Skip to content

Novoroční blahopřání soudruhu KIM ČONG UNOVI

Vážený soudruh

KIM ČONG UN

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu nejvyšší představiteli KLDR,
dovolte nám, Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, popřát Vám u vstupu do roku 2020 hlavně zdraví, a především sílu k úspěšné realizaci výstavby socialismu ve Vaší krásné a milované vlasti.
Vaše země a Korejská strana práce před sebou neměla nikdy malé cíle a musela překonávat v různých obdobích velice těžké a náročné překážky. Museli jste vždy čelit nepřátelství ze strany imperialistů. Nejinak tomu je i v současné době, plné zlosti a jejich nenávisti jak proti Vám, soudruhu maršále, tak vůči Vaší zemi. Je jim trnem v oku úspěšné budování socialismu a zvyšování standardu vašeho lidu.
Úspěchy, kterých KLDR pod Vaším vedením dosáhla, jsou obrovské jak v oblasti průmyslu, zemědělství, ale zejména v obraně, zbrojním odvětví, jednání se zahraničními partnery, zejména s USA, a zabezpečení obranyschopnosti Vaší země vůči imperialismu.

Vaše země prošla obrovskými zkušenostmi a vždy úspěšně překonala všechny překážky. Věříme, soudruhu Kim Čong Une, že překonáte také i dnešní překážky, které byly zapříčiněny velikým embargem ve všech oblastech vůči Vaší zemi.

 

Sláva korejské revoluci!

Sláva Korejské straně práce!

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

V Praze dne 30. prosince 2019