleně provádět skvělou práci znásobení bohatství a síly a samostatné dosažení rozkvětu. Myšlenky a linie strany pro bitvu o čelní průlom všech obtíží, které brání našemu pokroku, stonásobně zvyšují vášeň pro revoluci a vášeň pro boj a povzbuzují k novým zázrakům a výkonům, poznamenali.Číst dál →

Provinční shromáždění ke splnění úkolů 5. pléna 7. ÚV KSP

Pchjongjang, 8. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – V provinciích Kangwon, Severní Pchjongan, Jižní Hamgjong a Rjanggang se ve dnech 7. a 8. ledna konala shromáždění k důkladnému provedení úkolů stanovených 5. plénem 7. Ústředního výboru Korejské strany práce. Zúčastnili se jich funkcionáři stranických a mocenských orgánů, organizací pracujícího lidu, průmyslových podniků, zemědělských družstev a vysokých škol a pracující lid a studenti.Číst dál →

Studijní cesta na Pektusan

Pchjongjang, 8. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – Následuje vynikajícího velkého velitele, který se vydal na koni do posvátné oblasti Pektusanu, nekonečný proud lidu se účastní studijní cesty po místech revoluční a bojové slávy v oblasti hory Pektu (Pektusan) za zpěvu písně „Půjdeme na horu Pektu“.

Během studijní cesty v oblasti Pektusanu, tepny revoluce a zdroje nevyčerpatelného vlastenectví, všichni účastníci posilují svou vůli dovršit revoluční věc čučche.Číst dál →

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI na podporu závěrů 5. pléna 7. ÚV KSP

Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!
Výbor naší společnosti na svém jednání dne 7. 1. 2020 podrobně projednal dokumenty z 5. plenárního zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.
Oceňujeme komplexní pohled na danou situaci v KLDR a hodnocení mezinárodních vztahů. Jsme plně solidární s řešením současných problémů, ke kterému přistoupila Vaše strana.
Odsuzujeme imperialistické plány, zejména USA, jejichž dlouhodobé embargo podporované OSN je hlavní příčinou problémů, které musí Vaše země řešit.

Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN vedl staveniště Sunčchonského závodu fosforečných hnojiv

Pchjongjang, 7. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl staveniště Sunčchonského závodu fosforečných hnojiv.

Doprovázely ho kádry Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čo Jong Won, Ma Won Čchun a Ri Čong Nam. Na místě ho přivítal premiér soudruh Kim Če Rjong, ministr chemického průmyslu soudruh Čang Kil Rjong a pracovníci stavebního ředitelství Sunčchonského závodu fosforečných hnojiv.Číst dál →

Přednáška o KLDR v Praze-Vršovicích

Praha, 8. ledna čučche 109 (2020) – V prostorách Obvodního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Praha 10 ve Vršovicích se 7. ledna uskutečnila přednáška prvního místopředsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche soudruha Lukáše Vrobela o Korejské lidově demokratické republice.

Základem přednášky, pořádané Komisí mládeže Krajského výboru Komunistické strany Čech a Moravy Praha, byla komentovaná prezentace fotografií ze tří návštěv soudruha Vrobela v KLDR v letech 2017-2019. Přítomen byl také místopředseda Společnosti Pektusan soudruh Alexander Velitš, který navštívil KLDR dvakrát. Účastníci měli možnost prohlédnout si noviny, časopisy a další publikace ze socialistické Koreje v korejštině, angličtině a ruštině.Číst dál →

Masové shromáždění ke splnění závěrů 5. pléna ÚV KSP

Pchjongjang, 5. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 5. ledna se na Kim Ir Senově náměstí uskutečnilo shromáždění obyvatel města Pchjongjangu pro důsledné provádění programových úkolů stanovených 5. plenárním zasedáním 7. Ústředního výboru Korejské strany práce. Zúčastnily se jej kádry strany a vlády, mezi nimi člen politbyra Ústředního výboru KSP,  člen Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda vlády soudruh Kim Če Rjong, místopředseda Ústředního výboru KSP soudruh Kim Tok Hun, místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise soudruh Kim Il Čchol, pracující lid a mládež a studentstvo hlavního města.Číst dál →

Socialistická Korea přivítala příchod nového roku čučche 109 (2020)

Pchjongjang, 1. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – V Pchjongjangu se 31. prosince 2019 uskutečnilo představení k oslavě nadějného nového roku čučche 109 (2020).

Pracující lid, mládež a studenti obsadili Kim Ir Senovo náměstí, nádherně ozdobené zvláštním osvětlením a třpytivou scénou.

Umělci ze slavných uměleckých souborů, jako je umělecká skupina Mansude a Národní lidová umělecká skupina, a učitelé a žáci z oboru umělecké výchovy v Pchjongjangu uvedli na pódium pestrá čísla včetně sólového zpěvu a smíšeného sboru, aby nádherně ozdobili poslední noc starého roku.

Interpreti opěvovali nesmrtelné zásluhy váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, který vykonal nezměrné úsilí a odhodlání a dosáhl epochálních zázraků a změn, které budou věčně zaznamenány v dějinách korejského národa.Číst dál →

Skončilo 5. plénum 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang, 1. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 5. plenární zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce se konalo od 28. prosince do 31. prosince čučche 108 (2019) v sídle Ústředního výboru strany.

Plénum vedl předseda Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un. Zúčastnili se členové a kandidáti členství ÚV KSP a členové Ústřední revizní komise strany.  Jako pozorovatelé byli přítomni pracovníci Ústředního výboru strany, ministerstev a ústředních institucí, předsedové provinčních lidových výborů, předsedové provinčních zemědělských výborů, předsedové městských a okresních výborů KSP, funkcionáři hlavních průmyslových odvětví a jednotek a orgánů ozbrojených sil.Číst dál →

Novoroční blahopřání soudruhu KIM ČONG UNOVI

Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu nejvyšší představiteli KLDR,
dovolte nám, Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, popřát Vám u vstupu do roku 2020 hlavně zdraví, a především sílu k úspěšné realizaci výstavby socialismu ve Vaší krásné a milované vlasti.
Vaše země a Korejská strana práce před sebou neměla nikdy malé cíle a musela překonávat v různých obdobích velice těžké a náročné překážky. Museli jste vždy čelit nepřátelství ze strany imperialistů. Nejinak tomu je i v současné době, plné zlosti a jejich nenávisti jak proti Vám, soudruhu maršále, tak vůči Vaší zemi. Je jim trnem v oku úspěšné budování socialismu a zvyšování standardu vašeho lidu.Číst dál →