Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN vedl staveniště Sunčchonského závodu fosforečných hnojiv

Pchjongjang, 7. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl staveniště Sunčchonského závodu fosforečných hnojiv.

Doprovázely ho kádry Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čo Jong Won, Ma Won Čchun a Ri Čong Nam. Na místě ho přivítal premiér soudruh Kim Če Rjong, ministr chemického průmyslu soudruh Čang Kil Rjong a pracovníci stavebního ředitelství Sunčchonského závodu fosforečných hnojiv.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se podrobně seznámil s generálním plánem výstavby továrny a s její situací. Procházeje vzkvétajícím staveništěm řekl, že se cítí uklidněn, když vidí revolučního bojového ducha našich spolehlivých vědců, techniků a dělnické třídy, kteří svými vlastními silami a vybavením řeší obtížné úkoly stavby, srovnatelné s rozvojem nové oblasti chemického průmyslu v zemi. Znovu zdůraznil velký význam výstavby Sunčchonského závodu fosforečných hnojiv.

Řekl, že přišel na toto staveniště na své první terénní vedení práce v novém roce s cílem znovu vyzdvihnout, že výstavba Sunčchonského závodu fosforečných hnojiv je jedním z projektů, kterým strana věnuje primární pozornost, a patří mezi hospodářské úkoly, které mají být provedeny v roce 2020, prvním roce ofenzívy pro dosažení průlomového pokroku. Uvedl, že strana podnikne okamžitý krok k poskytnutí finančních prostředků nezbytných pro výstavbu podniku a bude ji trvale posilovat. Dal čestný úkol a projevil velkou důvěru ve vládu, ministerstvo chemického průmyslu a ministerstvo těžebního průmyslu, aby mohli energicky pokračovat ve výstavbě s přístupem a hlediskem mistrů.

Pokračoval, že je samozřejmé, že vlajka vlaje, když vítr fouká, a stejně tak, čím bude silněji foukat nepříznivý vítr nepřátelských sil, tím mocněji a neochvějněji bude vlát náš rudý prapor. S plnou důvěrou řekl, že bez ohledu na to, jak se situace zhorší a jaké potíže se vyskytnou na cestě vpřed, náš ideál a touha se jistě splní naší silou, když si budeme vážit spravedlnosti naší věci s pevnou vírou v sebe samy a neustále projevovat vysokou odpovědnost, obětavost a aktivitu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poznamenal, že je nutné co nejdříve dokončit výstavbu Sunčchonského závodu fosforečných hnojiv a obnovit apatitové doly, jakož i udržet vysokou produkci hnojiv na bázi vysoce koncentrovaného fosforečnanu amonného. Vyjádřil očekávání a přesvědčení, že všichni budovatelé, vědci, technici a dělnická třída se vznešenou duší vlastenectví, kteří jsou společně odpovědní za zemědělskou frontu – přední linii obrany socialismu, budou tvrdě pracovat jako bojovníci velkolepé bitvy za frontální průlom.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp